EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_12_001_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
12 Energia
Nide 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

12 Energia - Nide 01

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1958 P 017 0406
 

31958R0003(01)

 

Asetus N:o 3 Euroopan ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen 24 artiklan soveltamisesta

3

 
1958 P 025 0511
 

31958R0001(02)

 

Asetus N:o 1 perustamissopimuksen 41 artiklassa määrättyjen tiedonantojen yksityiskohtaisten toteuttamissääntöjen vahvistamisesta

11

 
1959 P 007 0185
 

31959R0005

 

Asetus N:o 5, perustamissopimuksen liitteen VI luettelon B muuttamisesta

15

 
1960 P 012 0482
 

31960R0009(01)

 

Asetus N:o 9 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 197 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen malmien pitoisuuksien määrittämisestä

16

 
1960 P 032 0776
 

31960D0511

 

Päätos Euratomin hankintakeskuksen toiminnan aloituspäivämäärän vahvistamisesta ja malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 5 päivänä toukokuuta 1960 annettujen keskuksen sääntöjen hyväksymisestä

17

 
1963 P 180 2849
 

31963R0007

 

Neuvoston asetus N:o 7/63/EURATOM, annettu 3 päivänä joulukuuta 1963, Euroopan ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklassa määrätyn välityslautakunnan työjärjestyksestä

18

 
1964 P 069 1099
 

41964A0430(01)

 

Sopimuspöytäkirja energiaongelmista tehty 21 päivänä huhtikuuta 1964 Luxemburgissa pidetyssä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön erityisen ministerineuvoston 94. kokouksessa Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten kesken

23

 
1966 P 241 4057
 

31966R0017(01)

 

Komission asetus N:o 17/66/Euratom, annettu 29 päivänä marraskuuta 1966, malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden pienten määrien siirron vapauttamisesta hankintaa koskevan luvun määräysten soveltamisesta

25

 
1967 P 036 0561
 

41967A0228(01)

 

Sopimuspöytäkirja koksihiilestä ja rauta- ja terästeollisuuteen tarkoitetusta koksista, tehty Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten välillä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön erityisministerineuvoston 107 kokouksessa 16 päivänä helmikuuta 1967 Luxemburgissa

27

 
1968 L 308 0014
 

31968L0414

 

Neuvoston direktiivi 68/414/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1968, ETY:n jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa (68/414/ETY)

28

 
1968 L 308 0019
 

31968D0416

 

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1968, raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistason ylläpitämistä koskevasta jäsenvaltioiden velvoitteesta tehtyjen yksittäisten hallitustenvälisten sopimusten tekemisestä ja täytäntöönpanosta (68/416/ETY:)

31

 
1971 L 016 0014
 

31971D0057

 

Komission päätös, tehty 13 päivänä tammikuuta 1971, Yhteisen ydintutkimuskeskuksen (YTK) uudelleenjärjestelystä (71/57/Euratom:)

32

 
1972 L 120 0003
 

31972R1055

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1055/72, annettu 18 päivänä toukokuuta 1972, hiilivetyjen tuonnin ilmoittamisesta komissiolle

35

 
1972 L 120 0007
 

31972R1056

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1056/72, annettu 18 päivänä toukokuuta 1972, yhteisön etua koskevien öljy-, maakaasu- ja sähköalan investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle

39

 
1972 L 291 0154
 

31972L0425

 

Neuvoston direktiivi 72/425/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972, ETY:n jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa 20 päivänä joulukuuta 1968 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (72/425/ETY)

42

 
1972 L 297 0045
 

31972D0443

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1972, hiilen myynnin yhtenäistämisestä yhteismarkkinoilla (72/443/EHTY:)

43

 
1972 L 299 0016
 

31972S2853

 

Komission päätös N:o 2853/72/EHTY, tehty 29 päivänä joulukuuta 1972, hiiliyritysten mahdollisuudesta lykätä veronmaksua 21 päivänä tammikuuta 1959 tehdyn päätöksen N:o 5-59 muuttamisesta (72/2853/EHTY)

46

 
1973 L 083 0020
 

31973D0045

 

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä maaliskuuta 1973, Euratomin hankintakeskuksen perussäännön muuttamisesta uusien jäsenvaltioiden yhteisöön liittymisen johdosta (73/45/Euratom:)

47

 
1973 L 113 0001
 

31973R1068

 

Komission asetus (ETY) N:o 1068/73, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1973, hiilivetyjen tuonnin ilmoittamisesta komissiolle 18 päivänä maaliskuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1055/72 soveltamisesta

48

 
1973 L 228 0001
 

31973L0238

 

Neuvoston direktiivi 73/238/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973, raakaöljyn ja öljytuotteiden hankintavaikeuksista aiheutuneiden vaikutusten lieventämiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä (73/238/ETY)

61

 
1974 L 316 0012
 

31974D0578

 

Komission päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 1974, 13 päivänä tammikuuta 1971 tehdyn päätöksen muuttamisesta Yhteisen ydintutkimuskeskuksen (YTK) pääjohtajan ja sen laitosten toimipaikan osalta (74/578/Euratom:)

63

 
1974 L 333 0027
 

31974R3137

 

Komission asetus (Euratom) N:o 3137/74, annettu 12 päivänä joulukuuta 1974, malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden pienten määrien vapauttamisesta hankintaa koskevan VI luvun määräysten soveltamisesta 29 päivänä marraskuuta 1966 annetun komission asetuksen N:o 17/66/Euratom muuttamisesta

64

 
1974 L 349 0001
 

31974R3254

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3254/74, annettu 17 päivänä joulukuuta 1974, hiilivetyjen tuonnin ilmoittamisesta komissiolle annetun asetuksen (ETY) N:o 1055/72 soveltamisesta yhteisen tullitariffin alanimikkeisiin 27.10 A, B, C I ja C II kuuluviin öljytuotteisiin

65

 
1975 L 045 0001
 

31975R0388

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 388/75, annettu 13 päivänä helmikuuta 1975, hiilivetyjen viennin kolmansiin maihin ilmoittamisesta komissiolle

67

 
1975 L 098 0040
 

31975D0241

 

Komission päätös, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1975, Yhteisen ydintutkimuskeskuksen (YTK) uudelleenjärjestelystä 13 päivänä tammikuuta 1971 tehdyn päätöksen muuttamisesta (75/241/Euratom:)

71

 
1975 L 153 0035
 

31975L0339

 

Neuvoston direktiivi 75/339/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää fossiilisten polttoaineiden varastojen vähimmäistasoa lämpövoimalaitoksissa (75/339/ETY)

72

 
1975 L 178 0026
 

31975L0405

 

Neuvoston direktiivi 75/405/ETY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 1975, öljytuotteiden käytön rajoittamisesta voimalaitoksissa (75/405/ETY)

74

 
1975 L 275 0008
 

31975R2678

 

Komission asetus (ETY) N:o 2678/75, annettu 6 päivänä lokakuuta 1975, hiilivetyjen viennin kolmansiin maihin ilmoittamisesta komissiolle 13 päivänä helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 388/75 soveltamisesta

76

 
1976 L 140 0001
 

31976R1215

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1215/76, annettu 4 päivänä toukokuuta 1976, yhteisön etua koskevien öljy-, maakaasu- ja sähköalan investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun asetuksen (ETY) N:o 1056/72 muuttamisesta

95

 
1976 L 140 0004
 

31976L0491

 

Neuvoston direktiivi 76/491/ETY, annettu 4 päivänä toukokuuta 1976, yhteisössä raakaöljyn ja öljytuotteiden hintojen tiedottamiseen ja neuvotteluihin sovellettavasta yhteisön menettelystä (76/491/ETY)

97

 
1976 L 198 0001
 

31976R1729

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1729/76, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1976, yhteisön energiahuoltotilannetta koskevien tietojen toimittamisesta

102

 
1976 L 221 0017
 

31976R2014

 

Komission asetus (Euratom) N:o 2014/76, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1976, uraaninetsintäohjelmia koskevien hankkeiden tuesta jäsenvaltioiden alueella

107

 
1976 L 363 0001
 

31976R3227

 

Komission asetus (Euratom) N:o 3227/76, annettu 19 päivänä lokakuuta 1976, Euratomin turvavalvontaa koskevien määräysten täytäntöönpanosta

110

 
1977 L 061 0023
 

31977D0186

 

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä helmikuuta 1977, raakaöljyn ja öljytuotteiden viennistä jäsenvaltiosta toiseen hankintavaikeuksien ilmetessä (77/186/ETY:)

160

 
1977 L 061 0034
 

31977D0190

 

Komission päätös, tehty 26 päivänä tammikuuta 1977, yhteisössä raakaöljyn ja öljytuotteiden hintojen tiedottamiseen ja neuvotteluihin sovellettavasta yhteisön menettelystä annetun direktiivin 76/491/ETY täytäntöönpanosta (77/190/ETY:)

162

 
1977 L 292 0009
 

31977D0706

 

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 1977, yhteisön tavoitteesta vähentää primäärienergian kulutusta raakaöljyn ja öljytuotteiden hankinnan vaikeutuessa (77/706/ETY:)

180

 
1977 L 358 0012
 

31977R3025

 

Komission asetus (ETY) N:o 3025/77, annettu 23 päivänä joulukuuta 1977, yhteisön etua koskevien öljy-, maakaasu- ja sähköalan investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun asetuksen (ETY) N:o 1056/72 soveltamisesta

182

Top