EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_039_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 39

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 39

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1991 L 253 0013
 

31991R2675

 

Komission asetus (ETY) N:o 2675/91, annettu 9 päivänä syyskuuta 1991, voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 570/88 ja asetuksen (ETY) N:o 569/88 muuttamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1157/91 muuttamisesta

3

 
1991 L 253 0014
 

31991R2676

 

Komission asetus (ETY) N:o 2676/91, annettu 9 päivänä syyskuuta 1991, entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella olevista maataloustuotteiden varastoista

4

 
1991 L 253 0017
 

31991R2677

 

Komission asetus (ETY) N:o 2677/91, annettu 9 päivänä syyskuuta 1991, entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella olevista, tavanomaiset siirtovarastot ylittävistä määristä

7

 
1991 L 264 0021
 

31991R2756

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2756/91, annettu 19 päivänä syyskuuta 1991, yksityiskohtaisista säännöistä puuvillan tukijärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1201/89 muuttamisesta

8

 
1991 L 268 0001
 

31991L0492

 

Neuvoston direktiivi 91/492/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, terveyttä koskevista vaatimuksista elävien simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille (91/492/ETY)

10

 
1991 L 268 0035
 

31991L0494

 

Neuvoston direktiivi 91/494/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (91/494/ETY)

24

 
1991 L 268 0041
 

31991L0495

 

Neuvoston direktiivi 91/495/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa (91/495/ETY)

30

 
1991 L 268 0056
 

31991L0496

 

Neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta (91/496/ETY)

45

 
1991 L 268 0069
 

31991L0497

 

Neuvoston direktiivi 91/497/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa annetun direktiivin 64/433/ETY muuttamisesta ja ajan tasalle saattamisesta direktiivin ulottamiseksi koskemaan tuoreen lihan tuotantoa ja saattamista markkinoille (91/497/ETY)

58

 
1991 L 268 0105
 

31991L0498

 

Neuvoston direktiivi, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, väliaikaisten ja rajoitettujen poikkeuksien myöntämisen edellytyksistä tuoreen lihan tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista yhteisön erityisistä terveysmääräyksistä (91/498/ETY)

91

 
1991 L 268 0107
 

31991L0499

 

Neuvoston direktiivi 91/499/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1991, direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta nautaeläinten luomistaudin ja nautaeläinten tarttuvan leukoosin taudinmäärityksen osalta (91/499/ETY)

93

 
1991 L 271 0067
 

31991L0508

 

Komission direktiivi 91/508/ETY, annettu 9 päivänä syyskuuta 1991, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY liitteiden muuttamisesta (91/508/ETY)

96

 
1991 L 272 0061
 

31991R2848

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2848/91, annettu 27 päivänä syyskuuta 1991, rasvattoman maitojauheen myynnistä julkisista varastoista annetun asetuksen (ETY) N:o 2213/76 muuttamisesta

99

 
1991 L 278 0027
 

31991D0514

 

Komission päätös, tehty 6 päivänä syyskuuta 1991, kolmansien maiden siemenviljelmillä suoritettavien viljelystarkastusten vastaavuudesta tehdyn seitsemännen neuvoston päätöksen 85/355/ETY ja kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuudesta tehdyn seitsemännen neuvoston päätöksen 85/356/ETY muuttamisesta (91/514/ETY:)

100

 
1991 L 281 0023
 

31991D0516

 

Komission päätös, tehty 9 päivänä syyskuuta 1991, rehuseoksissa kiellettyjen ainesten luettelosta (91/516/ETY:)

106

 
1991 L 282 0015
 

31991R2964

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2964/91, annettu 9 päivänä lokakuuta 1991, öljysiementen tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2681/83 muuttamisesta

109

 
1991 L 284 0013
 

31991R2983

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2983/91, annettu 11 päivänä lokakuuta 1991, rasvattoman maitojauheen myynnistä julkisista varastoista annetun asetuksen (ETY) N:o 2213/76 muuttamisesta

111

 
1991 L 284 0026
 

31991R2988

 

Komission asetus (ETY) N:o 2988/91, annettu 11 päivänä lokakuuta 1991, siipikarjan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1538/91 muuttamisesta

112

 
1991 L 286 0030
 

31991R3015

 

Komission asetus (ETY) N:o 3015/91, annettu 15 päivänä lokakuuta 1991, julkisesti varastoidun voin myynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2315/76 muuttamisesta ja asetusten (ETY) N:o 2096/88 ja (ETY) N:o 343/89 kumoamisesta

113

 
1991 L 287 0017
 

31991R3024

 

Komission asetus (ETY) N:o 3024/91, annettu 16 päivänä lokakuuta 1991, asetuksen (ETY) N:o 804/68 5 c artiklassa tarkoitettujen viitemäärien vähentämistä koskevan hyvityksen ja maidontuotannosta lopullisesti luopumista koskevan hyvityksen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1637/91 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2349/91 muuttamisesta

115

 
1991 L 288 0018
 

31991R3040

 

Komission asetus (ETY) N:o 3040/91, annettu 15 päivänä lokakuuta 1991, Saksan, Kreikan ja Italian interventioelinten hallussaan pitämän paalatun tupakan tarjouskilpailuttamisesta sen myymiseksi vientiin annetun asetuksen (ETY) N:o 2436/91 muuttamisesta

116

 
1991 L 288 0036
 

31991L0534

 

Neuvoston direktiivi 91/534/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, maatalouden vakinaisten työntekijöiden ja kausityöntekijöiden ansioita koskevien tietojen keruun järjestämisestä jäsenvaltioissa annetun direktiivin 82/606/ETY muuttamisesta (91/534/ETY)

117

 
1991 L 289 0023
 

31991R3060

 

Komission asetus (ETY) N:o 3060/91, annettu 18 päivänä lokakuuta 1991, voiöljynä suoraan kulutukseen tarkoitetun interventiovoin myynnistä alennettuun hintaan annetun asetuksen (ETY) N:o 3143/85 muuttamisesta

118

 
1991 L 290 0019
 

31991R3071

 

Komission asetus (ETY) N:o 3071/91, annettu 21 päivänä lokakuuta 1991, yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen täysikasvuisten nautojen hintojen määrittämisestä ja eräiden muiden nautojen hintaselvityksestä yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 610/77 muuttamisesta

120

 
1991 L 294 0047
 

31991D0539

 

Komission päätös, tehty 4 päivänä lokakuuta 1991, päätöksen 91/426/ETY (Animo) täytäntöönpanoa koskevista säännöistä (91/539/ETY:)

122

 
1991 L 294 0051
 

31991D0541

 

Komission päätös, tehty 15 päivänä lokakuuta 1991, suojatoimenpiteistä Perussa esiintyvää koleraa vastaan tehdyn päätöksen 91/146/ETY, Ecuadorista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuonnista tehdyn päätöksen 91/281/ETY sekä Kolumbiasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuonnista tehdyn päätöksen 91/282/ETY muuttamisesta (91/541/ETY:)

124

 
1991 L 297 0001
 

31991R3130

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3130/91, annettu 21 päivänä lokakuuta 1991, pitkäjyväisen aromaattisen Basmati-lajikkeen riisin tuonnista annetun asetuksen (ETY) N:o 3877/86 muuttamisesta

125

 
1991 L 298 0006
 

31991D0549

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista naudan siemennesteen tuonnissa Kanadasta (91/549/ETY:)

126

 
1991 L 298 0024
 

31991D0554

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1991, kolmansien maiden siemenviljelmillä suoritettavien viljelystarkastusten vastaavuudesta tehdyn seitsemännen neuvoston päätöksen 85/355/ETY sekä kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuudesta tehdyn seitsemännen neuvoston päätöksen 85/356/ETY muuttamisesta (91/554/ETY:)

136

 
1991 L 299 0035
 

31991R3153

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3153/91, annettu 29 päivänä lokakuuta 1991, rasvattoman maitojauheen myynnistä julkisista varastoista annetun asetuksen (ETY) N:o 2213/76 muuttamisesta

137

 
1991 L 300 0030
 

31991R3175

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3175/91, annettu 30 päivänä lokakuuta 1991, julkisesti varastoidun voin myynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2315/76 muuttamisesta

138

 
1991 L 303 0059
 

31991R3206

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3206/91, annettu 31 päivänä lokakuuta 1991, maa- ja metsätaloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen edellytysten parantamiseen tähtääviä investointeja edistäviin toimenpideohjelmiin Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) ohjausosastosta myönnettyä tukea koskevista sitoumus-, ennakkomaksu- ja saldonmaksupyynnöistä

139

 
1991 L 307 0016
 

31991R3246

 

Komission asetus (ETY) N:o 3246/91, annettu 7 päivänä marraskuuta 1991, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle lopettaa lampaiden muuttuvan teuraspalkkion myöntäminen Isossa-Britanniassa ja lampaiden teuraspalkkion soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 1633/84 poikkeamisesta

148

 
1991 L 308 0024
 

31991R3262

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3262/91, annettu 8 päivänä marraskuuta 1991, voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 685/69 muuttamisesta

150

 
1991 L 308 0028
 

31991R3265

 

Komission asetus (ETY) N:o 3265/91, annettu 8 päivänä marraskuuta 1991, interventiovoin erityismyynnistä Neuvostoliittoon vientiä varten ja asetuksen (ETY) N:o 569/88 muuttamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 863/91 muuttamisesta

151

 
1991 L 312 0020
 

31991R3298

 

Komission asetus (ETY) N:o 3298/91, annettu 12 päivänä marraskuuta 1991, viinien ja rypäleen puristemehujen kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3201/90 muuttamisesta

153

 
1991 L 313 0013
 

31991R3308

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3308/91, annettu 13 päivänä marraskuuta 1991, tuoreiden hedelmien ja vihannesten täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3944/89 muuttamisesta

154

 
1991 L 314 0047
 

31991D0583

 

Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 1991, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuihin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 1988 osalta tehdyn päätöksen 90/644/ETY muuttamisesta (91/583/ETY:)

156

 
1991 L 314 0054
 

31991D0585

 

Komission päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 1991, eläinlääkintäviranomaiset yhdistävän tietokoneverkon (Animo) tiettyjen laitteiden vähimmäisvaatimuksista (91/585/ETY:)

161

 
1991 L 316 0011
 

31991R3331

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3331/91, annettu 11 päivänä marraskuuta 1991, viinien, rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tuontia koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2390/89 muuttamisesta

163

 
1991 L 319 0040
 

31991R3378

 

Komission asetus (ETY) N:o 3378/91, annettu 20 päivänä marraskuuta 1991, vientiin tarkoitetun interventiovarastovoin myyntiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 569/88 muuttamisesta

164

 
1991 L 320 0016
 

31991R3398

 

Komission asetus (ETY) N:o 3398/91, annettu 20 päivänä marraskuuta 1991, rehuseosten valmistukseen tarkoitetun rasvattoman maitojauheen myynnistä tarjouskilpailun perusteella ja asetuksen (ETY) N:o 569/88 muuttamisesta

170

 
1991 L 326 0021
 

31991R3439

 

Komission asetus (ETY) N:o 3439/91, annettu 26 päivänä marraskuuta 1991, asetuksen (ETY) N:o 2213/83 tanskankielisen toisinnon oikaisemisesta sipulien laatuvaatimusten osalta

174

 
1991 L 333 0023
 

31991D0618

 

Komission päätös, tehty 18 päivänä marraskuuta 1991, standardikoodista ja -säännöistä, jotka koskevat tiettyjen hedelmälajien viljelmiä koskevien tietojen keruun tulosten siirtoa koneellisesti luettavaan muotoon, sekä tuotantoalueiden rajoista tätä tietojen keruuta varten tehdyn päätöksen 77/144/ETY muuttamisesta (91/618/ETY)

175

 
1991 L 334 0062
 

31991L0620

 

Komission direktiivi 91/620/ETY, annettu 22 päivänä marraskuuta 1991, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY liitteiden muuttamisesta (91/620/ETY)

188

 
1991 L 335 0008
 

31991R3536

 

Komission asetus (ETY) N:o 3536/91, annettu 2 päivänä joulukuuta 1991, asetuksen (ETY) N:o 3398/91 nojalla myydyn rasvattoman maitojauheen varastoon viemisen viimeisestä päivämäärästä

190

 
1991 L 335 0012
 

31991R3540

 

Komission asetus (ETY) N:o 3540/91, annettu 5 päivänä joulukuuta 1991, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1274/91 muuttamisesta

191

 
1991 L 336 0026
 

31991R3559

 

Komission asetus (ETY) N:o 3559/91, annettu 6 päivänä joulukuuta 1991, kiintiötä suuremman tuotannon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialalla annetun asetuksen (ETY) N:o 2670/81 muuttamisesta

192

 
1991 L 336 0029
 

31991R3561

 

Komission asetus (ETY) N:o 3561/91, annettu 6 päivänä joulukuuta 1991, painaviksi ruhoiksi lihotettavien karitsojen määritelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2814/90 muuttamisesta

194

 
1991 L 338 0013
 

31991R3574

 

Komission asetus (ETY) N:o 3574/91, annettu 9 päivänä joulukuuta 1991, tuoreiden tai jäähdytettyjen karitsanruhojen yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen hintojen määrittämisestä ja tiettyjen muiden yhteisön lampaanruhojen laatujen hintojen yhteenvedosta annetun asetuksen (ETY) N:o 1481/86 muuttamisesta

195

 
1991 L 340 0028
 

31991L0629

 

Neuvoston direktiivi, annettu 19 päivänä marraskuuta 1991, vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista (91/629/ETY)

198

 
1991 L 340 0001
 

31991L0630

 

Neuvoston direktiivi, annettu 19 päivänä marraskuuta 1991, sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (91/630/ETY)

202

 
1991 L 343 0020
 

31991R3613

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3613/91, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, Espanjaa koskevista maito- ja maitotuotealan TKJ-lupien antamista koskevista lopullisista toimenpiteistä

207

 
1991 L 343 0046
 

31991D0637

 

Komission päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 1991, Animo-tietokoneverkon avulla lähetettävän sanoman mallista (91/637/ETY)

208

 
1991 L 343 0048
 

31991D0638

 

Komission päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 1991, Animo-tietokoneverkon yhteisen palvelukeskuksen nimeämisestä (91/638/ETY:)

210

 
1991 L 344 0040
 

31991R3630

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3630/91, annettu 13 päivänä joulukuuta 1991, viljapohjaisten rehuseosten vientituen myöntämisestä ja ennakolta vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1913/69 muuttamisesta

212

 
1991 L 344 0045
 

31991R3633

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3633/91, annettu 13 päivänä joulukuuta 1991, pellavansiemeniä koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1799/76 muuttamisesta

213

 
1991 L 349 0014
 

31991R3676

 

Komission asetus (ETY) N:o 3676/91, annettu 17 päivänä joulukuuta 1991, lampaan- ja vuohenliha-alan tuottajien ja tuottajaryhmittymien määrittelyyn liittyvien tiettyjen erityistapausten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2385/91 muuttamisesta

215

 
1991 L 349 0036
 

31991R3682

 

Komission asetus (ETY) N:o 3682/91, annettu 17 päivänä joulukuuta 1991, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niihin liittyvistä määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

219

 
1991 L 349 0037
 

31991R3683

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3683/91, annettu 17 päivänä joulukuuta 1991, voiöljynä suoraan kulutukseen tarkoitetun interventiovoin myynnistä alennettuun hintaan annetun asetuksen (ETY) N:o 3143/85 muuttamisesta

220

 
1991 L 349 0040
 

31991R3685

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3685/91, annettu 17 päivänä joulukuuta 1991, yksityiskohtaisista säännöistä herneitä, härkäpapuja ja makeita lupiineja koskevien erityistoimenpiteiden soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3540/85 muuttamisesta

221

 
1991 L 350 0029
 

31991R3698

 

Komission asetus (ETY) N:o 3698/91, annettu 18 päivänä joulukuuta 1991, jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden myynnistä tislaamoteollisuudelle ennakolta vahvistettuun hintaan

223

 
1991 L 352 0053
 

31991R3746

 

Komission asetus (ETY) N:o 3746/91, annettu 18 päivänä joulukuuta 1991, pähkinöitä ja johanneksenleipää koskevien neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 II a osastossa tarkoitettujen erityisten toimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2159/89 muuttamisesta neljännen kerran

226

 
1991 L 356 0001
 

31991R3763

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3763/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi

231

 
1991 L 356 0030
 

31991R3771

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3771/91, annettu 18 päivänä joulukuuta 1991, asetuksen (ETY) N:o 1796/81 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien viljeltyjen säilöttyjen herkkusienien tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1707/90 muuttamisesta

239

 
1991 L 356 0036
 

31991R3774

 

Komission asetus (ETY) N:o 3774/91, annettu 18 päivänä joulukuuta 1991, viiniköynnöslajikkeiden luokittelemisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3800/81 muuttamisesta kahdennentoista kerran

241

 
1991 L 356 0045
 

31991R3777

 

Komission asetus (ETY) N:o 3777/91, annettu 18 päivänä joulukuuta 1991, pysyvällä tarjouskilpailulla myymisen aloittamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevien ja interventioelinten hallussaan pitämien alkoholien käyttämiseksi yhteisössä

247

 
1991 L 357 0002
 

31991R3797

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3797/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, lampaan- ja vuohenlihan tuottajapalkkion myöntämisen yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3493/90 muuttamisesta

248

 
1991 L 368 0001
 

31991R3895

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3895/91, annettu 11 päivänä joulukuuta 1991, erityisviinien kuvausta ja esittelyä koskevista tietyistä säännöistä

249

 
1991 L 368 0003
 

31991R3896

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3896/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, erityisesti määritetyillä alueilla tuotettuja laatuviinejä koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 823/87 muuttamisesta kolmannen kerran

251

 
1991 L 368 0005
 

31991R3897

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3897/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, viinien ja rypäleen puristemehun kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2392/89 muuttamisesta kolmannen kerran

254

 
1991 L 368 0015
 

31991R3901

 

Komission asetus (ETY) N:o 3901/91, annettu 18 päivänä joulukuuta 1991, erityisviinien kuvausta ja esittelyä koskevista tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

256

 
1991 L 368 0017
 

31991D0664

 

Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 1991, yhteisön vertailulaboratorioiden nimeämisestä tiettyjen aineiden jäämien tutkimista varten (91/664/ETY:)

258

 
1991 L 368 0019
 

31991D0665

 

Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 1991, yhteisön yhteensovittavan laitoksen nimeämisestä suu- ja sorkkatautirokotteille ja sen tehtävien määrittelemisestä (91/665/ETY:)

260

Top