EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_06_004_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
06 Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus
Nide 04


FI

 

06 Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus - Nide 04

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1993 L 125 0001
 

31993D0323

 

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä toukokuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvän sopimuksen tekemisestä yhteisymmärryspöytäkirjana (93/323/ETY:)

3

 
1993 L 125 0002
 

21993A0520(02)

 

Memorandum of understanding between the United States of America and the European Economic Community on government procurement

4

 
1993 L 129 0025
 

31993D0327

 

Komission päätös, tehty 13 päivänä toukokuuta 1993, edellytyksistä, joilla maantieteellisiä alueita öljyn, kaasun, hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden etsimiseksi tai talteen ottamiseksi hyödyntämään ryhtyvien hankintayksiköiden on toimitettava komissiolle tiedot tekemistään hankintasopimuksista (93/327/ETY:)

56

 
1993 L 141 0001
 

31993L0006

 

Neuvoston direktiivi 93/6/ETY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä

58

 
1993 L 141 0027
 

31993L0022

 

Neuvoston direktiivi 93/22/ETY, annettu 10 päivänä toukokuuta 1993, sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla

83

 
1993 L 165 0001
 

31993L0016

 

Neuvoston direktiivi 93/16/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta

102

 
1993 L 199 0001
 

31993L0036

 

Neuvoston direktiivi 93/36/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimustentekomenettelyjen yhteensovittamisesta

126

 
1993 L 199 0084
 

31993L0038

 

Neuvoston direktiivi 93/38/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta

177

 
1994 L 089 0017
 

31994L0007

 

Komission direktiivi 94/7/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1994, luottolaitosten vakavaraisuussuhteista annetun neuvoston direktiivin 89/647/ETY teknisestä mukauttamisesta monenkeskisten kehityspankkien määritelmän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

223

 
1994 L 135 0001
 

31994L0018

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/18/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamisen yhteydessä julkistettavan listalleottoesitteen laatimista, tarkastusta ja levittämistä koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 80/390/ETY muuttamisesta

224

 
1994 L 135 0005
 

31994L0019

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/19/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, talletusten vakuusjärjestelmistä

227

 
1994 L 164 0003
 

31994L0022

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/22/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä

237

Top