Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_009_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 09

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 09

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1977 L 146 0009
 

31977R1250

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1250/77 annettu 17 päivänä toukokuuta 1977 riisin tuonnista Egyptin arabitasavallasta

3

 
1977 L 146 0011
 

31977R1251

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1251/77 annettu 17 päivänä toukokuuta 1977 Egyptin arabitasavallasta peräisin olevien leseiden, lesejauhojen sekä tiettyjen viljojen jyvien seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneiden muiden jätetuotteiden tuonnista

5

 
1977 L 146 0023
 

31977R1256

 

Komission asetus (ETY) N:o 1256/77 annettu 13 päivänä kesäkuuta 1977 interventioelinten hallussaan pitämien naudanlihasäilykkeiden myynnistä kausittaisia tarjouskilpailuja koskevan menettelyn mukaisesti

7

 
1977 L 149 0010
 

31977R1297

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1297/77 annettu 16 päivänä kesäkuuta 1977 viinialan tarjoushintojen vapaasti rajalla vahvistamisen ja tasoitusmaksun vahvistamisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1019/70 muuttamisesta neljännen kerran

9

 
1977 L 150 0031
 

31977R1308

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1308/77 annettu 17 päivänä kesäkuuta 1977 öljysiementen interventiota koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen N:o 282/67/ETY muuttamisesta

10

 
1977 L 156 0004
 

31977R1358

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1358/77 annettu 20 päivänä kesäkuuta 1977 sokerialan varastointikustannusten korvausta koskevista yleisistä säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 750/68 kumoamisesta

11

 
1977 L 156 0007
 

31977R1359

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1359/77 annettu 20 päivänä kesäkuuta 1977 sokerialan interventio-ostoa koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 447/68 muuttamisesta

14

 
1977 L 157 0016
 

31977R1384

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1384/77 annettu 27 päivänä kesäkuuta 1977 asetusten (ETY) N:o 585/77, (ETY) N:o 597/77 ja (ETY) N:o 612/77 muuttamisesta tiettyjen naudanliha-alan erityisten tuontijärjestelyjen soveltamisen osalta

15

 
1977 L 158 0036
 

31977R1401

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1401/77 annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977 Turkista peräisin olevan oliiviöljyn tuontia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

21

 
1977 L 162 0006
 

31977R1467

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1467/77 annettu 30 päivänä kesäkuuta 1977 sokerin vientitukien myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 394/70 muuttamisesta

23

 
1977 L 162 0009
 

31977R1469

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1469/77 annettu 30 päivänä kesäkuuta 1977 tuontimaksun ja vientituen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä isoglukoosin osalta ja asetuksen (ETY) N:o 192/75 muuttamisesta

24

 
1977 L 167 0005
 

31977R1493

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1493/77 annettu 4 päivänä heinäkuuta 1977 hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 497/70 muuttamisesta

26

 
1977 L 167 0008
 

31977R1496

 

Komission asetus (ETY) N:o 1496/77 annettu 4 päivänä heinäkuuta 1977 jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista silkkiäistoukkien alalla

27

 
1977 L 169 0012
 

31977R1516

 

Komission asetus (ETY) N:o 1516/77 annettu 6 päivänä heinäkuuta 1977 sopimusten kirjaamisesta ja tietojen toimittamisesta humala-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 776/73 muuttamisesta

28

 
1977 L 169 0013
 

31977R1517

 

Komission asetus (ETY) N:o 1517/77 annettu 6 päivänä heinäkuuta 1977 yhteisössä viljeltyjen humalalajikkeiden ryhmiä koskevasta luettelosta

29

 
1977 L 181 0004
 

31977R1620

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1620/77 annettu 18 päivänä heinäkuuta 1977 Libanonista peräisin olevan oliiviöljyn tuonnista

31

 
1977 L 181 0031
 

31977R1632

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1632/77 annettu 20 päivänä heinäkuuta 1977 pellavansiemeniä koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1799/76 täydentämisestä

33

 
1977 L 198 0019
 

31977R1805

 

Komission asetus (ETY) N:o 1805/77 annettu 4 päivänä elokuuta 1977 interventioelimen ostamien tuotteiden varastoinnista ja siirtämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 1055/77 soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alalla

35

 
1977 L 200 0001
 

31977R1784

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1784/77 annettu 19 päivänä heinäkuuta 1977 humalan varmentamisesta

37

 
1977 L 203 0001
 

31977R1822

 

Komission asetus (ETY) N:o 1822/77 annettu 5 päivänä elokuuta 1977 maito- ja maitotuotealalla käyttöönotettavan yhteisvastuumaksun perimisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

40

 
1977 L 205 0011
 

31977R1844

 

Komission asetus (ETY) N:o 1844/77 annettu 10 päivänä elokuuta 1977 muiden eläinten kuin nuorten vasikoiden ruokintaan tarkoitetun rasvattoman maitojauheen erityistuen myöntämisestä tarjouskilpailun perusteella

44

 
1977 L 206 0008
 

31977L0504

 

Neuvoston direktiivi annettu 25 päivänä heinäkuuta 1977 puhdasrotuisista jalostusnaudoista (77/504/ETY)

49

 
1977 L 206 0011
 

31977D0505

 

Neuvoston päätös tehty 25 päivänä heinäkuuta 1977 pysyvän kotieläinjalostusta käsittelevän komitean perustamisesta (77/505/ETY)

52

 
1977 L 209 0001
 

31977R1868

 

Komission asetus (ETY) N:o 1868/77 annettu 29 päivänä heinäkuuta 1977 siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan annetun asetuksen (ETY) N:o 2782/75 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

53

 
1977 L 210 0011
 

31977R1880

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1880/77 annettu 17 päivänä elokuuta 1977 Libanonista peräisin olevan oliiviöljyn tuontia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

60

 
1977 L 210 0013
 

31977R1881

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1881/77 annettu 17 päivänä elokuuta 1977 paddy- eli raakariisille ja osittain hiotulle riisille ennakolta vahvistettujen tuontimaksujen ja vientitukien tarkistamisesta

62

 
1977 L 246 0012
 

31977R2103

 

Komission asetus (ETY) N:o 2103/77 annettu 23 päivänä syyskuuta 1977 interventioelinten tekemän yhteisössä korjatusta juurikkaasta tai ruo'osta valmistetun sokerin oston soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

63

 
1977 L 251 0060
 

31977R2182

 

Komission asetus (ETY) N:o 2182/77 annettu 30 päivänä syyskuuta 1977 jäädytetyn naudanlihan myyntiä interventiovarastoista yhteisössä jalostettavaksi koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 1687/76 muuttamisesta

71

 
1977 L 257 0027
 

31977L0629

 

Ensimmäinen komission direktiivi annettu 28 päivänä syyskuuta 1977 viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 68/193/ETY liitteiden muuttamisesta (77/629/ETY)

75

 
1977 L 261 0003
 

31977R2254

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2254/77 annettu 11 päivänä lokakuuta 1977 jäsenvaltioiden humala-alan hyväksytyille tuottajaryhmittymille myöntämän tuen myöntämisestä ja korvaamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 879/73 muuttamisesta

77

 
1977 L 263 0001
 

31977R2237

 

Komission asetus (ETY) N:o 2237/77 annettu 23 päivänä syyskuuta 1977 maatilojen tulojen selvittämiseen käytettävästä maatilailmoituksesta

78

 
1977 L 271 0006
 

31977R2300

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2300/77 annettu 11 päivänä lokakuuta 1977 muna-alalla sovellettavista maksun ja sulkuhinnan laskemista koskevista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2773/75 sekä yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 950/68 muuttamisesta

119

 
1977 L 282 0008
 

31977R2436

 

Komission asetus (ETY) N:o 2436/77 annettu 4 päivänä marraskuuta 1977 maito- ja maitotuotealalla käyttöön otettavan yhteisvastuumaksun perimisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1822/77 muuttamisesta

122

 
1977 L 285 0005
 

31977R2448

 

Komission asetus (ETY) N:o 2448/77 annettu 8 päivänä marraskuuta 1977 markkinoilta vedettyjen appelsiinien jalostusteollisuudelle toimittamisen edellytyksistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1687/76 muuttamisesta

124

 
1977 L 285 0009
 

31977R2450

 

Komission asetus (ETY) N:o 2450/77 annettu 8 päivänä marraskuuta 1977 markkinoilta vedettyjen hedelmien ja vihannesten myynnin edellytyksistä annettujen asetusten (ETY) N:o 1559/70, (ETY) N:o 1562/70 ja (ETY) N:o 55/72 muuttamisesta

127

 
1977 L 299 0009
 

31977R2564

 

Komission asetus (ETY) N:o 2564/77 annettu 22 päivänä marraskuuta 1977 tuottajaryhmittymien hyväksymisestä humala-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 1351/72 muuttamisesta

128

 
1977 L 312 0008
 

31977R2682

 

Komission asetus (ETY) N:o 2682/77 annettu 5 päivänä joulukuuta 1977 kurssien noteeraamisesta sekä keskihintojen ja edustavien hintojen vahvistamisesta pöytäviineille

129

 
1977 L 315 0015
 

31977R2724

 

Komission asetus (ETY) N:o 2724/77 annettu 8 päivänä joulukuuta 1977 asetuksen (ETY) N:o 1624/76 muuttamisesta toisen jäsenvaltion alueella denaturoidun tai rehuseoksiksi jalostetun rasvattoman maitojauheen lisätuen määrän osalta

132

 
1977 L 321 0030
 

31977R2793

 

Komission asetus (ETY) N:o 2793/77 annettu 15 päivänä joulukuuta 1977 muiden eläinten kuin nuorten vasikoiden ruokintaan käytettävän rasvattoman maidon erityistuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

134

 
1977 L 338 0016
 

31977R2904

 

Komission asetus (ETY) N:o 2904/77 annettu 23 päivänä joulukuuta 1977 alennettuun hintaan myytävää voita koskevien asetusten (ETY) N:o 1282/72, (ETY) N:o 1717/72 ja (ETY) N:o 232/75 muuttamisesta

138

 
1977 L 348 0046
 

31977R2960

 

Komission asetus (ETY) N:o 2960/77 annettu 23 päivänä joulukuuta 1977 interventioelinten hallussaanpitämän oliiviöljyn myyntiin saattamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

140

 
1977 L 348 0053
 

31977R2962

 

Komission asetus (ETY) N:o 2962/77 annettu 23 päivänä joulukuuta 1977 oliiviöljyn vientitukien ja -maksujen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 616/72 muuttamisesta

145

 
1978 L 015 0028
 

31978L0050

 

Neuvoston direktiivi 78/50/ETY annettu 13 päivänä joulukuuta 1977 terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa annetun direktiivin 71/118/ETY täydentämisestä jäähdytysmenetelmän osalta (78/50/ETY)

146

 
1978 L 015 0034
 

31978L0052

 

Neuvoston direktiivi annettu 13 päivänä joulukuuta 1977 nautojen luomistaudin, tuberkuloosin ja tarttuvan leukoosin nopeutetun hävittämisen kansallisia suunnitelmia koskevista yhteisön vaatimuksista (78/52/ETY)

150

 
1978 L 016 0023
 

31978L0055

 

Neuvoston direktiivi annettu 19 päivänä joulukuuta 1977 juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen, viiniköynnösten lisäysaineiston, öljy- ja kuitukasvien ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/ 193/ETY, 69/208/ETY, 70/458/ETY ja 70/457/ETY muuttamisesta (78/55/ETY)

158

 
1978 L 025 0021
 

31978R0171

 

Komission asetus (ETY) N:o 171/78 annettu 30 päivänä tammikuuta 1978 vientituen myöntämisen erityisistä edellytyksistä tietyille sianliha-alan tuotteille

165

 
1978 L 032 0011
 

31978R0225

 

Komission asetus (ETY) N:o 225/78 annettu 2 päivänä helmikuuta 1978 elintarvikeapuna toimitettavista maataloustuotteista aiheutuvien menojen yhteisörahoituksesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2681/74 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 249/77 muuttamisesta

170

 
1978 L 041 0034
 

31978D0122

 

Komission päätös tehty 28 päivänä joulukuuta 1977 päätösten 75/576/ETY, 76/216/ETY ja 77/146/ETY muuttamisesta (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen) (78/122/ETY)

171

 
1978 L 050 0001
 

31978R0352

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 352/78 annettu 20 päivänä helmikuuta 1978 yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä annettujen vakuuksien, vakuustalletusten tai takuiden jaosta ja menettämisestä

173

 
1978 L 059 0038
 

31978R0423

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 423/78 annettu 28 päivänä helmikuuta 1978 viinialan tarjoushintojen vapaasti rajalla vahvistamisen ja tasoitusmaksun vahvistamisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1019/70 muuttamisesta neljännen kerran annetun asetuksen (ETY) N:o 1297/77 muuttamisesta toisen kerran

175

 
1978 L 076 0008
 

31978R0554

 

Komission asetus (ETY) N:o 554/78 annettu 17 päivänä maaliskuuta 1978 jäädytetyn naudanlihan myymistä interventiovarastoista yhteisössä jalostettavaksi koskevan asetuksen (ETY) N:o 2182/77 muuttamisesta

176

 
1978 L 082 0010
 

31978R0594

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 594/78 annettu 20 päivänä maaliskuuta 1978 riisin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1418/76 muuttamisesta Ranskan merentakaisen Réunionin departementin osalta

177

 
1978 L 084 0019
 

31978R0625

 

Komission asetus (ETY) N:o 625/78 annettu 30 päivänä maaliskuuta 1978 rasvattoman maitojauheen julkista varastointia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

179

 
1978 L 084 0049
 

31978L0320

 

Neuvoston direktiivi 78/320/ETY annettu 20 päivänä maaliskuuta 1978 maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa annetun direktiivin 72/280/ETY täydentämisestä (78/320/ETY)

185

 
1978 L 090 0005
 

31978R0668

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 668/78 annettu 4 päivänä huhtikuuta 1978 viitehintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalalla annetun asetuksen (ETY) N:o 2118/74 muuttamisesta

186

 
1978 L 093 0014
 

31978R0688

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 688/78 annettu 6 päivänä huhtikuuta 1978 tietyistä kolmansista maista peräisin olevien viinialan tuotteiden maahantuonnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1393/76 muuttamisesta

187

 
1978 L 098 0009
 

31978R0724

 

Komission asetus (ETY) N:o 724/78 annettu 10 päivänä huhtikuuta 1978 asetuksen (ETY) N:o 679/77 muuttamisesta ja korjauskertoimien vahvistamisesta varainhoitovuodelle 1978

190

 
1978 L 105 0005
 

31978R0776

 

Komission asetus (ETY) N:o 776/78 annettu 18 päivänä huhtikuuta 1978 maitotuotteiden alhaisimman vientituen soveltamisesta ja tiettyjen asetusten kumoamisesta ja muuttamisesta

192

 
1978 L 106 0018
 

31978R0787

 

Komission asetus (ETY) N:o 787/78 annettu 19 päivänä huhtikuuta 1978 eläinten ruokintaan tarkoitetun rasvattoman maitojauheen erityismyynneistä annettujen asetusten (ETY) N:o 368/77, N:o 443/77 ja N:o 1844/77 muuttamisesta

196

 
1978 L 113 0001
 

31978L0386

 

Ensimmäinen komission direktiivi annettu 18 päivänä huhtikuuta 1978 rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/401/ETY liitteiden muuttamisesta (78/386/ETY)

197

 
1978 L 113 0013
 

31978L0387

 

Ensimmäinen komission direktiivi annettu 18 päivänä huhtikuuta 1978 viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/402/ETY liitteiden muuttamisesta (78/387/ETY)

209

 
1978 L 113 0020
 

31978L0388

 

Ensimmäinen komission direktiivi 78/388/ETY annettu 18 päivänä huhtikuuta 1978 öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 69/208/ETY liitteiden muuttamisesta (78/388/ETY)

216

 
1978 L 116 0006
 

31978R0852

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 852/78 annettu 24 päivänä huhtikuuta 1978 rapsin- ja rypsinsiemeniä koskevista erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1569/72 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 2713/72 kumoamisesta

223

 
1978 L 117 0043
 

31978R0890

 

Komission asetus (ETY) N:o 890/78 annettu 28 päivänä huhtikuuta 1978 humalan varmentamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

224

 
1978 L 119 0015
 

31978R0918

 

Komission asetus (ETY) N:o 918/78 annettu 2 päivänä toukokuuta 1978 valkosipuleita koskevista yhteisistä laatuvaatimuksista annetun asetuksen N:o 10/65/ETY muuttamisesta

231

 
1978 L 120 0039
 

31978D0415

 

Komission päätös tehty 14 päivänä huhtikuuta 1978 luvan antamisesta jäsenvaltioille rajoittaa Itävallassa tuotetun metsänviljelyaineiston pitämistä kaupan (78/415/ETY)

232

 
1978 L 132 0052
 

31978R1026

 

Komission asetus (ETY) N:o 1026/78 annettu 19 päivänä toukokuuta 1978 jäädytetyn naudanlihan myymistä interventiovarastoista yhteisössä jalostettavaksi koskevan asetuksen (ETY) N:o 2182/77 muuttamisesta eräiden yksityiskohtaisten määräysten kannalta

235

 
1978 L 134 0009
 

31978R1041

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1041/78 annettu 22 päivänä toukokuuta 1978 maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisestä luopumista ja lypsykarjan tuotannon muuttamista koskevasta palkkiojärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 1078/77 muuttamisesta

236

 
1978 L 134 0025
 

31978R1048

 

Komission asetus (ETY) N:o 1048/78 annettu 19 päivänä toukokuuta 1978 maidon markkinointivuoden 1978/1979 alusta asetusten (ETY) N:o 1282/72 ja 1717/72 muuttamisesta

238

 
1978 L 134 0044
 

31978R1055

 

Komission asetus (ETY) N:o 1055/78 annettu 19 päivänä toukokuuta 1978 useiden maidon ja maitotuotealan asetusten muuttamisesta valuutan tasausmaksujen soveltamisen osalta

239

 
1978 L 136 0005
 

31978R1075

 

Komission asetus (ETY) N:o 1075/78 annettu 23 päivänä toukokuuta 1978 tupakanlehdistä maksettavan palkkion myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1726/70 muuttamisesta

241

 
1978 L 136 0008
 

31978R1076

 

Komission asetus (ETY) N:o 1076/78 annettu 23 päivänä toukokuuta 1978 tietojen toimittamisesta raakatupakka-alalla

244

 
1978 L 142 0001
 

31978R1117

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1117/78 annettu 22 päivänä toukokuuta 1978 kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä

246

 
1978 L 142 0013
 

31978R1122

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1122/78 annettu 22 päivänä toukokuuta 1978 erityistoimenpiteistä yhteisön sitrushedelmäalan tuotannon ja kaupan pitämisen parantamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2511/69 ja hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1035/72 muuttamisesta

251

 
1978 L 142 0023
 

31978R1126

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1126/78 annettu 22 päivänä toukokuuta 1978 riisin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1418/76 muuttamisesta

252

 
1978 L 155 0011
 

31978R1250

 

Komission asetus (ETY) N:o 1250/78 annettu 12 päivänä kesäkuuta 1978 asetuksen (ETY) N:o 1624/76 muuttamisesta toisen jäsenvaltion alueella denaturoidun tai rehuseoksiksi jalostetun rasvattoman maitojauheen lisätuen määrän osalta

253

Top