EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_022_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat
Nide 22


FI

 

13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat - Nide 22

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1992 L 006 0035
 

31992D0010

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 1991, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/104/ETY soveltamista koskevien kansallisten säännösten voimaansaattamispäivän lykkäämisestä (92/10/ETY)

3

 
1992 L 055 0096
 

31992L0004

 

Komission direktiivi 92/4/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992, elintarvikkeissa sallittujen emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun neuvoston direktiivin 78/663/ETY muuttamisesta

4

 
1992 L 070 0023
 

31992L0008

 

Neljästoista komission direktiivi 92/8/ETY, annettu 18 päivänä helmikuuta 1992, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden III, IV, VI ja VII mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

6

 
1992 L 097 0001
 

31992L0018

 

Komission direktiivi 92/18/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1992, eläinlääkkeiden tutkimiseen liittyviä analyyttisiä, farmakologis-toksikologisia ja kliinisiä standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 81/852/ETY liitteen muuttamisesta

8

 
1992 L 113 0001
 

31992L0025

 

Neuvoston direktiivi 92/25/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden tukkukaupasta

29

 
1992 L 113 0005
 

31992L0026

 

Neuvoston direktiivi 92/26/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden luovutusluokittelusta

32

 
1992 L 113 0008
 

31992L0027

 

Neuvoston direktiivi 92/27/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden merkinnöistä ja pakkausselosteista

35

 
1992 L 126 0011
 

31992L0031

 

Neuvoston direktiivi 92/31/ETY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/336/ETY muuttamisesta

40

 
1992 L 129 0001
 

31992L0021

 

Neuvoston direktiivi 92/21/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, M1-luokan moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista

42

 
1992 L 129 0011
 

31992L0022

 

Neuvoston direktiivi 92/22/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, turvalaseista ja lasimateriaaleista moottoriajoneuvoissa ja niiden perävaunuissa

52

 
1992 L 129 0095
 

31992L0023

 

Neuvoston direktiivi 92/23/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta

136

 
1992 L 129 0154
 

31992L0024

 

Neuvoston direktiivi 92/24/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, tiettyihin moottoriajoneuvoluokkiin asennettavista nopeudenrajoittimista tai vastaavista nopeudenrajoitusjärjestelmistä

195

 
1992 L 137 0021
 

31992D0264

 

Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä toukokuuta 1992, kansainväliseen puhelinverkkoon pääsyyn tarvittavan yhteisen tunnuksen käyttöönotosta yhteisössä (92/264/ETY)

215

 
1993 L 016 0002
 

31992L0113

 

Komission direktiivi 92/113/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1992, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta

217

Top