Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_06_002_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
06 Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus
Nide 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

06 Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus - Nide 02

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1978 L 151 0025
 

31978L0473

 

Neuvoston direktiivi 78/473/ETY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1978, yhteisön rinnakkaisvakuutusliikettä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (78/473/ETY)

3

 
1978 L 233 0010
 

31978L0687

 

Neuvoston direktiivi 78/687/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (78/687/ETY)

6

 
1978 L 233 0017
 

31978D0689

 

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1978, terveydenhuollon johtavien virkamiesten komitean perustamisesta tehdyn päätöksen 75/365/ETY muuttamisesta (78/689/ETY)

10

 
1978 L 362 0001
 

31978L1026

 

Neuvoston direktiivi 78/1026/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta eläinlääketieteen alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (78/1026/ETY)

11

 
1978 L 362 0007
 

31978L1027

 

Neuvoston direktiivi 78/1027/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, eläinlääkäreiden toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (78/1027/ETY)

17

 
1979 L 063 0001
 

31979L0267

 

Ensimmäinen neuvoston direktiivi 79/267/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1979, henkivakuutuksen ensivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (79/267/ETY)

20

 
1979 L 066 0021
 

31979L0279

 

Neuvoston direktiivi 79/279/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1979, arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamista koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta (79/279/ETY)

34

 
1980 L 033 0001
 

31980L0154

 

Neuvoston direktiivi 80/154/ETY, annettu 21 päivänä tammikuuta 1980, kätilön tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (80/154/ETY)

45

 
1980 L 033 0008
 

31980L0155

 

Neuvoston direktiivi 80/155/ETY, annettu 21 päivänä tammikuuta 1980, kätilöntoimeen ryhtymistä ja kätilöntoimen harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (80/155/ETY)

51

 
1980 L 033 0015
 

31980D0157

 

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä tammikuuta 1980, terveydenhuollon johtavien virkamiesten komitean perustamisesta tehdyn päätöksen 75/365/ETY muuttamisesta (80/157/ETY)

55

 
1980 L 100 0001
 

31980L0390

 

Neuvoston direktiivi 80/390/ETY, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1980, arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamisen yhteydessä julkistettavan listalleottoesitteen laatimista, tarkastusta ja levittämistä koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta (80/390/ETY)

56

 
1980 L 375 0074
 

31980L1273

 

Neuvoston direktiivi 80/1273/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980, kätilön tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annetun direktiivin 80/154/ETY muuttamisesta Kreikan liittymisen vuoksi (80/1273/ETY)

77

 
1982 L 043 0021
 

31982L0076

 

Neuvoston direktiivi 82/76/ETY, annettu 26 päivänä tammikuuta 1982, lääketieteen tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annetun direktiivin 75/362/ETY ja lääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 75/363/ETY muuttamisesta (82/76/ETY)

78

 
1982 L 048 0026
 

31982L0121

 

Neuvoston direktiivi 82/121/ETY, annettu 15 päivänä helmikuuta 1982, yhtiöiden, joiden osakkeet on otettu arvopaperipörssin viralliselle pörssilistalle, säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (82/121/ETY)

82

 
1982 L 062 0022
 

31982L0148

 

Neuvoston direktiivi 82/148/ETY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1982, arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamista koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 79/279/ETY ja arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamisen yhteydessä julkistettavan listalleottoesitteen laatimista, tarkastusta ja levittämistä koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 80/390/ETY muuttamisesta (82/148/ETY)

86

 
1982 L 218 0024
 

31982L0489

 

Neuvoston direktiivi 82/489/ETY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1982, toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi kampaamoalalla (82/489/ETY)

88

 
1984 L 008 0017
 

31984L0005

 

Toinen neuvoston direktiivi 84/5/ETY, annettu 30 päivänä joulukuuta 1983, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (84/5/ETY)

90

 
1984 L 339 0021
 

31984L0641

 

Neuvoston direktiivi 84/641/ETY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1984, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun ensimmäisen direktiivin (73/239/ETY) muuttamisesta erityisesti matkailijoille annatun avun osalta (84/641/ETY)

93

 
1985 L 183 0019
 

31985L0345

 

Neuvoston direktiivi 85/345/ETY, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1985, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 77/780/ETY muuttamisesta (85/345/ETY)

98

 
1985 L 223 0015
 

31985L0384

 

Neuvoston direktiivi 85/384/ETY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1985, tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (85/384/ETY)

99

 
1985 L 223 0026
 

31985D0385

 

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1985, arkkitehtikoulutuksen neuvoa-antavan komitean perustamisesta (85/385/ETY)

109

 
1985 L 253 0034
 

31985L0432

 

Neuvoston direktiivi 85/432/ETY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1985, tiettyä farmasian alan toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (85/432/ETY)

111

 
1985 L 253 0043
 

31985D0434

 

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1985, farmasian koulutuksen neuvoa-antavan komitean perustamisesta (85/434/ETY)

114

 
1985 L 375 0003
 

31985L0611

 

Neuvoston direktiivi 85/611/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (85/611/ETY)

116

 
1985 L 376 0001
 

31985L0614

 

Neuvoston direktiivi 85/614/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annetun direktiivin 85/384/ETY muuttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi (85/614/ETY)

130

 
1986 L 309 0015
 

31986L0524

 

Neuvoston direktiivi 86/524/ETY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1986, direktiiviin 780/77/ETY sisältyvän, tiettyjä luottolaitoksia koskevien pysyvien poikkeusten luettelon muuttamisesta (86/524/ETY)

131

 
1986 L 359 0056
 

31986L0613

 

Neuvoston direktiivi 86/613/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat ammatinharjoittajat mukaan lukien, ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen perusteella (86/613/ETY)

133

 
1986 L 372 0001
 

31986L0635

 

Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (86/635/ETY)

136

 
1986 L 382 0017
 

31986L0653

 

Neuvoston direktiivi 86/653/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1986, jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta (86/653/ETY)

150

 
1987 L 152 0032
 

31987D0305

 

Komission päätös, tehty 26 päivänä toukokuuta 1987, julkisten hankintojen avaamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/305/ETY)

155

 
1987 L 185 0072
 

31987L0343

 

Neuvoston direktiivi 87/343/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1987, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun ensimmäisen direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta luotto- ja takausvakuutuksen osalta (87/343/ETY)

157

 
1987 L 185 0077
 

31987L0344

 

Neuvoston direktiivi 87/344/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1987, oikeusturvavakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (87/344/ETY)

161

 
1987 L 185 0081
 

31987L0345

 

Neuvoston direktiivi 87/345/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1987, arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamisen yhteydessä julkistettavan listalleottoesitteen laatimista, tarkastusta ja levittämistä koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 80/390/ETY muuttamisesta (87/345/ETY)

165

 
1987 L 322 0020
 

31987L0540

 

Neuvoston direktiivi 87/540/ETY, annettu 9 päivänä marraskuuta 1987, vesiväylien kansallisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden tähän ammattiin muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta (87/540/ETY)

168

 
1987 L 338 0037
 

31987D0560

 

Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 1987, julkisten hankintojen avaamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta 26 päivänä toukokuuta 1987 annetun päätöksen 87/305/ETY muuttamisesta (87/560/ETY)

172

 
1988 L 100 0031
 

31988L0220

 

Neuvoston direktiivi 88/220/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1988, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta tiettyjen yhteissijoitusyritysten sijoituspolitiikkaa koskevien säännösten osalta (88/220/ETY)

173

 
1988 L 172 0001
 

31988L0357

 

Toinen neuvoston direktiivi 88/357/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1988, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta, säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tehokasta käyttämistä, sekä direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta (88/357/ETY)

175

 
1988 L 348 0062
 

31988L0627

 

Neuvoston direktiivi 88/627/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1988, tiedoista, jotka on julkistettava, kun huomattava osuus pörssiyhtiöstä on hankittu tai luovutettu (88/627/ETY)

188

 
1989 L 019 0016
 

31989L0048

 

Neuvoston direktiivi 89/48/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä (89/48/ETY)

192

 
1989 L 044 0040
 

31989L0117

 

Neuvoston direktiivi 89/117/ETY, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, jäsenvaltioon sijoittautuneiden sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden velvollisuudesta julkistaa tilinpäätösasiakirjat, joiden kotipaikka ei ole siinä jäsenvaltiossa (89/117/ETY)

200

 
1989 L 124 0008
 

31989L0298

 

Neuvoston direktiivi 89/298/ETY, annettu 17 päivänä huhtikuuta 1989, arvopapereita yleisölle tarjottaessa julkistettavan tarjousesitteen laatimista, tarkastusta ja levittämistä koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta (89/298/ETY)

203

 
1989 L 124 0016
 

31989L0299

 

Neuvoston direktiivi 89/299/ETY, annettu 17 päivänä huhtikuuta 1989, luottolaitosten omista varoista (89/299/ETY)

211

Top