EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_11_010_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
11 Ulkosuhteet
Nide 10

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

11 Ulkosuhteet - Nide 10

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1981 L 137 0037
 

31981D0361

 

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1981, tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 24 artiklan 6 kohdan mukaisista neuvotteluista (81/361/ETY:)

3

 
1981 L 137 0038
 

41981D0362

 

Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1981, tullineuvottelujen avaamisesta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 24 artiklan 6 kohdan mukaisesti (81/362/EHTY:)

4

 
1981 L 162 0004
 

31981D0420

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 1981, yhteistyötä öljyn ja muiden vahingollisten aineiden aiheuttaman Välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteessa koskevan pöytäkirjan tekemisestä (81/420/ETY:)

5

 
1981 L 162 0006
 

21976A0216(02)

 

Pöytäkirja yhteistyöstä öljyn ja muiden vahingollisten aineiden aiheuttaman Välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteessa

7

 
1981 L 227 0021
 

31981D0608

 

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1981, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen tekemisestä (81/608/ETY:)

19

 
1981 L 227 0022
 

21980A1118(01)

 

Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus

20

 
1981 L 252 0026
 

31981D0691

 

Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä syyskuuta 1981, Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen tekemisestä (81/691/ETY:)

27

 
1981 L 252 0027
 

21981A0905(01)

 

Yleissopimus Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä

28

 
1981 L 279 0001
 

31981R2818

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2818/81, annettu 29 päivänä syyskuuta 1981, vuoden 1980 kansainvälistä kaakaosopimusta koskevien taloudellisen asetuksen ja valvontasääntöjen soveltamisesta

37

 
1981 L 328 0001
 

31981R3245

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3245/81, annettu 26 päivänä lokakuuta 1981, Euroopan yhteistyöjärjestön perustamisesta

61

 
1981 L 328 0005
 

31981R3246

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3246/81, annettu 26 päivänä lokakuuta 1981, Euroopan talousyhteisön ja Intian välisen kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

65

 
1981 L 328 0006
 

21981A0623(01)

 

SOPIMUS, joka koskee Euroopan talousyhteisön ja Intian välistä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä - Euroopan talousyhteisön julistus

66

 
1981 L 352 0028
 

21981A0623(02)

 

Pöytäkirja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Intian välisestä kaupallisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä (81/958/EHTY)

73

 
1981 L 354 0027
 

31981D0967

 

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 1981, Kolumbian liittymistä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen koskevan pöytäkirjan tekemisestä (81/967/ETY:)

77

 
1981 L 354 0028
 

21979A1128(01)

 

Pöytäkirja Kolumbian liittymisestä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen

78

 
1981 L 357 0003
 

31981R3566

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3566/81, annettu 3 päivänä joulukuuta 1981, laskentayksikön korvaamisesta ECUlla Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan yhteistyösopimuksen alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa tehdyn ETY-Libanon-yhteistyöneuvoston päätöksen N:o 1/81 soveltamisesta

80

 
1981 L 379 0053
 

31981D1053

 

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä joulukuuta 1981, Euroopan talousyhteisön ja Kanadan hallituksen välisen kalastusta koskevan sopimuksen tekemisestä (81/1053/ETY:)

82

 
1981 L 379 0054
 

21981A1230(02)

 

Euroopan talousyhteisön ja Kanadan hallituksen välinen kalastusta koskeva sopimus - Yhteisön julistus Euroopan talousyhteisön ja Kanadan hallituksen välisen kalastusta koskevan sopimuksen XI artiklasta

83

 
1982 L 038 0001
 

31982D0072

 

Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 1981, Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen tekemisestä (82/72/ETY:)

87

 
1982 L 038 0003
 

21979A0919(01)

 

Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta

89

 
1982 L 043 0026
 

31982D0077

 

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1980, vuoden 1980 elintarvikeapusopimuksen väliaikaista soveltamista koskevan julistuksen allekirjoittamisesta ja tallettamisesta (82/77/ETY:)

104

 
1982 L 204 0029
 

31982D0458

 

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Tekkoslovakian sosialistisen tasavallan välisen lampaan- ja vuohenliha-alan kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (82/458/ETY:)

106

 
1982 L 204 0030
 

21982A0712(01)

 

Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Czechoslovak Socialist Republic on trade in the sheepmeat and goatmeat sector

107

 
1982 L 210 0008
 

31982D0460

 

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1982, Reinin suojelemista kemialliselta pilaantumiselta koskevan yleissopimuksen liitteen IV täydentämisestä (82/460/ETY:)

116

 
1982 L 211 0001
 

31982R1934

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1934/82, annettu 12 päivänä heinäkuuta, yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2603/69 muuttamisesta

118

 
1982 L 219 0052
 

31982D0495

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välisen maniokin tuotantoa, kaupan pitämistä ja kauppaa koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä (82/496/ETY)

123

 
1982 L 219 0053
 

21982A0728(01)

 

Euroopan talousyhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välinen maniokin tuotantoa, kaupan pitämistä ja kauppaa koskeva yhteistyösopimus

124

 
1982 L 219 0058
 

31982D0497

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Brasilian liittotasavallan välisestä Brasiliasta ja muista tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) sopimuspuolina olevista hankkijamaista lähtöisin olevan maniokin tuontia koskevasta kirjeenvaihtona tehdystä sopimuksesta (82/497/ETY:)

127

 
1982 L 219 0059
 

21982A0728(03)

 

Euroopan talousyhteisön ja Indonesian tasavallan välinen Indonesiasta ja muista tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) sopimuspuolina olevista hankkijamaista lähtöisin olevan maniokin tuontia koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus

128

 
1982 L 281 0008
 

21981A0921(01)

 

Australian hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön välinen sopimus ydinaineiden siirroista Australiasta Euroopan atomienergiayhteisöön - Australialle osoitetut kirjeet Euratomin jäsenvaltioilta, jotka eivät ole tehneet kahdenvälisiä sopimuksia Australian kanssa - Saatekirjeet (82/672/Euratom)

129

 
1982 L 300 0020
 

21982A0428(01)

 

Kirjeenvaihto, joka koskee Euroopan yhteisön ja Maailman terveysjärjestön välistä yhteistyömenettelyä - Maailman terveysjärjestön ja Euroopan yhteisöjen välistä yhteistyömenettelyä kuvaava muistio (82/725/EHTY, ETY, Euratom)

142

 
1982 L 300 0023
 

21982A0607(01)

 

Arabitalousyhteisön neuvoston (CAEU) ja Euroopan yhteisöjen välinen yhteistyösopimus (82/726/EHTY, ETY, Euratom)

145

 
1982 L 310 0022
 

31982D0728

 

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä lokakuuta 1982, tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 28 artiklan mukaisesti neuvotellun sen 21 luettelossa mainittuja tariffimyönnytyksiä koskevan Euroopan talousyhteisön ja Indonesian sopimuksen tekemisestä (82/728/ETY:)

147

 
1982 L 310 0023
 

21982A1106(01)

 

GATTin 28 artiklan mukaiset neuvottelut - Luettelo XXI - Indonesia

148

 
1982 L 357 0020
 

31982D0854

 

Neuvoston päätös, annettu 10 päivänä joulukuuta 1982, Euroopan yhteisöjen muista jäsenvaltioista tai ulkopuolisista valtioista tuleviin tiettyihin hankintoihin takuiden ja vientirahoituksen alalla sovellettavasta järjestelmästä (82/854/ETY:)

151

 
1983 L 010 0001
 

31983R0056

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 56/83, annettu 16 päivänä joulukuuta 1982, linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (ASOR) täytäntöönpanosta

154

 
1983 L 045 0011
 

31983K0375

 

Komission suositus N:o 375/83/EHTY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1983, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Brasiliasta peräisin olevien rauta- tai teräslevyjen tuonnissa ja tämän tullin suspendoimisesta

157

 
1983 L 067 0001
 

31983D0101

 

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 1983, Välimeren suojelemista maalta peräisin olevalta pilaantumiselta koskevan pöytäkirjan tekemisestä (83/101/ETY:)

160

 
1983 L 067 0003
 

21983A0312(01)

 

Pöytäkirja Välimeren suojelemisesta maalta peräisin olevalta pilaantumiselta

162

Top