Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_011_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 11

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 11

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1979 L 135 0057
 

31979R1084

 

Komission asetus (ETY) N:o 1084/79, annettu 30 päivänä toukokuuta 1979, jäsenvaltioiden hyväksytyille humalantuottajien ryhmittymille myöntämiä tukia koskevista korvaushakemuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1460/73 muuttamisesta

3

 
1979 L 139 0011
 

31979R1117

 

Komission asetus (ETY) N:o 1117/79, annettu 6 päivänä kesäkuuta 1979, tuontitodistusjärjestelmään kuuluvien siemenalan tuotteiden määrittämisestä

8

 
1979 L 139 0013
 

31979R1119

 

Komission asetus (ETY) N:o 1119/79, annettu 6 päivänä kesäkuuta 1979, tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä siemenalalla

9

 
1979 L 141 0010
 

31979R1136

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1136/79, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1979, eräiden jalostukseen tarkoitettujen jäädytettyjen naudanlihojen erityisen tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 572/78 kumoamisesta

11

 
1979 L 143 0005
 

31979R1144

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1144/79, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1979, kuivattujen rehujen tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1528/78 muuttamisesta kuudennen kerran

14

 
1979 L 146 0015
 

31979D0542

 

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1976, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen ja tuoreen lihan tuonnin (79/542/ETY:)

15

 
1979 L 158 0005
 

31979R1243

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1243/79, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1979, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien viinialan tuotteiden tuonnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1393/76 muuttamisesta viidennen kerran

17

 
1979 L 159 0008
 

31979R1250

 

Komission asetus (ETY) N:o 1250/79, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1979, siemenalan tasoitusmaksuista

19

 
1979 L 161 0013
 

31979R1272

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1272/79, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1979, asetusten (ETY) N:o 985/68 ja (ETY) N:o 1014/68 muuttamisesta interventioelinten voihin ja rasvattomaan maitojauheeseen soveltamien ostohintojen osalta

21

 
1979 L 166 0006
 

31979R1377

 

Komission asetus (ETY) N:o 1377/79, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1979, siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2358/71 soveltamisessa tarvittavien tietojen toimittamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3083/73 muuttamisesta toisen kerran

22

 
1979 L 167 0020
 

31979R1392

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1392/79, annettu 4 päivänä heinäkuuta 1979, öljysiementen interventiota koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen N:o 282/67/ETY muuttamisesta

25

 
1979 L 175 0023
 

31979R1438

 

Komission asetus (ETY) N:o 1438/79, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1979, muiden eläinten kuin nuorten vasikoiden ruokintaan käytettävän rasvattoman maidon erityistuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2793/77 muuttamisesta neljännen kerran

26

 
1979 L 177 0035
 

31979R1465

 

Komission asetus (ETY) N:o 1465/79, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1979, humalan varmentamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 890/78 ja kolmansista maista lähtöisin olevan humalan tuonnista annetun asetuksen (ETY) N:o 3076/78 muuttamisesta

28

 
1979 L 180 0012
 

31979R1479

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1479/79, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1979, rasva-alan tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2041/75 muuttamisesta

30

 
1979 L 180 0013
 

31979R1480

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1480/79 annettu 16 päivänä heinäkuuta 1979 tietyistä öljysiementen vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 651/71 muuttamisesta

31

 
1979 L 183 0013
 

31979L0641

 

Komission direktiivi, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1979, rehukasvien, viljakasvien, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten siementen pitämisestä kaupan annettujen neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY muuttamisesta (79/641/ETY)

32

 
1979 L 184 0014
 

31979R1516

 

Komission asetus (ETY) N:o 1516/79, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1979, tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä siemenalalla annetun asetuksen (ETY) N:o 1119/79 muuttamisesta

36

 
1979 L 188 0009
 

31979R1552

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1552/79, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1979, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1418/76 muuttamisesta

37

 
1979 L 188 0029
 

31979R1565

 

Komission asetus (ETY) N:o 1565/79, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1979, Yhdistyneen kuningaskunnan maidontuottajajärjestöille myönnettävistä tietyistä erityisoikeuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1422/78 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

38

 
1979 L 189 0047
 

31979R1596

 

Komission asetus (ETY) N:o 1596/79, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1979, omenoita ja päärynöitä koskevasta ennalta ehkäisevästä markkinoilta vetämisestä

42

 
1979 L 199 0001
 

31979R1725

 

Komission asetus (ETY) N:o 1725/79, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1979, rehuseoksiksi jalostetulle rasvattomalle maidolle ja vasikoiden rehuksi tarkoitetulle rasvattomalle maitojauheelle myönnettävää tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

44

 
1979 L 199 0010
 

31979R1726

 

Komission asetus (ETY) N:o 1726/79, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1979, eläinten ruokintaan tarkoitetun rasvattoman maitojauheen erityisiä tuki- ja myyntitoimenpiteitä koskevien asetusten (ETY) N:o 1624/76, (ETY) N:o 368/77, (ETY) N:o 443/77 ja (ETY) N:o 1844/77 muuttamisesta

53

 
1979 L 203 0006
 

31979R1771

 

Komission asetus (ETY) N:o 1771/79, annettu 10 päivänä elokuuta 1979, muuntokurssien, jalostuskustannusten ja sivutuotteiden arvon vahvistamisesta riisin eri jalostusasteille annetun asetuksen N:o 467/67/ETY muuttamisesta

57

 
1979 L 203 0013
 

31979R1775

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1775/79, annettu 10 päivänä elokuuta 1979, interventioelinten suorittamasta paddy- eli raakariisin haltuunotosta ja niiden soveltamien korjausmäärien sekä hinnankorotusten ja -alennusten vahvistamisesta annetun asetuksen N:o 470/67/ETY muuttamisesta

59

 
1979 L 203 0015
 

31979R1776

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1776/79, annettu 10 päivänä elokuuta 1979, yksityiskohtaisista säännöistä riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien cif-hintojen ja maksujen määrittämisestä sekä niihin liittyvistä korjausmääristä annetun asetuksen (ETY) N:o 1613/71 muuttamisesta

61

 
1979 L 203 0052
 

31979R1787

 

Komission asetus (ETY) N:o 1787/79, annettu 10 päivänä elokuuta 1979, edellytyksistä korottaa viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan maksun muuttuvaa osaa

66

 
1979 L 205 0001
 

31979L0692

 

Neuvoston direktiivi, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1979, rehukasvien, viljakasvien ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 70/458/ETY ja 70/457/ETY muuttamisesta (79/692/ETY)

68

 
1979 L 206 0003
 

31979R1794

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1794/79, annettu 9 päivänä elokuuta 1979, asetuksen (ETY) N:o 154/75 muuttamisesta oliivirekisterin rahoituksen osalta

71

 
1979 L 206 0012
 

31979R1799

 

Komission asetus (ETY) N:o 1799/79, annettu 13 päivänä elokuuta 1979, maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisestä luopumista ja lypsykarjan tuotannon muuttamista koskevan palkkiojärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettujen asetusten (ETY) N:o 1391/78 ja (ETY) N:o 2962/78 muuttamisesta

73

 
1979 L 207 0026
 

31979L0700

 

Komission direktiivi 79/700/ETY, annettu 24 heinäkuuta 1979, yhteisön näytteenottomenettelyistä hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa (79/700/ETY)

75

 
1979 L 227 0010
 

31979R1963

 

Komission asetus (ETY) N:o 1963/79, annettu 6 päivänä syyskuuta 1979, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

78

 
1979 L 228 0023
 

31979R1979

 

Komission asetus (ETY) N:o 1979/79, annettu 5 päivänä syyskuuta 1979, asetusten (ETY) N:o 1727/70, (ETY) N:o 1728/70, (ETY) N:o 2603/71, (ETY) N:o 638/74 ja (ETY) N:o 410/76 muuttamisesta yhteisössä tuotettuja tupakkalajikkeita koskevan soveltamisen osalta

80

 
1979 L 239 0053
 

31979L0797

 

Ensimmäinen komission direktiivi 79/797/ETY, annettu 10 päivänä elokuuta 1979, suoraan käytettävien rehujen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 77/101/ETY liitteen muuttamisesta (79/797/ETY)

96

 
1979 L 244 0018
 

31979R2083

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2083/79, annettu 26 päivänä syyskuuta 1979, pellavansiemeniä koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1799/76 muuttamisesta neljännen kerran

124

 
1979 L 251 0012
 

31979R2173

 

Komission asetus (ETY) N:o 2173/79, annettu 4 päivänä lokakuuta 1979, interventioelinten ostaman naudanlihan myyntiä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 216/69 kumoamisesta

126

 
1979 L 252 0016
 

31979R2188

 

Komission asetus (ETY) N:o 2188/79, annettu 5 päivänä lokakuuta 1979, voin vientitodistuksia koskevan asetuksen (ETY) N:o 2044/75 muuttamisesta yhdeksännen kerran sekä asetuksen (ETY) N:o 210/69 muuttamisesta

131

 
1979 L 256 0019
 

31979R2211

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2211/79, annettu 10 päivänä lokakuuta 1979, asetusten (ETY) N:o 1107/68 ja (ETY) N:o 2496/78 muuttamisesta Grana Padano-, Parmigiano Reggiano- ja Provolone-juustojen yksityiselle varastoinnille annettavan tuen myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

133

 
1979 L 257 0001
 

31979R2225

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2225/79, annettu 9 päivänä lokakuuta 1979, humalan varmentamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1784/77 muuttamisesta

135

 
1979 L 257 0002
 

31979R2226

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2226/79, annettu 9 päivänä lokakuuta 1979, erityistoimenpiteistä yhteisön sitrushedelmäalan tuotannon ja kaupan pitämisen parantamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2511/69 muuttamisesta

136

 
1979 L 257 0031
 

31979R2233

 

Komission asetus (ETY) N:o 2233/79, annettu 11 päivänä lokakuuta 1979, julkisesti varastoidun rasvattoman maitojauheen myynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2213/76 muuttamisesta

137

 
1979 L 257 0046
 

31979D0837

 

Komission päätös, tehty 25 päivänä syyskuuta 1979, tarkastusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä nautakarjojen virallisesti luomistaudista vapaan aseman säilyttämiseksi Tanskassa (Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen) (79/837/ETY:)

138

 
1979 L 262 0011
 

31979R2276

 

Komission asetus (ETY) N:o 2276/79, annettu 16 päivänä lokakuuta 1979, oliivirekisterin perustamista oliiviöljyä tuottavissa jäsenvaltioissa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

139

 
1979 L 263 0001
 

31979R2285

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2285/79, annettu 15 päivänä lokakuuta 1979, kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1117/78 muuttamisesta

145

 
1979 L 266 0005
 

31979R2326

 

Komission asetus (ETY) N:o 2326/79, annettu 23 päivänä lokakuuta 1979, interventioelinten hallussaan pitämän paloitellun naudanlihan myynnistä kausittaisia tarjouskilpailuja koskevan menettelyn mukaisesti ja asetuksen (ETY) N:o 79/75 kumoamisesta

146

 
1979 L 267 0011
 

31979R2338

 

Komission asetus (ETY) N:o 2338/79, annettu 24 päivänä lokakuuta 1979, muiden eläinten kuin nuorten vasikoiden ruokintaan käytettävän rasvattoman maidon erityistuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2793/77 muuttamisesta viidennen kerran

147

 
1979 L 269 0014
 

31979R2349

 

Komission asetus (ETY) N:o 2349/79, annettu 24 päivänä lokakuuta 1979, asetuksen (ETY) N:o 1726/79 muuttamisesta erityisesti asetuksen (ETY) N:o 1624/76 mukaisesti toisen jäsenvaltion alueella denaturoidun tai rehuseoksiksi jalostetun rasvattoman maitojauheen osalta

148

 
1979 L 274 0005
 

31979R2380

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2380/79, annettu 29 päivänä lokakuuta 1979, oliiviöljyn kulutustukea koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3089/78 muuttamisesta

150

 
1979 L 274 0007
 

31979R2382

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2382/79, annettu 29 päivänä lokakuuta 1979, asetuksen N:o 724/67/ETY muuttamisesta interventioelinten ostamien öljysiementen myynnin osalta

151

 
1979 L 293 0016
 

31979L0967

 

Neuvoston direktiivi 79/967/ETY, annettu 12 päivänä marraskuuta 1979, siemenperunoiden pitämisestä kaupan, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan annettujen direktiivien 66/403/ETY, 70/457/ETY ja 70/458/ETY muuttamisesta (79/967/ETY)

152

 
1979 L 315 0011
 

31979R2770

 

Komission asetus (ETY) N:o 2770/79, annettu 10 päivänä joulukuuta 1979, vasikoiden rehuksi tarkoitetun rasvattoman maitojauheen myynnistä ja asetuksen (ETY) N:o 1687/76 muuttamisesta

155

 
1979 L 319 0017
 

31979R2806

 

Komission asetus (ETY) N:o 2806/79, annettu 13 päivänä joulukuuta 1979, tietyistä jäsenvaltioiden ja komission vastavuoroisista ilmoituksista sianliha-alalla ja asetuksen (ETY) N:o 2330/74 kumoamisesta

157

 
1979 L 320 0050
 

31979R2829

 

Komission asetus (ETY) N:o 2829/79, annettu 14 päivänä joulukuuta 1979, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1963/79 muuttamisesta

159

 
1979 L 325 0001
 

31979R2878

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2878/79, annettu 17 päivänä joulukuuta 1979, siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2358/71 ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 950/68 muuttamisesta

160

 
1979 L 326 0014
 

31979R2903

 

Komission asetus (ETY) N:o 2903/79, annettu 20 päivänä joulukuuta 1979, määritetyillä alueilla tuotettujen laatuviinien luokituksen alentamisesta

164

 
1979 L 329 0015
 

31979R2916

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2916/79, annettu 20 päivänä joulukuuta 1979, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 805/68 muuttamisesta

170

 
1979 L 334 0008
 

31979R2931

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2931/79, annettu 20 päivänä joulukuuta 1979, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien maataloustuotteiden viennin tukemisesta

171

 
1979 L 336 0023
 

31979R2967

 

Komission asetus (ETY) N:o 2967/79, annettu 18 päivänä joulukuuta 1979, tuontia suosivaan järjestelmään kuuluvien tiettyjen juustojen jalostusedellytysten määrittämisestä

172

 
1979 L 336 0025
 

31979R2968

 

Komission asetus (ETY) N:o 2968/79, annettu 20 päivänä joulukuuta 1979, hallinnollisen avun soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityiskohtelun saavien lehmänmaidosta valmistettujen pehmeiden juustojen viennissä kolmanteen maahan

174

 
1979 L 336 0029
 

31979R2969

 

Komission asetus (ETY) N:o 2969/79, annettu 18 päivänä joulukuuta 1979, maito- ja maitotuotealaa koskevista jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista annetun asetuksen (ETY) N:o 210/69 muuttamisesta

178

 
1979 L 336 0044
 

31979R2973

 

Komission asetus (ETY) N:o 2973/79, annettu 21 päivänä joulukuuta 1979, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden viennin avustamisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

181

 
1979 L 337 0065
 

31979R3011

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3011/79, annettu 20 päivänä joulukuuta 1979, siipikarjanliha-alan johdetuista tuotteista kannettavien maksujen laskemisessa käytettävien kertoimien vahvistamisesta ja asetuksen N:o 199/67/ETY kumoamisesta

184

 
1979 L 337 0074
 

31979R3015

 

Komission asetus (ETY) N:o 3015/79, annettu 21 päivänä joulukuuta 1979, asetusten (ETY) N:o 1725/79 ja (ETY) N:o 1726/79 muuttamisesta rasvattomalle maidolle ja rasvattomalle maitojauheelle myönnettävää tukea koskevien uusien yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisen osalta

187

 
1979 L 343 0004
 

31979R3041

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3041/79, annettu 21 päivänä joulukuuta 1979, tiettyjen humalan varmentamiselle vahvistettujen määräaikojen lykkäämisestä

189

 
1980 L 007 0012
 

31980R0045

 

Komission asetus (ETY) N:o 45/80, annettu 10 päivänä tammikuuta 1980, enologisia käytäntöjä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1972/78 muuttamisesta

190

 
1980 L 014 0030
 

31980R0109

 

Komission asetus (ETY) N:o 109/80, annettu 18 päivänä tammikuuta 1980, tiettyjä muna- ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevan alimman vientituen soveltamisesta

192

 
1980 L 016 0003
 

31980R0114

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 114/80, annettu 15 päivänä tammikuuta 1980, kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1117/78 sekä tiettyjen perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 827/68 muuttamisesta

194

 
1980 L 018 0029
 

31980L0052

 

Neuvoston direktiivi 80/52/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1979, siemenperunoiden pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/403/ETY muuttamisesta (80/52/ETY)

196

 
1980 L 024 0018
 

31980R0203

 

Komission asetus (ETY) N:o 203/80, annettu 30 päivänä tammikuuta 1980, voin, voiöljyn ja rasvattoman maitojauheen vientitodistuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 2044/75 muuttamisesta kymmenennen kerran, sekä asetuksen (ETY) N:o 210/69 muuttamisesta

197

 
1980 L 027 0027
 

31980R0242

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 242/80, annettu 1 päivänä helmikuuta 1980, maito- ja maitotuotealan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1098/68 liitteen muuttamisesta

199

 
1980 L 037 0011
 

31980R0332

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 332/80, annettu 13 päivänä helmikuuta 1980, kuivattujen rehujen tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1528/78 muuttamisesta kahdeksannen kerran

200

 
1980 L 037 0015
 

31980R0335

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 335/80, annettu 13 päivänä helmikuuta 1980, siemenalan tasoitusmaksuista annetun asetuksen (ETY) N:o 1250/79 muuttamisesta

201

 
1980 L 038 0019
 

31980R0355

 

Komission asetus (ETY) N:o 355/80, annettu 14 päivänä helmikuuta 1980, asetuksen (ETY) N:o 1725/79 muuttamisesta rasvattomalle maidolle ja rasvattomalle maitojauheelle myönnettävää tukea koskevien uusien yksityiskohtaisten sääntöjen tiettyjen teknisten näkökohtien osalta

203

 
1980 L 047 0001
 

31980L0213

 

Neuvoston direktiivi 80/213/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980, eläinten terveyttä koskevista seikoista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa annetun direktiivin 72/461/ETY muuttamisesta (80/213/ETY)

204

 
1980 L 047 0004
 

31980L0215

 

Neuvoston direktiivi 80/215/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa (80/215/ETY)

206

 
1980 L 047 0008
 

31980L0216

 

Neuvoston direktiivi 80/216/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980, terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa annetun direktiivin 71/118/ETY muuttamisesta (80/216/ETY)

210

 
1980 L 047 0011
 

31980L0217

 

Neuvoston direktiivi 80/217/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980, yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi (80/217/ETY)

213

 
1980 L 047 0025
 

31980L0219

 

Neuvoston direktiivi 80/219/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980, direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta tuberkuloosin ja luomistaudin osalta (80/219/ETY)

226

 
1980 L 057 0016
 

31980R0456

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 456/80, annettu 18 päivänä helmikuuta 1980, väliaikaista ja lopullista tietyistä viininviljelyaloista luopumista koskevien palkkioiden sekä paikkausistutuksesta luopumista koskevien palkkioiden myöntämisestä

234

 
1980 L 057 0023
 

31980R0457

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 457/80, annettu 18 päivänä helmikuuta 1980, viinitilojen lopettamispalkkiojärjestelmästä Ranskassa ja Italiassa

241

 
1980 L 057 0027
 

31980R0458

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 458/80, annettu 18 päivänä helmikuuta 1980, viinitarhojen rakenneuudistuksia koskevista yhteisistä hankkeista

245

Top