EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_09_002_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
09 Verotus
Nide 02


FI

 

09 Verotus - Nide 02

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1988 L 151 0079
 

31988L0331

 

Neuvoston direktiivi 88/331/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1988, direktiivin 77/388/ETY 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta annetun direktiivin 83/181/ETY muuttamisesta (88/331/ETY)

3

 
1988 L 269 0054
 

31988D0498

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1988, luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin (77/388/ETY) 21 artiklan 1 kohdan a alakohdasta poikkeavaa toimenpidettä (88/498/ETY:)

6

 
1988 L 382 0041
 

31988L0664

 

Neuvoston direktiivi 88/664/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta yhdeksännen kerran (88/664/ETY)

7

 
1989 L 073 0047
 

31989L0194

 

Neuvoston direktiivi 89/194/ETY, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1989, direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta Tanskan kuningaskunnalle myönnetyn maahantuonnissa matkustajille myönnettävään verovapautukseen liittyviä säännöksiä koskevan poikkeuksen osalta (89/194/ETY)

9

 
1989 L 092 0013
 

31989L0219

 

Komission direktiivi 89/219/ETY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1989, direktiivin 77/338/ETY 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty lopullinen tavaran maahantuonti arvonlisäverosta annetun neuvoston direktiivin 83/181/ETY muuttamisesta yhdistetyn nimikkeistön käyttöönoton huomioon ottamiseksi (89/219/ETY)

11

 
1989 L 092 0015
 

31989L0220

 

Komission direktiivi 89/220/ETY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1989, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta yhdistetyn nimikkeistön käyttöönoton huomioon ottamiseksi (89/220/ETY)

13

 
1989 L 226 0021
 

31989L0465

 

Kahdeksastoista neuvoston direktiivi 89/465/ETY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta-Tiettyjen kuudennen direktiivin 77/388/ETY 28 artiklan 3 kohdassa säädettyjen poikkeusten kumoaminen (89/465/ETY)

14

 
1989 L 226 0023
 

31989D0466

 

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1989, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan b alakohdasta poikkeavaa toimenpidettä (89/466/ETY:)

16

 
1989 L 348 0028
 

31989L0604

 

Neuvoston direktiivi 89/604/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1989, luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa maahantuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista annetun direktiivin 83/183/ETY muuttamisesta (89/604/ETY)

18

 
1990 L 225 0001
 

31990L0434

 

Neuvoston direktiivi 90/434/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, diffuusioihin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (90/434/ETY)

20

 
1990 L 225 0006
 

31990L0435

 

Neuvoston direktiivi 90/435/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (90/435/ETY)

25

 
1991 L 094 0024
 

31991L0191

 

Neuvoston direktiivi 91/191/ETY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1991, direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta yhteisön sisäisillä matkoilla ostettujen tavaroiden, joista vero on maksettu, verovapautuksien osalta sekä Tanskalle ja Irlannille myönnetyn matkustajille maahantuonnissa myönnettävien verovapautusten järjestelmää koskevan poikkeuksen osalta (91/191/ETY)

29

 
1991 L 373 0033
 

31991L0673

 

Neuvoston direktiivi 91/673/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta Tanskalle ja Irlannille myönnettyjen matkustajiin sovellettavia verovapautuksia koskevien poikkeusten pidentämisen ja muuttamisen osalta (91/673/ETY)

31

 
1991 L 376 0001
 

31991L0680

 

Neuvoston direktiivi 91/680/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän täydentämisestä ja direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta verotuksellisten rajojen poistamiseksi (91/680/ETY)

33

 
1992 L 024 0001
 

31992R0218

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 218/92, annettu 27 päivänä tammikuuta 1992, hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla

52

 
1992 L 076 0001
 

31992L0012

 

Neuvoston direktiivi 92/12/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta (92/12/ETY)

57

 
1992 L 276 0001
 

31992R2719

 

Komission asetus (ETY) N:o 2719/92, annettu 11 päivänä syyskuuta 1992, väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden hallinnollisesta saateasiakirjasta

70

 
1992 L 316 0001
 

31992L0077

 

Neuvoston direktiivi 92/77/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän täydentämisestä ja direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta (ALV-kantojen lähentäminen)

80

 
1992 L 316 0005
 

31992L0078

 

Neuvoston direktiivi 92/78/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annettujen direktiivien 72/464/ETY ja 79/32/ muuttamisesta

84

 
1992 L 316 0008
 

31992L0079

 

Neuvoston direktiivi 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, savukkeiden verojen lähentämisestä

87

 
1992 L 316 0010
 

31992L0080

 

Neuvoston direktiivi 92/80/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, muun valmistetun tupakan kuin savukkeiden verojen lähentämisestä

89

 
1992 L 316 0012
 

31992L0081

 

Neuvoston direktiivi 92/81/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta

91

 
1992 L 316 0016
 

31992D0510

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä lokakuuta 1992, luvan antamisesta jäsenvaltioille direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti jatkaa erityistarkoituksiin käytettävien kivennäisöljyjen valmisteveroja koskevien voimassa olevien alennusten tai vapautusten soveltamista (92/510/ETY:)

95

 
1992 L 316 0019
 

31992L0082

 

Neuvoston direktiivi 92/82/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, kivennäisöljyjen valmisteverojen määrien lähentämisestä

98

 
1992 L 316 0021
 

31992L0083

 

Neuvoston direktiivi 92/83/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta

100

 
1992 L 316 0029
 

31992L0084

 

Neuvoston direktiivi 92/84/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä

108

 
1992 L 369 0017
 

31992R3649

 

Komission asetus (ETY) N:o 3649/92, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, lähtöjäsenvaltiossa kulutukseen luovutettujen yhteisön sisällä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden yksinkertaistetusta saateasiakirjasta

111

 
1992 L 384 0047
 

31992L0111

 

Neuvoston direktiivi 92/111/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992, direktiivin 77/338/ETY muuttamisesta ja toimenpiteistä arvonlisäveron yksinkertaistamiseksi

119

 
1992 L 390 0124
 

31992L0108

 

Neuvoston direktiivi 92/108/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992, valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY sekä direktiivin 92/81/ETY muuttamisesta

129

 
1993 L 198 0005
 

31993R2225

 

Komission asetus (ETY) N:o 2225/93, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1993, väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien valmisteveronalaisten tuotteiden hallinnollisesta saateasiakirjasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2719/92 muuttamisesta

132

 
1993 L 276 0013
 

31993D0570

 

Komission päätös, tehty 4 päivänä lokakuuta 1993, muiden tuotantoon liittyvien verojen ja välituotekäytön välisestä erosta markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom 1 artiklan soveltamiseksi (93/570/ETY, Euratom:)

143

 
1993 L 288 0012
 

31993R3199

 

Komission asetus (EY) N:o 3199/93, annettu 22 päivänä marraskuuta 1993, alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten

145

 
1993 L 321 0029
 

31993D0697

 

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 1993, luvan antamisesta tietyille jäsenvaltioille soveltaa tai edelleen soveltaa direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti myönnettyä alennettua valmisteveroa tai valmisteverosta vapauttamista tiettyihin erityisiin tarkoituksiin käytettäviin kivennäisöljyihin (93/697/EY:)

149

 
1994 L 060 0014
 

31994L0004

 

Neuvoston direktiivi 94/4/EY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1994, direktiivien 69/169/ETY ja 77/388/ETY muuttamisesta ja kolmansista maista tulevien matkustajien verovapautusten tason sekä yhteisömatkoilla tehtyjen verottomien ostoksien rajojen nostamisesta

151

 
1994 L 060 0016
 

31994L0005

 

Neuvoston direktiivi 94/5/EEY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1994, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän täydentämisestä ja direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta - käytettyihin tavaroihin sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin sovellettavat erityisjärjestelyt (94/5/ETY)

153

Top