Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_025_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat
Nide 25

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat - Nide 25

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1993 L 227 0009
 

31993L0067

 

Komission direktiivi 93/67/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1993, neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ilmoitettujen aineiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamien vaarojen arviointiperiaatteiden vahvistamisesta

3

 
1993 L 231 0034
 

31993L0073

 

Viides komission direktiivi 93/73/ETY, annettu 9 päivänä syyskuuta 1993, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavista analyysimenetelmistä

13

 
1993 L 248 0015
 

31993L0083

 

Neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta

33

 
1993 L 258 0029
 

31993L0072

 

Komission direktiivi 93/72/ETY, annettu 1 päivänä syyskuuta 1993, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen yhdeksännentoista kerran

40

 
1993 L 264 0049
 

31993L0081

 

Komission direktiivi 93/81/ETY, annettu 29 päivänä syyskuuta 1993, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

42

 
1993 L 264 0051
 

31993L0086

 

Komission direktiivi 93/86/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993, vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista annetun neuvoston direktiivin 91/157/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

44

 
1993 L 277 0033
 

31993L0090

 

Komission direktiivi 93/90/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, neuvoston direktiivin 67/548/ETY 13 artiklan 1 kohdan viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettujen aineiden luettelosta

46

 
1993 L 284 0025
 

31993L0091

 

Komission direktiivi 93/91/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, moottoriajoneuvojen sisällä käytettäviä varusteita (hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien kuvatunnuksia) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 78/316/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

47

 
1993 L 290 0001
 

31993L0097

 

Neuvoston direktiivi 93/97/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, direktiivin 91/263/ETY täydentämisestä satelliittimaa-asemalaitteiden osalta

67

 
1993 L 290 0009
 

31993L0098

 

Neuvoston direktiivi 93/98/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajan yhdenmukaistamisesta

75

 
1993 L 290 0014
 

31993L0099

 

Neuvoston direktiivi 93/99/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevista lisätoimenpiteistä

80

 
1993 L 294 0021
 

31993L0105

 

Komission direktiivi 93/105/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 1993, neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta seitsemännen kerran annetun direktiivin 12 artiklassa tarkoitetuissa teknisissä asiakirjoissa vaadittavat tiedot sisältävästä liitteestä VII D

84

 
1993 L 310 0041
 

31993L0111

 

Komission direktiivi 93/111/EY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1993, regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehdyistä, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista tarvikkeista annetun direktiivin 93/10/ETY muuttamisesta

92

 
1993 L 329 0039
 

31993L0116

 

Komission direktiivi 93/116/EY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1993, moottoriajoneuvojen polttoaineen kulutuksesta annetun neuvoston direktiivin 80/1268/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

93

 
1993 L 342 0001
 

31993R3696

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3696/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, Euroopan talousyhteisön tilastollisesta toimialoittaisesta tuoteluokituksesta (CPA)

108

 
1994 L 008 0020
 

31994D0011

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1993, yleisen yleiseurooppalaisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yleisiä liittämisvaatimuksia koskevasta yhteisestä teknisestä sääntelystä (94/11/EY)

230

 
1994 L 008 0023
 

31994D0012

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1993, yleisen yleiseurooppalaisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen puhelintekniikan soveltamisvaatimuksia koskevasta yhteisestä teknisestä sääntelystä (94/12/EY)

233

 
1994 L 017 0034
 

31994D0023

 

Komission päätös, tehty 17 päivänä tammikuuta 1994, eurooppalaista teknistä hyväksyntää koskevista yhteisistä menettelytapasäännöistä (94/23/EY)

235

 
1994 L 023 0028
 

31994L0001

 

Komission direktiivi 94/1/EY, annettu 6 päivänä tammikuuta 1994, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 75/324/ETY teknisestä mukauttamisesta

242

 
1994 L 038 0030
 

31994D0078

 

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 1994, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä innovaatioita koskevien yhteisön tilastojen monivuotisesta kehittämisohjelmasta (94/78/EY, Euratom)

244

 
1994 L 045 0001
 

31994L0002

 

Komission direktiivi 94/2/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 1994, neuvoston direktiivin 92/75/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiankulutuksen osoittamisen osalta

249

Top