EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_032_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 32

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 32

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1990 L 027 0014
 

31990R0245

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 245/90, annettu 30 päivänä tammikuuta 1990, tuoreiden hedelmien ja vihannesten täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3944/89 muuttamisesta

3

 
1990 L 027 0017
 

31990R0246

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 246/90, annettu 30 päivänä tammikuuta 1990, tietyistä lisäyksistä hedelmä- ja vihannesalan täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin latva-artisokkien, porkkanoiden, mansikoiden, salaattien, melonien, syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden ja tomaattien osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 3946/89 muuttamisesta sekä sen säännösten ulottamisesta koskemaan siloendiivejä

7

 
1990 L 027 0034
 

31990R0252

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 252/90, annettu 30 päivänä tammikuuta 1990, naudanlihaalan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2377/80 muuttamisesta

9

 
1990 L 027 0035
 

31990L0044

 

Neuvoston direktiivi, annettu 22 päivänä tammikuuta 1990, rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta (90/44/ETY)

10

 
1990 L 032 0014
 

31990R0301

 

Komission asetus (ETY) N:o 301/90, annettu 2 päivänä helmikuuta 1990, maito- ja maitotuotealaa koskevista jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista annetun asetuksen (ETY) N:o 210/69 muuttamisesta

20

 
1990 L 038 0034
 

31990R0354

 

Komission asetus (ETY) N:o 354/90, annettu 9 päivänä helmikuuta 1990, asetuksen (ETY) N:o 3665/87 muuttamisesta vaihtelevaan vientitukeen oikeutettujen maataloustuotteiden saapumisesta määräpaikkaan kolmannessa maassa esitettävien todisteiden osalta

23

 
1990 L 039 0025
 

31990D0056

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 1990, yhteisön rahoitustoimista klassisen sikaruton hävittämiseksi tehtyyn päätökseen 80/1096/ETY liittyvistä korvaushakemuksista (90/56/ETY:)

25

 
1990 L 040 0015
 

31990D0058

 

Komission päätös tehty 5 päivänä helmikuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Chilestä (90/58/ETY:)

33

 
1990 L 042 0006
 

31990R0386

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 386/90, annettu 12 päivänä helmikuuta 1990, tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettavasta valvonnasta

36

 
1990 L 042 0046
 

31990R0395

 

Komission asetus (ETY) N:o 395/90, annettu 15 päivänä helmikuuta 1990, interventioelinten hallussaan pitämän tupakan myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3389/73 muuttamisesta

39

 
1990 L 043 0021
 

31990R0409

 

Komission asetus (ETY) N:o 409/90, annettu 16 päivänä helmikuuta 1990, vientituen tarjouskilpailuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialalla annetun komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 muuttamisesta

40

 
1990 L 043 0022
 

31990R0410

 

Komission asetus (ETY) N:o 410/90, annettu 16 päivänä helmikuuta 1990, kiivien laatuvaatimuksista

41

 
1990 L 045 0008
 

31990R0429

 

Komission asetus (ETY) N:o 429/90, annettu 20 päivänä helmikuuta 1990, yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta

45

 
1990 L 048 0029
 

31990R0467

 

Komission asetus (ETY) N:o 467/90, annettu 23 päivänä helmikuuta 1990, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 39 artiklassa säädetyn pakollisen tislauksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 441/88 muuttamisesta

52

 
1990 L 053 0082
 

31990R0523

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 523/90, annettu 28 päivänä helmikuuta 1990, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta

54

 
1990 L 053 0084
 

31990R0525

 

Komission asetus (ETY) N:o 525/90, annettu 28 päivänä helmikuuta 1990, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2641/80 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tietyistä kolmansista maista peräisin olevien lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 19/82 muuttamisesta

55

 
1990 L 053 0087
 

31990R0527

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 527/90, annettu 28 päivänä helmikuuta 1990, tietyistä lisäyksistä hedelmä- ja vihannesalan täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin latva-artisokkien, porkkanoiden, mansikoiden, salaattien, melonien, syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden ja tomaattien osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 3946/89 muuttamisesta sekä sen säännösten ulottamisesta koskemaan siloendiivejä

56

 
1990 L 055 0008
 

31990R0534

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 534/90, annettu 1 päivänä maaliskuuta 1990, öljysiementen tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2681/83 muuttamisesta

58

 
1990 L 056 0028
 

31990R0548

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 548/90, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1990, korkealaatuisen flinttimaissin tuotantotuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3771/89 liitteen I muuttamisesta

59

 
1990 L 058 0009
 

31990D0084

 

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 1990, yhteisön erityisestä tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen liittyvästä ohjelmasta maatalouden kilpailukyvyn ja voimavarojen käytön alalla (1989-1993) (90/84/ETY:)

60

 
1990 L 059 0010
 

31990R0569

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 569/90, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1990, voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 685/69 muuttamisesta

66

 
1990 L 067 0021
 

31990R0618

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 618/90, annettu 14 päivänä maaliskuuta 1990, maataloustuotteiden vuosittaisen inventaarin laatimista julkisen intervention yhteydessä koskevista säännöistä

68

 
1990 L 067 0044
 

31990L0110

 

Komission direktiivi 90/110/ETY, annettu 19 päivänä helmikuuta 1990, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY liitteiden muuttamisesta (90/110/ETY)

79

 
1990 L 071 0034
 

31990L0118

 

Neuvoston direktiivi, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1990, puhdasrotuisten jalostusikojen jalostukseen hyväksymisestä (90/118/ETY)

82

 
1990 L 071 0036
 

31990L0119

 

Neuvoston direktiivi, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1990, risteytettyjen jalostussikojen jalostukseen hyväksymisestä (90/119/ETY)

84

 
1990 L 071 0037
 

31990L0120

 

Neuvoston direktiivi 90/120/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa annetun direktiivin 88/407/ETY muuttamisesta (90/120/ETY)

86

 
1990 L 083 0085
 

31990R0775

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 775/90, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1990, tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettavien menojen kirjaamista varten annetun asetuksen (ETY) N:o 2776/88 muuttamisesta

89

 
1990 L 086 0013
 

31990R0827

 

Komission asetus (ETY) N:o 827/90, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1990, tiettyjen hedelmien ja vihannesten edustavien tuottajamarkkinoiden luettelosta

91

 
1990 L 086 0018
 

31990R0828

 

Komission asetus (ETY) N:o 828/90, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1990, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3061/84 muuttamisesta

96

 
1990 L 088 0001
 

31990R0837

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 837/90, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1990, jäsenvaltioiden toimitettavista viljantuotantoa koskevista tilastotiedoista

98

 
1990 L 089 0013
 

31990D0156

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistuksesta tuoreen lihan tuonnissa Madagaskarista (90/156/ETY:)

104

 
1990 L 090 0012
 

31990R0862

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 862/90, annettu 3 päivänä huhtikuuta 1990, varastointielinten jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden ja kuivattujen viikunoiden ostamisesta, myymisestä ja varastoimisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 626/85 oikaisemisesta

108

 
1990 L 090 0016
 

31990R0865

 

Komission asetus (ETY) N:o 865/90, annettu 4 päivänä huhtikuuta 1990, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT) tai merentakaisista maista ja alueista (MTMA) peräisin olevien durran ja hirssin erityisen tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

109

 
1990 L 091 0001
 

31990R0866

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 866/90, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1990, maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen edellytysten parantamisesta

111

 
1990 L 091 0007
 

31990R0867

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 867/90, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1990, metsätaloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen edellytysten parantamisesta

118

 
1990 L 091 0034
 

31990D0165

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 1990, luettelosta Madagaskarin laitoksista, joista tuoreen lihan tuonti yhteisöön sallitaan (90/165/ETY)

120

 
1990 L 092 0042
 

31990L0167

 

Neuvoston direktiivi, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1990, lääkkeitä sisältävien rehujen valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista vaatimuksista yhteisössä (90/167/ETY)

122

 
1990 L 092 0049
 

31990L0168

 

Neuvoston direktiivi 90/168/ETY, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1990, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun direktiivin 77/93/ETY muuttamisesta

129

 
1990 L 094 0015
 

31990R0920

 

Komission asetus (ETY) N:o 920/90, annettu 10 päivänä huhtikuuta 1990, durumvehnän tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1738/89 muuttamisesta

131

 
1990 L 105 0009
 

31990R1014

 

Komission asetus (ETY) N:o 1014/90, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1990, tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä

133

 
1990 L 105 0024
 

31990D0200

 

Komission päätös, tehty 9 päivänä huhtikuuta 1990, tiettyjä kudoksia ja elimiä koskevista lisävaatimuksista BSE:n osalta (90/200/ETY:)

135

 
1990 L 106 0030
 

31990L0206

 

Komission direktiivi 90/206/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1990, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY liitteiden muuttamisesta (90/206/ETY)

137

 
1990 L 108 0104
 

31990D0209

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä huhtikuuta 1990, jäsenvaltioiden vapauttamisesta velvollisuudesta soveltaa vihannesten siementen pitämisestä kaupan annettua neuvoston direktiiviä tiettyihin lajeihin 70/458/ETY, päätösten 73/122/ETY ja 74/358/ETY muuttamisesta sekä päätöksen 74/363/ETY kumoamisesta (90/209/ETY)

139

 
1990 L 113 0032
 

31990D0213

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä huhtikuuta 1990, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuihin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 1987 osalta tehdyn päätöksen 89/627/ETY muuttamisesta (90/213/ETY:)

142

 
1990 L 113 0039
 

31990L0214

 

Komission direktiivi 90/214/ETY, annettu 20 päivänä huhtikuuta 1990, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY liitteiden muuttamisesta (90/214/ETY)

149

 
1990 L 116 0001
 

31990R1152

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1152/90, annettu 27 päivänä huhtikuuta 1990, tukijärjestelmästä puuvillan pientuottajille

151

 
1990 L 116 0027
 

31990D0218

 

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 1990, naudan somatotropiinin (BST) antamisesta (90/218/ETY:)

153

 
1990 L 118 0017
 

31990R1168

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1168/90, annettu 8 päivänä toukokuuta 1990, durumvehnän tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 1738/89 poikkeamisesta

155

 
1990 L 119 0031
 

31990R1185

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1185/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, voin ja rasvattoman maitojauheen interventio-ostojärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 777/87 sekä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteitä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 985/68 muuttamisesta

156

 
1990 L 119 0032
 

31990R1186

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1186/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen laatuluokituksen soveltamisalan laajentamisesta

157

 
1990 L 119 0039
 

31990R1190

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1190/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, herneitä, härkäpapuja ja makeita lupiineja koskevien erityistoimenpiteiden yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2036/82 muuttamisesta

159

 
1990 L 119 0043
 

31990R1193

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1193/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1035/72 muuttamisesta

160

 
1990 L 119 0053
 

31990R1195

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1195/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, toimenpiteistä omenien kulutuksen ja käytön lisäämiseksi

163

 
1990 L 119 0059
 

31990R1198

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1198/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, yhteisön sitrusviljelmärekisterin perustamisesta

165

 
1990 L 119 0061
 

31990R1199

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1199/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, sitruunajalosteiden kaupan pitämisen edistämiseen tarkoitettujen erityistoimenpiteiden säätämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 1035/77 muuttamisesta ja sitruunoita koskevan interventiokynnyksen soveltamissääntöjen muuttamisesta

167

 
1990 L 119 0065
 

31990R1201

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1201/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, toimenpiteistä sitrushedelmien kulutuksen lisäämiseksi

169

 
1990 L 119 0066
 

31990R1202

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1202/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 426/86 muuttamisesta

171

 
1990 L 119 0071
 

31990R1204

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1204/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, takuukynnysjärjestelmän käyttöön ottamisesta tietyille hedelmä- ja vihannesjalosteille annetun asetuksen (ETY) N:o 989/84 muuttamisesta

173

 
1990 L 119 0073
 

31990R1205

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1205/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, takuukynnysjärjestelmän käyttöönotosta sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilötyille persikoille ja päärynöille annetun asetuksen (ETY) N:o 2245/88 muuttamisesta

175

 
1990 L 119 0074
 

31990R1206

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1206/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotantotukijärjestelmän yleisistä säännöistä

176

 
1990 L 120 0054
 

31990R1224

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1224/90, annettu 10 päivänä toukokuuta 1990, pellavansiemeniä koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1799/76 muuttamisesta

179

 
1990 L 120 0056
 

31990R1225

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1225/90, annettu 10 päivänä toukokuuta 1990, asetuksen (ETY) N:o 1767/82 muuttamisesta, siltä osin kuin se koskee kashkaval-juuston kuvausta

182

 
1990 L 124 0034
 

31990R1265

 

Komission asetus (ETY) N:o 1265/90, annettu 14 päivänä toukokuuta 1990, yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 429/90 muuttamisesta

184

 
1990 L 129 0029
 

31990R1310

 

Komission asetus (ETY) N:o 1310/90, annettu 18 päivänä toukokuuta 1990, interventioelinten tarjouskilpailun perusteella tekemistä voiostoista annetun asetuksen (ETY) N:o 1589/87 muuttamisesta

185

 
1990 L 131 0011
 

31990R1364

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1364/90, annettu 22 päivänä toukokuuta 1990, rasvattoman maitojauheen julkisen varastoinnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 625/78 muuttamisesta

186

 
1990 L 132 0015
 

31990R1321

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1321/90, annettu 14 päivänä toukokuuta 1990, öljysiementen tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1594/83 muuttamisesta

187

 
1990 L 132 0017
 

31990R1323

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1323/90, annettu 14 päivänä toukokuuta 1990, lampaiden ja vuohien kasvatukselle tietyillä yhteisön epäsuotuisilla alueilla myönnettävästä erityistuesta

188

 
1990 L 132 0019
 

31990R1325

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1325/90, annettu 14 päivänä toukokuuta 1990, viinikaupan yhteisestä järjestämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 822/87 muuttamisesta

190

 
1990 L 132 0023
 

31990R1327

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1327/90, annettu 14 päivänä toukokuuta 1990, lopullista viininviljelyaloista luopumista koskevan palkkion myöntämisestä viinivuosiksi 1988/1989?-1995/1996 annetun asetuksen (ETY) N:o 1442/88 muuttamisesta

193

 
1990 L 132 0052
 

31990R1332

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1332/90, annettu 14 päivänä toukokuuta 1990, interventioelinten haltuunottaman tupakan prosenttiosuuksista ja määristä sekä yhteisön tupakkatuotannon prosenttiosuudesta, jonka ylittyminen käynnistää asetuksen (ETY) N:o 727/70 13 artiklassa säädetyn menettelyn annetun asetuksen (ETY) N:o 1469/70 muuttamisesta

195

 
1990 L 134 0022
 

31990R1357

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1357/90, annettu 14 päivänä toukokuuta 1990, Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyllä pöytäkirjalla N:o 4 käyttöön otetun puuvillan tukijärjestelmän mukauttamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1964/87 muuttamisesta

198

 
1990 L 138 0008
 

31990R1435

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/90, annettu 21 päivänä toukokuuta 1990, kaseiiniksi ja kaseinaateiksi jalostetulle rasvattomalle maidolle myönnettävää tukea koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 987/68 muuttamisesta

199

 
1990 L 138 0012
 

31990R1438

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1438/90, annettu 21 päivänä toukokuuta 1990, tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotukeen sovellettavista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1010/86 muuttamisesta

200

 
1990 L 140 0105
 

31990R1490

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1490/90, annettu 31 päivänä toukokuuta 1990, voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 685/69 muuttamisesta

202

 
1990 L 140 0123
 

31990D0242

 

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä toukokuuta 1990, yhteisön rahoitustoimista lampaiden ja vuohien luomistaudin hävittämiseksi (90/242/ETY:)

203

 
1990 L 141 0005
 

31990R1502

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1502/90, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1990, asetuksen (ETY) N:o 1767/82 muuttamisesta, siltä osin kuin se koskee vapaasti rajalla -arvojen mukauttamista ja tiettyjen juustojen erityisten tuontimaksujen muuttamista maidon markkinointivuodeksi 1990/1991

208

 
1990 L 143 0010
 

31990D0251

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä toukokuuta 1990, Kreikan vahvistamisesta virallisesti sikarutosta vapaaksi jäsenvaltioksi taudin hävittämisen yhteydessä ja jäsenvaltioiden aseman vahvistamisesta klassisen sikaruton hävittämisen yhteydessä tehdyn päätöksen 81/400/ETY muuttamisesta neljännen kerran (90/251/ETY:)

210

 
1990 L 144 0017
 

31990R1526

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1526/90, annettu 6 päivänä kesäkuuta 1990, Grana padano- ja Parmigiano Reggiano -juustojen markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1107/68 muuttamisesta

211

 
1990 L 145 0020
 

31990R1539

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1539/90, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1990, rapsin-, rypsin- ja auringonkukansiementen erotusmäärien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1813/84 muuttamisesta

213

 
1990 L 145 0030
 

31990D0254

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä toukokuuta 1990, puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien kantakirjoja perustavien ja ylläpitävien jalostajien järjestöjen ja yhdistysten hyväksymisen perusteista (90/254/ETY)

215

 
1990 L 145 0032
 

31990D0255

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä toukokuuta 1990, puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien kantakirjaan merkitsemisen perusteista (90/255/ETY)

217

 
1990 L 145 0035
 

31990D0256

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä toukokuuta 1990, puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien yksilötulosten seurannan ja jalostusarvon arvioinnin menetelmistä (90/256/ETY)

220

 
1990 L 145 0038
 

31990D0257

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä toukokuuta 1990, puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien jalostukseen hyväksymisen ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden käyttämisen perusteista (90/257/ETY)

223

 
1990 L 145 0039
 

31990D0258

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä toukokuuta 1990, puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kotieläinjalostusta koskevista todistuksista (90/258/ETY)

224

 
1990 L 146 0018
 

31990R1553

 

Komission asetus (ETY) N:o 1553/90, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maitojauheelle ja rehuseoksiksi jalostetulle rasvattomalle maidolle myönnettävän tuen takaisin perimisestä viennin yhteydessä annetun asetuksen (ETY) N:o 1735/89 muuttamisesta

234

 
1990 L 148 0009
 

31990R1561

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1561/90, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1990, yksityiskohtaisista säännöistä herneitä, härkäpapuja ja makeita lupiineja koskevien erityistoimenpiteiden soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3540/85 muuttamisesta

239

 
1990 L 152 0033
 

31990R1615

 

Komission asetus (ETY) N:o 1615/90, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1990, maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3665/87 muuttamisesta

248

 
1990 L 152 0039
 

31990R1618

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1618/90, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1990, vuoden 1990 ensimmäisellä, toisella ja kolmannella neljänneksellä erityisedellytyksin tuotavien nuorten urospuolisten nautojen määrän vahvistamisesta, asetuksesta 2377/80 poikkeamisesta kyseisten vuosineljännesten ajaksi tuontitodistusten myöntämisen ja niiden voimassaoloajan osalta sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 muuttamisesta

251

 
1990 L 154 0025
 

31990R1650

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1650/90, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1990, Provolone-juuston yksityiselle varastoinnille annettavan tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2496/78 muuttamisesta

254

 
1990 L 155 0005
 

31990R1656

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1656/90, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1990, valvontajärjestelmän käyttöön ottamisesta Jugoslaviasta peräisin olevien tuoreiden hapankirsikoiden tuonnissa annetun asetuksen (ETY) N:o 1200/88 muuttamisesta

256

 
1990 L 155 0020
 

31990R1663

 

Komission asetus (ETY) N:o 1663/90, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1990, tuontilupajärjestelmän soveltamista Jugoslaviasta peräisin oleviin tuoreisiin hapankirsikoihin koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1385/88 muuttamisesta

258

 
1990 L 157 0032
 

31990R1684

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1684/90, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1990, öljysiementen interventiota koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen N:o 282/67/ETY muuttamisesta

260

 
1990 L 157 0033
 

31990R1685

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1685/90, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1990, öljysiementen tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2681/83 muuttamisesta

261

Top