Help Print this page 

Document DD_1995_13_019_FI_TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat
Nide 19
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf FI
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat - Nide 19

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1989 L 142 0001
 

31989D0337

 

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä huhtikuuta 1989, teräväpiirtotelevisiosta (89/337/ETY:)

3

 
1989 L 142 0003
 

31989L0338

 

Neuvoston direktiivi 89/338/ETY, annettu 27 päivänä huhtikuuta 1989, tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen painoista, mitoista ja eräistä muista teknisistä ominaisuuksista annetun direktiivin 85/3/ETY muuttamisesta (89/338/ETY)

5

 
1989 L 142 0011
 

31989L0341

 

Neuvoston direktiivi 89/341/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1989, lääkevalmisteita koskevan lainsäädännön lähentämisestä annettujen direktiivien 65/65/ETY, 75/318/ETY ja 75/319/ETY muuttamisesta (89/341/ETY)

9

 
1989 L 142 0014
 

31989L0342

 

Neuvoston direktiivi 89/342/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1989, direktiivien 65/65/ETY ja 75/319/ETY soveltamisalan laajentamisesta ja rokotteita, toksiineja tai seerumeja ja allergeeneja sisältäviä immunologisia lääkkeitä koskevista lisäsäännöksistä (89/342/ETY)

12

 
1989 L 142 0016
 

31989L0343

 

Neuvoston direktiivi 89/343/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1989, direktiivien 65/65/ETY ja 75/319/ETY soveltamisalan laajentamisesta ja radiofarmaseuttisia valmisteita koskevista lisäsäännöksistä (89/343/ETY)

14

 
1989 L 142 0019
 

31989L0344

 

Neuvoston direktiivi 89/344/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1989, elintarvikkeena käytettäviä kaakao- ja suklaatuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 73/241/ETY muuttamisesta yhdeksännen kerran (89/344/ETY)

17

 
1989 L 181 0044
 

31989L0381

 

Neuvoston direktiivi 89/381/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1989, lääkevalmisteita koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettujen direktiivien 65/65/ETY ja 75/319/ETY soveltamisalan laajentamisesta ja ihmisverestä tai -veriplasmasta peräisin olevia lääkkeitä koskevista erityissäännöksistä (89/381/ETY)

18

 
1989 L 181 0047
 

31989D0382

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 1989, Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta (89/382/ETY, Euratom:)

21

 
1989 L 183 0009
 

31989L0392

 

Neuvoston direktiivi 89/392/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1989, koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (89/392/ETY)

23

 
1989 L 186 0013
 

31989L0393

 

Neuvoston direktiivi 89/393/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1989, elintarvikkeissa sallittuja emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 74/329/ETY muuttamisesta viidennen kerran (89/393/ETY)

46

 
1989 L 186 0023
 

31989L0397

 

Neuvoston direktiivi 89/397/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1989, virallisesta elintarvikkeiden tarkastuksesta (89/397/ETY)

47

 
1989 L 186 0027
 

31989L0398

 

Neuvoston direktiivi 89/398/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1989, erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (89/398/ETY)

51

 
1989 L 216 0075
 

31989L0451

 

Komission direktiivi 89/451/ETY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1989, maalien, lakkojen, painomusteiden, liimojen ja sen kaltaisten tuotteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/728/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannen kerran (89/451/ETY)

58

 
1989 L 226 0001
 

31989L0458

 

Neuvoston direktiivi 89/458/ETY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta eurooppalaisten päästöjä koskevien standardien mukaiseksi alle 1,4 litraisten autojen osalta (89/458/ETY)

59

 
1989 L 226 0007
 

31989L0461

 

Neuvoston direktiivi 89/461/ETY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989, tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen painoista, mitoista ja eräistä muista teknisistä ominaisuuksista annetun direktiivin 85/3/ETY muuttamisesta puoliperävaunuyhdistelmien tiettyjen suurimpien sallittujen mittojen vahvistamiseksi (89/461/ETY)

61

 
1989 L 265 0001
 

31989L0516

 

Komission direktiivi 89/516/ETY, annettu 1 päivänä elokuuta 1989, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/758/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (89/516/ETY)

63

 
1989 L 265 0015
 

31989L0517

 

Komission direktiivi 89/517/ETY, annettu 1 päivänä elokuuta 1989, moottoriajoneuvojen kauko- ja lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia ja niiden hehkulamppuja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/761/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (89/517/ETY)

77

 
1989 L 265 0024
 

31989L0518

 

Komission direktiivi 89/518/ETY, annettu 1 päivänä elokuuta 1989, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/538/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (89/518/ETY)

86

 
1989 L 265 0030
 

31989L0519

 

Komission direktiivi 89/519/ETY, annettu 1 päivänä elokuuta 1989, lannoitteiden analyysi- ja näytteenottomenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/535/ETY täydentämisestä ja muuttamisesta (89/519/ETY)

93

 
1989 L 281 0116
 

31989L0530

 

Neuvoston direktiivi 89/530/ETY, annettu 18 päivänä syyskuuta 1989, direktiivin 76/116/ETY täydentämisestä ja muuttamisesta lannoitteiden sisältämien hivenravinteiden boorin, koboltin, kuparin, raudan, mangaanin, molybdeenin ja sinkin osalta (89/530/ETY)

109

 
1989 L 357 0028
 

31989L0617

 

Neuvoston direktiivi 89/617/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1989, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta (89/617/ETY)

118

 
1989 L 363 0030
 

31989D0630

 

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 1989, yhteisestä toiminnasta, jota jäsenvaltioiden on toteutettava yhtenäisen maailmanlaajuisen teräväpiirtotelevisiota koskevan tuotantostandardin hyväksymiseksi kansainvälisen neuvoa-antavan radiokomitean (CCIR) täysistunnossa 1990 (89/630/ETY:)

121

 
1989 L 398 0024
 

31989L0678

 

Neuvoston direktiivi 89/678/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta (89/678/ETY)

122

 
1989 L 398 0025
 

31989L0679

 

Neuvoston direktiivi 89/679/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta viidennen kerran (89/679/ETY)

123

 
1989 L 398 0026
 

31989L0680

 

Neuvoston direktiivi 89/680/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/536/ETY muuttamisesta (89/680/ETY)

124

 
1989 L 398 0027
 

31989L0681

 

Neuvoston direktiivi 89/681/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista annetun direktiivin 87/402/ETY muuttamisesta (89/681/ETY)

125

 
1989 L 398 0029
 

31989L0682

 

Neuvoston direktiivi 89/682/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista annetun direktiivin 86/298/ETY muuttamisesta (89/682/ETY)

127

 
1989 L 399 0018
 

31989L0686

 

Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (89/686/ETY)

129

 
1990 L 071 0040
 

31990L0121

 

Kahdestoista komission direktiivi 90/121/ETY, annettu 20 päivänä helmikuuta 1990, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden II, III, IV, V ja VI mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (90/121/ETY)

149

 
1990 L 075 0019
 

31990L0128

 

Komission direktiivi 90/128/ETY, annettu 23 päivänä helmikuuta 1990, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista muovisista tarvikkeista (90/128/ETY)

152

 
1990 L 108 0092
 

31990L0207

 

Komission direktiivi 90/207/ETY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 1990, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun toisen direktiivin 82/434/ETY muuttamisesta (90/207/ETY)

177

 
1990 L 129 0033
 

31990L0232

 

Kolmas neuvoston direktiivi 90/232/ETY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1990, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (90/232/ETY)

189

 
1990 L 189 0017
 

31990L0385

 

Neuvoston direktiivi 90/385/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1990, aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (90/385/ETY)

192

 
1990 L 192 0001
 

31990L0387

 

Neuvoston direktiivi 90/387/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1990, telepalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisesta saamalla aikaan avoimen verkon tarjoaminen (90/387/ETY)

212

 
1990 L 192 0010
 

31990L0388

 

Komission direktiivi 90/388/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1990, kilpailusta telepalvelumarkkinoilla (90/388/ETY)

221

 
1990 L 196 0015
 

31990L0396

 

Neuvoston direktiivi 90/396/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1990, kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (90/396/ETY)

228

 
1990 L 230 0025
 

31990D0450

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä heinäkuuta 1990, televiestinnän sekakomitean perustamisesta (90/450/ETY:)

243

 
1990 L 270 0021
 

31990L0486

 

Neuvoston direktiivi 90/486/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1990, sähköllä toimivia hissejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 84/529/ETY muuttamisesta (90/486/ETY)

246

 
1990 L 270 0023
 

31990L0487

 

Neuvoston direktiivi 90/487/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1990, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä, tietyntyyppisellä suojauksella varustettuja sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/196/ETY muuttamisesta (90/487/ETY)

248

 
1990 L 270 0025
 

31990L0488

 

Neuvoston direktiivi 90/488/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1990, yksinkertaisia paineastioita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 87/404/ETY muuttamisesta (90/488/ETY)

250

 
1990 L 285 0029
 

31990D0510

 

Ensimmäinen neuvoston päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 1990, puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisen suojan ulottamisesta koskemaan eräistä maista ja eräiltä alueilta olevia henkilöitä (90/510/ETY:)

251

 
1990 L 310 0028
 

31990L0544

 

Neuvoston direktiivi 90/544/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 1990, taajuusalueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä (90/544/ETY)

253

 
1990 L 326 0058
 

31990L0612

 

Komission direktiivi 90/612/ETY, annettu 26 päivänä lokakuuta 1990, elintarvikkeissa sallittujen emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 78/663/ETY muuttamisesta (90/612/ETY)

255

Top