EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_006_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 06


FI

 

03 Maatalous - Nide 06

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1974 L 128 0003
 

31974R1119

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1119/74, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1974, siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2358/71 liitteen sekä tukien myöntämisen ja rahoituksen yleisten sääntöjen vahvistamisesta siemenalalla annetun asetuksen (ETY) N:o 1674/72 1 artiklan muuttamisesta

3

 
1974 L 141 0019
 

31974L0268

 

Komission direktiivi 74/268/ETY, annettu 2 päivänä toukokuuta 1974, "avena fatuan" esiintymisestä rehukasvien ja viljakasvien siemenissä (74/268/ETY)

5

 
1974 L 141 0020
 

31974D0269

 

Komission päätös, tehty 2 päivänä toukokuuta 1974, luvan antamisesta tietyille jäsenvaltioille antaa tiukempia määräyksiä Avena fatuan esiintymisestä rehukasvien ja viljakasvien siemenissä (Ainoastaan tanskan- ja englanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia) (74/269/ETY:)

6

 
1974 L 148 0009
 

31974R1382

 

Komission asetus (ETY) N:o 1382/74, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1974, siemenalan tukea koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1686/72 muuttamisesta tuen maksamisen määräpäivän osalta

7

 
1974 L 163 0021
 

31974R1516

 

Komission asetus (ETY) N:o 1516/74, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1974, jäsenvaltioiden toteuttamasta valvonnasta erityisesti sokerin valmistajien ja juurikkaan tuottajien sopimusten osalta

8

 
1974 L 167 0003
 

31974R1556

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1556/74, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1974, asetuksen (ETY) N:o 1411/71 muuttamisesta täysmaidon rasvapitoisuuden osalta

9

 
1974 L 168 0007
 

31974R1579

 

Komission asetus (ETY) N:o 1579/74, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1974, vilja- ja riisijalosteisiin sovellettavan tuontimaksun laskentamenetelmistä ja tämän maksun ennakolta vahvistamisesta näille tuotteille sekä viljapohjaisille rehuseoksille

10

 
1974 L 182 0001
 

31974R1728

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1728/74, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1974, maataloustutkimuksen yhteensovittamisesta

13

 
1974 L 186 0019
 

31974R1777

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1777/74, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1974, muna-albumiinin ja maitoalbumiinin tuonnista kannettavan maksun ja sulkuhinnan laskemisessa käytettävistä tietyistä tekijöistä

16

 
1974 L 195 0014
 

31974R1855

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1855/74, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1974, asetuksen (ETY) N:o 805/68 täydentämisestä huomattavan hintojen laskun johdosta naudanliha-alalla toteutettavien toimenpiteiden osalta

18

 
1974 L 207 0026
 

31974R1984

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1984/74, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1974, maito- ja maitotuotealan tukien ennalta vahvistamisesta ja vientitodistusten voimassaoloajasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2500/73 muuttamisesta, sekä alan tiedonantoja koskevan asetuksen (ETY) N:o 210/69 muuttamisesta,

19

 
1974 L 217 0014
 

31974R2082

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2082/74, annettu 7 päivänä elokuuta 1974, asetuksen (ETY) N:o 816/70 liitteessä II tarkoitettujen määritetyillä alueilla tuotettujen väkevien laatuviinien luettelosta

23

 
1974 L 220 0020
 

31974R2118

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2118/74, annettu 9 päivänä elokuuta 1974, viitehintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalalla

24

 
1974 L 248 0007
 

31974R2319

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2319/74, annettu 10 päivänä syyskuuta 1974, tiettyjen sellaisten viininviljelyalueiden määrittämisestä, jotka voivat tuottaa kokonaisvahvuudeltaan enintään 17° alkoholia sisältäviä pöytäviinejä

27

 
1974 L 316 0010
 

31974L0577

 

Neuvoston direktiivi 74/577/ETY, annettu 18 päivänä marraskuuta 1974, teurastettavien eläinten tainnutuksesta (74/577/ETY)

28

 
1974 L 317 0021
 

31974D0583

 

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 1974, sokerin liikkeiden valvonnasta (74/583/ETY)

30

 
1974 L 331 0007
 

31974R3103

 

Komission asetus (ETY) N:o 3103/74, annettu 10 päivänä joulukuuta 1974, asetuksen (ETY) N:o 1579/74 muuttamisesta vilja- ja riisijalosteiden tuontimaksun ennakolta vahvistamisen osalta

31

 
1974 L 352 0041
 

31974L0647

 

Neuvoston direktiivi, annettu 9 päivänä joulukuuta 1974, neilikkakääriäisten torjunnasta (74/647/ETY)

33

 
1974 L 352 0043
 

31974L0648

 

Neuvoston direktiivi, annettu 9 päivänä joulukuuta 1974, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun direktiivin 68/193/ETY muuttamisesta (74/648/ETY)

35

 
1974 L 352 0045
 

31974L0649

 

Neuvoston direktiivi 74/649/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1974, kolmansissa maissa tuotettavan viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan (74/649/ETY)

37

 
1975 L 005 0007
 

31975R0037

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 37/75, annettu 8 päivänä tammikuuta 1975, maito- ja maitotuotealan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1098/68 liitteen muuttamisesta

38

 
1975 L 009 0005
 

31975R0071

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 71/75, annettu 13 päivänä tammikuuta 1975, asetuksen (ETY) N:o 1107/68 muuttamisesta interventioelimen ostaman Grana Padano -juuston rasvapitoisuuden osalta

39

 
1975 L 017 0008
 

31975R0142

 

Komission asetus (ETY) N:o 142/75, annettu 20 päivänä tammikuuta 1975, asetuksen (ETY) N:o 616/72 muuttamisesta oliiviöljyn vientimaksujen osalta

40

 
1975 L 019 0001
 

31975R0154

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 154/75, annettu 21 päivänä tammikuuta 1975, oliivirekisterin perustamisesta oliiviöljyä tuottavissa jäsenvaltioissa

42

 
1975 L 020 0023
 

31975R0184

 

Komission asetus (ETY) N:o 184/75, annettu 24 päivänä tammikuuta 1975, asetuksen (ETY) N:o 315/68 muuttamisesta narsissien sipuleiden tarjontamuodon osalta

44

 
1975 L 032 0026
 

31975L0084

 

Kuudes komission direktiivi 75/84/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1974, yhteisön määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten (75/84/ETY)

45

 
1975 L 044 0008
 

31975R0385

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 385/75, annettu 17 päivänä helmikuuta 1975, viitehintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalalla asetuksen (ETY) N:o 2118/74 englanninkielisen toisinnon muuttamisesta

53

 
1975 L 052 0023
 

31975R0473

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 473/75, annettu 27 päivänä helmikuuta 1975, asetuksen (ETY) N:o 971/68 muuttamisesta niiden ajanjaksojen osalta, joina Grana Padano- ja Parmigiano Reggiano -juustoja voidaan tarjota interventioon

54

 
1975 L 061 0024
 

31975R0583

 

Komission asetus (ETY) N:o 583/75, annettu 6 päivänä maaliskuuta 1975, asetuksen (ETY) N:o 3197/73 muuttamisesta vientimaksua koskevassa tarjouskilpailussa annettavan vakuuden osalta riisialalla

55

 
1975 L 061 0025
 

31975R0584

 

Komission asetus (ETY) N:o 584/75, annettu 6 päivänä maaliskuuta 1975, vientituen tarjouskilpailuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialalla

56

 
1975 L 064 0002
 

31975R0612

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 612/75, annettu 6 päivänä maaliskuuta 1975, viinialan tarjoushintojen vapaasti rajalla vahvistamisen ja tasoitusmaksun vahvistamisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1019/70 muuttamisesta

59

 
1975 L 069 0010
 

31975R0699

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 699/75, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1975, Grana Padano ja Parmigiano Reggiano -juustojen markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1107/68 muuttamisesta

61

 
1975 L 074 0002
 

31975R0741

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 741/75, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1975, sokerijuurikkaiden ostoa koskevista erityissäännöistä

62

 
1975 L 079 0017
 

31975R0825

 

Komission asetus (ETY) N:o 825/75, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1975, sokerialan vientimaksujen soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

63

 
1975 L 083 0011
 

31975R0859

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 859/75, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1975, Grana Padano ja Parmigiano Reggiano -juustojen markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1107/68 muuttamisesta

67

 
1975 L 088 0009
 

31975R0912

 

Komission asetus (ETY) N:o 912/75, annettu 8 päivänä huhtikuuta 1975, asetuksen (ETY) N:o 1105/68 muuttamisesta tilavoin tuotannosta saadulle rasvattomalle maidolle myönnettävän tuen osalta

68

 
1975 L 091 0014
 

31975R0949

 

Komission asetus (ETY) N:o 949/75, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1975, asetuksen (ETY) N:o 315/68 muuttamisesta liljojen sipuleiden laatuvaatimusten osalta

69

 
1975 L 109 0005
 

31975R1093

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1093/75, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1975, asetusten (ETY) N:o 1107/68 ja (ETY) N:o 1108/68 muuttamisesta interventioelimiä koskevien tiettyjen juustojen ja rasvattoman maitojauheen ostoedellytysten osalta

71

 
1975 L 110 0001
 

31975R1102

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1102/75, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1975, asetuksen (ETY) N:o 766/68 muuttamisesta melassin ja siirappien vientitukien määräaikaisen vahvistamisen keskeyttämisen osalta

73

 
1975 L 128 0001
 

31975L0268

 

Neuvoston direktiivi 75/268/ETY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1975, vuoristoalueiden ja eräiden epäsuotuisien alueiden maataloudesta (75/268/ETY)

74

 
1975 L 131 0011
 

31975R1279

 

Komission asetus (ETY) N:o 1279/75, annettu 21 päivänä toukokuuta 1975, jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista rasva-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 205/73 muuttamisesta

81

 
1975 L 137 0020
 

31975R1344

 

Komission asetus (ETY) N:o 1344/75, annettu 27 päivänä toukokuuta 1975, interventioelinten hallussaan pitämän tupakan myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3389/73 muuttamisesta

84

 
1975 L 138 0012
 

31975R1353

 

Komission asetus (ETY) N:o 1353/75, annettu 28 päivänä toukokuuta 1975, tupakanlehdistä maksettavan palkkion myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1726/70 täydentämisestä palkkio-oikeuteen vaikuttavan tekijän osalta

85

 
1975 L 138 0013
 

31975R1354

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1354/75, annettu 28 päivänä toukokuuta 1975, raakatupakka-alan interventiota koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1727/70 täydentämisestä interventiohinnan maksun määräytymisperusteen osalta

86

 
1975 L 139 0027
 

31975R1375

 

Komission asetus (ETY) N:o 1375/75, annettu 29 päivänä toukokuuta 1975, humalantuottajien ryhmittymien hyväksymistä koskevista edellytyksistä Irlannissa

87

 
1975 L 165 0009
 

31975R1627

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1627/75, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1975, Israelista peräisin olevien tuoreiden sitruunoiden tuonnista

88

 
1975 L 172 0017
 

31975L0379

 

Neuvoston direktiivi, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1975, direktiivien 64/432/ETY, 64/433/ETY, 71/118/ETY, 72/461/ETY ja 72/462/ETY muuttamisesta pysyvän eläinlääkintäkomitean menettelyjen voimassaolon osalta (75/379/ETY)

90

 
1975 L 190 0035
 

31975D0456

 

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 1975, Euroopan talousyhteisön ja Intian tasavallan välisestä ruokosokeria koskevasta sopimuksesta (75/456/ETY)

91

 
1975 L 192 0006
 

31975L0431

 

Neuvoston direktiivi 75/431/ETY, annettu 10 päivänä heinäkuuta 1975, terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa annetun direktiivin 71/118/ETY muuttamisesta (75/431/ETY)

94

 
1975 L 196 0006
 

31975L0444

 

Neuvoston direktiivi, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1975, juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen, siemenperunoiden sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annettujen direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 66/403/ETY ja 69/208/ETY muuttamisesta (75/444/ETY)

115

 
1975 L 196 0014
 

31975L0445

 

Neuvoston toinen direktiivi 75/445/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1975, metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/404/ETY muuttamisesta (75/445/ETY)

123

 
1975 L 199 0037
 

31975D0460

 

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1975, yhteisistä tutkimusohjelmista ja tutkimusten yhteensovittamista koskevista ohjelmista eläinleukoosien, karjan jätevesien, naudanlihatuotannon ja kasvivalkuaisaineiden tuotannon aloilla (75/460/ETY:)

133

 
1975 L 202 0057
 

31975R1997

 

Komission asetus (ETY) N:o 1997/75, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1975, asetuksen (ETY) N:o 1579/74 muuttamisesta tärkkelyspitoisten tuotteiden tuontimaksun ennakolta vahvistamisen osalta

139

 
1975 L 203 0007
 

31975R2007

 

Komission asetus (ETY) N:o 2007/75, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1975, tärkkelyspitoisten tuotteiden vientimaksun soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

141

 
1975 L 213 0001
 

31975R2041

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2041/75, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1975, rasva-alan tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

143

 
1975 L 215 0010
 

31975R2113

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2113/75, annettu 12 päivänä elokuuta 1975, asetuksen N:o 470/67/ETY muuttamisesta interventioelinten haltuunottamien paddy- eli raakariisin lajikkeiden osalta

147

 
1975 L 215 0012
 

31975R2114

 

Komission asetus (ETY) N:o 2114/75, annettu 11 päivänä elokuuta 1975, eläinten ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maidolle annettavan tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1105/68 muuttamisesta

149

 
1975 L 228 0026
 

31975L0502

 

Komission direktiivi, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1975, niittynurmikan (Poa pratensis L.) siementen kaupan pitämisen rajoittamisesta virallisesti varmennettuihin "perussiemeniin" ja "varmennettuihin siemeniin" (75/502/ETY)

151

 
1975 L 254 0001
 

31975R2481

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2481/75, annettu 29 päivänä syyskuuta 1975, erityistoimenpiteistä yhteisön sitrushedelmäalan tuotannon ja kaupan pitämisen parantamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2511/69 muuttamisesta

152

 
1975 L 254 0038
 

31975R2498

 

Komission asetus (ETY) N:o 2498/75, annettu 30 päivänä syyskuuta 1975, taloudellisia korvauksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta tietyille yhteisön sitrushedelmille

154

 
1975 L 257 0012
 

31975R2520

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2520/75, annettu 2 päivänä lokakuuta 1975, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 497/70 muuttamisesta

156

 
1975 L 281 0017
 

31975R2728

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2728/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, tärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden ja perunatärkkelyksen tuotanto- ja kauppatuesta

157

 
1975 L 281 0018
 

31975R2729

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2729/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, viljan, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien sekoituksiin sovellettavista tuontimaksuista

158

 
1975 L 281 0020
 

31975R2730

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2730/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, glukoosista ja laktoosista

160

 
1975 L 281 0022
 

31975R2731

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2731/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, tavallisen vehnän, rukiin, ohran, maissin ja durumvehnän vakiolaaduista

162

 
1975 L 282 0001
 

31975R2759

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2759/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

170

 
1975 L 282 0019
 

31975R2763

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2763/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, yksityisen varastoinnin tukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä sianlihaalalla

179

 
1975 L 282 0021
 

31975R2764

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2764/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, teurastettuun sikaan sovellettavan tuontimaksun yhden tekijän laskentasääntöjen määrittämisestä

181

 
1975 L 282 0023
 

31975R2765

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2765/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, sianliha-alan huomattavaa hintojen nousua koskevista yleisistä säännöistä

183

 
1975 L 282 0025
 

31975R2766

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2766/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, niiden tuotteiden luettelosta, joille sulkuhinta vahvistetaan, ja säännöistä teurastetun sian sulkuhinnan vahvistamiseksi

185

 
1975 L 282 0039
 

31975R2768

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2768/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, vientitukien myöntämistä ja niiden määrän vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä sianliha-alalla

189

 
1975 L 282 0043
 

31975R2769

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2769/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, varotoimenpiteiden soveltamisedellytyksistä sianliha-alalla

193

 
1975 L 282 0049
 

31975R2771

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2771/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

196

 
1975 L 282 0064
 

31975R2773

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2773/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, muna-alalla sovellettavista maksun ja sulkuhinnan laskemista koskevista säännöistä

203

 
1975 L 282 0068
 

31975R2774

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2774/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, muna-alan vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä ja tukien suuruuden vahvistamisperusteista

207

 
1975 L 282 0072
 

31975R2775

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2775/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, muna-alan suojatoimenpiteiden soveltamisen edellytyksistä

211

 
1975 L 282 0077
 

31975R2777

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2777/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

213

 
1975 L 282 0084
 

31975R2778

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2778/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, siipikarjanliha-alalla sovellettavista maksun ja sulkuhinnan laskemista koskevista säännöistä

220

 
1975 L 282 0090
 

31975R2779

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2779/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, siipikarjanliha-alan vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä ja tukien suuruuden vahvistamisperusteista

226

 
1975 L 282 0094
 

31975R2780

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2780/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, siipikarjanliha-alan suojatoimenpiteiden soveltamisen edellytyksistä

230

 
1975 L 282 0100
 

31975R2782

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2782/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan

232

 
1975 L 282 0104
 

31975R2783

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2783/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä

236

 
1975 L 285 0005
 

31975R2863

 

Komission asetus (ETY) N:o 2863/75, annettu 3 päivänä marraskuuta 1975, eläinten ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maidolle annettavan tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1105/68 muuttamisesta

240

 
1975 L 300 0005
 

31975R3025

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3025/75, annettu 17 päivänä marraskuuta 1975, öljysiementen näytteiden otosta ja esikäsittelystä sekä öljy-, epäpuhtaus- ja kosteuspitoisuuden määrittämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 1470/68 muuttamisesta

241

 
1975 L 326 0004
 

31975R3280

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3280/75, annettu 16 päivänä joulukuuta 1975, elävän kasviaineiston ja kukkaviljelytuotteiden alan suojatoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

244

 
1975 L 328 0032
 

31975R3320

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3320/75, annettu 19 päivänä joulukuuta 1975, yksityiskohtaisista säännöistä riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien cif-hintojen ja maksujen määrittämisestä sekä niihin liittyvistä korjausmääristä annetun asetuksen (ETY) N:o 1613/71 muuttamisesta

246

Top