EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_053_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 53

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 53

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1993 L 252 0007
 

31993R2776

 

Komission asetus (ETY) N:o 2776/93, annettu 8 päivänä lokakuuta 1993, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1765/92 tarkoitettujen öljysiementen tuottajia koskevan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2294/92 muuttamisesta

3

 
1993 L 252 0009
 

31993R2778

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2778/93, annettu 8 päivänä lokakuuta 1993, yksityiskohtaisista säännöistä herneitä, härkäpapuja ja makeita lupiineja koskevien erityistoimenpiteiden soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3540/85 muuttamisesta

4

 
1993 L 252 0010
 

31993R2779

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2779/93, annettu 8 päivänä lokakuuta 1993, tiettyihin kolmansiin maihin vuodesta 1986 sovellettavan lampaan- ja vuohenliha-alan tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3653/85 muuttamisesta

5

 
1993 L 254 0001
 

31993R2789

 

Komission asetus (ETY) N:o 2789/93, annettu 11 päivänä lokakuuta 1993, Ranskan merentakaisten departementtien elävien nautojen ja siitoshevosten hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettujen asetusten (ETY) N:o 2312/92 ja (ETY) N:o 1148/93 muuttamisesta

6

 
1993 L 255 0001
 

31993R2796

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2796/93, annettu 12 päivänä lokakuuta 1993, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3061/84 muuttamisesta

8

 
1993 L 256 0007
 

31993R2805

 

Komission asetus (ETY) N:o 2805/93, annettu 13 päivänä lokakuuta 1993, maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3665/87 muuttamisesta

9

 
1993 L 256 0019
 

31993L0078

 

Komission direktiivi 93/78/ETY, annettu 21 päivänä syyskuuta 1993, lisätoimenpiteistä toimittajien neuvoston direktiivin 91/682/ETY mukaisesti ylläpitämien koristekasvien ja niiden lisäysaineiston lajikeluetteloiden soveltamiseksi

10

 
1993 L 256 0025
 

31993L0079

 

Komission direktiivi 93/79/ETY, annettu 21 päivänä syyskuuta 1993, lisätoimenpiteistä toimittajien neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti ylläpitämien hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston lajikeluetteloiden soveltamiseksi

17

 
1993 L 258 0006
 

31993R2825

 

Komission asetus (ETY) N:o 2825/93, annettu 15 päivänä lokakuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyinä tislattuina alkoholijuomina vietyjä viljoja koskevien mukautettujen tukien vahvistamisen ja myöntämisen osalta

24

 
1993 L 258 0011
 

31993R2826

 

Komission asetus (ETY) N:o 2826/93, annettu 15 päivänä lokakuuta 1993, interventiovarastosta lähtöisin olevien elintarvikkeiden toimittamista yhteisön vähävaraisimmille henkilöille koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta

29

 
1993 L 258 0015
 

31993R2828

 

Komission asetus (ETY) N:o 2828/93, annettu 15 päivänä lokakuuta 1993, CN-koodeihin 1515 90 59 ja 1515 90 99 kuuluvien tuotteiden käytön ja/tai käyttötarkoituksen tarkastusta koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä

32

 
1993 L 258 0032
 

31993D0530

 

Komission päätös tehty 15 päivänä lokakuuta 1993, Marokosta peräisin olevien elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/387/ETY muuttamisesta (93/530/ETY)

34

 
1993 L 259 0001
 

31993L0085

 

Neuvoston direktiivi 93/85/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993, perunan vaalean rengasmädän torjunnasta

36

 
1993 L 260 0003
 

31993R2836

 

Komission asetus (ETY) N:o 2836/93, annettu 18 päivänä lokakuuta 1993, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 soveltamisesta alueellisten perusviljelyalojen hallinnan osalta

60

 
1993 L 260 0005
 

31993R2837

 

Komission asetus (ETY) N:o 2837/93, annettu 18 päivänä lokakuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2019/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä oliivitarhojen säilyttämisen osalta perinteisillä viljelyalueilla

62

 
1993 L 260 0007
 

31993R2838

 

Komission asetus (ETY) N:o 2838/93, annettu 18 päivänä lokakuuta 1993, portugalilaisille maidontuottajille annettavasta tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1579/93 muuttamisesta

64

 
1993 L 260 0032
 

31993D0536

 

Komission päätös, tehty 4 päivänä lokakuuta 1993, asetuksesta (ETY) N:o 685/69 ja voin tai kerman yksityiselle varastoinnille annettavan tuen vahvistamisesta (93/536/ETY:)

65

 
1993 L 262 0026
 

31993R2867

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2867/93, annettu 20 päivänä lokakuuta 1993, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2377/80 muuttamisesta

66

 
1993 L 262 0027
 

31993R2868

 

Komission asetus (ETY) N:o 2868/93, annettu 20 päivänä lokakuuta 1993, hedelmä- ja vihannesalalla ostohintoihin sovellettavien muuntokertoimien vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3587/86 liitteen X muuttamisesta omenien osalta

68

 
1993 L 262 0028
 

31993R2869

 

Komission asetus (ETY) N:o 2869/93, annettu 20 päivänä lokakuuta 1993, asetuksen (ETY) N:o 3567/92 muuttamisesta lampaan-ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3013/89 säädettyjen oikeuksien siirtoa ja oikeuksien väliaikaista luovutusta koskevien ilmoittamismääräaikojen osalta

69

 
1993 L 263 0008
 

31993R2889

 

Komission asetus (ETY) N:o 2889/93, annettu 21 päivänä lokakuuta 1993, tietyistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2019/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanlihantuottajien erityispalkkion ja emolehmäkarjan pidosta myönnettävän palkkion lisien osalta

71

 
1993 L 263 0012
 

31993R2891

 

Komission asetus (ETY) N:o 2891/93, annettu 21 päivänä lokakuuta 1993, siipikarjan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1538/91 muuttamisesta

73

 
1993 L 264 0001
 

31993R2901

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2901/93, annettu 18 päivänä lokakuuta 1993, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta

92

 
1993 L 264 0029
 

31993R2915

 

Komission asetus (ETY) N:o 2915/93, annettu 22 päivänä lokakuuta 1993, kolmansista maista tuotavan humalan mukana seuraavien todistusten ja yhteisön todistusten vastaavuudesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3077/78 muuttamisesta

96

 
1993 L 264 0033
 

31993R2917

 

Komission asetus (ETY) N:o 2917/93, annettu 22 päivänä lokakuuta 1993, tiettyjen Kyprokselta, Israelista, Jordaniasta ja Marokosta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden yhteisöön tuontimenettelyn soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 700/88 muuttamisesta

99

 
1993 L 264 0037
 

31993R2918

 

Komission asetus (ETY) N:o 2918/93, annettu 22 päivänä lokakuuta 1993, kolmansista maista lähtöisin olevan humalan tuonnista annetun asetuksen (ETY)N:o 3076/78 muuttamisesta

104

 
1993 L 265 0004
 

31993R2928

 

Komission asetus (ETY) N:o 2928/93, annettu 25 päivänä lokakuuta 1993, humalan varmentamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 890/78 muuttamisesta

105

 
1993 L 265 0012
 

31993R2932

 

Komission asetus (ETY) N:o 2932/93 annettu 25 päivänä lokakuuta 1993, Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten sokerinhankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2177/92 muuttamisesta

108

 
1993 L 265 0026
 

31993R2940

 

Komission asetus (ETY) N:o 2940/93, annettu 25 päivänä lokakuuta 1993, maatilojen tulojen selvittämiseen käytettävästä maatilailmoituksesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2237/77 muuttamisesta

109

 
1993 L 267 0001
 

31993R2956

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2956/93, annettu 27 päivänä lokakuuta 1993, tiettyjen peltokasvien tuottajien tukijärjestelmän mukaisten korvausten myöntämisen edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2780/92 muuttamisesta

124

 
1993 L 267 0004
 

31993R2958

 

Komission asetus (ETY) N:o 2958/93, annettu 27 päivänä lokakuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2019/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen maataloustuotteiden erityisen hankintajärjestelmän osalta

125

 
1993 L 270 0058
 

31993R3019

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3019/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, Madeiran oliiviöljyn erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2026/92 muuttamisesta

129

 
1993 L 270 0060
 

31993R3020

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3020/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, Kanariansaarten oliiviöljyn erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2025/92 muuttamisesta

131

 
1993 L 270 0064
 

31993R3022

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3022/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, raakatupakka-alalle säädetyn palkkiojärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3478/92 muuttamisesta

133

 
1993 L 273 0006
 

31993R3048

 

Komission asetus (EY) N:o 3048/93, annettu 4 päivänä marraskuuta 1993, tiettyjen riisilajikkeiden tuotantotuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 675/88 muuttamisesta

134

 
1993 L 273 0007
 

31993R3049

 

Komission asetus (ETY) N:o 3049/93, annettu 4 päivänä marraskuuta 1993, voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 570/88 muuttamisesta

136

 
1993 L 273 0009
 

31993R3050

 

Komission asetus (EY) N:o 3050/93, annettu 4 päivänä marraskuuta 1993, asetuksen (ETY) N:o 84/93 muuttamisesta tupakka-alan tuottajaryhmittymien hyväksymisen ja erityistuen maksamisen edellytysten osalta

138

 
1993 L 175 0023
 

31993L0053

 

Neuvoston direktiivi 93/53/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, yhteisön vähimmäistoimenpiteistä tiettyjen kalatautien torjumiseksi

140

 
1993 L 274 0005
 

31993R3063

 

Komission asetus (ETY) N:o 3063/93, annettu 5 päivänä marraskuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2019/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä laatuhunajan tuotantoa koskevan tukijärjestelmän osalta

151

 
1993 L 276 0018
 

31993D0573

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä lokakuuta 1993, luvan antamisesta jäsenvaltioille hyväksyä tilapäisesti sellaisen metsänviljelyaineiston pitäminen kaupan, joka ei täytä neuvoston direktiivin 66/404/ETY vaatimuksia (93/573/ETY:)

154

 
1993 L 276 0023
 

31993D0574

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 1993, yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta (93/574/ETY:)

160

 
1993 L 276 0024
 

31993D0575

 

Komission päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 1993, afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Espanjassa (93/575/EY:)

162

 
1993 L 277 0030
 

31993R3088

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3088/93, annettu 9 päivänä marraskuuta 1993, poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Saksassa

164

 
1993 L 278 0048
 

31993R3111

 

Komission asetus (EY) N:o 3111/93, annettu 10 päivänä marraskuuta 1993, asetuksen (ETY) N:o 4252/88 3 ja 12 artiklassa tarkoitetuista määritetyillä alueilla tuotettuja väkeviä laatuviinejä koskevista luetteloista

166

 
1993 L 278 0052
 

31993R3112

 

Komission asetus (ETY) N:o 3112/93, annettu 10 päivänä marraskuuta 1993, Egeanmeren pienille saarille myönnettävää tukea koskevan erityisen järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinitarhojen ja väkevien viinien yksityisen varastoinnin osalta

171

 
1993 L 279 0017
 

31993R3119

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3119/93, annettu 8 päivänä marraskuuta 1993, tiettyjen sitrushedelmien jalostuksen edistämiseen tarkoitetuista erityistoimenpiteistä

174

 
1993 L 280 0015
 

31993R3134

 

Komission asetus (EY) N:o 3134/93, annettu 12 päivänä marraskuuta 1993, interventioelinten suorittaman viljojen haltuunoton menettelyistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 689/92 muuttamisesta

177

 
1993 L 280 0033
 

31993D0590

 

Komission päätös, tehty 5 päivänä marraskuuta 1993, yhteisön suu-ja sork-katautiantigeenien ostamisesta suu-ja sorkkatautirokotevarastoa koskevan yhteisön toiminnan mukaisesti (93/590/EY)

178

 
1993 L 285 0009
 

31993R3179

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3179/93, annettu 16 päivänä marraskuuta 1993, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta

180

 
1993 L 285 0017
 

31993R3184

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3184/93, annettu 19 päivänä marraskuuta 1993, tiettyjen palkoviljojen tuen myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2353/89 muuttamisesta

182

 
1993 L 285 0038
 

31993D0602

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä marraskuuta 1993, afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Portugalissa (93/602/EY:)

183

 
1993 L 289 0003
 

31993R3204

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3204/93, annettu 16 päivänä marraskuuta 1993, tietyistä siipikarjan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1906/90 muuttamisesta

186

 
1993 L 289 0004
 

31993R3205

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3205/93, annettu 16 päivänä marraskuuta 1993, viininviljelyaloja koskevien tilastotietojen keruusta annetun asetuksen (ETY) N:o 357/79 muuttamisesta

187

 
1993 L 291 0017
 

31993D0607

 

Komission päätös, tehty 15 päivänä marraskuuta 1993, päätöksen 86/414/ETY muuttamisesta niiden Argentiinan laitosten luettelon osalta, joista lihavalmisteiden tuonti yhteisöön sallitaan (93/607/ETY:)

189

 
1993 L 292 0010
 

31993R3223

 

Komission asetus (EY) N:o 3223/93, annettu 25 päivänä marraskuuta 1993, tiettyjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3035/80 soveltamisalaan kuuluvina tavaroina vietävien maataloustuotteiden viennissä maksettua tukea koskevista tietyistä tilastotiedoista

191

 
1993 L 292 0015
 

31993R3224

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3224/93, annettu 25 päivänä marraskuuta 1993, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 891/89 muuttamisesta

197

 
1993 L 293 0028
 

31993R3253

 

Komission asetus (EY) N:o 3253/93, annettu 26 päivänä marraskuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2019/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Aigeianmeren pienten saarien paikallisten tuotteiden tukitoimenpiteiden osalta hedelmä-, vihannes- ja kukka-alalla

198

 
1993 L 293 0037
 

31993R3255

 

Komission asetus (ETY) N:o 3255/93, annettu 26 päivänä marraskuuta 1993, lopullista viininviljelyaloista luopumista koskevan palkkion myöntämisestä viinivuosiksi 1988/1989-1995/1996 annetun asetuksen (ETY) N:o 1442/88 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2729/88 muuttamisesta

204

 
1993 L 296 0052
 

31993R3300

 

Komission asetus (ETY) N:o 3300/93, annettu 30 päivänä marraskuuta 1993, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1274/91 muuttamisesta

206

 
1993 L 298 0036
 

31993D0622

 

93/622/EY: Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 1993, vuoden 1986 oliiviöljyä ja syötäviksi tarkoitettuja oliiveja koskevan kansainvälisen sopimuksen muuttamisesta ja voimassaolon pidentämistä koskevan vuoden 1993 pöytäkirjan tekemisestä

210

 
1993 L 298 0045
 

31993D0623

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä lokakuuta 1993, rekisteröityjen hevoseläinten mukana seuraavasta tunnistusasiakirjasta (passista) (93/623/ETY)

219

 
1993 L 299 0026
 

31993R3338

 

Komission asetus (EY) N:o 3338/93, annettu 3 päivänä joulukuuta 1993, neuvoston asetusten (EY) N:o 3119/93 ja (ETY) N:o 1035/77 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen sitrushedelmien jalostuksen ja sitruunajalosteiden kaupan pitämisen edistämiseen tarkoitettujen toimenpiteiden osalta

230

 
1993 L 299 0034
 

31993R3339

 

Komission asetus (EY) N:o 3339/93, annettu 3 päivänä joulukuuta 1993, lajikkeiden Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c ja Geudertheimerin hybridit tupakkaa koskevista tuotantosuunnan muutostoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3616/92 muuttamisesta

238

 
1993 L 299 0044
 

31993L0107

 

Komission direktiivi 93/107/EY, annettu 26 päivänä marraskuuta 1993, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta

239

 
1993 L 300 0005
 

31993R3347

 

Komission asetus (EY) N:o 3347/93, annettu 6 päivänä joulukuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 6 artiklassa tarkoitettuja valkuaiskasvien siementen tuottajia koskevan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2295/92 muuttamisesta

242

 
1993 L 300 0007
 

31993R3348

 

Komission asetus (EY) N:o 3348/93, annettu 6 päivänä joulukuuta 1993, asetuksen (ETY) N:o 1445/93 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavien määräytymisperusteiden osalta

244

 
1993 L 303 0009
 

31993R3375

 

Komission asetus (EY) N:o 3375/93, annettu 9 päivänä joulukuuta 1993, siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2358/71 esitettyjen tiettyjen tuotteiden koodien muuttamisesta

245

 
1993 L 303 0019
 

31993L0110

 

Komission direktiivi 93/110/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1993, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta

248

 
1993 L 306 0027
 

31993R3392

 

Komission asetus (EY) N:o 3392/93, annettu 10 päivänä joulukuuta 1993, maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamista koulujen oppilaille koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1842/83 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

252

 
1993 L 306 0032
 

31993R3393

 

Komission asetus (EY) N:o 3393/93, annettu 10 päivänä joulukuuta 1993, Aigeianmeren pienillä saarilla valmistettujen tiettyjen juustojen yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

257

Top