Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_035_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 35

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 35

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1990 L 299 0029
 

31990R3131

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3131/90, annettu 29 päivänä lokakuuta 1990, voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 685/69 muuttamisesta

3

 
1990 L 302 0052
 

31990R3151

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3151/90, annettu 29 päivänä lokakuuta 1990, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta rahoitettavien menojen valvonnan tehostamisesta Portugalissa

5

 
1990 L 303 0005
 

31990R3117

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3117/90, annettu 15 päivänä lokakuuta 1990, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta

7

 
1990 L 303 0006
 

31990L0539

 

Neuvoston direktiivi, annettu 15 päivänä lokakuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (90/539/ETY)

9

 
1990 L 308 0022
 

31990R3220

 

Komission asetus (ETY) N:o 3220/90, annettu 7 päivänä marraskuuta 1990, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 822/87 säädettyjen tiettyjen enologisten käytäntöjen käyttöä koskevista edellytyksistä

32

 
1990 L 309 0001
 

31990R3201

 

Komission asetus (ETY) N:o 3201/90, annettu 16 päivänä lokakuuta 1990, viinien ja rypäleen puristemehujen kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

41

 
1990 L 311 0024
 

31990R3251

 

Komission asetus (ETY) N:o 3251/90, annettu 9 päivänä marraskuuta 1990, oliiviöljyn kulutustukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2677/85 muuttamisesta

126

 
1990 L 313 0035
 

31990D0549

 

Komission päätös, tehty 29 päivänä lokakuuta 1990, asetuksesta (ETY) N:o 685/69 ja voin tai kerman yksityiselle varastoinnille annettavan tuen vahvistamisesta (90/549/ETY:)

127

 
1990 L 313 0038
 

31990D0552

 

Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 1990, afrikkalaisen hevosruton tartunta-alueen rajoista (90/552/ETY:)

128

 
1990 L 313 0040
 

31990D0553

 

Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 1990, afrikkalaista hevosruttoa vastaan rokotettujen hevoseläinten tunnistamismerkistä (90/553/ETY:)

130

 
1990 L 317 0024
 

31990R3301

 

Komission asetus (ETY) N:o 3301/90, annettu 15 päivänä marraskuuta 1990, yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 429/90 muuttamisesta

132

 
1990 L 317 0025
 

31990R3302

 

Komission asetus (ETY) N:o 3302/90, annettu 15 päivänä marraskuuta 1990, viininviljelyalojen uudelleenistutusoikeuksien siirtämiseen sovellettavista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

133

 
1990 L 318 0022
 

31990R3315

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3315/90, annettu 16 päivänä marraskuuta 1990, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3061/84 muuttamisesta

137

 
1990 L 333 0022
 

31990R3444

 

Komission asetus (ETY) N:o 3444/90, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla

138

 
1990 L 333 0030
 

31990R3445

 

Komission asetus (ETY) N:o 3445/90, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, naudanlihan yksityisen varastoinnin tukien myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

146

 
1990 L 333 0039
 

31990R3446

 

Komission asetus (ETY) N:o 3446/90, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alalla

154

 
1990 L 333 0046
 

31990R3447

 

Komission asetus (ETY) N:o 3447/90, annettu 28 päivänä marraskuuta 1990, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisistä edellytyksistä lampaan- ja vuohenliha-alalla

161

 
1990 L 333 0065
 

31990L0623

 

Komission direktiivi, annettu 7 päivänä marraskuuta 1990, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY liitteen II muuttamisesta (90/623/ETY)

165

 
1990 L 336 0068
 

31990R3480

 

Komission asetus (ETY) N:o 3480/90, annettu 30 päivänä marraskuuta 1990, rehuseoksiksi jalostetulle rasvattomalle maidolle ja vasikoiden rehuksi tarkoitetulle rasvattomalle maitojauheelle myönnettäviä tukia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1725/79 muuttamisesta

166

 
1990 L 336 0077
 

31990R3483

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3483/90, annettu 30 päivänä marraskuuta 1990, oliiviöljyalan liittymistasausmaksujärjestelmän soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä

169

 
1990 L 337 0001
 

31990R3491

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3491/90, annettu 26 päivänä marraskuuta 1990, Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista

171

 
1990 L 337 0003
 

31990R3492

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3492/90, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston tilinpäätöksessä julkisena varastointina toteutettavien interventiotoimenpiteiden rahoituksen osalta huomioon otettavista tekijöistä

173

 
1990 L 338 0001
 

31990R3499

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3499/90, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta

177

 
1990 L 338 0003
 

31990R3500

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3500/90, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, tuen myöntämistä oliiviöljyn tuotannolle sekä tuottajajärjestöille koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2261/84 muuttamisesta

179

 
1990 L 338 0007
 

31990R3501

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3501/90, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, oliiviöljyn ja öljykakkujen poistamisesta Portugalissa täydentävään kaupan järjestelmään (TKJ) kuuluvien tuotteiden luettelosta

183

 
1990 L 344 0022
 

31990R3545

 

Komission asetus (ETY) N:o 3545/90, annettu 7 päivänä joulukuuta 1990, hedelmä- ja vihannesalalla ostohintoihin sovellettavista mukautuskertoimista annetun asetuksen (ETY) N:o 3587/86 muuttamisesta

184

 
1990 L 347 0017
 

31990R3566

 

Komission asetus (ETY) N:o 3566/90, annettu 12 päivänä joulukuuta 1990, tuontitodistuksia annettaessa erityisedellytykset täyttävien hedelmä- ja vihannesjalosteiden luettelosta

185

 
1990 L 347 0027
 

31990D0638

 

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 1990, tiettyjen eläintautien hävittämisja valvontatoimiin sovellettavista yhteisön perusteista (90/638/ETY)

188

 
1990 L 348 0001
 

31990D0639

 

Komission päätös, tehty 12 päivänä marraskuuta 1990, päätöksessä 89/7/ETY lueteltujen vihanneslajien lajikkeista polveutuvien lajikkeiden nimistä (90/639/ETY:)

191

 
1990 L 350 0038
 

31990R3596

 

Komission asetus (ETY) N:o 3596/90, annettu 12 päivänä joulukuuta 1990, persikoiden ja nektariinien laatuvaatimuksista

245

 
1990 L 350 0043
 

31990R3597

 

Komission asetus (ETY) N:o 3597/90, annettu 12 päivänä joulukuuta 1990, interventioelimien suorittamaan maataloustuotteiden ostoon, varastointiin ja myyntiin johtavia interventiotoimenpiteitä koskevista kirjanpitosäännöistä

250

 
1990 L 350 0054
 

31990R3601

 

Komission asetus (ETY) N:o 3601/90, annettu 13 päivänä joulukuuta 1990, varastointielinten jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden ja kuivattujen viikunoiden ostamisesta, myymisestä ja varastoimisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 626/85 muuttamisesta

254

 
1990 L 350 0056
 

31990R3602

 

Komission asetus (ETY) N:o 3602/90, annettu 13 päivänä joulukuuta 1990, jalostamattomien kuivattujen viikunoiden ja kuivattujen viinirypäleiden varastointituesta ja taloudellisesta korvauksesta annetun asetuksen (ETY) N:o 627/85 muuttamisesta

256

 
1990 L 350 0057
 

31990R3603

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3603/90, annettu 13 päivänä joulukuuta 1990, öljysiementen tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2681/83 muuttamisesta

257

 
1990 L 350 0071
 

31990L0642

 

Neuvoston direktiivi, 27 päivänä marraskuuta 1990, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset (90/642/ETY)

258

 
1990 L 350 0082
 

31990D0644

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 1990 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuihin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 1988 osalta (90/644/ETY)

266

Top