EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_11_029_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
11 Ulkosuhteet
Nide 29


FI

 

11 Ulkosuhteet - Nide 29

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1994 L 032 0003
 

31994S0264

 

Komission päätös N:o 264/94/EHTY, tehty 1 päivänä helmikuuta 1994, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä

3

 
1994 L 032 0044
 

31994D0067

 

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 1994, Euroopan talousyhteisön ja Syyrian arabitasavallan välisen rahoitus- ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (94/67/EY:)

6

 
1994 L 032 0045
 

21994A0205(01)

 

PÖYTÄKIRJA Euroopan talousyhteisön ja Syyrian arabitasavallan välisestä rahoitus- ja teknisestä yhteistyöstä

7

 
1994 L 032 0006
 

31994S0265

 

Komission päätös N:o 265/94/EHTY, tehty 1 päivänä helmikuuta 1994, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä

14

 
1994 L 033 0001
 

31994D0068

 

Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä joulukuuta 1993, päätöksestä muuttaa otsonikerrosta heikentäviä aineita koskeva Montrealin pöytäkirja (94/68/EY:)

17

 
1994 L 033 0003
 

21994A0207(01)

 

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutokset

19

 
1994 L 033 0011
 

31994D0069

 

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 1993, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä (94/69/EY:)

27

 
1994 L 033 0013
 

21994A0207(02)

 

Ilmaston muutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimus - Julistukset

29

 
1994 L 047 0001
 

31994D0087

 

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1993, Euroopan yhteisön ja vastaavasti Argentiinan, Brasilian, Kanadan, Puolan, Ruotsin ja Uruguayn välisten tiettyjä öljykasveja koskevien tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 28 artiklan mukaisten sopimusten tekemisestä hyväksytyllä pöytäkirjalla (94/87/EY:)

45

 
1994 L 047 0002
 

21994A0218(01)

 

Euroopan yhteisön ja Argentiinan välinen tiettyjä öljykasveja koskeva tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 28 artiklan mukainen hyväksytyllä pöytäkirjalla tehty sopimus

46

 
1994 L 047 0008
 

21994A0218(02)

 

Euroopan yhteisön ja Brasilian välinen tiettyjä öljykasveja koskeva tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 28 artiklan mukainen hyväksytyllä pöytäkirjalla tehty sopimus

52

 
1994 L 047 0014
 

21994A0218(03)

 

Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen tiettyjä öljykasveja koskeva tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 28 artiklan mukainen hyväksytyllä pöytäkirjalla tehty sopimus

58

 
1994 L 047 0019
 

21994A0218(04)

 

Euroopan yhteisön ja Puolan välinen tiettyjä öljykasveja koskeva tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 28 artiklan mukainen hyväksytyllä pöytäkirjalla tehty sopimus

63

 
1994 L 047 0024
 

21994A0218(05)

 

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA, GATT-sopimuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti käydyt luetteloa LXXX - Euroopan yhteisöt koskevat neuvottelut

68

 
1994 L 047 0029
 

21994A0218(06)

 

Euroopan yhteisön ja Uruguayn välinen tiettyjä öljykasveja koskeva tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 28 artiklan mukainen hyväksytyllä pöytäkirjalla tehty sopimus

73

 
1994 L 052 0025
 

31994D0109

 

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä helmikuuta 1994, vuoden 1993 kansainvälisen kaakaosopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta yhteisön puolesta (94/109/EY:)

78

 
1994 L 052 0026
 

21994A0223(01)

 

Vuoden 1993 kansainvälinen kaakaosopimus

79

 
1994 L 054 0001
 

31994R0398

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 398/94, annettu 21 päivänä helmikuuta 1994, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Japanista, Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien sytytinkivellisten kaasukäyttöisten kertatäyttöisten taskusytyttimien tuonnissa ja väliaikaisten polkumyyntitullien lopullisesta kantamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3433/91 muuttamisesta

102

 
1994 L 062 0001
 

31994R0486

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 486/94, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1994, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan fluorisälvän tuonnissa ja väliaikaisen polkumyyntitullin lopullisesta kantamisesta

104

 
1994 L 064 0001
 

31994R0500

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 500/94, annettu 21 päivänä helmikuuta 1994, Kansainvälisen tiede- ja teknologiakeskuksen perustamista koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

108

 
1994 L 064 0002
 

21994A0308(01)

 

Pöytäkirja Kansainvälisen tiede- ja teknologiakeskuksen perustamista koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

109

 
1994 L 064 0003
 

31994R0501

 

Komission asetus (Euratom) N:o 501/94, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1994, Kansainvälisen tiede- ja teknologiakeskuksen perustamista koskevan sopimuksen väliaikaisesta täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

110

 
1994 L 066 0001
 

31994R0520

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 520/94, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1994, yhteisön määrällisten kiintiöiden hallintomenettelyn käyttöönotosta

111

 
1994 L 066 0007
 

31994R0521

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 521/94, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1994, polkumyynnillä tai vientituella muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvan tuonnin tutkimusmenettelyille asetetuista määräajoista ja asetuksen (ETY) N:o 2423/88 muuttamisesta

117

 
1994 L 066 0010
 

31994R0522

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 522/94, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1994, tiettyjen kaupallista suojautumista koskeviin yhteisön välineisiin liittyvien päätöksentekomenettelyjen järkeistämisestä ja asetusten (ETY) N:o 2641/84 ja (ETY) N:o 2423/88 muuttamisesta

120

 
1994 L 067 0001
 

31994R0517

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 517/94, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1994, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä

122

 
1994 L 067 0077
 

31994R0518

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 518/94, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1994, yhteisestä tuontimenettelystä ja asetuksen (ETY) N:o 288/82 kumoamisesta

196

 
1994 L 067 0089
 

31994R0519

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 519/94, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1994, tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä ja asetusten (ETY) N:o 1765/82, (ETY) N:o 1766/82 ja (ETY) N:o 3420/83 kumoamisesta

206

 
1994 L 073 0001
 

31994D0156

 

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä helmikuuta 1994, yhteisön liittymisestä Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevaan yleissopimukseen (vuoden 1974 Helsingin yleissopimus) (94/156/EY:)

220

 
1994 L 073 0002
 

21994A0316(01)

 

Yleissopimus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusta 1974 (Helsingin sopimus)

221

 
1994 L 073 0019
 

31994D0157

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä helmikuuta 1994, Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (vuonna 1992 tarkistettu Helsingin sopimus) tekemisestä yhteisön puolesta (94/157/EY:)

238

 
1994 L 073 0020
 

21994A0316(02)

 

Vuoden 1992 yleissopimus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusta (vuonna 1992 tarkistettu Helsingin sopimus)

239

 
1994 L 077 0048
 

31994R0621

 

Neuvoston päätös (EY) N:o 621/94, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1994, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Etelä-Afrikasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan ferropiin tuonnissa

265

 
1994 L 080 0001
 

31994R0643

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 643/94, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1994, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Valko-Venäjältä, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan kaliumkloridin tuonnissa annetun asetuksen (ETY) N:o 3068/92 muuttamisesta

268

 
1994 L 084 0010
 

31994R0689

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 689/94, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1994, lisäkiintiöiden avaamisesta Euroopan yhteisössä vuonna 1994 järjestettäviin messuihin osallistuvista tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuonnissa yhteisöön

275

 
1994 L 087 0003
 

31994R0721

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 721/94, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1994, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Venäjän federaatiosta peräisin olevan isobutanolin tuonnissa

280

 
1994 L 087 0047
 

31994R0738

 

Komission asetus (EY) N:o 738/94, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1994, tietyistä yhteisön määrällisten kiintiöiden hallintomenettelyn käyttöönotosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 520/94 soveltamista koskevista säännöksistä

282

 
1994 L 094 0021
 

31994R0821

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 821/94, annettu 12 päivänä huhtikuuta 1994, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta, Puolasta, Venäjän federaatiosta ja Ukrainasta peräisin olevan piikarbidin tuonnissa

298

 
1994 L 094 0032
 

31994D0202

 

Komission päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, Kiinan kansantasavallasta, Norjasta, Puolasta ja entisestä Neuvostoliitosta peräisin olevan piikarbidin tuontia koskevassa polkumyyntimenettelyssä tarjottujen sitoumusten hyväksymisestä ja menettelyn päätökseen saattamisesta Norjasta ja useista entisen Neuvostoliiton tasavalloista peräisin olevan tuonnin osalta (94/202/EY:)

307

 
1994 L 101 0007
 

31994R0872

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 872/94, annettu 19 päivänä huhtikuuta 1994, tiettyjen Japanista peräisin olevien kuulalaakereiden lopullisesta polkumyyntitullista annettujen asetusten (ETY) N:o 2089/84 ja (ETY) N:o 1739/85 muuttamisesta

309

Top