Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_001_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat
Nide 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat - Nide 01

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1953 A 006 0111
 

31953D0031

 

EHTY:n korkean viranomaisen päätos N:o 31/53, tehty 2 päivänä toukokuuta 1953, terästeollisuusyritysten soveltamien hinnastojen ja myyntiehtojen julkistamisesta

3

 
1953 A 130 0053
 

31953D0032

 

Ehty:n korkean viranomaisen päätös N:o 32/53, tehty 20 päivänä toukokuuta 1953, terästeollisuusyrityksissä sovellettavien hinnastojen ja myyntiehtojen julkistamisesta 2 päivänä toukokuuta 1953 tehdyn päätöksen täydentämisestä

5

 
1953 A 010 0154
 

31953D0038

 

Päätös N:o 38/53, tehty 11 päivänä heinäkuuta 1953, perustamissopimuksen investointeja koskevan 54 artiklan määräysten soveltamisen ajankohdasta

6

 
1954 A 001 0218
 

31954S0002

 

EHTY:n korkean viranomaisen päätös N:o 2/54, tehty 7 päivänä tammikuuta 1954, teräteollisuusyrityksissä sovellettavien hinnastojen ja myyntiehtojen julkistamisesta 2 päivänä toukokuuta 1953 tehdyn päätöksen muuttamisesta

7

 
1954 A 018 0470
 

31954D0037

 

EHTY:n korkean viranomaisen päätos N:o 37/54, tehty 29 päivänä heinäkuuta 1954, terästeollisuusyrityksissä sovellettavien hinnastojen ja myyntiehtojen julkistamisesta perustamissopimuksen liitteessä III tarkoitettuja erikoisteräksiä myytäessä

9

 
1956 A 026 0333
 

31956D0032

 

Päätos N:o 32/56, tehty 21 päivänä marraskuuta 1956, 2 päivänä toukokuuta 1953 tehdyn päätöksen N:o 31/53, sellaisena kuin se on muutettuna terästeollisuuden yritysten soveltamien hinnastojen ja myyntiehtojen julkistamisesta 7 päivänä tammikuuta 1954 tehtyllä päätöksellä N:o 2/54, muuttamisesta

12

 
1958 P 031 0665
 

31958D0033

 

Päätos N:o 33/58, tehty 1 päivänä joulukuuta 1958 terästeollisuuden yritysten soveltamien hinnastojen ja myyntiehtojen julkistamisesta erikoisteräksen myynnin osalta 29 päivänä heinäkuuta 1954 tehdyn päätöksen N:o 37/54, täydentämisesta

13

 
1962 P 115 2645
 

31962L2645

 

Neuvoston direktiivi, elintarvikkeissa sallittuja väriaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

14

 
1963 P 187 2969
 

31963D0019(01)

 

Päätös No 19/63, tehty 11 päivänä joulukuuta 1963, perustamissopimuksen 60 artiklan 1 kohdassa hiilen ja teräksen yhteismarkkinoilla käytetyistä kielletyistä menettelytavoista 2 päivänä toukokuuta 1953 tehdyn päätöksen No 30/53 muuttamisesta

25

 
1963 P 187 2972
 

31963D0020

 

Päätös N:o 20/63, tehty 11 päivänä joulukuuta 1963, terästeollisuuden yritysten soveltamien hinnastojen ja myyntiehtojen julkistamisesta 2 päivänä toukokuuta 1953 tehdyn päätöksen N:o 31/53 muuttamisesta

28

 
1963 P 187 2973
 

31963D0021

 

Päätös No 21/63, tehty 11 päivänä joulukuuta 1963, terästeollisuuden yritysten soveltamien hinnastojen ja myyntiehtojen julkistamisesta erikoisteräksen myynnin osalta 29 päivänä heinäkuuta 1954 tehdyn päätöksen No 37/54 muuttamisesta

30

 
1963 P 187 2977
 

31963D0024

 

Päätös No 24/63, tehty 11 päivänä joulukuuta 1963, yhteisön terästeollisuuden yritysten velvoitteesta ilmoittaa korkealle viranomaiselle liiketoimista, joihin liittyy alennuksia tai erikoishintoja epäsuoran viennin osalta

32

 
1964 P 008 0099
 

31964K0001

 

Suositus N:o 1/64, tehty 15 päivänä tammikuuta 1964, jäsenvaltioiden hallituksille rauta- ja terästeollisuuden tuotteiden suojatullin korottamisesta yhteisön ulkorajoilla

35

 
1964 P 012 0161
 

31964L0054

 

Neuvoston direktiivi 64/54/ETY, annettu 5 päivänä marraskuuta 1963, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (64/54/ETY)

43

 
1964 P 131 2193
 

31964L0475

 

Neuvoston direktiivi 64/475/ETY, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1964, yhteensovitetusta vuosittaisesta teollisuusinvestointeja koskevien tietojen keruusta (64/475/ETY)

47

 
1965 P 022 0369
 

31965L0065

 

Neuvoston direktiivi 65/65/ETY, annettu 26 päivänä tammikuuta 1965, lääkevalmisteita koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (65/65/ETY)

67

 
1965 P 022 0373
 

31965L0066

 

Neuvoston direktiivi 65/66/ETY, annettu 26 päivänä tammikuuta 1965, elintarvikkeissa sallittujen säilöntäaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista (65/66/ETY)

71

 
1965 P 178 2793
 

31965L0469

 

Neuvoston direktiivi 65/469/ETY, annettu 25 päivänä lokakuuta 1965, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (65/469/ETY)

81

 
1965 P 222 3263
 

31965L0569

 

Neuvoston direktiivi 65/569/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1965, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 5 päivänä marraskuuta 1963 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (65/569/ETY)

84

 
1966 P 144 2658
 

31966L0454

 

Neuvoston direktiivi 66/454/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, lääkevalmisteita koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 26 päivänä tammikuuta 1965 annetun direktiivin 22 artiklan muuttamisesta (66/454/ETY)

85

 
1966 P 233 3947
 

31966L0722

 

Neuvoston direktiivi 66/722/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1966, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 5 päivänä marraskuuta 1963 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (66/722/ETY)

86

 
1967 P 111 2192
 

31967D0009(01)

 

Päätös No 9/67, tehty 1 päivänä kesäkuuta 1967, terästeollisuuden yritysten velvoitteesta ilmoittaa terästeollisuuden tuotteiden toimitusten yhteydessä laskutetut hinnat tehdyn päätöksen No 21/66 täydentämisestä ja muuttamisesta

87

 
1967 P 148 0001
 

31967L0427

 

Neuvoston direktiivi 67/427/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967 tiettyjen sitrushedelmien pintakäsittelyaineiden käyttämisestä sekä toimenpiteistä sitrushedelmien käsittelyaineiden määrän ja laadun tarkastamiseksi (67/427/ETY)

90

 
1967 P 148 0010
 

31967L0428

 

Neuvoston direktiivi 67/428/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967 elintarvikkeissa sallittujen säilöntäaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista 26 päivänä tammikuuta 1965 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (67/428/ETY)

99

 
1967 P 263 0004
 

31967L0653

 

Neuvoston direktiivi 67/653/ETY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1967 elintarvikkeissa sallittuja väriaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (67/653/ETY)

101

 
1968 L 032 0012
 

31968L0089

 

Neuvoston direktiivi 68/89/ETY, annettu 23 päivänä tammikuuta 1968, raakapuun luokitusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (68/89/ETY)

103

 
1968 L 309 0024
 

31968L0419

 

Neuvoston direktiivi 68/419/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1968, elintarvikkeissa sallittuja väriaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta kolmannen kerran (68/419/ETY)

107

 
1968 L 309 0025
 

31968L0420

 

Neuvoston direktiivi 68/420/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1968, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta neljännen kerran (68/420/ETY)

108

 
1969 C 076 0009
 

41969A0617(01)

 

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 28 päivänä toukokuuta 1969 tekemä odotusaikaa ja komissiolle ilmoittamista koskeva sopimus

109

 
1969 L 068 0001
 

31969L0081

 

Neuvoston direktiivi 69/81/ETY annettu 13 päivänä maaliskuuta 1969 vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkitsemistä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (69/81/ETY)

111

 
1969 L 291 0009
 

31969D0414

 

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 1969, pysyvän elintarvikekomitean perustamisesta (69/414/ETY:)

114

 
1969 L 326 0036
 

31969L0493

 

Neuvoston direktiivi 69/493/ETY annettu 15 päivänä joulukuuta 1969, kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (69/493/ETY)

115

 
1970 L 042 0001
 

31970L0156

 

Neuvoston direktiivi 70/156/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (70/156/ETY)

120

 
1970 L 059 0033
 

31970L0189

 

Neuvoston direktiivi 70/189/ETY, annettu 6 päivänä maaliskuuta 1970, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkitsemistä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 ja 13 päivänä maaliskuuta 1969 annettujen neuvoston direktiivien muuttamisesta (70/189/ETY)

134

 
1970 L 076 0023
 

31970L0221

 

Neuvoston direktiivi 70/221/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (70/221/ETY)

135

 
1970 L 076 0025
 

31970L0222

 

Neuvoston direktiivi 70/222/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavaa tilaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (70/222/ETY)

137

 
1970 L 133 0010
 

31970L0311

 

Neuvoston direktiivi 70/311/ETY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (70/311/ETY)

139

 
1970 L 157 0031
 

31970L0357

 

Neuvoston direktiivi 70/357/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1970, elintarvikkeissa sallittuja hapettumisenestoaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (70/357/ETY)

143

 
1970 L 157 0036
 

31970L0358

 

Neuvoston direktiivi 70/358/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1970, elintarvikkeissa sallittuja väriaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä lokakuuta 1962 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta neljännen kerran (70/358/ETY)

148

 
1970 L 157 0038
 

31970L0359

 

Neuvoston direktiivi 70/359/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1970, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 5 päivänä marraskuuta 1963 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta viidennen kerran (70/359/ETY)

150

 
1970 L 176 0005
 

31970L0387

 

Neuvoston direktiivi 70/387/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ovia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (70/387/ETY)

152

 
1970 L 176 0012
 

31970L0388

 

Neuvoston direktiivi 70/388/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (70/388/ETY)

159

 
1971 L 068 0001
 

31971L0127

 

Neuvoston direktiivi 71/127/ETY, annettu 1 päivänä maaliskuuta 1971, moottoriajoneuvojen taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (71/127/ETY)

165

 
1971 L 087 0012
 

31971L0160

 

Neuvoston direktiivi 71/160/ETY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1971, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 5 päivänä marraskuuta 1963 annetun direktiivin muuttamisesta kuudennen kerran (71/160/ETY)

180

Top