EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_042_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 42

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 42

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1992 L 111 0007
 

31992R1049

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1049/92, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, elävien nautojen ja muun kuin jäädytetyn naudanlihan erityisen tuontimaksun määrittämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 611/77 muuttamisesta

3

 
1992 L 112 0025
 

31992R1065

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1065/92, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1992, yksityiskohtaisista säännöistä omenien kulutuksen ja käytön sekä sitrushedelmien kulutuksen lisäämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2282/90 muuttamisesta toisen kerran

5

 
1992 L 117 0079
 

31992R1116

 

Komission asetus (ETY) N:o 1116/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992, yhteisön sisäisten ja ulkopuolisten markkinoiden tutkimusta koskevien toimenpiteiden jatkamisesta maito- ja maitotuotealalla

6

 
1992 L 117 0085
 

31992R1117

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1117/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992, maidon laadun parantamisesta Espanjassa, Irlannissa, Pohjois-Irlannissa ja Portugalissa

11

 
1992 L 117 0098
 

31992R1122

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1122/92, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, säilöttyjen viljeltyjen sienien tuontiin sovellettavista toimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1796/81 muuttamisesta

15

 
1992 L 117 0100
 

31992R1123

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1123/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 1796/81 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien viljeltyjen säilöttyjen herkkusienien tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1707/90 muuttamisesta

17

 
1992 L 117 0103
 

31992R1124

 

Komission asetus (ETY) N:o 1124/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992, tuontitodistusten antamisesta kolmansista maista peräisin oleville tietyille herkkusienijalosteille ja asetuksen (ETY) N:o 17/92 kumoamisesta

20

 
1992 L 122 0003
 

31992R1156

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1156/92, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1035/72 muuttamisesta

22

 
1992 L 122 0004
 

31992R1157

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1157/92, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, elävien nautojen tuontia koskevien hallintotoimenpiteiden täytäntöönpanosta

23

 
1992 L 122 0027
 

31992R1170

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1170/92, annettu 6 päivänä toukokuuta 1992, sokerialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2630/81 muuttamisesta

24

 
1992 L 124 0001
 

31992R1188

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1188/92, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 804/68 5 c artiklassa tarkoitettujen viitemäärien vähentämistä koskevan hyvityksen ja maidontuotannosta lopullisesti luopumista koskevan hyvityksen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1637/91 muuttamisesta

26

 
1992 L 124 0008
 

31992R1192

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1192/92, annettu 7 päivänä toukokuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 3398/91 nojalla myydyn rasvattoman maitojauheen varastoon viemisen viimeisestä päivämäärästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3536/91 muuttamisesta

28

 
1992 L 124 0031
 

31992R1197

 

Komission asetus (ETY) N:o 1197/92, annettu 8 päivänä toukokuuta 1992, tupakanlehdistä maksettavan palkkion myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1726/70 muuttamisesta

29

 
1992 L 124 0040
 

31992D0244

 

Komission päätös, tehty 8 päivänä huhtikuuta 1992, elävien sikojen, tuoreen sianlihan ja sianlihavalmisteiden tuonnista Tsekkoslovakiasta sekä päätösten 82/425/ETY ja 91/449/ETY muuttamisesta (92/244/ETY:)

31

 
1992 L 124 0042
 

31992D0245

 

Komission päätös, tehty 14 päivänä huhtikuuta 1982, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista lihavalmisteiden tuonnissa Tunisiasta sekä neuvoston päätöksen 79/542/ETY ja komission päätöksen 91/449/ETY muuttamisesta (92/245/ETY)

33

 
1992 L 124 0043
 

31992D0246

 

Komission päätös, tehty 14 päivänä huhtikuuta 1992, kolmansista maista lähtöisin olevien lihavalmisteiden tuonnissa käytettävien terveystodistusten malleista tehdyn päätöksen 91/449/ETY muuttamisesta (92/246/ETY:)

35

 
1992 L 127 0005
 

31992R1210

 

Komission asetus (ETY) N:o 1210/92, annettu 12 päivänä toukokuuta 1992, kunkin yhteisössä tuotetun tupakkalajikkeen ominaispiirteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2501/87 muuttamisesta

36

 
1992 L 127 0009
 

31992R1211

 

Komission asetus (ETY) N:o 1211/92, annettu 12 päivänä toukokuuta 1992, jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden myynnistä tislaamoteollisuudelle ennakolta vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (ETY) N:o 2190/90 muuttamisesta

40

 
1992 L 128 0018
 

31992R1226

 

Komission asetus (ETY) N:o 1226/92, annettu 13 päivänä toukokuuta 1992, jäsenvaltioiden tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteiden tuontiin liittyvien tietojen ilmoittamisesta komissiolle

41

 
1992 L 130 0013
 

31992R1238

 

Komission asetus (ETY) N:o 1238/92, annettu 8 päivänä toukokuuta 1992, viinialalla sovellettavista neutraalia alkoholia koskevista yhteisön määritysmenetelmistä

43

 
1992 L 130 0067
 

31992D0260

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa (92/260/ETY)

61

 
1992 L 135 0005
 

31992R1264

 

Komission asetus (ETY) N:o 1264/92, annettu 18 päivänä toukokuuta 1992, yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 429/90 ja voiöljynä suoraan kulutukseen tarkoitetun interventiovoin myynnistä alennettuun hintaan annetun asetuksen (ETY) N:o 3143/85 muuttamisesta

81

 
1992 L 137 0005
 

31992R1269

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1269/92, annettu 19 päivänä toukokuuta 1992, julkisesti varastoidun voin myynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2315/76 muuttamisesta

82

 
1992 L 138 0039
 

31992D0271

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä toukokuuta 1992, Bosnian ja Hertsegovinan tasavallasta peräisin tai lähtöisin olevien elävien eläinten ja eläintuotteiden tuonnista yhteisöön (92/271/ETY:)

83

 
1992 L 140 0011
 

31992R1318

 

Komission asetus (ETY) N:o 1318/92, annettu 22 päivänä toukokuuta 1992, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3061/84 muuttamisesta

84

 
1992 L 140 0012
 

31992R1319

 

Komission asetus (ETY) N:o 1319/92, annettu 22 päivänä toukokuuta 1992, Bosnian ja Hertsegovinan, Kroatian ja Slovenian tasavalloista sekä Jugoslavian Makedonian ja Montenegron tasavalloista peräisin olevien tuoreiden hapankirsikoiden tuonnin valvontajärjestelmän käyttöön ottamisesta

85

 
1992 L 144 0021
 

31992D0280

 

Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 1992, tuoreen lihan tuonnista Nicaraguasta jäsenvaltioihin (92/280/ETY:)

87

 
1992 L 145 0001
 

31992R1332

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1332/92, annettu 18 päivänä toukokuuta 1992, erityistoimenpiteistä syötäväksi tarkoitettujen oliivien alalla

88

 
1992 L 145 0006
 

31992R1335

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1335/92, annettu 18 päivänä toukokuuta 1992, viinien, rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tuontia koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2390/89 muuttamisesta

90

 
1992 L 145 0040
 

31992R1349

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1349/92, annettu 26 päivänä toukokuuta 1992, tiettyjen ennakolta vahvistettujen vilja-alan vientitukien tarkistamisesta

91

 
1992 L 150 0017
 

31992R1429

 

Komission asetus (ETY) N:o 1429/92, annettu 26 päivänä toukokuuta 1992, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niihin liittyvistä määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

93

 
1992 L 152 0013
 

31992R1445

 

Komission asetus (ETY) N:o 1445/92, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 3398/91 mukaisesti myydyn rasvattoman maitojauheen varastoon viemisen viimeisestä päivämäärästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3536/91 muuttamisesta

97

 
1992 L 153 0009
 

31992R1461

 

Komission asetus (ETY) N:o 1461/92, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1992, pähkinöitä ja johanneksenleipää koskevien neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 II a osastossa tarkoitettujen erityisten toimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2159/89 muuttamisesta viidennen kerran

98

 
1992 L 155 0028
 

31992R1476

 

Komission asetus (ETY) N:o 1476/92, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1992, edellytyksistä luokitella jäädytettyä naudanlihaa yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 0202 30 50 annetun asetuksen (ETY) N:o 139/81 liitteen II muuttamisesta

99

 
1992 L 156 0007
 

31992R1487

 

Komission asetus (ETY) N:o 1487/92, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1992, kiinteästä tuesta sokeriruo'on viljelyyn Ranskan merentakaisissa departementeissa

100

 
1992 L 156 0010
 

31992R1488

 

Komission asetus N:o 1488/92, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1992, sokeriruo'on jalostukseen maatalousrommiksi Ranskan merentakaisissa departementeissa myönnettävästä jalostustuesta

104

 
1992 L 157 0001
 

31992L0033

 

Neuvoston direktiivi 92/33/ETY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan

107

 
1992 L 157 0010
 

31992L0034

 

Neuvoston direktiivi 92/34/ETY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan

117

 
1992 L 157 0019
 

31992L0035

 

Neuvoston direktiivi 92/35/ETY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1992, afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä

126

 
1992 L 157 0028
 

31992L0036

 

Neuvoston direktiivi 92/36/ETY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta annetun direktiivin 90/426/ETY muuttamisesta afrikkalaisen hevosruton osalta

135

 
1992 L 160 0007
 

31992R1525

 

Komission asetus (ETY) N:o 1525/92, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1992, maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3665/87 muuttamisesta

137

 
1992 L 160 0012
 

31992R1526

 

Komission asetus (ETY) N:o 1526/92, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1992, vientituen myöntämisen erityisistä edellytyksistä tietyille sianliha-alan tuotteille annetun asetuksen (ETY) N:o 171/78 muuttamisesta

142

 
1992 L 163 0015
 

31992R1540

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1540/92, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 3398/91 mukaisesti myydyn rasvattoman maitojauheen varastoon viemisen viimeisestä päivämäärästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3536/91 muuttamisesta

143

 
1992 L 166 0003
 

31992R1568

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1568/92, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992, tiettyihin kolmansiin maihin vuodesta 1986 sovellettavasta lampaan- ja vuohenliha-alan tuontijärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3643/85 muuttamisesta

144

 
1992 L 166 0005
 

31992R1569

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1569/92, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 426/86 muuttamisesta

147

 
1992 L 167 0001
 

31992L0040

 

Neuvoston direktiivi 92/40/ETY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä avian-influenssan torjumiseksi

148

 
1992 L 168 0015
 

31992R1588

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1588/92, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1992, maidon laadun parantamisesta Espanjassa, Irlannissa, Pohjois-Irlannissa ja Portugalissa annetun asetuksen (ETY) N:o 1117/92 muuttamisesta

165

 
1992 L 169 0009
 

31992R1597

 

Komission asetus (ETY) N:o 1597/92, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1992, maito- ja maitotuotealalla käyttöön otettavan yhteisvastuumaksun perimisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1822/77 muuttamisesta

166

 
1992 L 170 0014
 

31992R1613

 

Komission asetus (ETY) N:o 1613/92, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvina makaronivalmisteina vietyjen tiettyjen vilja-alan tuotteiden ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista täydentävistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3556/87 muuttamisesta

168

 
1992 L 170 0015
 

31992R1614

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1614/92, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, yksityiskohtaisista säännöistä riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien cif-hintojen ja maksujen määrittämisestä sekä niihin liittyvistä korjausmääristä annetun asetuksen (ETY) N:o 1613/71 muuttamisesta

170

 
1992 L 170 0016
 

31992R1615

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1615/92, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen täysikasvuisten nautojen hintojen määrittämisestä ja eräiden muiden nautojen hintaselvityksestä yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 610/77 muuttamisesta

171

 
1992 L 172 0053
 

31992R1657

 

Komission asetus (ETY) N:o 1657/92, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1992, tomaattien laatuvaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 778/83 muuttamisesta pakkaamisen osalta

173

 
1992 L 172 0056
 

31992R1659

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1659/92, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1992, yksityiskohtaisista säännöistä herneitä, härkäpapuja ja makeita lupiineja koskevien erityistoimenpiteiden soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3540/85 muuttamisesta

174

 
1992 L 173 0001
 

31992R1600

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1600/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992, tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi

175

 
1992 L 173 0013
 

31992R1601

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992, tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi

186

 
1992 L 176 0010
 

31992R1675

 

Komission asetus (ETY) N:o 1675/92, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden laatuvaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1730/87 muuttamisesta lajikeluetteloiden osalta

196

 
1992 L 176 0017
 

31992R1679

 

Komission asetus (ETY) N:o 1679/92, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2358/71 soveltamisessa tarvittavien tietojen toimittamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3083/73 muuttamisesta

197

 
1992 L 176 0027
 

31992R1683

 

Komission asetus (ETY) N:o 1683/92, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niihin liittyvistä määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

198

 
1992 L 176 0031
 

31992R1684

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1684/92, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, asetusten (ETY) N:o 394/70, (ETY) N:o 963/91 ja (ETY) N:o 920/92 muuttamisesta valkoisen sokerin vientitukien soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

202

 
1992 L 176 0034
 

31992R1686

 

Komission asetus (ETY) N:o 1686/92, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, interventioelinten suorittamaa oliiviöljyn ostoa ja varastointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3472/85 muuttamisesta

204

 
1992 L 177 0001
 

31992D0322

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistuksista naudan- ja siansukuisten kotieläinten tuonnissa Unkarista (92/322/ETY:)

206

 
1992 L 177 0035
 

31992D0324

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistuksista naudan- ja siansukuisten kotieläinten tuonnissa Tekkoslovakiasta (92/324/ETY:)

225

 
1992 L 177 0052
 

31992D0325

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistuksista naudan- ja siansukuisten kotieläinten tuonnissa Bulgariasta (92/325/ETY:)

243

 
1992 L 192 0066
 

31992D0354

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1992, tietyistä säännöistä rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävien tai perustavien järjestöjen tai yhdistysten välisen yhteensovittamisen varmistamiseksi (92/354/ETY)

261

Top