EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_002_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat
Nide 02


FI

 

13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat - Nide 02

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1971 L 202 0001
 

31971L0316

 

Neuvoston direktiivi 71/316/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskeviin yleisiin säännöksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (71/316/ETY)

3

 
1971 L 202 0014
 

31971L0317

 

Neuvoston direktiivi 71/317/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, viidestä 50:een kilogrammaan olevia särmiömäisiä ja yhdestä grammasta 10:een kilogrammaan olevia lieriömäisiä kauppapunnuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (71/317/ETY)

15

 
1971 L 202 0021
 

31971L0318

 

Neuvoston direktiivi 71/318/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, kaasun tilavuusmittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (71/318/ETY)

22

 
1971 L 202 0032
 

31971L0319

 

Neuvoston direktiivi 71/319/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, muiden nesteiden kuin veden mittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (71/319/ETY)

33

 
1971 L 202 0037
 

31971L0320

 

Neuvoston direktiivi 71/320/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (71/320/ETY)

38

 
1971 L 239 0001
 

31971L0347

 

Neuvoston direktiivi 71/347/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, viljan hehtolitrapainon mittaamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (71/347/ETY)

75

 
1971 L 239 0009
 

31971L0348

 

Neuvoston direktiivi 71/348/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, muiden nesteiden kuin veden mittareiden lisälaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (71/348/ETY)

83

 
1971 L 239 0015
 

31971L0349

 

Neuvoston direktiivi 71/349/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, laivatankkien kalibrointia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (71/349/ETY)

88

 
1972 L 002 0022
 

31972L0002

 

Neuvoston direktiivi 72/2/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1971, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin muuttamisesta seitsemännen kerran (72/2/ETY)

96

 
1972 L 128 0028
 

31972L0211

 

Neuvoston direktiivi 72/211/ETY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1972, teollisuuden ja pienteollisuuden yhteensovitetuista suhdannetilastoista (72/211/ETY)

97

 
1972 L 133 0057
 

31972L0221

 

Neuvoston direktiivi 72/221/ETY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 1972, yhteensovitetuista teollisuustoimintaa koskevista vuositilastokatsauksista (72/221/ETY)

99

 
1972 L 152 0015
 

31972L0245

 

Neuvoston direktiivi 72/245/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1972, ottomoottorilla varustettujen moottoriajoneuvojen radiohäiriöiden vaimennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (72/245/ETY)

104

 
1972 L 173 0001
 

31972L0276

 

Neuvoston direktiivi 72/276/ETY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1972, kahden tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia tiettyjä kvantitatiivisia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (72/276/ETY)

114

 
1972 L 190 0001
 

31972L0306

 

Neuvoston direktiivi 72/306/ETY, annettu 2 päivänä elokuuta 1972, ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (72/306/ETY)

142

 
1972 L 291 0156
 

31972L0427

 

Neuvoston direktiivi 72/427/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972, mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskeviin yleisiin säännöksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä heinäkuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (72/427/ETY)

162

 
1972 L 297 0042
 

31972D0441

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1972, terästeollisuusyritysten soveltamien hinnastojen ja myyntiehtojen julkistamisesta tehdyn päätöksen N:o 31-53 muuttamisesta (72/441/EHTY:)

164

 
1972 L 298 0048
 

31972L0444

 

Neuvoston direktiivi 72/444/ETY, annettu 26 päivänä joulukuuta 1972, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin muuttamisesta kahdeksannen kerran (72/444/ETY)

166

 
1973 L 077 0029
 

31973L0023

 

Neuvoston direktiivi 73/23/ETY, annettu 19 päivänä helmikuuta 1973, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (73/23/ETY)

167

 
1973 L 083 0001
 

31973L0044

 

Neuvoston direktiivi 73/44/ETY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1973, kolmen tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia kvantitatiivisia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (73/44/ETY)

171

Top