EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_005_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 05

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 05

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1972 L 232 0003
 

31972R2164

 

Komission asetus (ETY) N:o 2164/72 annettu 3 päivänä lokakuuta 1972 Bulgariasta lähtöisin olevien kuorellisten munien sekä teurastettujen kananpoikien ja hanhien lisämaksujen vahvistamatta jättämisestä

3

 
1972 L 244 0023
 

31972R2268

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2268/72 annettu 26 päivänä lokakuuta 1972 komission asetusten N:o 785/67/ETY ja N:o 282/67/ETY muuttamisesta hinnan osalta, joka on maksettava interventiota koskevasta myyntitarjouksesta rasva-alalla

5

 
1972 L 246 0001
 

31972D0356

 

Komission päätös tehty 18 päivänä lokakuuta 1972 määräysten antamisesta maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruun täytäntöönpanemiseksi (72/356/ETY:)

6

 
1972 L 248 0053
 

31972R2314

 

Komission asetus (ETY) N:o 2314/72 annettu 30 päivänä lokakuuta 1972 tietyistä viiniköynnöslajikkeiden viljelysoveltuvuuden tutkimista koskevista säännöksistä

25

 
1972 L 253 0011
 

31972R2351

 

Komission asetus (ETY) N:o 2351/72 annettu 8 päivänä marraskuuta 1972 asetusten (ETY) N:o 100/72 ja (ETY) N:o 1574/72 täydentämisestä sokerin denaturointimenettelyn osalta

32

 
1972 L 255 0009
 

31972R2369

 

Komission asetus (ETY) N:o 2369/72 annettu 10 päivänä marraskuuta 1972 voin myynnistä alennettuun hintaan jäsenvaltioiden armeijoille ja tietyille laitoksille ja yhteisöille annettujen asetusten (ETY) N:o 1282/72 ja (ETY) N:o 1717/72 muuttamisesta

33

 
1972 L 266 0007
 

31972R2455

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2455/72 annettu 21 päivänä marraskuuta 1972 hedelmä?- ja vihannesalan vientitukien myöntämistä ja niiden määrän vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2518/69 muuttamisesta

35

 
1972 L 267 0001
 

31972R2468

 

Komission asetus (ETY) N:o 2468/72 annettu 24 päivänä marraskuuta 1972 raakatupakka-alan interventiossa käytettävistä keruukeskuksista sekä jalostus- ja varastointikeskuksista

37

 
1972 L 287 0022
 

31972L0418

 

Neuvoston direktiivi annettu 6 päivänä joulukuuta 1972 juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen ja siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettujen direktiivien sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annetun direktiivin, vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annettujen direktiivien muuttamisesta (72/418/ETY)

40

 
1972 L 291 0003
 

31972R2707

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2707/72 annettu 19 päivänä joulukuuta 1972 hedelmä- ja vihannesalan suojatoimenpiteiden soveltamisedellytyksistä

49

 
1972 L 291 0015
 

31972R2714

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2714/72 annettu 19 päivänä joulukuuta 1972 voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteitä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 985/68 muuttamisesta

52

 
1972 L 295 0001
 

31972R2788

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2788/72 annettu 28 päivänä joulukuuta 1972 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (ETY) N:o 729/70 6 artiklan muuttamisesta

54

 
1972 L 298 0047
 

31972R2835

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2835/72 annettu 29 päivänä joulukuuta 1972 verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun asetuksen N:o 79/65/ETY muuttamisesta

55

 
1972 L 299 0004
 

31972R2847

 

Komission asetus (ETY) N:o 2847/72 annettu 29 päivänä joulukuuta 1972 asetusten (ETY) N:o 100/72 ja (ETY) N:o 1897/72 mukauttamisesta uusien jäsenvaltioiden yhteisöön liittymisen vuoksi

56

 
1972 L 302 0024
 

31972L0461

 

Neuvoston direktiivi 72/461/ETY annettu 12 päivänä joulukuuta 1972 eläinten terveyttä koskevista seikoista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa (72/461/ETY)

57

 
1972 L 302 0028
 

31972L0462

 

Neuvoston direktiivi 72/462/ETY annettu 12 päivänä joulukuuta 1972 terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista (72/462/ETY)

61

 
1973 L 018 0012
 

31973R0143

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 143/73 annettu 29 päivänä joulukuuta 1972 interventioelinten hallussaan pitämän tupakan ensiasteen jalostus- ja kauppakunnostussopimusten tekoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2603/71 täydentämisestä uusien jäsenvaltioiden yhteisöön liittymisen vuoksi

88

 
1973 L 023 0004
 

31973R0199

 

Komission asetus (ETY) N:o 199/73 annettu 29 päivänä joulukuuta 1972 komission asetusten (ETY) N:o 2622/71, (ETY) N:o 837/72 ja (ETY) N:o 1053/72 täydentämisestä vilja-alan osalta uusien jäsenvaltioiden yhteisöön liittymisen vuoksi

89

 
1973 L 023 0015
 

31973R0205

 

Komission asetus (ETY) N:o 205/73 annettu 25 päivänä tammikuuta 1973 jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista rasva-alalla

91

 
1973 L 025 0002
 

31973R0175

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 175/73 annettu 22 päivänä tammikuuta 1973 erityistoimenpiteistä yhteisön sitrushedelmäalan tuotannon ja kaupan pitämisen parantamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2511/69 muuttamisesta

95

 
1973 L 048 0010
 

31973R0486

 

Komission asetus (ETY) N:o 486/73 annettu 13 päivänä helmikuuta 1973 puhdistamattomiin oliiviöljyihin sovellettavien maksujen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1004/71 muuttamisesta

96

 
1973 L 049 0018
 

31973R0501

 

Komission asetus (ETY) N:o 501/73, annettu 20 päivänä helmikuuta 1973, tiettyjen kasviöljyjen tuontiin sovellettavan tasausmaksun soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen N:o 283/67/ETY muuttamisesta

97

 
1973 L 051 0003
 

31973R0527

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 527/73, annettu 19 päivänä helmikuuta 1973, rapsin- ja rypsinsiemeniä koskevista erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1569/72 muuttamisesta

99

 
1973 L 053 0004
 

31973R0453

 

Komission asetus (ETY) N:o 453/73 annettu 31 päivänä tammikuuta 1973 yhteisön laajennettua maidosta ja maitotuotteista annettujen asetusten (ETY) N:o 990/72, 1259/72, 1282/72, 1717/72, 2474/72 ja 2537/72 muuttamisesta

100

 
1973 L 056 0006
 

31973R0572

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 572/73 annettu 26 päivänä helmikuuta 1973 muna- ja siipikarjanliha-alan vientitukien ennakkovahvistusjärjestelmään kuuluvien tuotteiden luettelon vahvistamisesta

103

 
1973 L 059 0085
 

31973R0429

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 429/73 annettu 5 päivänä helmikuuta 1973 asetuksen (ETY) N:o 1059/69 soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen Turkista peräisin olevien tavaroiden yhteisöön tuonnissa sovellettavista erityisistä säännöksistä

105

 
1973 L 066 0016
 

31973R0686

 

Komission asetus (ETY) N:o 686/73 annettu 8 päivänä maaliskuuta 1973 eläinten ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maidolle myönnettävää tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1105/68 muuttamisesta

108

 
1973 L 068 0001
 

31973R0706

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 706/73 annettu 12 päivänä maaliskuuta 1973 Kanaalisaariin ja Mansaareen sovellettavista maataloustuotteiden kauppaa koskevista yhteisön säännöksistä

110

 
1973 L 074 0014
 

31973R0776

 

Komission asetus (ETY) N:o 776/73 annettu 20 päivänä maaliskuuta 1973 sopimusten kirjaamisesta ja tietojen toimittamisesta humala-alalla

112

 
1973 L 078 0009
 

31973R0807

 

Komission asetus (ETY) N:o 807/73 annettu 23 päivänä maaliskuuta 1973 asetuksen (ETY) N:o 1698/70 muuttamisesta sen säännösten mukauttamiseksi asetuksella (ETY) N:o 1769/72 viinialalla käyttöönotettuun saateasiakirjajärjestelmään

114

 
1973 L 083 0021
 

31973L0046

 

Neljäs komission direktiivi annettu 5 päivänä joulukuuta 1972 yhteisön määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten (73/46/ETY)

115

 
1973 L 083 0035
 

31973L0047

 

Komission direktiivi annettu 5 päivänä joulukuuta 1972 yhteisön määritysmenetelmästä rehujen virallista tarkastusta varten 18 päivänä marraskuuta 1971 annetun toisen komission direktiivin muuttamisesta (73/47/ETY)

129

 
1973 L 083 0043
 

31973D0053

 

Komission päätös tehty 26 päivänä helmikuuta 1973 jäsenvaltioiden suojatoimenpiteistä swine vesicular -tautia vastaan (73/53/ETY:)

130

 
1973 L 086 0026
 

31973R0879

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 879/73 annettu 26 päivänä maaliskuuta 1973 jäsenvaltioiden humala-alan hyväksytyille tuottajaryhmittymille myöntämien tukien myöntämisestä ja korvaamisesta

131

 
1973 L 099 0004
 

31973R0986

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 986/73 annettu 9 päivänä huhtikuuta 1973 asetuksen N:o 724/67/ETY muuttamisesta auringonkukansiemeniä markkinointivuoden kahden viimeisen kuukauden aikana koskevien interventioedellytysten osalta

134

 
1973 L 100 0032
 

31973R1010

 

Komission asetus (ETY) N:o 1010/73 annettu 13 päivänä huhtikuuta 1973 humala-alan hyväksyttyjen tuottajaryhmittymien hallintokulujen käsitteestä

135

 
1973 L 105 0004
 

31973R1054

 

Komission asetus (ETY) N:o 1054/73 annettu 18 päivänä huhtikuuta 1973 yksityiskohtaisista säännöistä silkkiäistoukkien tuesta

136

 
1973 L 106 0001
 

31973R1014

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1014/73 annettu 27 päivänä maaliskuuta 1973 asetuksen (ETY) N:o 827/68/ETY sekä asetusten N:o 1009/67/ETY, (ETY) N:o 950/68 ja (ETY) N:o 2358/71 muuttamisesta

138

 
1973 L 133 0113
 

31973R1252

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1252/73 annettu 14 päivänä toukokuuta 1973 Kyprokselta peräisin olevien sitrushedelmien tuonnista

144

 
1973 L 141 0028
 

31973R1356

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1356/73 annettu 15 päivänä toukokuuta 1973 rapsin- ja rypsinsiemeniä koskevista erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1569/72 muuttamisesta

146

 
1973 L 145 0001
 

31973R1460

 

Komission asetus (ETY) N:o 1460/73 annettu 16 päivänä toukokuuta 1973 jäsenvaltioiden hyväksytyille humalantuottajien ryhmittymille myöntämiä tukia koskevista korvaushakemuksista

148

 
1973 L 154 0001
 

31973R1527

 

Komission asetus (ETY) N:o 1527/73 annettu 28 päivänä toukokuuta 1973 tietyistä jäsenmaiden ja komission välisistä tiedonannoista muna-alalla ja siipikarjanliha-alalla

153

 
1973 L 165 0006
 

31973R1640

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1640/73 annettu 18 päivänä kesäkuuta 1973 eläinten ruokintaan tarkoitetun sokerin denaturointia koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2049/69 muuttamisesta

156

 
1973 L 172 0018
 

31973L0150

 

Neuvoston direktiivi 73/150/ETY annettu 5 päivänä kesäkuuta 1973 nautaeläinten ja sikojen yhteisön sisäisestä kaupasta 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (73/150/ETY)

157

 
1973 L 181 0012
 

31973R1793

 

Asetus (ETY) N:o 1793/73 annettu 2 päivänä heinäkuuta 1973 asetuksen (ETY) N:o 315/68 ja asetuksen (ETY) N:o 537/70 muuttamisesta tiettyjen tulppaanilajikkeiden kokovaatimusten osalta

158

 
1973 L 204 0017
 

31973R1994

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1994/73 annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973 jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista rasva-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 205/73 täydentämisestä

160

 
1973 L 207 0030
 

31973R2039

 

Komission asetus (ETY) N:o 2039/73 annettu 27 päivänä heinäkuuta 1973 Puolasta ja Romaniasta tuotavien teurastettujen ankkojen lisämaksun vahvistamatta jättämistä koskevien asetusten (ETY) N:o 565/68 ja 2261/69 muuttamisesta

161

 
1973 L 251 0101
 

31973R2411

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2411/73 annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973 Egyptin arabitasavallasta peräisin olevien sitrushedelmien tuonnista

163

 
1973 L 279 0033
 

31973D0298

 

Komission päätös tehty 3 päivänä lokakuuta 1973 valtuutuksen myöntämisestä tiettyihin hallintotoimenpiteisiin maatalouden yhteisessä markkinajärjestelyssä 3 päivänä huhtikuuta 1968 tehdyn komission päätöksen täydentämisestä (73/298/ETY:)

165

 
1973 L 297 0001
 

31973R2878

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2878/73 annettu 22 päivänä lokakuuta 1973 pellavan ja hampun tuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 619/71 muuttamisesta

168

 
1973 L 299 0001
 

31973R2910

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2910/73 annettu 23 päivänä lokakuuta 1973 asetuksen N:o 79/65/ETY muuttamisesta kirjanpitotietojen käytön, seuranta-alan ja niiden kirjanpitotilojen määrän osalta, jotka on sisällytettävä Euroopan talousyhteisön maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon

170

 
1973 L 302 0001
 

31973R2942

 

Komission asetus (ETY) N:o 2942/73 annettu 30 päivänä lokakuuta 1973 riisin tuonnista Egyptin arabitasavallasta 24 päivänä heinäkuuta 1973 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2412/73 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

173

 
1973 L 308 0027
 

31973D0334

 

Komission päätös tehty 7 päivänä marraskuuta 1973 valtuutuksen myöntämisestä tiettyihin hallintotoimenpiteisiin maatalouden yhteisessä markkinajärjestelyssä 3 päivänä huhtikuuta 1968 tehdyn komission päätöksen täydentämisestä (73/334/ETY:)

175

 
1973 L 314 0020
 

31973R3083

 

Komission asetus (ETY) N:o 3083/73 annettu 14 päivänä marraskuuta 1973 siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2358/71 soveltamisessa tarvittavien tietojen toimittamisesta

176

 
1973 L 323 0032
 

31973D0357

 

Komission päätös tehty 21 päivänä marraskuuta 1973 valtuutuksen myöntämisestä tiettyihin hallintotoimenpiteisiin maatalouden yhteisessä markkinajärjestelyssä 3 päivänä huhtikuuta 1968 tehdyn komission päätöksen täydentämisestä (73/357/ETY:)

178

 
1973 L 326 0010
 

31973R3197

 

Komission asetus (ETY) N:o 3197/73 annettu 23 päivänä marraskuuta 1973 vientimaksun tarjouskilpailuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialalla

179

 
1973 L 326 0017
 

31973L0358

 

Neuvoston direktiivi 73/358/ETY annettu 19 päivänä marraskuuta 1973 tiettyjen direktiivien muuttamisesta yhteisön laajenemisen vuoksi (73/358/ETY)

182

 
1973 L 345 0047
 

31973R3389

 

Komission asetus (ETY) N:o 3389/73 annettu 13 päivänä joulukuuta 1973 interventioelinten hallussaan pitämän tupakan myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä

184

 
1973 L 356 0079
 

31973L0438

 

Neuvoston direktiivi annettu 11 päivänä joulukuuta 1973 juurikkaiden, rehukasvien, viljakasvien siementen ja siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettujen direktiivien sekä öljy- ja kuitukasvien pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annetun direktiivin sekä vihannesten siementen pitämisestä kaupan ja viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annettujen direktiivien muuttamisesta (73/438/ETY)

187

 
1973 L 357 0006
 

31973R3477

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3477/73 annettu 17 päivänä joulukuuta 1973 asetuksen (ETY) N:o 1569/72 muuttamisesta Italiassa vallitsevan rapsin- ja rypsinsiementen hintatason osalta rahamarkkinoiden tilanteen kehityksen seurauksena

191

 
1973 L 361 0008
 

31973R3539

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3539/73, annettu 18 päivänä joulukuuta 1973, muiden kuin kaupallisten pikkulähetyksinä lähetettävien asetuksen (ETY) N:o 1059/69 soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden ja tavaroiden tuonnista kannettavasta maksusta

192

 
1974 L 015 0035
 

31974L0013

 

Komission direktiivi 74/13/ETY annettu 4 päivänä joulukuuta 1973 metsänviljelyaineiston ulkoista laatua koskevista vaatimuksista 30 päivänä maaliskuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin liitteen 3 muuttamisesta (74/13/ETY)

193

 
1974 L 018 0097
 

31974R0155

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 155/74 annettu 17 päivänä joulukuuta 1973 Libanonista peräisin olevien sitrushedelmien tuonnista

194

 
1974 L 038 0031
 

31974L0063

 

Neuvoston direktiivi 74/63/ETY annettu 17 päivänä joulukuuta 1973 haitallisten aineiden ja tuotteiden suurimmista sallituista pitoisuuksista rehuissa (74/63/ETY)

196

 
1974 L 056 0015
 

31974R0468

 

Komission asetus (ETY) N:o 468/74 annettu 26 päivänä helmikuuta 1974 kolmansiin maihin vietävien kukkasipulien ja -mukuloiden vähimmäishintajärjestelmästä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1767/68 muuttamisesta

202

 
1974 L 077 0032
 

31974R0639

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 639/74 annettu 21 päivänä maaliskuuta 1974 viinialan tarjoushintojen vapaasti rajalla vahvistamisen ja tasoitusmaksun vahvistamisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1019/70 muuttamisesta

203

 
1974 L 083 0013
 

31974R0683

 

Komission asetus (ETY) N:o 683/74 annettu 27 päivänä maaliskuuta 1974 yksityiskohtaisista säännöistä silkkiäistoukkien tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1054/73 muuttamisesta

204

 
1974 L 085 0058
 

31974R0666

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 666/74 annettu 28 päivänä maaliskuuta 1974 eläinten ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maidolle ja rasvattomalle maitojauheelle myönnettävää tukea koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 986/68 täydentämisestä

205

 
1974 L 085 0061
 

31974R0668

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 668/74 annettu 28 päivänä maaliskuuta 1974 silkkiäistoukkien tuen myöntämisen yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 922/72 muuttamisesta

206

 
1974 L 105 0012
 

31974R0903

 

Komission asetus (ETY) N:o 903/74 annettu 17 päivänä huhtikuuta 1974 tupakanlehdistä maksettavan palkkion myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1726/70 muuttamisesta maksumenettelyjen osalta

207

 
1974 L 105 0013
 

31974R0904

 

Komission asetus (ETY) N:o 904/74, annettu 17 päivänä huhtikuuta 1974, raakatupakka-alan interventiota koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1727/70 muuttamisesta tupakan kosteuspitoisuuden osalta

208

 
1974 L 108 0007
 

31974L0203

 

Viides komission direktiivi 74/203/ETY annettu 25 päivänä maaliskuuta 1974 yhteisön määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten (74/203/ETY)

210

Top