EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_043_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 43


FI

 

03 Maatalous - Nide 43

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1992 L 189 0006
 

31992R1869

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1869/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, lopullista viininviljelyaloista luopumista koskevan palkkion myöntämisestä viinivuosiksi 1988/1989?-1995/1996 annetun asetuksen (ETY) N:o 1442/88 muuttamisesta

3

 
1992 L 179 0001
 

31992R1695

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1695/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, Kanariansaarten tiettyjen maataloustuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä

4

 
1992 L 179 0006
 

31992R1696

 

Komission asetus (ETY) N:o 1696/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, Azorien ja Madeiran tiettyjen maataloustuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä

9

 
1992 L 179 0120
 

31992R1734

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1734/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 3540/85 muuttamisesta tiettyjen herneiden, härkäpapujen ja makeiden lupiinien alaa koskevien siirtymätoimenpiteiden osalta

13

 
1992 L 180 0023
 

31992R1754

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1754/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, asetusten (ETY) N:o 1035/72 ja (ETY) N:o 1121/89 muuttamisesta tuoreiden hedelmien ja vihannesten alan interventiokynnysjärjestelmän osalta

14

 
1992 L 180 0025
 

31992R1755

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1755/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, takuukynnysjärjestelmän käyttöön ottamisesta tietyille hedelmä- ja vihannesjalosteille annetun asetuksen (ETY) N:o 989/84 muuttamisesta

16

 
1992 L 180 0027
 

31992R1756

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1756/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, viinikaupan yhteisestä järjestämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 822/87 muuttamisesta

18

 
1992 L 181 0012
 

31992R1765

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1765/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille

20

 
1992 L 181 0021
 

31992R1766

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1766/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

29

 
1992 L 182 0029
 

31992R1778

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1778/92, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 3398/91 mukaisesti myydyn rasvattoman maitojauheen varastoon viemisen viimeisestä päivämäärästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3536/91 muuttamisesta

46

 
1992 L 182 0027
 

31992R1776

 

Komission asetus (ETY) N:o 1776/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, vientiin tarkoitettujen vilja- ja riisituotteiden varastoinnista tullivarastoihin

47

 
1992 L 182 0073
 

31992R1792

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1792/92, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1992, julkisesti varastoidun voin myynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2315/76 muuttamisesta

49

 
1992 L 185 0016
 

31992R1826

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1826/92 annettu 3 päivänä heinäkuuta 1992, omenoita ja päärynöitä koskevasta ennalta ehkäisevästä markkinoilta vetämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 1596/79 muuttamisesta

50

 
1992 L 185 0025
 

31992R1831

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1831/92, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1992, hedelmä-, vihannes-, kasvi- ja kukka-aloilla annettujen Ranskan merentakaisia departementteja koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 667/91 muuttamisesta

51

 
1992 L 185 0026
 

31992R1832

 

Komission asetus (ETY) N:o 1832/92, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1992, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille

52

 
1992 L 185 0028
 

31992R1833

 

Komission asetus (ETY) N:o 1833/92, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1992, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

55

 
1992 L 187 0028
 

31992R1840

 

Komission asetus (ETY) N:o 1840/92, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1992, tilapäisestä korvauksesta Kreikasta lähtöisin olevien tiettyjen tuoreiden hedelmien ja vihannesten kuljetuksille Jugoslavian tilanteen vuoksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 525/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

58

 
1992 L 187 0041
 

31992L0048

 

Neuvoston direktiivi 92/48/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992, tietyillä aluksilla käsiteltyjä kalastustuotteita koskevien hygieniasääntöjen vähimmäisvaatimuksista direktiivin 91/493/ETY 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti

60

 
1992 L 187 0045
 

31992D0337

 

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä kesäkuuta 1992, tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta kolmannen kerran (92/337/ETY:)

64

 
1992 L 188 0037
 

31992D0341

 

Komission päätös, tehty 3 päivänä kesäkuuta 1992, Animon paikallisyksiköiden tietokonepohjaisesta paikantamisesta (92/341/ETY)

65

 
1992 L 189 0027
 

31992R1882

 

Komission asetus (ETY) N:o 1882/92, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1992, oliiviöljyn kulutustukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2677/85 muuttamisesta

67

 
1992 L 189 0041
 

31992D0348

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Zimbabwesta tehdyn komission päätöksen 92/25/ETY muuttamisesta (92/348/ETY:)

68

 
1992 L 192 0001
 

31992R1900

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1900/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992, Algeriasta peräisin olevan oliiviöljyn tuonnista annetun asetuksen (ETY) N:o 1514/76 muuttamisesta

71

 
1992 L 192 0002
 

31992R1901

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1901/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992, Marokosta peräisin olevan oliiviöljyn tuonnista annetun asetuksen (ETY) N:o 1521/76 muuttamisesta

72

 
1992 L 192 0003
 

31992R1902

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1902/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992, tiettyjen Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista yhteisöön annetun asetuksen (ETY) N:o 1180/77 muuttamisesta

73

 
1992 L 192 0020
 

31992R1910

 

Komission asetus (ETY) N:o 1910/92, annettu 10 päivänä heinäkuuta 1992, Kreikassa tuotettua durumvehnää koskevasta erityisestä interventiotoimenpiteestä

74

 
1992 L 192 0063
 

31992D0353

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1992, rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävien tai perustavien järjestöjen ja yhdistysten hyväksymisen tai tunnustamisen perusteista (92/353/ETY)

78

 
1992 L 195 0005
 

31992R1920

 

Komission asetus (ETY) N:o 1920/92, annettu 10 päivänä heinäkuuta 1992, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3763/91 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Guyanan riisintuotannolle myönnettävän tuen osalta

81

 
1992 L 195 0010
 

31992R1922

 

Komission asetus (ETY) N:o 1922/92, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, lampaiden muuttuvan teurastuspalkkion soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 2661/80 kumoamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1633/84 muuttamisesta sekä takaisinperinnän korvaamisen edellytyksistä yhteisön tuomioistuimen yhdistetyissä tapauksissa C-38/90 ja C-151/90 antaman tuomion vuoksi

84

 
1992 L 195 0012
 

31992R1923

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1923/92, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, pellavansiemeniä koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1799/76 muuttamisesta

86

 
1992 L 195 0013
 

31992R1924

 

Komission asetus (ETY) N:o 1924/92, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 804/68 5 c artiklassa tarkoitettujen viitemäärien vähentämistä koskevan hyvityksen ja maidontuotannosta lopullisesti luopumista koskevan hyvityksen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1637/91 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2349/91 muuttamisesta

87

 
1992 L 195 0025
 

31992D0369

 

Komission päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista annetun neuvoston direktiivin 90/539/ETY liitteen III siipikarjan rokotusvaatimusten muuttamisesta (92/369/ETY)

88

 
1992 L 195 0031
 

31992D0373

 

Komission päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1992, Animon palvelukeskuksen nimeämisestä (92/373/ETY)

90

 
1992 L 196 0017
 

31992R1939

 

Komission asetus (ETY) N:o 1939/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, kaseiinin ja kaseinaattien valmistukseen tarkoitetulle rasvattomalle maidolle annettavan tuen myöntämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 2921/90 muuttamisesta

91

 
1992 L 197 0044
 

31992R1961

 

Komission asetus (ETY) N:o 1961/92, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön tuen määrästä yhteisöstä peräisin olevien maltaiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

93

 
1992 L 197 0075
 

31992D0377

 

Komission päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Slovenian tasavallasta (92/377/ETY:)

94

 
1992 L 197 0080
 

31992D0378

 

Komission päätös, tehty 3 päivänä heinäkuuta 1992, päätöksen 89/3/ETY muuttamisesta Goiásin osavaltiosta Brasiliasta tulevan tietynlaisen tuoreen lihan tuontia koskevien terveyssuojatoimenpiteiden osalta (92/378/ETY:)

99

 
1992 L 198 0031
 

31992R1980

 

Komission asetus (ETY) N:o 1980/92, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1992, siipikarjan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1538/91 muuttamisesta

100

 
1992 L 198 0037
 

31992R1983

 

Komission asetus (ETY) N:o 1983/92, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1992, Azorien ja Madeiran riisialan tuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta

103

 
1992 L 198 0039
 

31992R1984

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1984/92, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön tuen määrästä yhteisöstä peräisin olevien riisituotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

105

 
1992 L 198 0054
 

31992D0380

 

Komission päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi annetussa neuvoston direktiivissä 85/511/ETY olevan suu- ja sorkkataudin käsittelyä varten hyväksyttyjen kansallisten laboratorioiden luettelon muuttamisesta (92/380/ETY:)

107

 
1992 L 199 0001
 

31992R1991

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1991/92, annettu 13 heinäkuuta 1992, jalostettavaksi tarkoitettuja vadelmia koskevasta erityisestä toimenpidejärjestelmästä

109

 
1992 L 199 0018
 

31992R1996

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1996/92, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1992, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niihin liittyvistä määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

112

 
1992 L 199 0020
 

31992R1997

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1997/92, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1992, Kanariansaarten riisialan tuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta

114

 
1992 L 199 0022
 

31992R1998

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1998/92, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön tuen määrästä yhteisöstä peräisin olevien riisituotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille

116

 
1992 L 203 0008
 

31992R2007

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2007/92, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1992, tiettyjä Kanariansaarten erityiseen hankintajärjestelmään kuulumattomia tuotteita koskevista erityisistä siirtymätoimenpiteistä

119

 
1992 L 203 0009
 

31992R2008

 

Komission asetus (ETY) N:o 2008/92, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1992, hedelmä- ja vihannesjalosteiden tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1558/91 muuttamisesta

120

 
1992 L 203 0010
 

31992R2009

 

Komission asetus (ETY) N:o 2009/92, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1992, tislattujen alkoholijuomien, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinituotteista valmistettujen juomasekoitusten valmistukseen käytetyn maatalousperäisen etyylialkoholin yhteisön määritysmenetelmistä

121

 
1992 L 203 0013
 

31992R2011

 

Komission asetus (ETY) N:o 2011/92, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 2752/89 liitteen II muuttamisesta sekä yhden tärkkelystonnin valmistamiseen tarvittavan perunamäärän ja siitä maksettavan vähimmäishinnan määrittämisestä

123

 
1992 L 204 0013
 

31992D0386

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista naudan siemennesteen tuonnissa Unkarista (92/386/ETY:)

129

 
1992 L 207 0009
 

31992R2022

 

Komission asetus (ETY) N:o 2022/92, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1992, tiettyjen jalostettavaksi tarkoitettujen tomaattien tuottajille maksettavan vähimmäishinnan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 2036/91 kumoamisesta

138

 
1992 L 207 0015
 

31992R2025

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2025/92, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1992, Kanariansaarten oliiviöljyn erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta

140

 
1992 L 207 0018
 

31992R2026

 

Komission asetus (ETY) N:o 2026/92, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1992, Madeiran oliiviöljyn erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta

143

 
1992 L 207 0021
 

31992R2027

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2027/92, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1992, Ranskan merentakaisten departementtien viljatuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 388/92 muuttamisesta ja durumvehnän rouheiden ja karkeiden jauhojen toimitustuen määrän vahvistamisesta

146

 
1992 L 207 0053
 

31992D0390

 

Komission päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Kroatiasta (92/390/ETY:)

148

 
1992 L 208 0001
 

31992R2081

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2081/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta

153

 
1992 L 208 0009
 

31992R2082

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2082/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista

160

 
1992 L 210 0014
 

31992R2097

 

Komission asetus (ETY) N:o 2097/92, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1992, hedelmä- ja vihannestuottajien järjestöjen kaupanpitämissääntöjensä vastaisia tuotteita koskevista markkinoilta vetämisistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1805/78 muuttamisesta

166

 
1992 L 210 0018
 

31992R2101

 

Komission asetus (ETY) N:o 2101/92, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden tuonti-, ja vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3719/88 muuttamisesta

167

 
1992 L 213 0022
 

31992R2130

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2130/92, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 1796/81 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien viljeltyjen säilöttyjen herkkusienien tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1707/90 muuttamisesta

169

 
1992 L 213 0025
 

31992R2132

 

Komission asetus (ETY) N:o 2132/92, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1992, Ranskan merentakaisten departementtien, Kanariansaarten, Azorien ja Madeiran tiettyjen maataloustuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annettujen komission asetusten (ETY) N:o 131/92, (ETY) N:o 1695/92 ja (ETY) N:o 1696/92 muuttamisesta

171

 
1992 L 214 0001
 

31992R2137

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2137/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, lampaanruhojen yhteisön luokitteluasteikosta ja tuoreiden ja jäähdytettyjen lampaanruhojen yhteisön vakiolaadusta ja asetuksen (ETY) N:o 338/91 voimassaolon jatkamisesta

173

 
1992 L 214 0006
 

31992R2138

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2138/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista lisäsäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1411/71 muuttamisesta ihmisravinnoksi tarkoitetun maidon osalta

178

 
1992 L 214 0020
 

31992R2145

 

Komission asetus (ETY) N:o 2145/92, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1992, määrävyöhykkeiden uudelleen asettamisesta vilja- ja riisialan vientitukia, vientimaksuja ja tiettyjä vientitodistuksia varten

180

 
1992 L 215 0001
 

31992R2046

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2046/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta

184

 
1992 L 215 0005
 

31992R2048

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2048/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, pellavansiemeniä koskevien erityistoimenpiteiden säätämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 569/76 muuttamisesta

186

 
1992 L 215 0010
 

31992R2052

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyllä pöytäkirjalla N:o 4 käyttöön otetun puuvillan tukijärjestelmän mukauttamisesta toisen kerran

187

 
1992 L 215 0012
 

31992R2053

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2053/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, puuvillan tukijärjestelmän yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2169/81 muuttamisesta

189

 
1992 L 215 0013
 

31992R2054

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2054/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, tukijärjestelmästä puuvillan pientuottajille annetun asetuksen (ETY) N:o 1152/90 muuttamisesta

190

 
1992 L 215 0016
 

31992R2057

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2057/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, pellava- ja hamppualan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1308/70 muuttamisesta

191

 
1992 L 215 0047
 

31992R2064

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2064/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, tiettyjä palkoviljoja koskevasta erityistoimenpiteestä annetun asetuksen (ETY) N:o 762/89 muuttamisesta

192

 
1992 L 215 0049
 

31992R2066

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2066/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 805/68 muuttamisesta sekä naudanlihantuottajia koskevan erityispalkkiojärjestelmän yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 468/87 ja emolehmien pitämistä koskevasta palkkiojärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 1357/80 kumoamisesta

193

 
1992 L 215 0057
 

31992R2067

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2067/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, toimenpiteistä korkealaatuisen naudanlihan menekin edistämiseksi

201

 
1992 L 215 0058
 

31992R2068

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2068/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, täysikasvuisten nautojen interventiohinnoista 1 päivän heinäkuuta 1993 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 väliseksi ajaksi

203

 
1992 L 215 0059
 

31992R2069

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2069/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 muuttamisesta

205

 
1992 L 215 0063
 

31992R2070

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2070/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, lampaan- ja vuohenlihan tuottajapalkkion myöntämisen yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3493/90 muuttamisesta

209

 
1992 L 215 0064
 

31992R2071

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2071/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta

211

 
1992 L 215 0065
 

31992R2072

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2072/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, maidon tavoitehinnan ja voin, rasvattoman maitojauheen ja grana padano- ja parmiggiano reggiano -juustojen interventiohinnan vahvistamisesta kahden vuoden jaksolle 1 päivästä heinäkuuta 1993 30 päivään kesäkuuta 1995

212

 
1992 L 215 0067
 

31992R2073

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2073/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, maidon ja maitotuotteiden kulutuksen edistämisestä yhteisössä sekä maidon ja maitotuotteiden markkinoiden laajentamisesta

215

 
1992 L 215 0070
 

31992R2075

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2075/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

217

 
1992 L 215 0080
 

31992R2077

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2077/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, tupakka-alan toimialakohtaisista järjestöistä ja sopimuksista

224

 
1992 L 215 0091
 

31992R2079

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2079/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, maatalouden varhaiseläketukea koskevasta yhteisön järjestelmästä

229

 
1992 L 215 0096
 

31992R2080

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2080/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, maatalouden metsitystoimenpiteitä koskevasta yhteisön tukijärjestelmästä

234

Top