EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_05_002_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
05 Työvoiman vapaa liikkuvuus ja sosiaalipolitiikka
Nide 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

05 Työvoiman vapaa liikkuvuus ja sosiaalipolitiikka - Nide 02

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1976 L 187 0001
 

31976L0579

 

Neuvoston direktiivi 76/579/Euratom, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1976, tarkistettujen perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (76/579/Euratom)

3

 
1976 L 214 0001
 

31976R1859

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, EURATOM) N:o 1859/76, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista

47

 
1976 L 214 0024
 

31976R1860

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista

70

 
1977 L 061 0026
 

31977L0187

 

Neuvoston direktiivi 77/187/ETY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1977, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (77/187/ETY)

91

 
1977 L 229 0012
 

31977L0576

 

Neuvoston direktiivi 77/576/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1977, työpaikkojen turvamerkintää koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (77/576/ETY)

94

 
1978 L 197 0012
 

31978L0610

 

Neuvoston direktiivi 78/610/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1978, vinyylikloridimonomeerille altistuvien työntekijöiden terveyden suojelemista koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (78/610/ETY)

104

 
1979 L 006 0024
 

31979L0007

 

Neuvoston direktiivi 79/7/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä (79/7/ETY)

111

 
1979 L 183 0011
 

31979L0640

 

Komission direktiivi 79/640/ETY, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1979, työpaikkojen turvamerkintää koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/576/ETY muuttamisesta (79/640/ETY)

113

 
1979 L 185 0024
 

31979D0642

 

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä heinäkuuta 1979, nuorten työntekijöiden vaihtoa yhteisössä edistävästä toisesta yhteisohjelmasta (79/642/ETY:)

115

 
1980 L 127 0004
 

31980R1238

 

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 1238/80, annettu 13 päivänä toukokuuta 1980, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista annetun asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 muuttamisesta

118

 
1980 L 283 0023
 

31980L0987

 

Neuvoston direktiivi 80/987/ETY, annettu 20 päivänä lokakuuta 1980, työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (80/987/ETY)

121

 
1980 L 327 0008
 

31980L1107

 

Neuvoston direktiivi 80/1107/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1980, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät altistumiseen kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille työssä (80/1107/ETY)

126

 
1981 L 143 0001
 

31981R1390

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1390/81, annettu 12 päivänä toukokuuta 1981, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheisiinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 laajentamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä

132

 
1982 L 020 0035
 

31982D0043

 

Komission päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 1981, miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (82/43/ETY:)

164

 
1982 L 064 0015
 

31982R0510

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 510/82, annettu 22 päivänä helmikuuta 1982, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista annetun asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 muuttamisesta

167

 
1982 L 075 0001
 

31982R0620

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 620/82, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1982, italialaisten sekä muiden jäsenmaiden laitosten välisistä sairaus- ja äitiysvakuutusten luontoisetuuksien korvaamista koskevista erityistoimenpiteistä

179

Top