EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_022_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 22

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 22

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1986 L 279 0053
 

31986D0473

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä syyskuuta 1986, luettelosta Uruguayn laitoksista, joista lihavalmisteiden tuonti yhteisöön sallitaan (86/473/ETY:)

3

 
1986 L 279 0055
 

31986D0474

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä syyskuuta 1986, paikalla tehtävien tarkastusten täytäntöönpanosta nautaeläinten, sikojen ja tuoreen lihan tuontiin kolmansista maista sovellettavassa järjestelmässä (86/474/ETY)

5

 
1986 L 281 0015
 

31986R3025

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3025/86, annettu 1 päivänä lokakuuta 1986, yksityiskohtaisista säännöistä herneitä, härkäpapuja ja makeita lupiineja koskevien erityistoimenpiteiden soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3540/85 muuttamisesta

7

 
1986 L 282 0031
 

31986D0485

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä syyskuuta 1986, päätöksen 81/92/ETY muuttamisesta niiden Uruguayn laitosten luettelon osalta, joista tuoreen lihan tuonti yhteisöön sallitaan (86/485/ETY)

9

 
1986 L 288 0054
 

31986R3098

 

Komission asetus (ETY) N:o 3098/86, annettu 10 päivänä lokakuuta 1986, muiden eläinten kuin vasikoiden rehuksi tarkoitetun julkisesti varastoidun rasvattoman maitojauheen myynnistä annettujen asetusten (ETY) N:o 368/77 ja (ETY) N:o 443/77 muuttamisesta

11

 
1986 L 292 0001
 

31986R3127

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3127/86, annettu 13 päivänä lokakuuta 1986, herneitä, härkäpapuja ja makeita lupiineja koskevista erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1431/82 muuttamisesta

13

 
1986 L 292 0002
 

31986R3128

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3128/86, annettu 13 päivänä lokakuuta 1986, puuvillan tukijärjestelmän yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2169/81 muuttamisesta

14

 
1986 L 292 0005
 

31986R3130

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3130/86, annettu 13 päivänä lokakuuta 1986, erityistoimenpiteistä yhteisön sitrushedelmäalan tuotannon ja kaupan pitämisen parantamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2511/69 muuttamisesta

15

 
1986 L 294 0008
 

31986R3157

 

Komission asetus (ETY) N:o 3157/86, annettu 16 päivänä lokakuuta 1986, voiöljynä suoraan kulutukseen tarkoitetun interventiovoin myynnistä alennettuun hintaan annetun asetuksen (ETY) N:o 3143/85 muuttamisesta

16

 
1986 L 294 0010
 

31986R3158

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3158/86 annettu 16 päivänä lokakuuta 1986, asetuksen (ETY) N:o 1767/82 muuttamisesta, siltä osin kuin se koskee Sveitsistä lähtöisin olevan Vacherin mont!SP10!d'or !SP10!juuston tuontia

18

 
1986 L 297 0009
 

31986R3183

 

Komission asetus (ETY) N:o 3183/86, annettu 20 päivänä lokakuuta 1986, asetusten (ETY) N:o 1624/76 ja (ETY) N:o 1725/79 muuttamisesta eläinten ruokintaan tarkoitetun rasvattoman maitojauheen tukien myöntämistä koskevien tiettyjen säännösten osalta

21

 
1986 L 301 0003
 

31986R3233

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3233/86, annettu 21 päivänä lokakuuta 1986, siipikarjanliha-alalla sovellettavista maksun ja sulkuhinnan laskemista koskevista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2778/75 muuttamisesta

24

 
1986 L 302 0008
 

31986R3252

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3252/86, annettu 27 päivänä lokakuuta 1986, rasva-alan tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2041/75 muuttamisesta

27

 
1986 L 305 0028
 

31986R3310

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3310/86, annettu 30 päivänä lokakuuta 1986, yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikkoon perustuvasta markkinahintojen toteamisesta yhteisössä

28

 
1986 L 306 0099
 

31986R3361

 

Komission asetus (ETY) N:o 3361/86, annettu 31 päivänä lokakuuta 1986, rehuseoksiin lisättäväksi tarkoitetun interventiovoin myynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2409/86 muuttamisesta

30

 
1986 L 310 0005
 

31986R3378

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3378/86, annettu 4 päivänä marraskuuta 1986, kuohuviinien ja hiilihapotettujen kuohuviinien kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2707/86 muuttamisesta

32

 
1986 L 310 0017
 

31986R3386

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3386/86, annettu 3 päivänä marraskuuta 1986, oliiviöljyalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2262/84 muuttamisesta

33

 
1986 L 310 0019
 

31986L0525

 

Komission direktiivi 86/525/ETY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1986, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY liitteiden muuttamisesta (86/525/ETY)

35

 
1986 L 311 0016
 

31986R3393

 

Komission asetus (ETY) N:o 3393/86, annettu 5 päivänä marraskuuta 1986, maito- ja maitotuotealan tarjouskilpailun avaamiseen oikeutettujen kolmansien tuojamaiden toimielinten luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2730/81 muuttamisesta

39

 
1986 L 312 0039
 

31986L0530

 

Komission direktiivi, annettu 28 päivänä lokakuuta 1986, tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista annetun neuvoston direktiivin 82/471/ETY liitteen muuttamisesta (86/530/ETY)

40

 
1986 L 316 0009
 

31986R3425

 

Komission asetus (ETY) N:o 3425/86, annettu 10 päivänä marraskuuta 1986, tiettyjen naudanlihasäilykkeiden vientituen soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2388/84 muuttamisesta

43

 
1986 L 323 0001
 

31986R3494

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3494/86, annettu 13 päivänä marraskuuta 1986, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 2772/75 sekä siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan annetun asetuksen (ETY) N:o 2782/75 muuttamisesta

44

 
1986 L 323 0014
 

31986L0545

 

Ensimmäinen komission direktiivi 86/545/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1986, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteiden muuttamisesta (86/545/ETY)

46

 
1986 L 323 0016
 

31986L0546

 

Toinen komission direktiivi 86/546/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1986, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteiden muuttamisesta (86/546/ETY)

48

 
1986 L 324 0008
 

31986R3507

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3507/86, annettu 18 päivänä marraskuuta 1986, Portugaliin tuotavien oliiviöljyn ja öljykakkujen täydentävän kaupan järjestelmän (TKJ) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1634/86 muuttamisesta

53

 
1986 L 325 0014
 

31986R3518

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3518/86, annettu 19 päivänä marraskuuta 1986, appelsiinimehun tuontiin sovellettavista erityisistä valvontatoimenpiteistä

54

 
1986 L 325 0017
 

31986R3519

 

Komission asetus (ETY) N:o 3519/86, annettu 18 päivänä marraskuuta 1986, vuoristoalueista, joilla myönnetään vuohenlihan tuottajapalkkiota, annetun asetuksen (ETY) N:o 1065/86 muuttamisesta

57

 
1986 L 326 0001
 

31986R3527

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3527/86, annettu 17 päivänä marraskuuta 1986, herneitä, härkäpapuja ja makeita lupiineja koskevien erityistoimenpiteiden yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2036/82 muuttamisesta

58

 
1986 L 326 0002
 

31986R3528

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3528/86, annettu 17 päivänä marraskuuta 1986, yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta (86/3528/ETY)

59

 
1986 L 327 0050
 

31986D0563

 

Komission päätös, tehty 12 päivänä marraskuuta 1986, tiettyjen suljinjärjestelmien vahvistamisesta neuvoston direktiiveissä 66/401/ETY ja 69/208/ETY tarkoitetuiksi "kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi" tehdyn päätöksen 81/675/ETY muuttamisesta (86/563/ETY)

62

 
1986 L 331 0009
 

31986R3574

 

Komission asetus (ETY) N:o 3574/86, annettu 24 päivänä marraskuuta 1986, tietyistä jäsenvaltioiden ja komission vastavuoroisista ilmoituksista sianliha-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 2806/79 muuttamisesta

63

 
1986 L 334 0001
 

31986R3587

 

Komission asetus (ETY) N:o 3587/86, annettu 20 päivänä marraskuuta 1986, ostohintoihin sovellettavien mukautuskertoimien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesalalla

64

 
1986 L 335 0015
 

31986R3612

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3612/86, annettu 27 päivänä marraskuuta 1986, appelsiinimehun tuontiin sovellettavista erityisistä valvontatoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3518/86 muuttamisesta

74

 
1986 L 336 0039
 

31986R3635

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3635/86, annettu 28 päivänä marraskuuta 1986, interventioelinten suorittamaa oliiviöljyn ostoa ja varastointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3472/85 muuttamisesta

75

 
1986 L 339 0016
 

31986R3669

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3669/86, annettu 1 päivänä joulukuuta 1986, voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 685/69 muuttamisesta

77

 
1986 L 339 0026
 

31986L0587

 

Neuvoston direktiivi 86/587/ETY, annettu 18 päivänä marraskuuta 1986, terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa annetun direktiivin 64/433/ETY liitteen I muuttamisesta (86/587/ETY)

78

 
1986 L 341 0011
 

31986R3695

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3695/86, annettu 3 päivänä joulukuuta 1986, öljysiementen tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2681/83 muuttamisesta

83

 
1986 L 342 0008
 

31986R3711

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3711/86, annettu 4 päivänä joulukuuta 1986, rasvattoman maitojauheen julkista varastointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 625/78 muuttamisesta

85

 
1986 L 347 0006
 

31986R3736

 

Komission asetus (ETY) N:o 3736/86, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, eläinten ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maidolle annettavan tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1105/68 muuttamisesta

93

 
1986 L 348 0032
 

31986R3749

 

Komission asetus (ETY) N:o 3749/86, annettu 9 päivänä joulukuuta 1986, riisialan maksujen ja tukien määrän laskemisen lähtökohdasta

94

 
1986 L 349 0010
 

31986R3763

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3763/86, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, tuen myöntämistä oliiviöljyn tuotannolle sekä tuottajajärjestöille koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2261/84 muuttamisesta

95

 
1986 L 355 0026
 

31986R3819

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3819/86, annettu 15 päivänä joulukuuta 1986, julkisesti varastoidun rasvattoman maitojauheen ja julkisesti varastoidun voin myynnistä annettujen asetusten (ETY) N:o 2213/76 ja (ETY) N:o 2315/76 muuttamisesta

96

 
1986 L 361 0001
 

31986R3877

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3877/86, annettu 16 päivänä joulukuuta 1986, yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen ex 10.06 B I ja II kuuluvan pitkäjyväisen aromaattisen Basmati-lajikkeen riisin tuonnista

97

 
1986 L 361 0018
 

31986R3886

 

Komission asetus (ETY) N:o 3886/86, annettu 19 päivänä joulukuuta 1986, tuontilupajärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä siemenalalla annetun asetuksen (ETY) N:o 1119/79 muuttamisesta

99

 
1986 L 361 0027
 

31986R3891

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3891/86, annettu 19 päivänä joulukuuta 1986, rapsin-, rypsin- ja auringonkukansiementen erotusmäärien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1813/84 muuttamisesta

100

 
1986 L 364 0029
 

31986R3912

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3912/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, asetuksen N:o 470/67/ETY muuttamisesta interventioelinten suorittamassa paddy- eli raakariisin haltuunotossa huomioon otettavien perusteiden osalta

101

 
1986 L 364 0039
 

31986R3916

 

Komission asetus (ETY) N:o 3916/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista rasva-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 205/73 muuttamisesta

103

 
1986 L 365 0040
 

31986R3949

 

Komission asetus (ETY) N:o 3949/86, annettu 23 päivänä joulukuuta 1986, pöytäviinin, rypälemehun, tiivistetyn rypälemehun ja puhdistetun tiivistetyn rypälemehun varastointisopimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1059/83 muuttamisesta

106

 
1986 L 370 0045
 

31986R3987

 

Komission asetus (ETY) N:o 3987/86, annettu 23 päivänä joulukuuta 1986, rehuseoksiin lisättäväksi tarkoitetun interventiovoin myynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2409/86 muuttamisesta

108

 
1986 L 380 0016
 

31986R4115

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4115/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista yhteisöön

110

 
1986 L 382 0013
 

31986L0651

 

Neuvoston direktiivi 86/651/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1986, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun direktiivin 77/93/ETY muuttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi (86/651/ETY)

115

 
1986 L 382 0016
 

31986L0652

 

Neuvoston direktiivi 86/652/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1986, tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa tiettyjen hedelmälajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi annetun direktiivin 76/625/ETY muuttamisesta (86/652/ETY)

118

 
1987 L 013 0010
 

31987R0089

 

Komission asetus (ETY) N:o 89/87, annettu 14 päivänä tammikuuta 1987, sokerialan varastointikustannusten korvausjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1998/78 muuttamisesta

119

 
1987 L 021 0008
 

31987R0168

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 168/87, annettu 19 päivänä tammikuuta 1987, tuen myöntämistä oliiviöljyn tuotannolle sekä tuottajajärjestöille koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2261/84 muuttamisesta

121

 
1987 L 024 0008
 

31987R0219

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 219/87, annettu 26 päivänä tammikuuta 1987, Portugaliin tuotavien oliiviöljyn ja öljykakkujen täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1634/86 muuttamisesta sekä ohjeellisen katon vahvistamisesta oliiviöljyn ja öljykakkujen tuonnille Portugaliin vuonna 1987

122

 
1987 L 025 0001
 

31987R0229

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 229/87, annettu 26 päivänä tammikuuta 1987, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1785/81 muuttamisesta

123

 
1987 L 025 0003
 

31987R0231

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 231/87, annettu 26 päivänä tammikuuta 1987, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta

124

 
1987 L 025 0004
 

31987R0232

 

Komission asetus (ETY) N:o 232/87, annettu 26 päivänä tammikuuta 1987, maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamista koulujen oppilaille koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1842/83 muuttamisesta

125

 
1987 L 034 0034
 

31987R0349

 

Komission asetus (ETY) N:o 349/87, annettu 4 päivänä helmikuuta 1987, julkisesti varastoidun rasvattoman maitojauheen myynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2213/76 muuttamisesta

127

 
1987 L 034 0052
 

31987L0064

 

Neuvoston direktiivi 87/64/ETY, annettu 30 päivänä joulukuuta 1986, eläinten terveyttä koskevista seikoista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa annetun direktiivin 72/461/ETY sekä terveyttä ja eläinlääkintää koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista annetun direktiivin 72/462/ETY muuttamisesta (87/64/ETY)

128

 
1987 L 036 0013
 

31987R0383

 

Komission asetus (ETY) N:o 383/87, annettu 6 päivänä helmikuuta 1987, rehuseoksiin lisättäväksi tarkoitetun interventiovoin myynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2409/86 muuttamisesta

130

 
1987 L 040 0009
 

31987R0393

 

Komission asetus (ETY) N:o 393/87, annettu 9 päivänä helmikuuta 1987, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1963/79 muuttamisesta

131

 
1987 L 043 0009
 

31987R0430

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 430/87, annettu 9 päivänä helmikuuta 1987, yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 07.06 A kuuluviin kolmansista maista lähtöisin oleviin tuotteisiin sovellettavasta tuontijärjestelmästä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 950/68 muuttamisesta

132

 
1987 L 043 0020
 

31987R0436

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 436/87, annettu 12 päivänä helmikuuta 1987, kuivattujen rehujen tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1528/87 muuttamisesta

134

 
1987 L 043 0021
 

31987R0437

 

Komission asetus (ETY) N:o 437/87, annettu 12 päivänä helmikuuta 1987, asetusten (ETY) N:o 2750/86 ja (ETY) N:o 3214/86 muuttamisesta portugalilaisten puhdistamojen hankittavaksi tarkoitetun yhteisössä korjatun raa'an juurikas- ja ruokosokerin osalta

135

 
1987 L 045 0001
 

31987D0070

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, viljan neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/70/ETY:)

137

 
1987 L 045 0004
 

31987D0071

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, sianlihan neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/71/ETY:)

140

 
1987 L 045 0007
 

31987D0072

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, viljan neuvoa-antavan komitean erityisestä riisijaostosta (87/72/ETY:)

143

 
1987 L 045 0010
 

31987D0073

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, siipikarjanlihan neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/73/ETY:)

146

 
1987 L 045 0013
 

31987D0074

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, munien neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/74/ETY:)

149

 
1987 L 045 0016
 

31987D0075

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, sokerin neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/75/ETY:)

152

 
1987 L 045 0019
 

31987D0076

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, rehun neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/76/ETY:)

155

 
1987 L 045 0022
 

31987D0077

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, lainsäädäntöjen lähentämistä hoitavan erityisjaoston perustamisesta rehun neuvoa-antavan komitean yhteyteen (87/77/ETY:)

158

 
1987 L 045 0025
 

31987D0078

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, raakatupakan neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/78/ETY:)

161

 
1987 L 045 0028
 

31987D0079

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, tuoreiden ja jalostettujen hedelmien ja vihannesten neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/79/ETY:)

164

 
1987 L 045 0031
 

31987D0080

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, viinin neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/80/ETY:)

167

 
1987 L 045 0034
 

31987D0081

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, humalan neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/81/ETY:)

170

 
1987 L 045 0037
 

31987D0082

 

Komission päätös, tehty 1 päivänä tammikuuta 1987, elävän kasviaineiston ja kukkaviljelytuotteiden neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/82/ETY:)

173

 
1987 L 045 0040
 

31987D0083

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, maatalouden rakennepoliittisia kysymyksiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/83/ETY:)

176

 
1987 L 045 0043
 

31987D0084

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, siementen neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/84/ETY:)

179

 
1987 L 045 0046
 

31987D0085

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, maanviljelijöitä ja heidän perheenjäseniään koskevia sosiaalisia ongelmia käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/85/ETY:)

182

 
1987 L 045 0049
 

31987D0086

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, siementen neuvoa-antavan komitean lainsäädännön lähentämiseen tarkoitetun erityisjaoston perustamisesta tehdyn päätöksen 81/195/ETY muuttamisesta (87/86/ETY:)

185

 
1987 L 045 0050
 

31987D0087

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, rasvojen neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/87/ETY:)

186

 
1987 L 045 0053
 

31987D0088

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, maidon ja maitotuotteiden neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/88/ETY:)

189

 
1987 L 045 0056
 

31987D0089

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, eläinlääkintäalan neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/89/ETY:)

192

 
1987 L 045 0059
 

31987D0090

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, pellavan ja hampun neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/90/ETY:)

195

 
1987 L 045 0062
 

31987D0091

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, naudanlihan neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/91/ETY:)

198

 
1987 L 045 0065
 

31987D0092

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, erityisen silkkiäistoukkajaoston perustamisesta pellavan ja hampun neuvoa-antavaan komiteaan (87/92/ETY:)

201

 
1987 L 045 0068
 

31987D0093

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1987, lampaan- ja vuohenlihan neuvoa-antavan komitean perustamisesta (87/93/ETY:)

204

 
1987 L 046 0011
 

31987R0455

 

Komission asetus (ETY) N:o 455/87, annettu 13 päivänä helmikuuta 1987, rehuseoksiin lisättäväksi tarkoitetun interventiovoin myynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2409/86 muuttamisesta

207

 
1987 L 049 0037
 

31987D0119

 

Komission päätös, tehty 13 päivänä tammikuuta 1987, luettelosta Brasilian laitoksista, joista lihavalmisteiden tuonti yhteisöön sallitaan (87/119/ETY)

208

 
1987 L 049 0039
 

31987L0120

 

Komission direktiivi, annettu 14 päivänä tammikuuta 1987, siementen ja lisäysaineiston pitämisestä kaupan annettujen neuvoston eri direktiivien muuttamisesta (87/120/ETY)

210

 
1987 L 051 0041
 

31987D0124

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 1987, luettelosta Chilen laitoksista, joista tuoreen lihan tuonti yhteisöön sallitaan (87/124/ETY)

215

 
1987 L 057 0026
 

31987R0569

 

Komission asetus (ETY) N:o 569/87, annettu 26 päivänä helmikuuta 1987, voiöljynä suoraan kulutukseen tarkoitetun interventiovoin myynnistä alennettuun hintaan annetun asetuksen (ETY) N:o 3143/85 muuttamisesta

217

 
1987 L 062 0010
 

31987R0649

 

Komission asetus (ETY) N:o 649/87, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1987, yhteisön viinitilarekisterin perustamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

218

 
1987 L 064 0019
 

31987L0153

 

Neuvoston direktiivi 87/153/ETY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1987, eläinten rehuissa käytettävien lisäaineiden arvioinnin suuntaviivoista (87/153/ETY)

226

 
1987 L 070 0021
 

31987R0713

 

Komission asetus (ETY) N:o 713/87, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1987, asetuksen (ETY) N:o 2448/77 muuttamisesta markkinoilta vedettyjen appelsiinien jalostusteollisuudelle toimittamisen edellytysten osalta

236

 
1987 L 071 0011
 

31987R0727

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 727/87, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1987, julkisesti varastoidun rasvattoman maitojauheen erityismyynnistä vientiä varten

237

 
1987 L 071 0016
 

31987R0729

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 729/87, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1987, yksityiskohtaisista säännöistä herneitä, härkäpapuja ja makeita lupiineja koskevien erityistoimenpiteiden soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3540/85 muuttamisesta

239

 
1987 L 071 0033
 

31987L0181

 

Neuvoston direktiivi, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1987, tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä annetun direktiivin 79/117/ETY liitteen muuttamisesta (87/181/ETY)

240

 
1987 L 077 0034
 

31987R0768

 

Komission asetus (ETY) N:o 768/87, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1987, maito- ja maitotuotealan tarjouskilpailun avaamiseen oikeutettujen kolmansien tuojamaiden toimielinten luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2730/81 muuttamisesta

241

 
1987 L 078 0001
 

31987R0773

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 773/87, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1987, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta

243

Top