EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_012_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat
Nide 12

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat - Nide 12

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1982 L 106 0018
 

31982L0232

 

Komission direktiivi 82/232/ETY, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1982, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkitsemistä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen neljännen kerran (82/232/ETY)

3

 
1982 L 109 0031
 

31982L0244

 

Komission direktiivi 82/244/ETY, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1982, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/756/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (82/244/ETY)

5

 
1982 L 139 0009
 

31982L0318

 

Komission direktiivi 82/318/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1982, moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/115/ETY mukauttamisesta tekniseen kehitykseen (82/318/ETY)

17

 
1982 L 139 0017
 

31982L0319

 

Komission direktiivi 82/319/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1982, moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (82/319/ETY)

25

 
1982 L 167 0001
 

31982L0368

 

Neuvoston direktiivi 82/368/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1982, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta toisen kerran (82/368/ETY)

40

 
1982 L 185 0001
 

31982L0434

 

Toinen komission direktiivi 82/434/ETY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1982, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (82/434/ETY)

71

 
1982 L 213 0017
 

31982L0473

 

Komission direktiivi 82/473/ETY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1982, vaarallisten valmisteiden (liuottimien) luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 73/173/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (82/473/ETY)

98

 
1982 L 230 0035
 

31982L0504

 

Neuvoston direktiivi 82/504/ETY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1982, elintarvikkeissa sallittujen emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 78/663/ETY muuttamisesta (82/504/ETY)

103

 
1982 L 252 0001
 

31982L0621

 

Komission direktiivi 82/621/ETY, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1982, sähköenergiamittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/891/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (82/621/ETY)

106

 
1982 L 252 0005
 

31982L0623

 

Komission direktiivi 82/623/ETY, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1982, kaasun tilavuusmittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 71/318/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannen kerran (82/623/ETY)

107

 
1982 L 252 0008
 

31982L0624

 

Komission direktiivi 82/624/ETY, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1982, alkoholometrejä ja alkoholohydrometrejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/765/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (82/624/ETY)

110

 
1982 L 252 0010
 

31982L0625

 

Komission direktiivi 82/625/ETY, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1982, muiden nesteiden kuin veden mittauslaitteistoja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/313/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (82/625/ETY)

112

 
1982 L 297 0026
 

31982L0711

 

Neuvoston direktiivi 82/711/ETY, annettu 18 päivänä lokakuuta 1982, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen tarkastamiseksi tarvittavista perussäännöksistä (82/711/ETY)

132

 
1982 L 297 0031
 

31982L0712

 

Neuvoston direktiivi 82/712/ETY, annettu 18 päivänä lokakuuta 1982, elintarvikkeissa sallittujen hapettumisenestoaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 78/664/ETY muuttamisesta (82/712/ETY)

137

 
1982 L 339 0055
 

31982L0806

 

Neuvoston direktiivi 82/806/ETY, annettu 22 päivänä marraskuuta 1982, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta toisen kerran (bentseeni) (82/806/ETY)

139

 
1982 L 350 0034
 

31982L0828

 

Neuvoston direktiivi 82/828/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1982, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kolmannen kerran (PCT) (82/828/ETY)

141

 
1982 L 378 0045
 

31982L0890

 

Neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1982, pyörillä varustettuja maatalous- ja metsätraktoreita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettujen direktiivien muuttamisesta (82/890/ETY)

143

 
1982 L 386 0031
 

31982L0953

 

Komission direktiivi 82/953/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1982, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita (staattiset testit) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/622/ETY mukauttamisesta tekniseen kehitykseen (82/953/ETY)

145

 
1983 L 056 0025
 

31983D0083

 

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä helmikuuta 1983, tiettyjen tuotteiden merkitsemisestä EHTYn perustamissopimuksen liitteen I luetteloon (83/83/EHTY:)

153

 
1983 L 109 0008
 

31983L0189

 

Neuvoston direktiivi 83/189/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (83/189/ETY)

154

 
1983 L 109 0013
 

31983L0190

 

Komission direktiivi 83/190/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 78/764/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (83/190/ETY)

159

 
1983 L 109 0025
 

31983L0191

 

Toinen komission direktiivi 83/191/ETY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1983, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteen II, III, IV ja V mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (83/191/ETY)

171

 
1983 L 123 0031
 

31983L0229

 

Neuvoston direktiivi 83/229/ETY, annettu 25 päivänä huhtikuuta 1983, regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehtyjä, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (83/229/ETY)

174

 
1983 L 137 0031
 

31983D0247

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä toukokuuta 1983, yhteisön puutalouspolitiikkaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (83/247/ETY:)

183

 
1983 L 147 0011
 

31983L0265

 

Neuvoston direktiivi 83/265/ETY, annettu 16 päivänä toukokuuta 1983, maalien, lakkojen, painomusteiden, liimojen ja sen kaltaisten tuotteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 77/728/ETY muuttamisesta (83/265/ETY)

185

 
1983 L 188 0015
 

31983L0341

 

Kolmas komission direktiivi 83/341/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1983, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteen II, III ja V mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (83/341/ETY)

192

Top