EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_052_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 52

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 52

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1993 L 211 0001
 

31993L0057

 

Neuvoston direktiivi 93/57/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993, viljoissa ja eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamista koskevien direktiivien 86/362/ETY ja 86/363/ETY liitteiden muuttamisesta

3

 
1993 L 211 0006
 

31993L0058

 

Neuvoston direktiivi 93/58/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun direktiivin 76/895/ETY liitteen II ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun direktiivin 90/642/ETY liitteen muuttamisesta sekä ensimmäisen enimmäismääriä koskevan luettelon laatimisesta

8

 
1993 L 213 0020
 

31993D0455

 

Komission päätös, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1993, tiettyjen suu- ja sorkkataudin torjumista koskevien varautumissuunnitelmien hyväksymisestä (93/455/ETY)

42

 
1993 L 221 0027
 

31993L0071

 

Komission direktiivi 93/71/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1993, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta

44

 
1993 L 222 0037
 

31993R2420

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2420/93, annettu 31 päivänä elokuuta 1993, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, markkinointivuoden 1992/1993 tosiasiallisesta tuotannosta, markkinointivuoden 1993/1994 arvioidusta tuotannosta ja tuen vähennyksestä ja markkinointivuoden 1994/1995 kohdehinnasta vähennettävästä määrästä

53

 
1993 L 223 0003
 

31993R2427

 

Komission asetus (ETY) N:o 2427/93, annettu 1 päivänä syyskuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön tupakka-alan tutkimus- ja tiedotusrahaston osalta

55

 
1993 L 223 0009
 

31993R2430

 

Komission asetus (ETY) N:o 2430/93, annettu 1 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 827/68 liitteessä mainittujen tiettyjen tuotteiden koodien ja kuvausten mukauttamisesta

58

 
1993 L 224 0005
 

31993R2441

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2441/93, annettu 2 päivänä syyskuuta 1993, grana padano- ja parmigiano reggiano -juustojen markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1107/68 muuttamisesta

60

 
1993 L 224 0008
 

31993R2443

 

Komission asetus (ETY) N:o 2443/93, annettu 2 päivänä syyskuuta 1993, voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 570/88 muuttamisesta

61

 
1993 L 225 0004
 

31993R2456

 

Komission asetus (ETY) N:o 2456/93, annettu 1 päivänä syyskuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan yleisten ja erityisten interventiotoimenpiteiden osalta

62

 
1993 L 226 0001
 

31993R2462

 

Komission asetus (ETY) N:o 2462/93, annettu 6 päivänä syyskuuta 1993, tietyistä viiniköynnöslajikkeiden viljelysoveltuvuuden tutkimista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2314/72 muuttamisesta

86

 
1993 L 229 0005
 

31993R2491

 

Komission asetus (ETY) N:o 2491/93, annettu 9 päivänä syyskuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3950/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidontuotannon rakenneuudistusohjelman yhteisön rahoituksen osalta

88

 
1993 L 229 0018
 

31993D0491

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistuksista naudan- ja siansukuisten kotieläinten tuonnissa Uudesta-Seelannista (93/491/ETY:)

91

 
1993 L 230 0020
 

31993D0493

 

Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1993, täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikon soveltamista käsittelevästä yhteisön tarkastuskomiteasta tehdyn päätöksen 83/471/ETY muuttamisesta (93/493/ETY)

110

 
1993 L 232 0037
 

31993D0494

 

Komission päätös, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1993, Färsaarilta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista (93/494/ETY)

111

 
1993 L 232 0043
 

31993D0495

 

Komission päätös tehty 26 päivänä heinäkuuta 1993, Kanadasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista (93/495/ETY:)

117

 
1993 L 233 0001
 

31993R2539

 

Komission asetus (ETY) N:o 2539/93, annettu 15 päivänä syyskuuta 1993, vertailumenetelmästä sitosterolin ja stigmasterolin määrittämiseksi voiöljyssä annetun asetuksen (ETY) N:o 3942/92 muuttamisesta

131

 
1993 L 234 0017
 

31993L0070

 

Yhdestoista komission direktiivi 93/70/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1993, yhteisön määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten

132

 
1993 L 235 0018
 

31993R2562

 

Komission asetus (ETY) N:o 2562/93, annettu 17 päivänä syyskuuta 1993, tietyille maidon ja maitotuotteiden tuottajille myönnettävästä erityisviitemäärästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2055/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

137

 
1993 L 235 0022
 

31993R2564

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2564/93, annettu 17 päivänä syyskuuta 1993, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3061/84 muuttamisesta

139

 
1993 L 235 0023
 

31993R2565

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2565/93, annettu 17 päivänä syyskuuta 1993, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 891/89 muuttamisesta

140

 
1993 L 236 0016
 

31993D0504

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1993, tuoreen sianlihan, sianlihavalmisteiden, elävien sikojen, siansukuisten eläinten siemennesteen ja alkioiden tuonnista yhteisöön Sveitsistä ja päätösten 81/526/ETY, 91/449/ETY, 92/460/ETY ja 93/199/ETY muuttamisesta (93/504/ETY:)

143

 
1993 L 237 0023
 

31993L0074

 

Neuvoston direktiivi 93/74/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993, erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista

145

 
1993 L 237 0036
 

31993D0507

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä syyskuuta 1993, Meksikossa esiintyvää hevosten Venezuelan enkefalomyeliittiä koskevista suojatoimenpiteistä ja neuvoston päätöksen 79/542/ETY muuttamisesta (93/507/ETY:)

150

 
1993 L 238 0021
 

31993R2595

 

Komission asetus (ETY) N:o 2595/93, annettu 22 päivänä syyskuuta 1993, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 soveltamisesta kesannoidun alan käyttämiseen yhteisössä valmistettavien teollisuustuotteiden monivuotisten raaka-aineiden tuottamiseen, joita ei ole tarkoitettu ihmis- tai eläinravinnoksi

151

 
1993 L 238 0024
 

31993R2596

 

Komission asetus (ETY) N:o 2596/93, annettu 22 päivänä syyskuuta 1993, asetusten (ETY) N:o 131/92, (ETY) N:o 1695/92 ja (ETY) N:o 1696/92 muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien, Kanariansaarten, Azorien ja Madeiran tiettyjen maataloustuotteiden erityisten hankintajärjestelmien soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

155

 
1993 L 238 0044
 

31993D0509

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä syyskuuta 1993, päätöksen 93/195/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rekisteröityjen hevosten takaisintuonnista tietyiltä Amerikan yhdysvaltojen kilparadoilta (93/509/ETY)

157

 
1993 L 238 0045
 

31993D0510

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä syyskuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa tehdyn komission päätöksen 93/197/ETY muuttamisesta (93/510/ETY)

158

 
1993 L 239 0016
 

31993R2610

 

Komission asetus (ETY) N:o 2610/93, annettu 23 päivänä syyskuuta 1993, hedelmä-ja vihannesalalla ostohintoihin sovellettavien muuntokertoimien vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3587/86 liitteen X muuttamisesta omenien osalta

159

 
1993 L 239 0017
 

31993R2611

 

Komission asetus (ETY) N:o 2611/93, annettu 23 päivänä syyskuuta 1993, porkkanoiden, sitrushedelmien ja syötäviksi tarkoitettujen omenoiden ja päärynöiden laatuvaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 920/89 muuttamisesta "suurihedelmäisten¨ lajikkeiden luettelon osalta

161

 
1993 L 239 0029
 

31993D0511

 

Komission päätös, tehty 3 päivänä syyskuuta 1993, yhteisön osallistumisesta eläinlääkintäalan toimivaltaisten virkamiesten kolmannen vaihto-ohjelman toteuttamisen rahoitukseen (93/511/ETY:)

162

 
1993 L 240 0001
 

31993R2617

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2617/93, annettu 21 päivänä syyskuuta 1993, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1907/90 muuttamisesta

166

 
1993 L 240 0019
 

31993R2627

 

Komission asetus (ETY) N:o 2627/93, annettu 24 päivänä syyskuuta 1993, sokeriruo'on viljelylle myönnettävästä kiinteästä tuesta ja sen jalostukselle myönnettävästä tuesta Madeiran saarella

168

 
1993 L 243 0001
 

31993R2648

 

Komission asetus (ETY) N:o 2648/93, annettu 28 päivänä syyskuuta 1993, tietyille maidon ja maitotuotteiden tuottajille, jotka eivät voi tilapäisesti harjoittaa toimintaansa, tarjottavasta hyvityksestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2187/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

172

 
1993 L 244 0008
 

31993R2658

 

Komission asetus (ETY) N:o 2658/93, annettu 29 päivänä syyskuuta 1993, yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan ja Tsekin ja Slovakian liittotasavallan väliaikaisissa assosiointisopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (ETY) N:o 584/92 sekä mainittujen väliaikaisten sopimusten mukaisesti vuoden 1993 neljäntenä vuosineljänneksenä saatavilla olevien määrien vahvistamisesta maitoalalla annetun asetuksen (ETY) N:o 2357/93 muuttamisesta

174

 
1993 L 244 0023
 

31993L0077

 

Neuvoston direktiivi 93/77/ETY, annettu 21 päivänä syyskuuta 1993, hedelmämehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista

178

 
1993 L 245 0072
 

31993R2695

 

Komission asetus (ETY) N:o 2695/93, annettu 30 päivänä syyskuuta 1993, tiettyihin kolmansiin maihin suuntautuvalle viennille myönnettävän erityisen vientituen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla

188

 
1993 L 245 0080
 

31993R2698

 

Komission asetus (ETY) N:o 2698/93, annettu 30 päivänä syyskuuta 1993, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan sekä entisen Tsekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tekemien väliaikaisten sopimusten mukaisen järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla

190

 
1993 L 245 0088
 

31993R2699

 

Komission asetus (ETY) N:o 2699/93, annettu 30 päivänä syyskuuta 1993, yhteisön ja Puolan, Unkarin ja entisen Tsekin ja Slovakian liittotasavallan väliaikaisissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha- ja muna-alalla

199

 
1993 L 245 0099
 

31993R2700

 

Komission asetus (ETY) N:o 2700/93, annettu 30 päivänä syyskuuta 1993, lampaan- ja vuohenlihan tuottajapalkkiota koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

212

 
1993 L 245 0131
 

31993R2710

 

Komission asetus (ETY) N:o 2710/93, annettu 30 päivänä syyskuuta 1993, viininvalmistuksesta peräisin olevien ja interventioelinten hallussaan pitämien alkoholien käyttöä varten tapahtuvasta erityisellä tarjouskilpailulla myynnistä polttoainealalla yhteisössä

216

 
1993 L 247 0019
 

31993L0075

 

Neuvoston direktiivi 93/75/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993, vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita kuljettavia aluksia koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden ollessa matkalla yhteisön merisatamiin tai poistuessa niistä

219

 
1993 L 248 0007
 

31993R2743

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2743/93, annettu 5 päivänä lokakuuta 1993, erityisten tuontimaksujen soveltamista tiettyihin maitotuotteisiin koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1767/82 muuttamisesta

228

 
1993 L 249 0001
 

31993R2748

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2748/93, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993, maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamista koulujen oppilaille koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1842/83 muuttamisesta

229

 
1993 L 250 0001
 

31993L0048

 

Komission direktiivi 93/48/ETY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1993, sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien taimien ja niiden lisäysaineiston on neuvoston direktiivin 92/34/ETY 4 artiklan mukaisesti täytettävä

231

 
1993 L 250 0009
 

31993L0049

 

Komission direktiivi 93/49/ETY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1993, sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka koristekasvien ja niiden lisäysaineiston on neuvoston direktiivin 91/682/ETY 4 artiklan mukaisesti täytettävä

238

 
1993 L 250 0019
 

31993L0061

 

Komission direktiivi N:o 93/61/ETY, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, sellaiset vaatimukset, jotka vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, siemeniä lukuun ottamatta, on neuvoston direktiivin 92/33/ETY mukaisesti täytettävä, määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta

248

 
1993 L 250 0029
 

31993L0062

 

Komission direktiivi 93/62/ETY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1993, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan annetussa neuvoston direktiivissä 92/33/ETY säädettyjen toimittajien ja laitosten valvonnan ja tarkastuksen soveltamista koskevien toimenpiteiden käyttöönotosta

257

 
1993 L 250 0031
 

31993L0063

 

Komission direktiivi 93/63/ETY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1993, koristekasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetussa neuvoston direktiivissä 91/682/ETY säädettyjen toimittajien ja laitosten valvonnan ja tarkastuksen soveltamista koskevien toimenpiteiden käyttöönotosta

259

 
1993 L 250 0033
 

31993L0064

 

Komission direktiivi 93/64/ETY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1993, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetussa neuvoston direktiivissä 92/34/ETY säädettyjen toimittajien ja laitosten valvonnan ja tarkastuksen soveltamista koskevien toimenpiteiden käyttöönotosta

261

Top