EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_026_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat
Nide 26

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat - Nide 26

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1994 L 100 0001
 

31994L0009

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

3

 
1994 L 100 0030
 

31994L0010

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/10/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 83/189/ETY olennaisesta muuttamisesta toisen kerran

32

 
1994 L 100 0037
 

31994L0011

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

39

 
1994 L 100 0042
 

31994L0012

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/12/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta

44

 
1994 L 126 0001
 

31994D1110

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1110/94/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1994, Euroopan yhteisön neljännestä puiteohjelmasta tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien osalta (1994-1998)

55

 
1994 L 157 0033
 

31994L0026

 

Komission direktiivi 94/26/EY, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä, tietyn tyyppisellä suojauksella varustettuja sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/196/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

88

 
1994 L 158 0017
 

31994D0358

 

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä kesäkuuta 1994, Euroopan farmakopean laatimista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (94/358/EY:)

91

 
1994 L 158 0019
 

21994A0625(01)

 

Euroopan farmakopean laatimista koskeva yleissopimus

93

 
1994 L 158 0022
 

21994A0625(02)

 

Euroopan farmakopean laatimista koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja

96

 
1994 L 164 0015
 

31994L0025

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/25/EY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1994, huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

98

 
1994 L 181 0031
 

31994L0032

 

Seitsemästoista komission direktiivi 94/32/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1994 kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden II, III, V, VI ja VII mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

122

 
1994 L 181 0040
 

31994D0439

 

Komission päätös, tehty 15 päivänä kesäkuuta 1994, neuvoston direktiivin 92/44/ETY liitteen II muuttamisesta (94/439/EY:)

126

 
1994 L 188 0001
 

31994L0027

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/27/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennentoista kerran

128

 
1994 L 194 0087
 

31994D0470

 

Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1994, ONP:n (avoimen verkon tarjoaminen) digitaalisen rakenteettoman 2 048 kbit/s kiinteän johdon päätelaitteiden rajapintoihin sovellettavia liittämisvaatimuksia koskevasta yhteisestä teknisestä määräyksestä (94/470/EY:)

130

 
1994 L 194 0089
 

31994D0471

 

Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1994, digitaalisen eurooppalaisen langattoman televiestinnän (DECT) päätelaitteisiin sovellettavia yleisiä liittämisvaatimuksia koskevasta yhteisestä teknisestä määräyksestä (94/471/EY:)

132

 
1994 L 194 0091
 

31994D0472

 

Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1994, digitaalisen eurooppalaisen langattoman televiestinnän (DECT) puhelintekniikan soveltamisvaatimuksia koskevasta yhteisestä teknisestä määräyksestä (94/472/EY:)

134

 
1994 L 195 0001
 

31994L0020

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/20/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen mekaanisista kytkinlaitteista sekä niiden kiinnittämisestä kyseisiin ajoneuvoihin

136

 
1994 L 197 0001
 

31994R1866

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1866/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1766/92 muuttamisesta

196

 
1994 L 222 0019
 

31994D0571

 

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1994, erityisen tutkimus- ja teknologisen kehittämisohjelman, mukaan lukien esittelyohjelma, toteuttamisesta teollisuusteknologian ja materiaaliteknologian alalla (1994-1998) (94/571/EY:)

198

 
1994 L 222 0035
 

31994D0572

 

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1994, erityisen tutkimus- ja teknologian kehittämisohjelman, mukaan lukien esittelyohjelma, toteuttamisesta kehittyneiden viestintäteknologioiden ja -palveluiden alalla (1994-1998) (94/572/EY:)

214

 
1994 L 351 0012
 

31994D0828

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 1994, puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisen suojan ulottamisesta koskemaan eräiltä alueilta olevia henkilöitä (94/828/EY:)

228

Top