EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_048_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 48

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 48

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1993 L 012 0005
 

31993R0084

 

Komission asetus (ETY) N:o 84/93, annettu 19 päivänä tammikuuta 1993, raakatupakka-alan tuottajaryhmittymille myönnettävästä erityistuesta

3

 
1993 L 012 0009
 

31993R0085

 

Komission asetus (ETY) N:o 85/93, annettu 19 päivänä tammikuuta 1993, tupakka-alan valvontaelimistä

7

 
1993 L 012 0013
 

31993R0086

 

Komission asetus (ETY) N:o 86/93, annettu 19 päivänä tammikuuta 1993, tupakka-alan toimialakohtaisista järjestöistä ja sopimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2077/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

11

 
1993 L 013 0011
 

31993D0051

 

Komission päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 1992, keitettyjen äyriäisten ja nilviäisten tuotantoa koskevista mikrobiologisista perusteista (93/51/ETY)

13

 
1993 L 013 0014
 

31993D0052

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1992, luomistautia (Br. melitensis) koskevien edellytysten täyttämisen toteamisesta tietyissä jäsenvaltioissa ja tietyillä alueilla ja näille jäsenvaltioille ja alueille tästä taudista virallisesti vapaan jäsenvaltion tai alueen aseman vahvistamisesta (93/52/ETY)

16

 
1993 L 013 0016
 

31993D0053

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1992, alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja erityisluonteesta annettuja todistuksia koskevan tiedekomitean perustamisesta (93/53/ETY)

18

 
1993 L 013 0018
 

31993D0054

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1992, tietyistä tarvittavista siirtymätoimenpiteistä direktiivissä 91/493/ETY säädettyyn järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi (93/54/ETY:)

20

 
1993 L 014 0024
 

31993D0055

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1992, takeiden muuttamisesta tuotaessa nilviäisiä vyöhykkeille, joille on hyväksytty Bonamia ostreaeaa ja Marteilia refringensia koskeva ohjelma (93/55/ETY:)

21

 
1993 L 016 0001
 

31992L0107

 

Komission direktiivi 92/107/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1992, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 69/208/ETY muuttamisesta

22

 
1993 L 016 0004
 

31993D0019

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 1992, Tanskan maatalouden tulotukia koskevan ohjelman hyväksymisestä (93/19/ETY:)

23

 
1993 L 016 0008
 

31993D0022

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 1992, neuvoston direktiivin 91/67/ETY 14 artiklassa säädettyjen siirtoasiakirjojen malleista (93/22/ETY:)

24

 
1993 L 016 0013
 

31993D0023

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 1992, tullivirkamiesten ammatillista koulutusta koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (Matthaeus-ohjelma) tehdyn neuvoston päätöksen 91/341/ETY soveltamista koskevista määräyksistä (93/23/ETY:)

29

 
1993 L 016 0018
 

31993D0024

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 1992, Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai taudista vapaille alueille tarkoitettujen sikojen osalta (93/24/ETY:)

34

 
1993 L 016 0022
 

31993D0025

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjen käsittelyjen hyväksymisestä patogeenisten mikro-organismien kehittymisen estämiseksi simpukoissa ja merikotiloissa (93/25/ETY:)

39

 
1993 L 016 0024
 

31993D0026

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 1992, luettelosta Kroatian tasavallan laitoksista, joiden tuoreen lihan tuonti yhteisöön hyväksytään (93/26/EEG)

41

 
1993 L 016 0026
 

31993D0027

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 1992, luettelosta Slovenian tasavallan laitoksista, joiden tuoreen lihan tuonti yhteisöön hyväksytään (93/27/ETY:)

43

 
1993 L 016 0028
 

31993D0028

 

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön lisärahoituksesta Animo-tietokoneverkolle (93/28/ETY:)

45

 
1993 L 016 0046
 

31993D0039

 

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1992, Guernseyn asemasta tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion ja virusperäisen verenvuotoseptikemian osalta (93/39/ETY:)

46

 
1993 L 016 0047
 

31993D0040

 

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1992, Mansaaren asemasta tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion ja virusperäisen verenvuotoseptikemian osalta (93/40/ETY:)

47

 
1993 L 018 0001
 

31993R0125

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 125/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 805/68 muuttamisesta - Neuvoston asetus (ETY) N:o 125/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 805/68 muuttamisesta

48

 
1993 L 015 0014
 

31993R0110

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 110/93, annettu 22 päivänä tammikuuta 1993, maito- ja maitotuotealan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän ja tukien ennakkovahvistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2729/81 muuttamisesta

51

 
1993 L 019 0015
 

31993R0140

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 140/93, annettu 27 päivänä tammikuuta 1993, kaseiinin ja kaseinaattien valmistukseen tarkoitetulle rasvattomalle maidolle annettavan tuen myöntämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 2921/90 muuttamisesta

53

 
1993 L 022 0058
 

31993R0183

 

Komission asetus (ETY) N:o 183/93, annettu 29 päivänä tammikuuta 1993, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

54

 
1993 L 022 0069
 

31993R0184

 

Komission asetus (ETY) N:o 184/93, annettu 29 päivänä tammikuuta 1993, rehuseoksiksi jalostetulle rasvattomalle maidolle ja vasikoiden ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maitojauheelle myönnettävää tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1725/79 muuttamisesta

65

 
1993 L 022 0105
 

31993R0197

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 197/93, annettu 29 päivänä tammikuuta 1993, tiettyjen uusien yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesalalla Espanjan ja yhteisön, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1985, välillä tomaattien, latva-artisokkien, melonien ja mansikoiden osalta

66

 
1993 L 025 0022
 

31993R0211

 

Komission asetus (ETY) N:o 211/93, annettu 1 päivänä helmikuuta 1993, luvan antamisesta Saksalle ja Ranskalle olla noudattamatta tietyillä alueilla lopullisen viininviljelyalueista luopumisen korvauksen myöntämisestä viinivuosiksi 1988/1989?-1995/1996 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1442/88 säädettyjä toimenpiteitä annetun asetuksen (ETY) N:o 3782/88 muuttamisesta

68

 
1993 L 025 0039
 

31993D0071

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1992, päätöksen 92/175/ETY muuttamisesta Animo-yksiköiden luettelon osalta (93/71/ETY:)

69

 
1993 L 027 0023
 

31993R0231

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 231/93, annettu 3 päivänä helmikuuta 1993, tietyistä naudanlihantuottajien erityispalkkion ja emolehmäkarjan pidosta myönnettävän palkkion lisien soveltamisesta Ranskan merentakaisissa departementeissa, Azoreilla ja Madeiralla koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

71

 
1993 L 028 0045
 

31993R0249

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 249/93, annettu 4 päivänä helmikuuta 1993, viitehintajärjestelmän soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesalalla annetun asetuksen (ETY) N:o 2118/74 muuttamisesta

73

 
1993 L 030 0063
 

31993D0077

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1992, tietyistä tarvittavista siirtymätoimenpiteistä neuvoston direktiivissä 91/68/ETY säädettyyn uuteen järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi (93/77/ETY:)

74

 
1993 L 033 0012
 

31993R0280

 

Komission asetus (ETY) N:o 280/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, tuoreiden ja jäähdytettyjen karitsanruhojen yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen hintojen määrittämisestä ja tiettyjen muiden yhteisön lampaanruhojen laatujen hintojen yhteenvedosta annetun asetuksen (ETY) N:o 1481/86 muuttamisesta

75

 
1993 L 034 0007
 

31993R0286

 

Komission asetus (ETY) N:o 286/93, annettu 9 päivänä helmikuuta 1993, kolmansista maista tulevien puhdasrotuisten jalostusnautojen tuonnista ja vientitukien myöntämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 2342/92 muuttamisesta

76

 
1993 L 035 0011
 

31993R0298

 

Komission asetus (ETY) N:o 298/93, annettu 10 päivänä helmikuuta 1993, yksityisen varastoinnin tukihakemusten osalta annettujen vakuuksien vapauttamisesta ja tämän asetuksella (ETY) N:o 3062/92 säädetyn tuen myöntämisestä

77

 
1993 L 036 0040
 

31993R0314

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 314/93, annettu 11 päivänä helmikuuta 1993, appelsiinimehun tuontiin sovellettavista erityisistä valvontatoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3518/86 muuttamisesta

79

 
1993 L 036 0044
 

31993D0086

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Zimbabwesta tehdyn päätöksen 92/25/ETY muuttamisesta (93/86/ETY:)

80

 
1993 L 036 0048
 

31993D0088

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön osallistumisesta eläinlääkintäalan toimivaltaisten virkamiesten toisen vaihto-ohjelman toteuttamisen rahoittamiseen (93/88/ETY:)

83

 
1993 L 037 0008
 

31993R0317

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 317/93, annettu 9 päivänä helmikuuta 1993, siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1906/90 muuttamisesta

86

 
1993 L 038 0012
 

31993R0334

 

Komission asetus (ETY) N:o 334/93, annettu 15 päivänä helmikuuta 1993, yksityiskohtaisista säännöistä kesannointimaan käytön soveltamisesta yhteisössä valmistettavien tuotteiden raaka-aineiden tuottamiseen ensisijaisesti muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeiksi tai eläinten ravinnoksi

87

 
1993 L 040 0011
 

31993R0344

 

Komission asetus (ETY) N:o 344/93, annettu 16 päivänä helmikuuta 1993, riisin interventiokeskusten, muiden kuin Vercellin, määrittämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 2047/84 muuttamisesta

96

 
1993 L 040 0017
 

31993D0099

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1992, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen, hevoseläinten, tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuonnin, tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY muuttamisesta (93/99/ETY:)

97

 
1993 L 040 0022
 

31993D0100

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 1993, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen, hevoseläinten, tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuonnin tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY muuttamisesta sekä päätösten 89/15/ETY ja 90/135/ETY kumoamisesta (93/100/ETY)

103

 
1993 L 041 0042
 

31993R0361

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 361/93 annettu 17 päivänä helmikuuta 1993, appelsiinimehun tuontiin sovellettavista erityisistä valvontatoimenpiteistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 3518/86 poikkeamisesta

109

 
1993 L 042 0001
 

31993R0363

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 363/93, annettu 10 päivänä helmikuuta 1993, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3013/89 ja lampaiden ja vuohien kasvatukselle tietyillä yhteisön epäsuotuisilla alueilla myönnettävästä erityistuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1323/90 muuttamisesta

110

 
1993 L 042 0003
 

31993R0364

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 364/93, annettu 10 päivänä helmikuuta 1993, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun asetuksen (ETY) N:o 1765/92 muuttamisesta

112

 
1993 L 043 0006
 

31993R0377

 

Komission asetus (ETY) N:o 377/93, annettu 12 päivänä helmikuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 35, 36 ja 39 artiklassa tarkoitetuilla tislauksilla saatujen ja interventioelinten hallussaan pitämien alkoholien myyntiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

114

 
1993 L 045 0016
 

31993R0392

 

Komission asetus (ETY) N:o 392/93, annettu 22 päivänä helmikuuta 1993, Espanjassa tuotettua ohraa ja Kreikassa tuotettua durumvehnää koskevista erityistoimenpiteistä annettujen asetusten (ETY) N:o 1356/92 ja (ETY) N:o 1910/92 muuttamisesta

127

 
1993 L 047 0001
 

31993R0404

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 404/93, annettu 13 päivänä helmikuuta 1993, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä

129

 
1993 L 047 0020
 

31993R0408

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 408/93, annettu 24 päivänä helmikuuta 1993, naudanliha-alaa koskevien jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksymisestä asetuksen (ETY) N:o 3771/92 nojalla

140

 
1993 L 048 0010
 

31993R0418

 

Komission asetus (ETY) N:o 418/93, annettu 25 päivänä helmikuuta 1993, yhteisön sisäisten ja ulkopuolisten markkinatutkimusta koskevien toimenpiteiden jatkamisesta maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (ETY) N:o 1116/92 muuttamisesta

141

 
1993 L 049 0070
 

31993R0461

 

Komission asetus (ETY) N:o 461/93, annettu 26 päivänä helmikuuta 1993, yhteisön lampaanruhojen luokitteluasteikkoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

142

 
1993 L 051 0016
 

31993R0482

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 482/93, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1993, CN-koodeihin 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 kuuluviin, tietyistä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) kuulumattomista kolmansista maista, lukuun ottamatta Kiinaa, peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavan tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3858/89 muuttamisesta

147

 
1993 L 051 0017
 

31993R0483

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 483/93, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1993, CN-koodeihin 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 kuuluvien Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa sovellettavan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3855/89 muuttamisesta

148

 
1993 L 051 0018
 

31993R0484

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 484/93, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1993, tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen makeiden bataattien ja maniokkitärkkelyksen tuonnissa sovellettavan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1759/88 muuttamisesta

150

 
1993 L 051 0020
 

31993R0486

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 486/93, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1993, tiettyjä TKJ-lupia ja TKJ-tuontilupia koskevien vakuuksien vapauttamisesta

151

 
1993 L 052 0012
 

31993R0495

 

Komission asetus (ETY) N:o 495/93, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1993, rehuseoksiksi jalostetulle rasvattomalle maidolle ja vasikoiden ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maitojauheelle myönnettävää tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1725/79 muuttamisesta

152

 
1993 L 054 0020
 

31993L0002

 

Komission direktiivi 93/2/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1993, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY liitteen II muuttamisesta

154

 
1993 L 054 0021
 

31993L0003

 

Komission direktiivi 93/3/ETY, annettu 5 päivänä helmikuuta 1993, siemenperunoiden pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/403/ETY muuttamisesta

155

 
1993 L 055 0041
 

31993R0513

 

Komission asetus (ETY) N:o 513/93, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2641/80 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 19/82 muuttamisesta

157

 
1993 L 055 0048
 

31993R0516

 

Komission asetus (ETY) N:o 516/93, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1993, yksityiskohtaisista säännöistä omenien kulutuksen ja käytön sekä sitrushedelmien kulutuksen lisäämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2282/90 muuttamisesta

158

 
1993 L 056 0039
 

31993D0139

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 1993, lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista käytettävien eläintautitodistusten malleista tehdyn päätöksen 91/449/ETY muuttamisesta (93/139/ETY:)

160

 
1993 L 056 0042
 

31993D0140

 

Komission päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 1993, kalastustuotteiden silmämääräistä tarkastusta koskevista menettelytavoista mahdollisten loisien havaitsemiseksi (93/140/ETY)

163

 
1993 L 057 0019
 

31993R0538

 

Komission asetus (ETY) N:o 538/93, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1993, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 805/68 säädettyjen palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetusten (ETY) N:o 1244/82 ja (ETY) N:o 714/89 kumoamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3886/92 muuttamisesta

165

 
1993 L 059 0035
 

31993D0152

 

Komission päätös, tehty 8 päivänä helmikuuta 1993, rutiinirokotusohjelmien yhteydessä Newcastlen taudin torjunnassa käytettävien rokotteiden perusteista (93/152/ETY)

167

 
1993 L 061 0026
 

31993R0585

 

Komission asetus (ETY) N:o 585/93, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1993, maito- ja maitotuotealan myynninedistämis- ja mainontatoimenpiteiden toteuttamisesta

168

 
1993 L 061 0039
 

31993R0586

 

Komission asetus (ETY) N:o 586/93, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1993, poikkeamisesta tiettyjen viinien haihtuvaa happoisuutta koskevista säännöksistä

180

 
1993 L 061 0041
 

31993R0587

 

Komission asetus (ETY) N:o 587/93, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1993, erityistoimenpiteistä syötäväksi tarkoitettujen oliivien alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 1332/92 muuttamisesta yhden tuotteen koodin osalta

182

 
1993 L 062 0038
 

31992L0117

 

Neuvoston direktiivi 92/117/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa esiintyviä zoonooseja ja zoonoosien aiheuttajia koskevista suojatoimenpiteistä elintarvikkeista aiheutuvien tartunta- ja myrkytyspesäkkeiden ehkäisemiseksi

183

 
1993 L 062 0049
 

31992L0118

 

Neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset

194

 
1993 L 062 0069
 

31992L0119

 

Neuvoston direktiivi 92/119/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä

213

 
1993 L 062 0086
 

31992L0120

 

Neuvoston direktiivi 92/120/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, edellytyksistä myöntää väliaikaisia ja rajoitettuja poikkeuksia tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista yhteisön erityisistä terveyssäännöistä

230

 
1993 L 066 0024
 

31993R0619

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 619/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, maidon laadun parantamisesta yhteisössä

232

 
1993 L 066 0029
 

31993R0620

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 620/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

237

 
1993 L 067 0027
 

31993D0160

 

Komission päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 1993, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnin (93/160/ETY:)

238

 
1993 L 069 0007
 

31993R0638

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 638/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1035/72 sekä tiettyjen perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 827/68 muuttamisesta

240

 
1993 L 069 0019
 

31993R0643

 

Komission asetus (ETY) N:o 643/93, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1993, oliiviöljyn kulutustukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2677/85 muuttamisesta

242

 
1993 L 069 0030
 

31993R0648

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 648/93, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1993, raakatupakka-alan asetusten (ETY) N:o 3477/92 ja (ETY) N:o 3478/92 muuttamisesta tiettyjen määräpäivien vahvistamisen osalta

245

 
1993 L 069 0032
 

31993R0650

 

Komission asetus (ETY) N:o 650/93, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1993, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisistä edellytyksistä sianliha-alalla

247

 
1993 L 072 0001
 

31993R0668

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 668/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, tomaattijalosteiden tuotantotuelle asetettavasta rajasta

250

 
1993 L 074 0001
 

31993R0698

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 698/93, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1993, tuottajaryhmittymistä ja niiden liitoista annetun asetuksen (ETY) N:o 1360/78 muuttamisesta

252

 
1993 L 074 0040
 

31993R0713

 

Komission asetus (ETY) N:o 713/93, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1993, raakatupakka-alalle säädetyn palkkiojärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3478/92 muuttamisesta viljelyilmoitusten osalta

254

 
1993 L 077 0001
 

31993R0738

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 738/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, asetuksella (ETY) N:o 3653/90 säädetyn, Portugalin viljan ja riisin yhteistä markkinajärjestelyä koskevan siirtymäjärjestelyn muuttamisesta

256

 
1993 L 077 0004
 

31993R0739

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 739/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, maitojauheen yhteisen hinnan soveltamisesta Portugalissa

259

 
1993 L 077 0005
 

31993R0740

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 740/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, yhteisön korvauksen, joka annetaan Portugalissa maitotuotannosta luopumisesta lopullisesti, vahvistamisesta

261

 
1993 L 077 0007
 

31993R0741

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 741/93 annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993 oliiviöljyn yhteisen interventiohinnan soveltamisesta Portugalissa

263

 
1993 L 077 0008
 

31993R0742

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 742/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, hyvitysmekanismin poistamisesta hedelmien ja vihannesten osalta Portugalin ja muiden jäsenvaltioiden välisestä kaupasta

264

 
1993 L 077 0009
 

31993R0743

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 743/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, täydentävän kaupan järjestelmään kuuluvien Portugaliin toimitettavien tuotteiden luettelosta

265

 
1993 L 077 0011
 

31993R0744

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 744/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, yleisistä säännöistä muiden tuotteiden kuin hedelmien ja vihannesten Portugaliin toimittamista koskevan täydentävän järjestelmän soveltamisesta

267

 
1993 L 077 0012
 

31993R0745

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 745/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, tuoreiden hedelmien ja vihannesten Portugalin ja muiden jäsenvaltioiden välisen kaupan täydentävän järjestelmän soveltamista koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3651/90 muuttamisesta

268

 
1993 L 077 0014
 

31993R0746

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 746/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, asetuksissa (ETY) N:o 1035/72 ja (ETY) N:o 1360/78 säädettyjen tuottajajärjestöjen perustamisen edistämistä ja toiminnan helpottamista varten tarkoitetun tuen myöntämisestä Portugalissa

270

 
1993 L 077 0015
 

31993R0747

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 747/93, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1993, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 805/68 poikkeamisesta Portugalin emolehmäpalkkion myöntämisen osalta

271

Top