Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_065_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 65

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 65

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1969 L 048 0001
 

31969L0060

 

Neuvoston direktiivi, annettu 18 päivänä helmikuuta 1969, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (69/60/ETY)

3

 
1969 L 048 0008
 

31969L0063

 

Neuvoston direktiivi, annettu 18 päivänä helmikuuta 1969, rehukasvien siementen kaupanpitämisestä 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (69/63/ETY)

6

 
1969 L 328 0008
 

31969R2622

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2622/69, annettu 21 päivänä joulukuuta 1969, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta

10

 
1972 L 298 0001
 

31972R2822

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2822/72, annettu 28 päivänä joulukuuta 1972, asetuksen (ETY) N:o 805/68 muuttamisesta naudanliha-alan interventiotoimenpiteiden osalta

11

 
1974 L 049 0002
 

31974R0419

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 419/74, annettu 18 päivänä helmikuuta 1974, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta

13

 
1974 L 085 0051
 

31974R0662

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 662/74, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1974, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta

14

 
1975 L 052 0008
 

31975R0465

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 465/75, annettu 27 päivänä helmikuuta 1975, asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta eläinten ruokintaan käytettävien kirnupiimän ja kirnupiimäjauheen tukien osalta

15

 
1976 L 004 0024
 

31976L0014

 

Ensimmäinen komission direktiivi 76/14/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1975, suurimmista sallituista haitallisten aineiden ja tuotteiden pitoisuuksista rehuissa 17 päivänä joulukuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin 74/63/ETY liitteen muuttamisesta (76/14/ETY)

16

 
1976 L 067 0009
 

31976R0559

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 559/76, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1976, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta

17

 
1980 L 100 0032
 

31980L0392

 

Neuvoston direktiivi 80/392/ETY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1980, kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun direktiivin 77/93/ETY muuttamisesta (80/392/ETY)

18

 
1980 L 192 0011
 

31980R1974

 

Komission asetus (ETY) N:o 1974/80, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1980, viljana ja riisinä toimitettavaan elintarvikeapuun liittyvien tiettyjen toimien soveltamista koskevista yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä

21

 
1981 L 240 0001
 

31981R2425

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2425/81, annettu 20 päivänä elokuuta 1981, kuivattuja viinirypäleitä ja kuivattuja viikunoita koskevan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

31

 
1982 L 231 0009
 

31982R2178

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2178/82, annettu 5 päivänä elokuuta 1982, kuivattuja viinirypäleitä ja kuivattuja viikunoita koskevan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2425/81 muuttamisesta

49

 
1983 L 033 0012
 

31983R0291

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 291/83, annettu 3 päivänä helmikuuta 1983, kuivattuja viinirypäleitä ja kuivattuja viikunoita koskevan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2425/81 muuttamisesta

50

 
1983 L 330 0018
 

31983R3334

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3334/83, annettu 25 päivänä marraskuuta 1983, kuivattuja viinirypäleitä ja kuivattuja viikunoita koskevan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2425/81 muuttamisesta toisen kerran

52

 
1984 L 319 0013
 

31984L0587

 

Neuvoston direktiivi 84/587/ETY, annettu 29 päivänä marraskuuta 1984, rehujen lisäaineista annetun direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta (84/587/ETY)

53

 
1990 L 353 0048
 

31990L0654

 

Neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990, siirtymätoimenpiteistä ja mukautuksista kasvien terveyteen, siemeniin, kasveihin ja eläinten rehuihin liittyviin direktiiveihin sekä eläinlääkintä- ja kotieläinjalostuslainsäädäntöön Saksan yhdistymisen vuoksi (90/654/ETY)

63

 
1992 L 110 0031
 

31992R1036

 

Komission asetus (ETY) N:o 1036/92, annettu 27 päivänä huhtikuuta 1992, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 458/80 mukaisesti viinitarhojen rakenneuudistuksia koskeviin yhteisiin hankkeisiin myönnetyn yhteisön tuen siirtämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja viinitarhojen rakenneuudistuksia koskevien yhteisten hankkeiden yhteydessä maksettujen palkkioiden ennakkomaksu- ja korvaushakemuksista tehdyn päätöksen 81/525/ETY muuttamisesta

71

 
1993 L 018 0001
 

31993R0125

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 125/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 805/68 muuttamisesta

75

 
1994 L 111 0078
 

31994R1004

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1004/94, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1994, pecorino romano -juuston yksityiselle varastoinnille annettavan tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

78

 
1994 L 121 0009
 

31994R1096

 

Komission asetus (EY) N:o 1096/94, annettu 11 päivänä toukokuuta 1994, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 ja lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 muuttamisesta

81

 
1994 L 284 0029
 

31994R2660

 

Komission asetus (EY) N:o 2660/94, annettu 31 päivänä lokakuuta 1994, neuvoston asetusten (EY) N:o 3640/93 ja (EY) N:o 3670/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissia ja durraa ja Portugalin kohdalla maissia koskevien erityisten tuontijärjestelmien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 675/94 muuttamisesta

82

 
1994 L 316 0002
 

31994R2991

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2991/94, annettu 5 päivänä joulukuuta 1994, levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista

84

 
1994 L 320 0009
 

31994R3012

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3012/94, annettu 12 päivänä joulukuuta 1994, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, markkinointivuoden 1993/1994 tosiasiallisesta tuotannosta, markkinointivuoden 1994/1995 arvioidusta tuotannosta ja tuen väliaikaisesta vähennyksestä sekä markkinointivuoden 1995/1996 kohdehinnasta vähennettävästä määrästä annetun asetuksen (EY) N:o 2150/94 muuttamisesta sekä lopullisen vähennyksen vahvistamisesta markkinointivuoden 1994/1995 osalta

90

 
1994 L 321 0008
 

31994R3024

 

Komission asetus (EY) N:o 3024/94, annettu 13 päivänä joulukuuta 1994, lopullista viininviljelyaloista luopumista koskevan palkkion myöntämisestä viinivuosiksi 1988/1989?-1995/1996 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1442/88 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2729/88 muuttamisesta

91

 
1994 L 330 0043
 

31994R3127

 

Komission asetus (EY) N:o 3127/94, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, yhteisön sianruhojen luokitusasteikon yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2967/85 muuttamisesta

92

 
1994 L 337 0008
 

31994R3191

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3191/94, annettu 19 päivänä joulukuuta 1994, tietyistä kolmansista maista peräisin oleviin ja CN-koodeihin 0714 10 ja 0714 90 kuuluviin tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta tuontijärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 430/87 muuttamisesta

94

 
1994 L 338 0016
 

31994R3235

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3235/94, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, useiden maatalousalan toimien yhteisrahoituksesta annettujen säännösten muuttamisesta Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi näiden uusien jäsenvaltioiden hyväksi

95

 
1994 L 338 0030
 

31994R3238

 

Komission asetus (EY) N:o 3238/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, tiettyihin Puolasta, Unkarista, Romaniasta, Bulgariasta, Tsekin tasavallasta, Slovakian tasavallasta, Liettuasta, Latviasta ja Virosta peräisin oleviin ja asetuksen (EY) N:o 3448/93 liitteessä tarkoitettujen maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavien muuttuvien maksuosien määrittämisestä ja hallinnoinnista

97

 
1994 L 338 0048
 

31994R3239

 

Komission asetus (EY) N:o 3239/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, tiettyjen muna- ja siipikarjanliha-alan asetusten muuttamisesta Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi

115

 
1994 L 338 0052
 

31994R3240

 

Komission asetus (EY) N:o 3240/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, CN-koodeihin 0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99 kuuluviin Thaimaasta peräisin oleviin ja tästä maasta vuosina 1991, 1992, 1993 ja 1994 vietyihin tuotteisiin sovellettavan tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3879/90 voimassaolon pidentämisestä

119

 
1994 L 338 0053
 

31994R3241

 

Komission asetus (EY) N:o 3241/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuoden 1995 ensimmäiseksi puolivuotiskaudeksi korkealaatuisen naudanlihan osalta

120

 
1994 L 338 0062
 

31994R3243

 

Komission asetus (EY) N:o 3243/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, neuvoston asetuksissa (EY) N:o 3071/94 ja (EY) N:o 3073/94 säädettyjen tuontijärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä korkealaatuisen naudanlihan ja jäädytetyn puhvelinlihan osalta

126

 
1994 L 338 0068
 

31994R3244

 

Komission asetus (EY) N:o 3244/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi maataloustuotteiden kaupan osalta toteutettavista siirtymätoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 3108/94 muuttamisesta

132

 
1994 L 338 0069
 

31994R3245

 

Komission asetus (EY) N:o 3245/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994 yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1108/93 soveltamisesta koskien 5 000 tonnin ruotsalaista alkuperää olevan lemmikkieläinruokakiintiön CN-koodilla 2309 10 hallinnointia annetun asetuksen (ETY) N:o 1267/93 kumoamisesta

133

 
1994 L 339 0042
 

31994R3268

 

Komission asetus (EY) N:o 3268/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, tuoreiden tai jäähdytettyjen karitsanruhojen yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen hintojen määrittämisestä ja tiettyjen muiden yhteisön lampaanruhojen laatujen hintojen yhteenvedosta, erityisesti Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisen kannalta annetun asetuksen(ETY) N:o 1481/86 muuttamisesta

134

 
1994 L 339 0046
 

31994R3269

 

Komission asetus (EY) N:o 3269/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, naudanliha-alan palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3886/92 muuttamisesta Itävallan, Suomen ja Ruotsin osalta

138

 
1994 L 339 0048
 

31994R3270

 

Komission asetus (EY) N:o 3270/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen täysikasvuisten nautojen hintojen määrittämisestä ja eräiden muiden nautojen hintaselvityksestä yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 610/77 muuttamisesta

140

 
1994 L 341 0039
 

31994R3300

 

Komission asetus (EY) N:o 3300/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, Itävallan, Ruotsin ja Suomen liittymisen vuoksi sokerialalla toteutettavista siirtymätoimenpiteistä

148

 
1994 L 341 0044
 

31994R3301

 

Komission asetus (EY) N:o 3301/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, tomaattien laatuvaatimuksista annetusta asetuksesta (ETY) N:o 778/83 poikkeamisesta varressa kiinni olevien tomaattien (tomaatit terttuina) osalta annetun asetuksen (EY) N:o 918/94 muuttamisesta

153

 
1994 L 341 0045
 

31994R3302

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3302/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, asetusten (ETY) N:o 19/82 ja (ETY) N:o 20/82 muuttamisesta lampaan- ja vuohenliha-alalla tehtävien muutosten osalta Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi

154

 
1994 L 341 0048
 

31994R3304

 

Komission asetus (EY) N:o 3304/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, tiettyjen viljoista ja riisistä annettujen asetusten muuttamisesta Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi

155

 
1994 L 351 0018
 

31994D0830

 

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, Euroopan yhteisön sekä Argentiinan, Australian, Bulgarian, Unkarin, Uuden-Seelannin, Puolan, Slovakian tasavallan, Tekin tasavallan ja Uruguayn välisten lampaan- ja vuohenlihan kauppaa sekä eläviä lampaita ja vuohia koskevien sopimuksien vapaaehtoisesta rajoittamisesta mukautusten pidentämisestä (94/830/EY:)

156

 
1994 L 352 0001
 

31994D0837

 

Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1994, neuvoston direktiivissä 77/99/ETY tarkoitettujen uudelleenpakkauskeskusten hyväksyntää koskevien erityisten edellytysten ja niistä peräisin olevien tuotteiden merkintää koskevien sääntöjen vahvistamisesta (94/837/EY)

175

 
1994 L 352 0018
 

31994D0839

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 1994, kolmansista maista lähtöisin olevien lihavalmisteiden tuonnissa käytettävien terveystodistusten malleista tehdyn päätöksen 91/449/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/839/EY:)

176

 
1994 L 352 0021
 

31994D0840

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 1994, erityisehtojen asettamisesta Ecuadorista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden maahantuonnille tehdyn päätöksen 94/200/EY muuttamisesta (94/840/EY:)

179

 
1994 L 352 0028
 

31994D0843

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 1994, yhteisön taloudellisesta lisätuesta yhteisön vertailulaboratorion Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (aiemmin Bundesgesundheitsamt), Berliini, Saksa, zoonoosien epidemiologiaa tutkivaan toimintaan (94/843/EY:)

184

 
1994 L 352 0038
 

31994D0845

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista Tekin tasavallasta tulevan tuoreen lihan tuonnin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen) 5R (94/845/EY:)

185

 
1994 L 352 0048
 

31994D0846

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Slovakiasta (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/846/EY:)

195

 
1994 L 352 0056
 

31994D0847

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, kolmansista maista lähtöisin olevien lihavalmisteiden tuonnissa käytettävien terveystodistusten malleista tehdyn päätöksen 91/449/ETY muuttamisesta Tsekin tasavallan ja Slovakian osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/847/EY:)

203

 
1994 L 352 0069
 

31994D0860

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, mehiläishoidossa käytettäväksi tarkoitettujen mehiläistuotteiden kolmansista maista tuonnin vaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/860/EY:)

204

 
1994 L 352 0071
 

31994D0861

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, kolmansista maista yhteisöön tapahtuvaa naudansukuisten kotieläinten siemennesteen vientiä varten hyväksyttyjen keinosiemennysasemien luetteloa koskevan päätöksen 93/693/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/861/EY:)

206

 
1994 L 352 0075
 

31994D0865

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, Yhdistyneen kuningaskunnan esittämien SVC:tä (Spring viremia of carp) koskevien ohjelmien hyväksymisestä ja tiettyjä Isoon-Britanniaan, Pohjois-Irlantiin, Mansaarelle ja Guernseyhin lähetettäviä kalalajeja koskevien lisätakeiden määrittelemisestä tehdyn päätöksen 93/44/ETY muuttamisesta (94/865/EY:)

207

 
1994 L 352 0082
 

31994D0871

 

94/871/EY: Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1994, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuihin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 1994 osalta

208

 
1994 L 352 0111
 

31994D0886

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1994, yhteisön taloudellisesta lisätuesta yhteisön vertailulaboratorion Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Tanska, toimintaan tiettyjen kalatautien osalta (94/886/EY)

223

 
1994 L 354 0016
 

31994L0079

 

Komission direktiivi 94/79/EY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, kasvinsuojeluaineiden markkinoillesaattamisesta annetun direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta

224

 
1994 L 366 0019
 

31994D0936

 

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, naudan somatotropiinin (BST) markkinoillesaattamisesta ja antamisesta tehdyn päätöksen 90/218/ETY muuttamisesta (94/936/EY:)

240

 
1994 L 368 0010
 

31994L0065

 

Neuvoston direktiivi, annettu 14 päivänä joulukuuta 1994, jauhetun lihan ja raakalihavalmisteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavista vaatimuksista

242

 
1994 L 368 0033
 

31994L0071

 

Neuvoston direktiivi 94/71/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1994, raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoillesaattamista koskevista terveyssäännöistä annetun direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta

263

 
1994 L 371 0041
 

31994D0970

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 1994, kolmansista maista Itävaltaan tuotavien elävien eläinten eläinlääkärintarkastuksia koskevista Itävallassa sovellettavista siirtymätoimenpiteistä (94/970/EY:)

268

 
1994 L 371 0044
 

31994D0971

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 1994, kolmansista maista Itävaltaan tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastuksia koskevista Itävallassa sovellettavista siirtymätoimenpiteistä (94/971/EY:)

271

 
1994 L 371 0048
 

31994D0972

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 1994, päätöksen 93/52/ETY muuttamisesta Ruotsin luomistautitilanteen (Br. melitensis) huomioon ottamiseksi (94/972/EY:)

275

 
1994 L 371 0049
 

31994D0973

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 1994, eläintauti-ilmoitusten koodeista tehdyn päätöksen 90/442/ETY muuttamisesta seitsemännen kerran Ruotsin osalta (94/973/EY:)

276

 
1994 L 378 0011
 

31994D0984

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen siipikarjanlihan tuonnissa tietyistä kolmansista maista (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/984/EY)

278

 
1994 L 378 0054
 

31994D0988

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1994, kolmansista maista lähtöisin olevien eläinten ja tuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten valittujen rajatarkastusasemien luettelosta tehdyn päätöksen 94/24/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/988/EY:)

284

 
1994 L 378 0064
 

31994D0989

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1994, Kanadasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/495/ETY muuttamisesta (94/989/EY:)

294

Top