EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_046_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 46

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 46

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1992 L 331 0016
 

31992D0525

 

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 1992, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastuksista vastaavien yhteisön rajatarkastusasemien hyväksyntää koskevista edellytyksistä (92/525/ETY:)

3

 
1992 L 332 0021
 

31992D0526

 

Komission päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistuksista naudan- ja siansukuisten kotieläinten tuonnissa Bulgariasta tehdyn päätöksen 92/325/ETY muuttamisesta (92/526/ETY:)

6

 
1992 L 332 0022
 

31992D0527

 

Komission päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 1992, neuvoston direktiivin 91/496/ETY 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta todistusmallista (92/527/ETY:)

7

 
1992 L 334 0017
 

31992R3328

 

Komission asetus (ETY) N:o 3328/92, annettu 18 päivänä marraskuuta 1992, herneitä, härkäpapuja ja makeita lupiineja koskevien erityistoimenpiteiden soveltamisen yksityiskohtaisista säännöistä annettuun asetukseen (ETY) N:o 3540/85 liittyvistä siirtymäsäännöksistä

10

 
1992 L 334 0034
 

31992D0531

 

Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 1992, afrikkalaisen hevosruton tartunta-alueen rajoista tehdyn päätöksen 90/552/ETY muuttamisesta toisen kerran (92/531/ETY:)

12

 
1992 L 336 0001
 

31992R3336

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3336/92, annettu 16 päivänä marraskuuta 1992, elävän kasviaineiston ja kukkaviljelytuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 234/68 muuttamisesta

14

 
1992 L 336 0002
 

31992R3337

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3337/92, annettu 16 päivänä marraskuuta 1992, luettelosta niistä yhteisön alueista, joilla humalan tuotantotukea myönnetään vain hyväksytyille tuottajaryhmittymille, annetun asetuksen (ETY) N:o 1981/82 muuttamisesta

15

 
1992 L 336 0004
 

31992R3339

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3339/92, annettu 16 päivänä marraskuuta 1992, humala-alan tuottajille myönnettävän tuen vahvistamisesta vuoden 1991 sadolle

16

 
1992 L 336 0019
 

31992R3346

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3346/92, annettu 19 päivänä marraskuuta 1992, voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 685/69 muuttamisesta

18

 
1992 L 337 0018
 

31992D0532

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä marraskuuta 1992, näytteenottosuunnitelmista ja taudinmääritysmenetelmistä tiettyjen kalatautien esiintymisen havaitsemiseksi ja vahvistamiseksi (92/532/ETY:)

19

 
1992 L 342 0011
 

31992R3369

 

Komission asetus (ETY) N:o 3369/92, annettu 24 päivänä marraskuuta 1992, viiniköynnöslajikkeiden luokittelemisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3800/81 muuttamisesta kolmannentoista kerran

29

 
1992 L 344 0035
 

31992L0089

 

Komission direktiivi 92/89/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, yhteisön määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten annetun neljännen direktiivin 73/46/ETY liitteen I muuttamisesta

39

 
1992 L 344 0038
 

31992L0090

 

Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröintiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

42

 
1992 L 347 0043
 

31992R3429

 

Komission asetus (ETY) N:o 3429/92, annettu 27 päivänä marraskuuta 1992, jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden myynnistä tislaamoteollisuudelle ennakolta vahvistettuun hintaan annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3698/91 muuttamisesta

44

 
1992 L 350 0001
 

31992R3438

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3438/92, annettu 23 päivänä marraskuuta 1992, Kreikasta peräisin olevien tiettyjen tuoreiden hedelmien ja vihannesten kuljetusta koskevista erityistoimenpiteistä

45

 
1992 L 350 0059
 

31992R3458

 

Komission asetus (ETY) N:o 3458/92, annettu 30 päivänä marraskuuta 1992, tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1014/90 muuttamisesta

47

 
1992 L 350 0066
 

31992R3463

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3463/92, annettu 30 päivänä marraskuuta 1992, hedelmä- ja vihannesalalla ostohintoihin sovellettavien muuntokertoimien vahvistamisesta annetun asetuksen N:o 3587/86 liitteen XV muuttamisesta omenien osalta

48

 
1992 L 350 0083
 

31992L0099

 

Komission direktiivi 92/99/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1992, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY liitteiden muuttamisesta

49

 
1992 L 351 0017
 

31992R3478

 

Komission asetus (ETY) N:o 3478/92, annettu 1 päivänä joulukuuta 1992, raakatupakka-alalle säädetyn palkkiojärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

51

 
1992 L 352 0001
 

31992L0098

 

Neuvoston direktiivi 92/98/ETY, annettu 16 päivänä marraskuuta 1992, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun direktiivin 77/93/ETY liitteen V muuttamisesta

59

 
1992 L 352 0014
 

21992A1202(01)

 

PÖYTÄKIRJA Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisestä rahoitus- ja teknisestä yhteistyöstä

67

 
1992 L 353 0008
 

31992R3484

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3484/92, annettu 27 päivänä marraskuuta 1992, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1785/81 muuttamisesta

74

 
1992 L 353 0021
 

31992R3491

 

Komission asetus (ETY) N:o 3491/92, annettu 2 päivänä joulukuuta 1992, kiinteän juurikkaiden tuotantotuen ja erityistuen niiden jalostamiseksi valkoiseksi sokeriksi myöntämisestä Azoreille

76

 
1992 L 355 0001
 

31992R3508

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3508/92, annettu 27 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä

78

 
1992 L 355 0018
 

31992R3516

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3516/92, annettu 4 päivänä joulukuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 1796/81 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien viljeltyjen säilöttyjen herkkusienien tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1707/90 muuttamisesta

83

 
1992 L 355 0015
 

31992R3515

 

Komission asetus (ETY) N:o 3515/92, annettu 4 päivänä joulukuuta 1992, interventioelimen ostamien tuotteiden siirtämisestä ja varastoinnista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1055/77 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

85

 
1992 L 355 0021
 

31992R3518

 

Komission asetus (ETY) N:o 3518/92, annettu 4 päivänä joulukuuta 1992, Azorien ananaksentuotantoa koskevien erityistoimenpiteiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta

88

 
1992 L 355 0022
 

31992R3519

 

Komission asetus (ETY) N:o 3519/92, annettu 4 päivänä joulukuuta 1992, tietyistä naudanlihantuottajien erityispalkkion ja emolehmäkarjan pidosta myönnettävän palkkion lisien soveltamista Kanariansaarilla koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

89

 
1992 L 355 0032
 

31992L0102

 

Neuvoston direktiivi, annettu 27 päivänä marraskuuta 1992, eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (92/102/ETY)

90

 
1992 L 358 0006
 

31992R3528

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3528/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, asetuksen N:o 470/67/ETY muuttamisesta interventioelinten suorittamassa paddy- eli raakariisin haltuunotossa huomioon otettavien perusteiden osalta

95

 
1992 L 358 0008
 

31992R3529

 

Komission asetus (ETY) N:o 3529/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1765/92 tarkoitettujen öljysiementen tuottajia koskevan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2294/92 muuttamisesta

97

 
1992 L 358 0009
 

31992R3530

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3530/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, pellavansiemeniä koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1799/76 muuttamisesta

98

 
1992 L 358 0024
 

31992D0558

 

Komission päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 1992, Saksan liittotasavallan Mecklenburg-Vorpommernin, Brandenburgin, Sachsen-Anhaltin, Sachsenin ja Thüringenin osavaltioissa (Länder) suuririskistä ainetta käsitteleviä laitoksia koskevista siirtymätoimenpiteistä (ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen) (92/558/ETY:)

100

 
1992 L 359 0023
 

31992D0562

 

Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 1992, suuririskisten aineiden käsittelyssä käytettävien vaihtoehtoisten lämpökäsittelyjärjestelmien hyväksymisestä (92/562/ETY:)

101

 
1992 L 361 0017
 

31992R3549

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3549/92, annettu 9 päivänä joulukuuta 1992, kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/82 muuttamisesta

112

 
1992 L 361 0019
 

31992R3550

 

Komission asetus (ETY) N:o 3550/92, annettu 9 päivänä joulukuuta 1992, interventiovarastosta tulevien elintarvikkeiden yhteisön kaikkein varattomimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta

114

 
1992 L 361 0045
 

31992D0563

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä marraskuuta 1992, Shift-projektissa määrätystä yhteisön tuontiedellytyksiä koskevasta tietokannasta (92/563/ETY)

116

 
1992 L 362 0010
 

31992R3565

 

Komission asetus (ETY) N:o 3565/92, annettu 10 päivänä joulukuuta 1992, yksityiskohtaisista säännöistä silkkiäistoukkien tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1054/73 muuttamisesta

117

 
1992 L 362 0041
 

31992R3567

 

Komission asetus (ETY) N:o 3567/92, annettu 10 päivänä joulukuuta 1992, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3013/89 säädettyjen tilakohtaisten enimmäismäärien, kansallisten varantojen ja oikeuksien siirron soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

118

 
1992 L 362 0049
 

31992R3569

 

Komission asetus (ETY) N:o 3569/92, annettu 10 päivänä joulukuuta 1992, kuitupellavan ja hampun tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1164/89 muuttamisesta

124

 
1992 L 362 0051
 

31992R3570

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3570/92, annettu 10 päivänä joulukuuta 1992, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientilupajärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 891/89 muuttamisesta

126

 
1992 L 362 0080
 

31992D0566

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 1992, luvan antamisesta jäsenvaltioille hyväksyä tilapäisesti sellaisen metsänviljelyaineiston pitäminen kaupan, joka ei täytä neuvoston direktiivien 66/404/ETY ja 71/161/ETY vaatimuksia (92/566/ETY:)

128

 
1992 L 363 0001
 

31992L0103

 

Komission direktiivi 92/103/ETY, annettu 1 päivänä joulukuuta 1992, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteiden I-IV muuttamisesta

135

 
1992 L 364 0026
 

31992R3587

 

Komission asetus (ETY) N:o 3587/92, annettu 11 päivänä joulukuuta 1992, hampunsiementen erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3164/89 muuttamisesta

200

 
1992 L 364 0027
 

31992R3588

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3588/92, annettu 11 päivänä joulukuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 223/90 muuttamisesta yhteisön rahoitusosuuden osalta sovellettaessa asetuksessa (ETY) N:o 2328/91 tarkoitettuja toimenpiteitä Portugalissa

201

 
1992 L 364 0047
 

31992R3591

 

Komission asetus (ETY) N:o 3591/92, annettu 11 päivänä joulukuuta 1992, interventioelinten tarjouskilpailun perusteella tehdyistä voiostoista annetusta asetuksesta (ETY) N:o 1589/87 poikkeamisesta

202

 
1992 L 366 0010
 

31992R3600

 

Komission asetus (ETY) N:o 3600/92, annettu 11 päivänä joulukuuta 1992, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

203

 
1992 L 366 0017
 

31992R3601

 

Komission asetus (ETY) N:o 3601/92, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992, syötäväksi tarkoitettujen oliivien alalla toteutettavien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

210

 
1992 L 366 0031
 

31992R3602

 

Komission asetus (ETY) N:o 3602/92, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992, oliiviöljyalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2262/84 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 27/85 muuttamisesta

224

 
1992 L 367 0010
 

31992R3615

 

Komission asetus (ETY) N:o 3615/92, annettu 15 päivänä joulukuuta 1992, tuen laskemiseksi huomioon otettavien maataloustuotteiden määrien määrittämisestä neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3035/80 tarkoitettujen tavaroiden viennin yhteydessä

227

 
1992 L 367 0013
 

31992R3616

 

Komission asetus (ETY) N:o 3616/92, annettu 15 päivänä joulukuuta 1992, lajikkeiden Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c ja Geudertheimerin hybridit tupakkaa koskevista tuotantosuunnan muutostoimenpiteistä

230

 
1992 L 369 0015
 

31992R3648

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3648/92, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, erityisten tuontimaksujen soveltamisesta tiettyihin maitotuotteisiin koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1767/82 muuttamisesta

232

 
1992 L 369 0025
 

31992R3650

 

Komission asetus (ETY) N:o 3650/92, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, viinien ja rypäleen puristemehun kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3201/90 muuttamisesta ja oikaisemisesta

234

 
1992 L 370 0016
 

31992R3661

 

Komission asetus (ETY) N:o 3661/92, annettu 18 päivänä joulukuuta 1992, naudanliha-alan yhteisen markkinajärjestelyn soveltamisesta annettujen tiettyjen säädösten muuttamisesta yhdistetyn nimikkeistön tiettyjen koodien muuttamiseksi

239

 
1992 L 370 0043
 

31992R3662

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3662/92, annettu 18 päivänä joulukuuta 1992, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2377/80 muuttamisesta

266

 
1992 L 370 0050
 

31992R3667

 

Komission asetus (ETY) N:o 3667/92, annettu 18 päivänä joulukuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 1840/92 muuttamisesta hyväksyttävien hakemusten sisältämistä tuotemääristä komissiolle tehtävien ilmoitusten määräajan osalta

267

Top