Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_047_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 47

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 47

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1992 L 374 0040
 

31992R3695

 

Komission asetus (ETY) N:o 3695/92, annettu 21 päivänä joulukuuta 1992, siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2358/71 esitettyjen tiettyjen tuotteiden koodin ja kuvauksen muuttamisesta

3

 
1992 L 374 0054
 

31992R3699

 

Komission asetus (ETY) N:o 3699/92, annettu 21 päivänä joulukuuta 1992, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 39 artiklassa säädetyn pakollisen tislauksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 441/88 muuttamisesta

6

 
1992 L 378 0023
 

31992R3714

 

Komission asetus (ETY) N:o 3714/92, annettu 22 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjen siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen asetusten muuttamisesta

7

 
1992 L 378 0032
 

31992R3720

 

Komission asetus (ETY) N:o 3720/92, annettu 22 päivänä joulukuuta 1992, tuoreiden hedelmien ja vihannesten laatutarkastuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 2251/92 muuttamisesta

9

 
1992 L 379 0015
 

31992D0580

 

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 1992, vuoden 1992 kansainvälisen sokerisopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (92/580/ETY)

10

 
1992 L 380 0016
 

31992R3732

 

Komission asetus (ETY) N:o 3732/92, annettu 22 päivänä joulukuuta 1992, pöytäviinin, rypälemehun, tiivistetyn rypälemehun ja tislaamalla väkevöidyn tiivistetyn rypälemehun varastointisopimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1059/83 muuttamisesta

24

 
1992 L 380 0017
 

31992R3733

 

Komission asetus (ETY) N:o 3733/92, annettu 22 päivänä joulukuuta 1992, toisen jäsenvaltion alueella denaturoidulle tai rehuseoksiksi jalostetulle rasvattomalle maitojauheelle maksettavaa tukea koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1624/76 muuttamisesta

25

 
1992 L 383 0048
 

31992R3774

 

Komission asetus (ETY) N:o 3774/92, annettu 23 päivänä joulukuuta 1992, asetusten (ETY) N:o 2315/76, (ETY) N:o 3143/85, (ETY) N:o 570/88, (ETY) N:o 429/90, (ETY) N:o 3378/91 ja (ETY) N:o 3398/91 muuttamisesta

27

 
1992 L 384 0033
 

31992R3807

 

Komission asetus (ETY) N:o 3807/92, annettu 23 päivänä joulukuuta 1992, naudanliha-alan asetusten (ETY) N:o 2182/77, (ETY) N:o 985/81 ja (ETY) N:o 2848/89 muuttamisesta asetuksen (ETY) N:o 569/88 korvaamisen asetuksella (ETY) N:o 3002/92 vuoksi

40

 
1992 L 387 0007
 

31992R3814

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3814/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 1785/81 muuttamisesta ja tässä asetuksessa säädettyjen sokerialan hintojen soveltamisesta Espanjassa

42

 
1992 L 387 0009
 

31992R3815

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3815/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, oliiviöljyn yhteisen interventiohinnan soveltamisesta Espanjassa

44

 
1992 L 387 0010
 

31992R3816

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3816/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, Espanjan ja muiden jäsenvaltioiden välisen kaupan hyvitysmekanismin ja siihen liittyvien toimenpiteiden poistamisesta hedelmä-ja vihannesalalla

45

 
1992 L 387 0012
 

31992R3817

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3817/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, muiden tuotteiden kuin hedelmien ja vihannesten toimituksiin Espanjaan sovellettavan täydentävän kaupan järjestelmän yleisistä soveltamissäännöistä

47

 
1992 L 387 0015
 

31992R3818

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3818/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, tuoreiden hedelmien ja vihannesten täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3210/89 muuttamisesta

50

 
1992 L 387 0022
 

31992R3820

 

Komission asetus (ETY) N:o 3820/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3813/92 säädettyjen maatalouden rahapoliittisten säännösten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä

52

 
1992 L 387 0024
 

31992R3821

 

Komission asetus (ETY) N:o 3821/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 3294/86 kumoamisesta ja asetusten (ETY) N:o 1393/76, (ETY) N:o 1780/89, (ETY) N:o 2053/89, (ETY) N:o 2054/89, (ETY) N:o 209/88 ja N:o 163/67/ETY muuttamisesta maatalouden muuntokurssien käyttöä koskevan poikkeuksen poistamiseksi kyseisten määrien osalta

54

 
1992 L 387 0029
 

31992R3824

 

Komission asetus (ETY) N:o 3824/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, ecuina vahvistettujen hintojen ja määrien muuttamisesta syyskuussa ja marraskuussa 1992 tehtyjen hallinnollisten valuuttakurssitarkistusten seurauksena

56

 
1992 L 387 0046
 

31992R3830

 

Komission asetus (ETY) N:o 3830/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, tullien ja kiinteiden maksujen poistamisesta kymmenen jäsenen yhteisön ja Espanjan välisessä kaupassa sekä Espanjan velvollisuudesta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1993 yhteisen tullitariffin tulleja kolmansien maiden kanssa käymässään kaupassa

64

 
1992 L 387 0047
 

31992R3831

 

Komission asetus (ETY) N:o 3831/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, tuoreiden hedelmien ja vihannesten täydentävän kaupan järjestelmän alaisten tuotteiden luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 816/89 muuttamisesta ja kyseisen järjestelmän alaisista tuotteista Espanjaan tapahtuvien toimitusten osalta

65

 
1992 L 387 0049
 

31992R3832

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3832/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, muiden tuotteiden kuin hedelmien ja vihannesten Espanjaan toimittamiseen vuodesta 1993 alkaen sovellettavia KTJ-lupia koskevan vakuuden poistamisesta

67

 
1992 L 387 0050
 

31992R3833

 

Komission asetus (ETY) N:o 3833/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, Portugalin jalostusteollisuuden suojaamisen varmistamiseksi tarkoitettujen maksuosien purkamisen aikataulusta vilja- ja riisialalla ja niiden arvon vahvistamisesta vuodeksi 1993

68

 
1992 L 387 0060
 

31992R3835

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3835/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, Portugaliin suuntautuvaan muna- ja siipikarjanliha-alan kauppaan sovellettavaa täydentävää kaupan järjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3817/90 muuttamisesta

77

 
1992 L 387 0062
 

31992R3836

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3836/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista liittymisasiakirjan liitteessä XXII tarkoitettuihin ja Portugaliin tuotaviin hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotteisiin koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 641/86 muuttamisesta

79

 
1992 L 387 0067
 

31992R3837

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3837/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, kymmenen jäsenvaltion yhteisöstä ja Espanjasta tulevien Portugaliin tuotuihin maitotuotteisiin sovellettavan täydentävän kaupan järjestelmän määrittelemistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3812/90 muuttamisesta

84

 
1992 L 387 0068
 

31992R3838

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3838/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, täydentävän kauppajärjestelmän soveltamista liittymisasiakirjan liitteessä XXII tarkoitettuihin ja Portugaliin tuotaviin elävän kasviaineiston ja kukkaviljelyn alan tuotteisiin koskevista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 643/86 muuttamisesta vuoden 1993 ohjeellisten enimmäismäärien osalta

86

 
1992 L 390 0127
 

31992D0581

 

Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön erityisestä osallistumisesta rahoitukseen afrikkalaisen hevosruton hävittämiseksi Marokosta (92/581/ETY:)

89

 
1992 L 391 0020
 

31992R3886

 

Komission asetus (ETY) N:o 3886/92, annettu 23 päivänä joulukuuta 1992, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) 805/68 säädettyjen palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetusten (ETY) N:o 1244/82 ja (ETY) N:o 714/89 kumoamisesta

91

 
1992 L 391 0036
 

31992R3887

 

Komission asetus (ETY) N:o 3887/92, annettu 23 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

107

 
1992 L 391 0046
 

31992R3888

 

Komission asetus (ETY) N:o 3888/92, annettu 23 päivänä joulukuuta 1992, yksityiskohtaisista siirtymäsäännöistä naudanliha-alalla ennen tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän täytäntöönpanoa

116

 
1992 L 391 0050
 

31992R3889

 

Komission asetus (ETY) N:o 3889/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, Azorien ja Madeiran hyväksi myönnettävän tuen erityisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3233/92 muuttamisesta

120

 
1992 L 391 0051
 

31992R3890

 

Komission asetus (ETY) N:o 3890/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisen markkinajärjestelyn soveltamiseen liittyvien tiettyjen säädösten muuttamisesta tiettyjen yhdistetyn nimikkeistön koodien muuttamisen vuoksi

121

 
1992 L 394 0023
 

31992R3909

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3909/92, annettu 30 päivänä joulukuuta 1992, tietyistä kolmansista maista peräisin oleviin ja CN-koodeihin 0714 10 ja 0714 90 kuuluviin tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta tuontijärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 430/87 muuttamisesta

128

 
1992 L 394 0025
 

31992R3910

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3910/92, annettu 30 päivänä joulukuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 1471/88 muuttamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muuhun käyttötarkoitukseen kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen makeiden bataattien tuonnin osalta vuosina 1993?-1995

130

 
1992 L 394 0026
 

31992L0110

 

Neuvoston direktiivi 92/110/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992, jauhetun lihan, vähemmän kuin 100 grammaa painavien lihapalojen ja raakalihavalmisteiden tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista annetun direktiivin 88/657/ETY muuttamisesta

131

 
1992 L 395 0021
 

31992D0583

 

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1992, tuotantoeläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä (92/583/ETY)

133

 
1992 L 395 0022
 

21992A1231(01)

 

Protocol of amendment to the european convention for the protection of animals kept for farming purposes - Protocole d'amendement à la convention européenne sur la protections des animaux dansles élevages

134

 
1992 L 398 0015
 

31992R3933

 

Komission asetus (ETY) N:o 3933/92, annettu 30 päivänä joulukuuta 1992, CN-koodeihin 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 kuuluviin, tietyistä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) kuulumattomista kolmansista maista, lukuun ottamatta Kiinaa, peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavan tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3858/89 muuttamisesta

137

 
1992 L 398 0019
 

31992R3934

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3934/92, annettu 30 päivänä joulukuuta 1992, tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen makeiden bataattien ja maniokkitärkkelyksen tuonnissa sovellettavan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1759/88 muuttamisesta

139

 
1992 L 398 0020
 

31992R3935

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3935/92, annettu 30 päivänä joulukuuta 1992, CN-koodeihin 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 kuuluvien Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa sovellettavan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3855/89 muuttamisesta

141

 
1992 L 398 0021
 

31992R3936

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3936/92, annettu 30 päivänä joulukuuta 1992, CN-koodeihin 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 kuuluvien tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) nykyisinä sopimuspuolina olevista maista, lukuun ottamatta Thaimaata, peräisin olevien tuotteiden tuonnissa sovellettavan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

143

 
1992 L 399 0029
 

31992R3942

 

Komission asetus (ETY) N:o 3942/92, annettu 22 päivänä joulukuuta 1992, vertailumenetelmästä sitosterolin ja stigmasterolin määrittämiseksi voiöljystä

149

 
1992 L 405 0001
 

31992R3950

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3950/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, maito- ja maitotuotealan lisämaksusta

159

 
1992 L 407 0029
 

31992D0608

 

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä marraskuuta 1992, sellaisenaan elintarvikkeeksi tarkoitetun lämpökäsitellyn maidon määritys- ja testausmenetelmistä (92/608/ETY)

164

 
1993 L 004 0022
 

31992L0105

 

Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä kuljetettaessa käytettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä

181

 
1993 L 004 0032
 

31993D0004

 

Komission päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 1992, päätöksen 91/426/ETY muuttamisesta tiettyjen todistusasiakirjojen toimittamisen määräajan osalta (93/4/ETY:)

185

 
1993 L 009 0033
 

31993D0013

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1992, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla (93/13/ETY:)

186

 
1993 L 009 0042
 

31993D0014

 

Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 1992, kolmansista maista tuleville tuotteille vapaavarastoissa ja -alueilla, tullivarastoissa sekä yhteisön kautta yhdestä kolmannesta maasta toiseen tapahtuvan kuljetuksen aikana tehtäviä eläinlääkintätarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (93/14/ETY:)

195

 
1993 L 011 0006
 

31993R0076

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 76/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, tuoreiden ja jäähdytettyjen karitsanruhojen yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen hintojen määrittämisestä ja tiettyjen muiden yhteisön lampaanruhojen laatujen hintojen yhteenvedosta annetun asetuksen (ETY) N:o 1481/86 muuttamisesta

198

Top