Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_015_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 15

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 15

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1982 L 131 0024
 

31982L0287

 

Komission direktiivi, annettu 13 päivänä huhtikuuta 1982, rehukasvien sekä öljyjä kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annettujen neuvoston direktiivien 66/401/ETY ja 69/208/ETY sekä direktiivien 78/386/ETY ja 78/388/ETY liitteiden muuttamisesta (82/287/ETY)

3

 
1982 L 140 0001
 

31982R1183

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1183/82, annettu 18 päivänä toukokuuta 1982, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta

6

 
1982 L 140 0038
 

31982R1204

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1204/82, annettu 18 päivänä toukokuuta 1982, erityistoimenpiteistä yhteisön sitrushedelmäalan tuotannon ja kaupan pitämisen parantamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2511/69 muuttamisesta

7

 
1982 L 141 0069
 

31982R1230

 

Komission asetus (ETY) N:o 1230/82, annettu 19 päivänä toukokuuta 1982, yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 07.06 A kuuluvien tuotteiden vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

11

 
1982 L 148 0047
 

31982L0331

 

Komission direktiivi, annettu 6 päivänä toukokuuta 1982, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 68/193/ETY muuttamisesta (82/331/ETY)

12

 
1982 L 150 0072
 

31982R1328

 

Komission asetus (ETY) N:o 1328/82, annettu 28 päivänä toukokuuta 1982, muiden eläinten kuin nuorten vasikoiden ruokintaan käytettävän rasvattoman maidon erityistuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2793/77 muuttamisesta kymmenennen kerran

13

 
1982 L 158 0017
 

31982R1443

 

Komission asetus (ETY) N:o 1443/82, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1982, sokerialan kiintiöjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

14

 
1982 L 159 0021
 

31982R1469

 

Komission asetus (ETY) N:o 1469/82, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1982, viiniköynnöslajikkeiden luokittelemisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3800/81 muuttamisesta

19

 
1982 L 160 0012
 

31982R1485

 

Komission asetus (ETY) N:o 1485/82, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1982, muiden eläinten kuin nuorten vasikoiden ruokintaan käytettävän rasvattoman maidon erityistuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2793/77 muuttamisesta kymmenennen kerran annetun asetuksen (ETY) N:o 1328/82 oikaisemisesta

26

 
1982 L 162 0006
 

31982R1413

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1413/82, annettu 18 päivänä toukokuuta 1982, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta

27

 
1982 L 162 0027
 

31982R1430

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1430/82, annettu 18 päivänä toukokuuta 1982, hampun ja hampunsiementen tuontia rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (ETY) N:o 1308/70 muuttamisesta hampun osalta

30

 
1982 L 162 0028
 

31982R1431

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1431/82, annettu 18 päivänä toukokuuta 1982, herneitä ja härkäpapuja koskevista erityistoimenpiteistä

31

 
1982 L 162 0032
 

31982R1433

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1433/82, annettu 18 toukokuuta 1982, kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1117/78 muuttamisesta

34

 
1982 L 164 0011
 

31982R1454

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1454/82, annettu 18 päivänä toukokuuta 1982, tavallisen vehnän, rukiin, ohran, maissin ja durumvehnän vakiolaaduista annetun asetuksen (ETY) N:o 2731/75 muuttamisesta

35

 
1982 L 172 0023
 

31982R1559

 

Komission asetus (ETY) N:o 1559/82, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1982, niiden kolmansien tuojamaiden toimielinten, jotka voivat avata maito- ja maitotuotealan tarjouskilpailun, luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2730/81 muuttamisesta kuudennen kerran

40

 
1982 L 173 0018
 

31982L0400

 

Neuvoston direktiivi, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1982, direktiivin 77/391/ETY muuttamisesta ja yhteisön täydentävistä toimenpiteistä nautaeläinten luomistaudin, tuberkuloosin ja leukoosin hävittämiseksi (82/400/ETY)

41

 
1982 L 182 0027
 

31982D0414

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1982, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistuksesta tuoreen lihan tuonnissa Guatemalasta (82/414/ETY:)

43

 
1982 L 186 0048
 

31982D0425

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1982, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistuksesta tuoreen lihan tuonnissa Tekkoslovakiasta (82/425/ETY:)

46

 
1982 L 186 0054
 

31982D0426

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1982, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistuksesta tuoreen lihan tuonnissa Amerikan yhdysvalloista (82/426/ETY:)

52

 
1982 L 189 0064
 

31982R1726

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1726/82, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1982, rapsin-, rypsin- ja auringonkukansiementen interventiokeskuksista

55

 
1982 L 193 0006
 

31982R1753

 

Komission asetus (ETY) N:o 1753/82, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1982, asetusten (ETY) N:o 368/77 ja (ETY) N:o 443/77 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2307/79 ja (ETY) N:o 356/80 kumoamisesta sikojen ja siipikarjan ruokintaan tarkoitetun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta

57

 
1982 L 196 0001
 

31982R1767

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1767/82, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1982, erityisten tuontimaksujen soveltamista tiettyihin maitotuotteisiin koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

59

 
1982 L 196 0014
 

31982R1768

 

Komission asetus (ETY) N:o 1768/82, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1982, asetuksen (ETY) N:o 2729/81 muuttamisesta maito- ja maitotuotealan tuontiluvan osalta sekä asetuksen (ETY) N:o 210/69 muuttamisesta

71

 
1982 L 203 0017
 

31982R1852

 

Komission asetus (ETY) N:o 1852/82, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1982, Interventioelinten hallussaan pitämän oliiviöljyn myyntiin saattamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2960/77 muuttamisesta viidennen kerran

73

 
1982 L 205 0005
 

31982R1859

 

Komission asetus (ETY) N:o 1859/82, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1982, kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten

74

 
1982 L 205 0012
 

31982R1862

 

Komission asetus (ETY) N:o 1862/82, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1982, sokerialan varastointikustannusten korvausjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1998/78 muuttamisesta

79

 
1982 L 206 0018
 

31982R1873

 

Komission asetus (ETY) N:o 1873/82, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1982, niiden määräaikojen lyhentämisestä, joiden ajan tiettyjä viljatuotteita voidaan pitää tukien ennakolta maksamista koskevien tullimenettelyjen alaisina, annetun asetuksen (ETY) N:o 413/76 muuttamisesta

80

 
1982 L 212 0005
 

31982R1953

 

Komission asetus (ETY) N:o 1953/82, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1982, erityisedellytyksistä tiettyjen juustojen viennissä tiettyihin kolmansiin maihin

81

 
1982 L 212 0048
 

31982R1964

 

Komission asetus (ETY) N:o 1964/82, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1982, tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä

93

 
1982 L 213 0008
 

31982L0471

 

Neuvoston direktiivi 82/471/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1982, tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista (82/471/ETY)

98

 
1982 L 213 0027
 

31982L0475

 

Komission direktiivi, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1982, lemmikkieläinten rehuseosten merkinnöissä käytettävistä ainesryhmistä (82/475/ETY)

105

 
1982 L 214 0001
 

31982R1975

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1975/82, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1982, maatalouden kehityksen nopeuttamisesta tietyillä Kreikan alueilla

107

 
1982 L 215 0003
 

31982R1981

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1981/82, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1982, luettelosta, joka koskee yhteisön alueita, joilla humalan tuotantotukea myönnetään vain hyväksytyille tuottajaryhmittymille

113

 
1982 L 215 0006
 

31982R1983

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1983/82, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1982, asetuksen N:o 115/67/ETY muuttamisesta öljysiementen maailmanmarkkinahinnan määrittämisperusteiden osalta

115

 
1982 L 215 0009
 

31982R1985

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1985/82, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1982, tietyistä etuuskohteluun oikeutetuista kolmansista maista peräisin olevien lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuontia koskevista siirtymätoimenpiteistä

116

 
1982 L 215 0010
 

31982R1986

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1986/82, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1982, rapsin- ja rypsinsiemeniä koskevista erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1569/72 muuttamisesta

117

 
1982 L 218 0002
 

31982R2026

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2026/82, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1982, kuivattujen rehujen tukijärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 1417/78 muuttamisesta

118

 
1982 L 219 0001
 

31982R2036

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2036/82, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1982, herneitä ja härkäpapuja koskevien erityistoimenpiteiden yleisistä säännöistä

120

 
1982 L 219 0036
 

31982R2049

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2049/82, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1982, maailmanmarkkinahintojen määrittämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä herneiden ja härkäpapujen alalla

125

 
1982 L 219 0056
 

31982D0496

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Indonesian tasavallan välisestä Indonesiasta ja muista tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) sopimuspuolina olevista hankkijamaista lähtöisin olevan maniokin tuontia koskevasta, kirjeenvaihtona tehdystä sopimuksesta (82/496/ETY:)

128

 
1982 L 223 0083
 

31982R2131

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2131/82, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1982, asetuksen (ETY) N:o 1953/82 muuttamisesta tiettyjen juustojen vientiä tiettyihin kolmansiin maihin koskevien säännösten soveltamispäivän osalta

130

 
1982 L 223 0097
 

31982R2141

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2141/82, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1982, yhteisessä tullitariffissa säädettyjen tullien soveltamisesta alanimikkeeseen 07.06 B kuuluviin tuotteisiin

131

 
1982 L 234 0001
 

31982L0528

 

Neuvoston direktiivi, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1982, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun direktiivin 76/895/ETY liitteen II muuttamisesta (82/528/ETY)

132

 
1982 L 234 0012
 

31982L0532

 

Neuvoston direktiivi 82/532/ETY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1982, terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa annetun direktiivin 71/118/ETY muuttamisesta (82/532/ETY)

136

 
1982 L 246 0009
 

31982R2304

 

Komission asetus (ETY) N:o 2304/82, annettu 20 päivänä elokuuta 1982, naudanliha-alan erityisen vientituen myöntämisen edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 32/82 muuttamisesta toisen kerran

138

 
1982 L 247 0022
 

31982L0606

 

Neuvoston direktiivi 82/606/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1982, maatalouden vakinaisten työntekijöiden ja kausityöntekijöiden ansioita koskevien tietojen keruun järjestämisestä jäsenvaltioissa (82/606/ETY)

141

 
1982 L 258 0005
 

31982R2415

 

Komission asetus (ETY) N:o 2415/82, annettu 3 päivänä syyskuuta 1982, maito- ja maitotuotealan tarjouskilpailun avaamiseen oikeutettujen kolmansien tuojamaiden toimielinten luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2730/81 muuttamisesta seitsemännen kerran

144

 
1982 L 261 0015
 

31982R2440

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2440/82, annettu 8 päivänä syyskuuta 1982, tiettyinä tislattuina alkoholijuomina vietyjen viljojen mukautettujen tukien myöntämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 1842/81 muuttamisesta neljännen kerran

145

 
1982 L 263 0012
 

31982R2468

 

Komission asetus (ETY) N:o 2468/82, annettu 10 päivänä syyskuuta 1982, sikojen ja siipikarjan rehuksi tarkoitetun rasvattoman maitojauheen myynnistä tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 368/77 muuttamisesta

147

 
1982 L 263 0013
 

31982R2469

 

Komission asetus (ETY) N:o 2469/82, annettu 10 päivänä syyskuuta 1982, maito- ja maitotuotealalla käyttöön otettavan yhteisvastuumaksun perimisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 5 päivänä elokuuta 1977 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1822/77 oikaisemisesta

148

 
1982 L 264 0010
 

31982R2480

 

Komission asetus (ETY) N:o 2480/82, annettu 13 päivänä syyskuuta 1982, asetuksen (ETY) N:o 1822/77 muuttamisesta, siltä osin kuin kyse on maito- ja maitotuotealan yhteisvastuumaksun perimisestä

149

 
1982 L 273 0033
 

31982R2556

 

Komission asetus (ETY) N:o 2556/82, annettu 22 päivänä syyskuuta 1982, maito- ja maitotuotealan tarjouskilpailun avaamiseen oikeutettujen kolmansien tuojamaiden toimielinten luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2730/81 muuttamisesta kahdeksannen kerran

150

 
1982 L 284 0015
 

31982R2680

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2680/82, annettu 6 päivänä lokakuuta 1982, asetusten (ETY) N:o 685/69 ja (ETY) N:o 625/78 muuttamisesta varastopaikan valinnan osalta

152

 
1982 L 295 0004
 

31982R2791

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2791/82, annettu 18 päivänä lokakuuta 1982, teurastettuun sikaan sovellettavan tuontimaksun yhden tekijän laskentasääntöjen määrittämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 2764/75 ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 950/68 muuttamisesta

154

 
1982 L 304 0064
 

31982R2923

 

Komission asetus (ETY) N:o 2923/82, annettu 29 päivänä lokakuuta 1982, asetusten (ETY) N:o 368/77 ja (ETY) N:o 443/77 muuttamisesta rasvattoman maitojauheen denaturointimenetelmien osalta

156

 
1982 L 310 0021
 

31982L0727

 

Neuvoston direktiivi 82/727/ETY, annettu 25 päivänä lokakuuta 1982, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 69/208/ETY muuttamisesta (82/727/ETY)

163

 
1982 L 311 0007
 

31982D0732

 

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 1982, luettelosta Tekkoslovakian sosialistisen tasavallan laitoksista, joista tuoreen lihan vienti yhteisöön sallitaan kt (82/732/ETY:)

164

 
1982 L 311 0010
 

31982D0733

 

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 1982, luettelosta Unkarin kansantasavallan laitoksista, joista tuoreen lihan vienti yhteisöön sallitaan (82/733/ETY:)

167

 
1982 L 311 0013
 

31982D0734

 

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 1982, luettelosta Sveitsin liittovaltion laitoksista, joista tuoreen lihan vienti yhteisöön sallitaan (82/734/ETY)

170

 
1982 L 311 0016
 

31982D0735

 

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 1982, luettelosta Bulgarian kansantasavallan laitoksista, joista tuoreen lihan vienti yhteisöön sallitaan (82/735/ETY:)

173

 
1982 L 317 0008
 

31982R3019

 

Komission asetus (ETY) N:o 3019/82, annettu 11 päivänä marraskuuta 1982, maito- ja maitotuotealan tarjouskilpailun avaamiseen oikeutettujen kolmansien tuojamaiden toimielinten luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2730/81 muuttamisesta yhdeksännen kerran

175

 
1982 L 320 0005
 

31982R3034

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3034/82, annettu 16 päivänä marraskuuta 1982, asetuksen (ETY) N:o 2729/81 muuttamisesta maito- ja maitotuotealalla kolmannessa maassa järjestettävän tarjouskilpailun yhteydessä ennalta vahvistettavaa tukea koskevan määräajan noudattamisen osalta

176

 
1982 L 323 0013
 

31982R3064

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3064/82, annettu 18 päivänä marraskuuta 1982, siemeneksi tarkoitetun hybridimaissin vapaasti rajalla -tarjoushinnan mukautuksista

177

 
1982 L 323 0015
 

31982R3065

 

Komission asetus (ETY) N:o 3065/82, annettu 18 päivänä marraskuuta 1982, asetuksen (ETY) N:o 1753/82 muuttamisesta vasikoiden rehuksi tarkoitetun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta

179

 
1982 L 327 0008
 

31982R3115

 

Komission asetus (ETY) N:o 3115/82, annettu 22 päivänä marraskuuta 1982, maito- ja maitotuotealan tarjouskilpailun avaamiseen oikeutettujen kolmansien tuojamaiden toimielinten luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2730/81 muuttamisesta kymmenennen kerran

180

 
1982 L 327 0019
 

31982L0786

 

Neuvoston direktiivi 82/786/ETY, annettu 15 päivänä marraskuuta 1982, vuoristoalueiden ja eräiden epäsuotuisien alueiden maataloudesta annetun direktiivin 75/268/ETY muuttamisesta (82/786/ETY)

181

 
1982 L 329 0020
 

31982R3130

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3130/82, annettu 24 päivänä marraskuuta 1982, sokerialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2630/81 muuttamisesta

183

 
1982 L 339 0047
 

31982R3218

 

Komission asetus (ETY) N:o 3218/82, annettu 30 päivänä marraskuuta 1982, interventioelinten tekemän yhteisössä korjatusta juurikkaasta tai ruo'osta valmistetun sokerin oston soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2103/77 muuttamisesta

185

 
1982 L 339 0048
 

31982R3219

 

Komission asetus (ETY) N:o 3219/82, annettu 30 päivänä marraskuuta 1982, asetusten (ETY) N:o 368/77 ja (ETY) N:o 443/77 muuttamisesta rasvattoman maitojauheen denaturointimenetelmien osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 2923/82 oikaisemisesta

186

 
1982 L 343 0021
 

31982D0813

 

Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 1982, luettelosta Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan laitoksista, joista tuoreen lihan tuonti yhteisöön sallitaan (82/813/ETY:)

187

 
1982 L 343 0024
 

31982D0814

 

Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 1982, luettelosta Swazimaan kuningaskunnan laitoksista, joista tuoreen lihan tuonti yhteisöön sallitaan (82/814/ETY)

190

 
1982 L 347 0010
 

31982R3272

 

Komission asetus (ETY) N:o 3272/82, annettu 6 päivänä joulukuuta 1982, maatilojen tulojen selvittämiseen käytettävästä maatilailmoituksesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2237/77 muuttamisesta

192

 
1982 L 350 0008
 

31982R3303

 

Komission asetus (ETY) N:o 3303/82, annettu 9 päivänä joulukuuta 1982, asetuksen (ETY) N:o 1235/82 muuttamisesta tiettyjen rehuseoksiin sekoitettavien maitotuotteisiin sovellettavien kertoimien osalta

193

 
1982 L 350 0011
 

31982R3305

 

Komission asetus (ETY) N:o 3305/82, annettu 9 päivänä joulukuuta 1982, hallinnollisen avun soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityiskohtelun saavien juustojen viennissä Norjaan

194

 
1982 L 352 0014
 

31982R3336

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3336/82, annettu 13 päivänä joulukuuta 1982, asetusten (ETY) N:o 1767/82 ja (ETY) N:o 1953/82 muuttamisesta tiettyjen juustojen tuonnin ja viennin yksityiskohtaisten sääntöjen täytäntöönpanon osalta

197

 
1982 L 356 0016
 

31982R3387

 

Komission asetus (ETY) N:o 3387/82, annettu 16 päivänä joulukuuta 1982, sikojen ja siipikarjan rehuksi tarkoitetun rasvattoman maitojauheen myynnistä tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 368/77 muuttamisesta ja rehuseoksiksi jalostetulle rasvattomalle maidolle ja erityisesti vasikoiden ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maitojauheelle myönnettävää tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1725/79 muuttamisesta

200

 
1982 L 357 0031
 

31982L0859

 

Komission direktiivi 82/859/ETY, annettu 2 päivänä joulukuuta 1982, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 69/208/ETY liitteen II muuttamisesta (82/859/ETY)

202

 
1982 L 360 0019
 

31982R3418

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3418/82, annettu 20 päivänä joulukuuta 1982, interventioelinten hallussaan pitämien öljysiementen myyntiin saattamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

203

 
1982 L 365 0030
 

31982R3473

 

Komission asetus (ETY) N:o 3473/82, annettu 23 päivänä joulukuuta 1982, viinialan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3389/81 muuttamisesta toisen kerran

209

 
1982 L 369 0025
 

31982R3526

 

Komission asetus (ETY) N:o 3526/82, annettu 22 päivänä joulukuuta 1982, maito- ja maitotuotealan tarjouskilpailun avaamiseen oikeutettujen kolmansien tuojamaiden toimielinten luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2730/81 muuttamisesta yhdennentoista kerran

211

 
1982 L 373 0059
 

31982R3578

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3578/82, annettu 23 päivänä joulukuuta 1982, asetuksissa (ETY) N:o 217/81 ja (ETY) N:o 218/81 säädettyjen naudanliha-alan tuontijärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 263/81 muuttamisesta kolmannen kerran sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 muuttamisesta kuudennen kerran

212

 
1982 L 378 0057
 

31982L0893

 

Neuvoston direktiivi, annettu 21 päivänä joulukuuta 1982, direktiivien 64/432/ETY ja 72/461/ETY muuttamisesta tiettyjen suu- ja sorkkatautiin ja swine vesicular -tautiin liittyvien toimenpiteiden osalta (82/893/ETY)

214

 
1982 L 378 0058
 

31982L0894

 

Neuvoston direktiivi, annettu 21 päivänä joulukuuta 1982, eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä (82/894/ETY)

215

 
1982 L 381 0028
 

31982D0913

 

Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1982, luettelosta Etelä-Afrikan tasavallan ja Namibian laitoksista, joista tuoreen lihan tuonti yhteisöön sallitaan (82/913/ETY)

220

 
1982 L 381 0040
 

31982D0923

 

Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1982, Guatemalan tasavallan laitoksista, joista jäsenvaltiot voivat sallia tuoreen lihan tuonnin (82/923/ETY:)

222

 
1982 L 383 0011
 

31982L0937

 

Kolmas komission direktiivi 82/937/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1982, suoraan käytettävien rehujen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 77/101/ETY liitteen muuttamisesta (82/937/ETY)

223

 
1982 L 386 0042
 

31982L0957

 

Kolmas komission direktiivi 82/957/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1982, rehuseosten pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 79/373/ETY liitteen muuttamisesta (82/957/ETY)

225

 
1982 L 386 0048
 

31982D0960

 

Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 1982, luettelosta Sveitsin liittovaltion laitoksista, joista tuoreen lihan vienti yhteisöön sallitaan, tehdyn neuvoston päätöksen 82/734/ETY muuttamisesta (82/960/ETY)

226

 
1983 L 013 0007
 

31983R0085

 

Komission asetus (ETY) N:o 85/83, annettu 14 päivänä tammikuuta 1983, asetusten (ETY) N:o 368/77 ja (ETY) N:o 443/77 muuttamisesta muiden eläinten kuin vasikoiden rehuksi tarkoitetun rasvattoman maitojauheen käyttötarkoituksen osalta

229

 
1983 L 014 0005
 

31983R0095

 

Komission asetus (ETY) N:o 95/83, annettu 17 päivänä tammikuuta 1983, asetuksen (ETY) N:o 3303/82 muuttamisesta tiettyjen rehuseoksiin sekoitettavien maitotuotteisiin sovellettavien kertoimien osalta

230

 
1983 L 025 0014
 

31983R0188

 

Komission asetus (ETY) N:o 188/83, annettu 26 päivänä tammikuuta 1983, muiden eläinten kuin nuorten vasikoiden ruokintaan käytettävän rasvattoman maidon erityistuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2793/77 muuttamisesta kahdennentoista kerran

231

 
1983 L 026 0019
 

31983R0206

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 206/83, annettu 27 päivänä tammikuuta 1983, vientituen myöntämisen edellytyksistä tietyille sianliha-alan tuotteille annetun asetuksen (ETY) N:o 171/78 muuttamisesta toisen kerran

233

 
1983 L 027 0001
 

31983R0219

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 219/83, annettu 25 päivänä tammikuuta 1983, niiden tuotteiden luettelosta, joille sulkuhinta vahvistetaan, ja säännöistä teurastetun sian sulkuhinnan vahvistamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2766/75 muuttamisesta

234

 
1983 L 031 0005
 

31983R0269

 

Komission asetus (ETY) N:o 269/83, annettu 1 päivänä helmikuuta 1983, asetusten (ETY) N:o 2191/81 ja (ETY) N:o 2192/81 muuttamisesta neljännen kerran voittoa tavoittelemattomille laitoksille ja yhteisöille sekä jäsenvaltioiden armeijoille ja vastaaville yksiköille voin ostoon myönnettävään tukeen liittyvien tarkastusmenettelyjen osalta

236

 
1983 L 044 0022
 

31983D0054

 

Komission päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 1983, maatalouden palkansaajien sosiaalisia ongelmia käsittelevän sekakomitean perustamisesta tehdyn päätöksen 74/442/ETY muuttamisesta (83/54/ETY:)

238

 
1983 L 047 0025
 

31983D0070

 

Komission päätös, tehty 1 päivänä helmikuuta 1983, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä kolmansista maista (83/70/ETY:)

239

 
1983 L 053 0025
 

31983R0446

 

Komission asetus (ETY) N:o 446/83, annettu 25 päivänä helmikuuta 1983, interventioelinten tekemän yhteisössä korjatusta juurikkaasta tai ruo'osta valmistetun sokerin oston soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2103/77 muuttamisesta

240

Top