EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_07_004_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
07 Liikenne
Nide 04


FI

 

07 Liikenne - Nide 04

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1991 L 036 0001
 

31991R0294

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 294/91, annettu 4 päivänä helmikuuta 1991, jäsenvaltioiden välisestä lentorahtiliikenteestä

3

 
1991 L 036 0005
 

31991R0295

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 295/91, annettu 4 päivänä helmikuuta 1991, sitä korvausjärjestelmää koskevista yhteisistä säännöistä, jota sovelletaan, jos matkustajalta säännöllisessä lentoliikenteessä evätään pääsy lennolle

7

 
1991 L 037 0037
 

31991L0060

 

Neuvoston direktiivi 91/60/ETY annettu 4 päivänä helmikuuta 1991, direktiivin 85/3/ETY muuttamisesta varsinaisten perävaunuyhdistelmien eräiden suurimpien sallittujen mittojen vahvistamiseksi (91/60/ETY)

10

 
1991 L 068 0001
 

31991R0613

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 613/91, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1991, laivojen siirtämisestä yhteisössä rekisteristä toiseen

12

 
1991 L 103 0003
 

31991L0225

 

Neuvoston direktiivi 91/225/ETY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1991, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/143/ETY muuttamisesta (91/225/ETY)

15

 
1991 L 169 0001
 

31991R1893

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1893/91, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1991, julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1191/69 muuttamisesta

17

 
1991 L 226 0031
 

31991D0407

 

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1991, rautateiden sekakomitean perustamista koskevan päätöksen 85/13/ETY muuttamisesta (91/407/ETY:)

20

 
1991 L 237 0001
 

31991L0439

 

Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista (91/439/ETY)

22

 
1991 L 237 0025
 

31991L0440

 

Neuvoston direktiivi 91/440/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön rautateiden kehittämisestä (91/440/ETY)

45

 
1991 L 373 0001
 

31991R3921

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3921/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, muita kuin jäsenvaltiosta olevia liikenteenharjoittajia koskevista edellytyksistä saada harjoittaa siellä sisävesiväylien tavara- tai henkilöliikennettä

49

 
1991 L 373 0004
 

31991R3922

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3922/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla

52

 
1991 L 373 0026
 

31991L0671

 

Neuvoston direktiivi 91/671/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, vähemmän kuin 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen turvavöiden pakollista käyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (91/671/ETY)

57

 
1991 L 373 0029
 

31991L0672

 

Neuvoston direktiivi 91/672/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta (91/672/ETY)

60

 
1991 L 374 0004
 

31991R3925

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3925/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, yhteisön sisäisen lentomatkan suorittavien henkilöiden käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin sekä yhteisön sisäisen merimatkan suorittavien henkilöiden matkatavaroihin kohdistuvien tarkastusten ja muodollisuuksien lakkauttamisesta

64

 
1992 L 005 0026
 

31992D0008

 

Komission päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 1991, tiettyjen lentoliikenteen kuljetusmaksujen yhdenmukaisuudesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2342/90 3 artiklan 1 kohdan kanssa (92/8/ETY:)

67

 
1992 L 057 0027
 

31992L0006

 

Neuvoston direktiivi 92/6/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä

72

 
1992 L 057 0029
 

31992L0007

 

Neuvoston direktiivi 92/7/ETY, annettu helmikuun 10 päivänä 1992, tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen painoista, mitoista ja muista teknisistä ominaisuuksista annetun direktiivin 85/3/ETY muuttamisesta

74

 
1992 L 059 0017
 

31992D0143

 

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 1992, Euroopassa käytettävistä radionavigointijärjestelmistä (92/143/ETY:)

78

 
1992 L 076 0021
 

31992L0014

 

Neuvoston direktiivi 92/14/ETY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1992, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16, (toinen painos 1988) olevan I niteen II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta

80

 
1992 L 199 0033
 

31992L0062

 

Komission direktiivi 92/62/ETY, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1992, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan neuvoston direktiivin 70/311/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

87

 
1992 L 220 0035
 

31992D0398

 

Komission päätös, tehty 6 päivänä heinäkuuta 1992, tiettyjen lentoliikenteen kuljetusmaksujen yhdenmukaisuudesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2342/90 3 artiklan 1 kohdan kanssa (92/398/ETY:)

102

 
1992 L 225 0063
 

31992L0054

 

Neuvoston direktiivi 92/54/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1992, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/143/ETY muuttamisesta (jarrut)

111

 
1992 L 240 0001
 

31992R2407

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2407/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista

116

 
1992 L 240 0008
 

31992R2408

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2408/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille

123

 
1992 L 240 0015
 

31992R2409

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2409/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksuista

130

 
1992 L 251 0001
 

31992R2454

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2454/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, edellytyksistä, joilla muut kuin jäsenvaltiosta olevat liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa kansallista maanteiden henkilöliikennettä jäsenvaltiossa

134

 
1992 L 266 0026
 

31992R2655

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2655/92, annettu 8 päivänä syyskuuta 1992, TIR-carnet'ihin merkittyjen tavaroiden kansainvälistä kuljetusta koskevan menettelyn (TIR-yleissopimus) käytön rajoittamisesta kahden Euroopan talousyhteisön alueella sijaitsevan paikan välisten, Serbian ja Montenegron tasavaltojen alueen kautta tapahtuvien tavaralähetysten osalta

145

 
1992 L 364 0011
 

31992R3578

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3578/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tuen myöntämisestä rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen annetun asetuksen (ETY) N:o 1107/70 muuttamisesta

146

 
1992 L 368 0038
 

31992L0106

 

Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä

148

 
1992 L 407 0047
 

31992D0609

 

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Unkarin tasavallan välisten kauttakulkua ja maaliikenteen infrastruktuuria koskevien Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 allekirjoitettujen kirjeenvaihtojen muuttamista ja korvaamista koskevien sopimusten tekemisestä kirjeenvaihtona (92/609/ETY:)

153

 
1992 L 407 0048
 

21992A1231(08)

 

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan talousyhteisön ("yhteisön") ja Unkarin välisen kauttakulkua koskevan Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 allekirjoitetun kirjeenvaihdon muuttamisesta

154

 
1992 L 407 0052
 

21992A1231(09)

 

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan talousyhteisön ("yhteisön") ja Unkarin välisen maaliikenteen infrastruktuuria koskevan Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 allekirjoitetun kirjeenvaihdon korvaamisesta

158

 
1992 L 407 0054
 

21992A1231(10)

 

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan talousyhteisön ("yhteisön") ja Unkarin välisen maaliikenteen infrastruktuuria koskevan Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 allekirjoitetun kirjeenvaihdon korvaamisesta

160

 
1992 L 407 0056
 

31992D0610

 

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Tekin ja Slovakian liittotasavallan välisten kauttakulkua ja maaliikenteen infrastruktuuria koskevien Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 allekirjoitettujen kirjeenvaihtojen muuttamista ja korvaamista koskevien sopimusten tekemisestä kirjeenvaihtona (92/610/ETY:)

162

 
1992 L 407 0057
 

21992A1231(11)

 

Kirjeenvaihtona tehty sopimus yhteisön ja Tsekkoslovakian välisen kauttakulkua koskevan Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 allekirjoitetun kirjeenvaihdon muuttamisesta

163

 
1992 L 407 0059
 

21992A1231(12)

 

Kirjeenvaihtona tehty sopimus yhteisön ja Tsekkoslovakian välisen maaliikenteen infrastruktuuria koskevan Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 allekirjoitetun kirjeenvaihdon korvaamisesta

165

 
1992 L 407 0063
 

21992A1231(13)

 

Kirjeenvaihtona tehty sopimus yhteisön ja Tsekkoslovakian välisen maaliikenteen infrastruktuuria koskevan Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 allekirjoitetun kirjeenvaihdon korvaamisesta

169

 
1992 L 409 0017
 

31992L0114

 

Neuvoston direktiivi 92/114/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, N-luokan moottoriajoneuvojen ohjaamon takaseinän etupuolella olevista ulkonevista osista

174

 
1993 L 014 0001
 

31993R0095

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä

188

 
1993 L 016 0055
 

31993D0045

 

Komission päätös tehty 22 päivänä joulukuuta 1992, rahoitustuen myöntämisestä yhdistettyjen kuljetusten edistämiseksi järjestettäviä kokeiluhankkeita varten (93/45/ETY:)

195

 
1993 L 155 0018
 

31993R1617

 

Komission asetus (ETY) N:o 1617/93, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1993, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta aikataulujen yhteistä suunnittelua ja yhteensovittamista, yhteisen lentoliikenteen harjoittamista, neuvotteluja säännöllisen lentoliikenteen matkustaja- ja rahtimaksuista sekä lähtö- ja saapumisaikojen jakamista lentoasemilla koskevien sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

197

 
1993 L 187 0052
 

31993L0065

 

Neuvoston direktiivi 93/65/ETY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1993, yhteensopivien teknisten eritelmien määrittelemisestä ja käytöstä lentoliikenteen hallinnan (ATM) laitteiden ja järjestelmien hankinnassa

202

 
1993 L 188 0001
 

31993L0029

 

Neuvoston direktiivi 93/29/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta

207

 
1993 L 188 0011
 

31993L0030

 

Neuvoston direktiivi 93/30/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteesta

217

 
1993 L 188 0019
 

31993L0031

 

Neuvoston direktiivi 93/31/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen seisontatuesta

225

 
1993 L 188 0028
 

31993L0032

 

Neuvoston direktiivi 93/32/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen matkustajan kädensijasta

234

 
1993 L 188 0032
 

31993L0033

 

Neuvoston direktiivi 93/33/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävästä suojalaitteesta

238

 
1993 L 188 0038
 

31993L0034

 

Neuvoston direktiivi 93/34/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä

244

Top