EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_09_001_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
09 Verotus
Nide 01

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

09 Verotus - Nide 01

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1967 P 071 1301
 

31967L0227

 

Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta (67/227/ETY)

3

 
1968 L 115 0014
 

31968L0221

 

Neuvoston direktiivi 68/221/ETY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1968, perustamissopimuksen 97 artiklassa määrättyjen keskimääräisten verokantojen yhteisen laskentamenetelmän käyttöönotosta (68/221/ETY)

5

 
1968 L 175 0015
 

31968L0297

 

Neuvoston direktiivi 68/297/ETY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1968, hyötyajoneuvojen polttoainesäiliöissä olevan polttoaineen verovapaata maahantuontia koskevien säännösten yhtenäistämisestä (68/297/ETY)

8

 
1969 L 133 0006
 

31969L0169

 

Neuvoston direktiivi 69/169/ETY, annettu 28 päivänä toukokuuta 1969, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta (69/169/ETY)

10

 
1969 L 320 0034
 

31969L0463

 

Kolmas neuvoston direktiivi 69/463/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1969, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - arvonlisäveron käyttöönotto jäsenvaltioissa (69/463/ETY)

13

 
1971 L 283 0041
 

31971L0401

 

Neljäs neuvoston direktiivi 71/401/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1971, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - arvonlisäverojärjestelmän voimaansaattaminen Italiassa (71/401/ETY)

15

 
1972 L 139 0028
 

31972L0230

 

Toinen neuvoston direktiivi 72/230/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1972, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta (72/230/ETY)

17

 
1972 L 162 0018
 

31972L0250

 

Viides neuvoston direktiivi 72/250/ETY, annettu 4 päivänä heinäkuuta 1972, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - arvonlisäverojärjestelmän voimaansaattaminen Italiassa (72/250/ETY)

21

 
1972 L 303 0001
 

31972L0464

 

Neuvoston direktiivi 72/464/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista (72/464/ETY)

22

 
1974 L 180 0030
 

31974L0318

 

Neuvoston direktiivi 74/318/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1974, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (74/318/ETY)

25

 
1975 L 330 0051
 

31975L0786

 

Neuvoston direktiivi 75/786/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (75/786/ETY)

26

 
1976 L 354 0033
 

31976L0911

 

Neuvoston direktiivi 76/911/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (76/911/ETY)

27

 
1977 L 145 0001
 

31977L0388

 

Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (77/388/ETY)

28

 
1977 L 336 0015
 

31977L0799

 

Neuvoston direktiivi 77/799/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1977, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen alalla (77/799/ETY)

64

 
1977 L 338 0022
 

31977L0805

 

Neuvoston direktiivi 77/805/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1977, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (77/805/ETY)

69

 
1978 L 194 0016
 

31978L0583

 

Yhdeksäs neuvoston direktiivi 78/583/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1978, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta (78/583/ETY)

71

 
1978 L 366 0028
 

31978L1032

 

Kolmas neuvoston direktiivi 78/1032/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä kannettavien liikevaihto- ja valmisteverojen järjestelmää koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta (78/1032/ETY)

72

 
1978 L 366 0031
 

31978L1033

 

Neljäs neuvoston direktiivi 78/1033/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta (78/1033/ETY)

75

 
1978 L 366 0034
 

31978L1035

 

Neuvoston direktiivi 78/1035/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista (78/1035/ETY)

77

 
1979 L 006 0026
 

41979D0008

 

Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1978, tiettyjen tullille esittämisen yhteydessä perittävien postimaksujen poistamisesta (79/8/ETY:)

79

 
1979 L 010 0008
 

31979L0032

 

Toinen neuvoston direktiivi 79/32/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista (79/32/ETY)

80

 
1979 L 331 0008
 

31979L1070

 

Neuvoston direktiivi 79/1070/ETY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1979, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen alalla annetun direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta (79/1070/ETY)

82

 
1979 L 331 0011
 

31979L1072

 

Kahdeksas neuvoston direktiivi 79/1072/ETY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1979, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt (79/1072/ETY)

84

 
1980 L 375 0076
 

31980L1275

 

Neuvoston direktiivi 80/1275/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (80/1275/ETY)

92

 
1981 L 338 0024
 

31981L0933

 

Neuvoston direktiivi 81/933/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1981, direktiivien 69/169/ETY ja 78/1035/ETY muuttamisesta kansainvälisessä matkustajaliikenteessä ja tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavien verovapautuksien osalta (81/933/ETY)

93

 
1982 L 206 0035
 

31982L0443

 

Neuvoston direktiivi 82/443/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1982, direktiivien 69/169/ETY ja 77/800/ETY muuttamisesta kansainvälisessä matkustajaliikenteessä kannettavien liikevaihto- ja valmisteverojen järjestelmän osalta (82/443/ETY)

94

 
1983 L 105 0038
 

31983L0181

 

Neuvoston direktiivi 83/181/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, direktiivin 77/388/ETY 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta (83/181/ETY)

96

 
1983 L 105 0059
 

31983L0182

 

Neuvoston direktiivi 83/182/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, yhteisön alueella tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista (83/182/ETY)

112

 
1983 L 105 0064
 

31983L0183

 

Neuvoston direktiivi 83/183/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa maahantuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista (83/183/ETY)

117

 
1983 L 360 0049
 

31983L0648

 

Viidestoista neuvoston direktiivi 83/648/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1983, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteisen arvonlisäverojärjestelmän täytäntöönpanoa koskevan määräajan pidentäminen Helleenien tasavallassa (83/648/ETY)

121

 
1984 L 208 0058
 

31984L0386

 

Kymmenes neuvoston direktiivi 84/386/ETY annettu 31 päivänä heinäkuuta 1984, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta - Arvonlisäveron soveltaminen irtaimen aineellisen omaisuuden vuokraukseen (84/386/ETY)

122

 
1985 L 183 0021
 

31985L0346

 

Neuvoston direktiivi 85/346/ETY, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1985, direktiivin 77/388/ETY 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta annetun direktiivin 83/181/ETY muuttamisesta (85/346/ETY)

123

 
1985 L 183 0022
 

31985L0347

 

Neuvoston direktiivi 85/347/ETY, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1985, hyötyajoneuvojen polttoainesäiliöissä olevan polttoaineen verovapaata maahantuontia koskevien säännösten yhtenäistämisestä annetun direktiivin 68/297/ETY muuttamisesta (85/347/ETY)

124

 
1985 L 183 0024
 

31985L0348

 

Neuvoston direktiivi 85/348/ETY, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1985, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta (85/348/ETY)

126

 
1986 L 164 0026
 

31986L0246

 

Neuvoston direktiivi 86/246/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1986, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (86/246/ETY)

129

 
1986 L 326 0040
 

31986L0560

 

Kolmastoista neuvoston direktiivi 86/560/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1986, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteisön alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt (86/560/ETY)

130

Top