Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_003_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 03

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 03

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1969 L 324 0012
 

31969R2596

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2596/69, annettu 18 päivänä joulukuuta 1969, oliiviöljyalan suojatoimenpiteiden soveltamisen edellytyksistä

3

 
1969 L 324 0023
 

31969R2602

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2602/69, annettu 18 päivänä joulukuuta 1969, hallintokomiteamenettelyn säilyttämisestä

6

 
1970 L 011 0001
 

31970R0059

 

Komission asetus (ETY) N:o 59/70, annettu 14 päivänä tammikuuta 1970, Romaniasta lähtöisin olevien kuorellisten munien lisämaksujen vahvistamatta jättämisestä

8

 
1970 L 028 0016
 

31970R0210

 

Komission asetus (ETY) N:o 210/70, annettu 4 päivänä helmikuuta 1970, maito- ja maitotuotealaa koskevista jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista annetun asetuksen (ETY) N:o 210/69 muuttamisesta

10

 
1970 L 034 0007
 

31970R0251

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 251/70, annettu 11 päivänä helmikuuta 1970, öljysiementen interventiota koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen N:o 282/67/ETY muuttamisesta

12

 
1970 L 050 0001
 

31970R0394

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 394/70, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1970, sokerin vientitukien myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

13

 
1970 L 062 0015
 

31970R0497

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 497/70, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1970, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

18

 
1970 L 067 0010
 

31970R0537

 

Komission asetus (ETY) N:o 537/70, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1970, tietyistä kolmansiin maihin vietäviin kukkasipuleihin ja -mukuloihin sovellettavista laatuvaatimusperusteista poikkeavien toimenpiteiden sallimisesta jäsenvaltioille

20

 
1970 L 067 0012
 

31970R0538

 

Komission asetus (ETY) N:o 538/70, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1970, asetuksen (ETY) N:o 315/68 muuttamisesta lajin Anemone coronaria kokovaatimuksen osalta

22

 
1970 L 094 0013
 

31970R0729

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 729/70, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1970, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta

23

 
1970 L 118 0013
 

31970R1019

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1019/70, annettu 29 päivänä toukokuuta 1970, viinialan tarjoushintojen vapaasti rajalla vahvistamisen ja tasoitusmaksun vahvistamisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

29

 
1970 L 118 0025
 

31970D0281

 

Komission päätös, tehty 27 päivänä toukokuuta 1970, valtuutuksen myöntämisestä tiettyihin hallintotoimenpiteisiin maatalouden yhteisessä markkinajärjestelyssä 3 päivänä huhtikuuta 1968 tehdyn komission päätöksen täydentämisestä (70/281/ETY:)

32

 
1970 L 144 0001
 

31970R1285

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1285/70, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1970, interventioelinten ostaman rasvattoman maitojauheen myyntiä koskevasta erityistoimenpiteestä

34

 
1970 L 146 0001
 

31970R1308

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1308/70, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1970, pellava- ja hamppualan yhteisestä markkinajärjestelystä

35

 
1970 L 154 0013
 

31970R1381

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1381/70, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1970, asetuksen (ETY) N:o 1470/68 muuttamisesta interventioon tarjottavien öljysiementen öljypitoisuuden määrittämisen osalta

39

 
1970 L 156 0029
 

31970R1411

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1411/70, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1970, melassin maksujen ennakkovahvistuksen soveltamisesta sekä sokerin, sokerijuurikkaan ja melassin tuonti- ja vientitodistuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 836/68 muuttamisesta

40

 
1970 L 164 0032
 

31970R1467

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1467/70, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1970, tietyistä raakatupakka-alan interventiota koskevista yleisistä säännöistä

42

 
1970 L 164 0035
 

31970R1469

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1469/70, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1970, interventioelinten haltuunottaman tupakan prosenttiosuuksista ja määristä sekä yhteisön tupakkatuotannon prosenttiosuudesta, jonka ylittyminen käynnistää asetuksen (ETY) N:o 727/70 13 artiklassa säädetyn menettelyn

44

 
1970 L 165 0008
 

31970R1491

 

Komission asetus (ETY) N:o 1491/70, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, sokerialan maksujen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 837/68 muuttamisesta

47

 
1970 L 169 0055
 

31970R1559

 

Komission asetus (ETY) N:o 1559/70, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1970, markkinoilta vedettyjen hedelmien ja vihannesten rehuteollisuudelle toimittamista koskevista edellytyksistä

48

 
1970 L 169 0063
 

31970R1561

 

Komission asetus (ETY) N:o 1561/70, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1970, tiettyjen markkinoilta vedettyjen hedelmien tislaamistoimien antamisen edellytyksistä

52

 
1970 L 169 0067
 

31970R1562

 

Komission asetus (ETY) N:o 1562/70, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1970, tiettyjen markkinoilta vedettyjen hedelmien tislaamoteollisuudelle toimittamisen edellytyksistä

56

 
1970 L 170 0001
 

31970D0372

 

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 1970, pysyvän rehukomitean perustamisesta (70/372/ETY:)

60

 
1970 L 170 0002
 

31970L0373

 

Neuvoston direktiivi 70/373/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1970, yhteisön näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten (70/373/ETY:)

61

 
1970 L 175 0017
 

31970R1618

 

Komission asetus (ETY) N:o 1618/70, annettu 7 päivänä elokuuta 1970, pöytäviinien ja tma-laatuviinien makeuttamisen valvonnan edellytyksistä

63

 
1970 L 190 0004
 

31970R1698

 

Komission asetus (ETY) N:o 1698/70, annettu 25 päivänä elokuuta 1970, määritetyillä alueilla tuotettujen laatuviinien valmistamista koskevista tietyistä poikkeuksista

65

 
1970 L 191 0001
 

31970R1726

 

Komission asetus (ETY) N:o 1726/70, annettu 25 päivänä elokuuta 1970, tupakanlehdistä maksettavan palkkion myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

67

 
1970 L 191 0005
 

31970R1727

 

Komission asetus (ETY) N:o 1727/70, annettu 25 päivänä elokuuta 1970, raakatupakka-alan interventiota koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

71

 
1970 L 191 0018
 

31970R1728

 

Komission asetus (ETY) N:o 1728/70, annettu 25 päivänä elokuuta 1970, raakatupakka-alan hintojen korotusten ja alennusten asteikoista

84

 
1970 L 225 0001
 

31970L0457

 

Neuvoston direktiivi 70/457/ETY, annettu 29 päivänä syyskuuta 1970, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta (70/457/ETY:)

89

 
1970 L 225 0007
 

31970L0458

 

Neuvoston direktiivi 70/458/ETY, annettu 29 päivänä syyskuuta 1970, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (70/458/ETY)

95

 
1970 L 228 0004
 

31970R2048

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2048/70, annettu 13 päivänä lokakuuta 1970, Israelista peräisin olevien sitrushedelmien tuonnista

110

 
1970 L 241 0005
 

31970R2224

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2224/70, annettu 29 päivänä lokakuuta 1970, asetuksen N:o 163/67/ETY täydentämisestä siipikarjatuotteiden lisämaksujen vahvistamatta jättämisen edellytysten osalta

112

 
1970 L 246 0003
 

31970R2274

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2274/70, annettu 10 päivänä marraskuuta 1970, sokerialan interventio-ostoa koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 447/68 muuttamisesta

114

 
1970 L 257 0001
 

31970R2365

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2365/70, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, Marokosta peräisin olevien sitrushedelmien tuonnista annetun asetuksen (ETY) N:o 1467/69 muuttamisesta

115

 
1970 L 265 0013
 

31970R2474

 

Komission asetus (ETY) N:o 2474/70, annettu 7 päivänä joulukuuta 1970, Puolasta lähtöisin olevien teurastettujen kalkkunoiden lisämaksun vahvistamatta jättämisestä

116

 
1970 L 270 0001
 

31970L0524

 

Neuvoston direktiivi, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (70/524/ETY)

118

 
1970 L 275 0023
 

31970R2566

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2566/70, annettu 18 päivänä joulukuuta 1970, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 497/70 täydentämisestä

135

 
1970 L 277 0007
 

31970R2596

 

Komission asetus (ETY) N:o 2596/70, annettu 21 päivänä joulukuuta 1970, raakatupakka-alaa koskevien asetusten (ETY) N:o 1726/70 ja 1727/70 saksankielisen toisinnon sekä asetuksen (ETY) N:o 1727/70 italiankielisen toisinnon muuttamisesta

136

 
1970 L 284 0055
 

31970R2665

 

Komission asetus (ETY) N:o 2665/70, annettu 29 päivänä joulukuuta 1970, interventio-ostojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 391/68 muuttamisesta

138

 
1971 L 039 0001
 

31971R0326

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 326/71, annettu 15 päivänä helmikuuta 1971, raakatupakka-alan vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä ja niiden määrän vahvistamisperusteista

140

 
1971 L 039 0003
 

31971R0327

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 327/71, annettu 15 päivänä helmikuuta 1971, tietyistä interventioelinten hallussaan pitämän tupakan ensiasteen jalostus- ja kauppakunnostussopimuksia, varastointisopimuksia ja myyntiä koskevista yleisistä säännöistä

142

 
1971 L 055 0023
 

31971L0118

 

Neuvoston direktiivi 71/118/ETY, annettu 15 päivänä helmikuuta 1971, terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa (71/118/ETY:)

144

 
1971 L 058 0001
 

31971R0508

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 508/71, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1971, kypsytettävien juustojen yksityiselle varastoinnille annettavan tuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä

161

 
1971 L 071 0016
 

31971L0140

 

Neuvoston direktiivi, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1971, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan 9 päivänä huhtikuuta 1968 annetun direktiivin muuttamisesta (71/140/ETY:)

163

 
1971 L 072 0002
 

31971R0619

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 619/71, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1971, pellavan ja hampun tuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä

166

 
1971 L 072 0004
 

31971R0620

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 620/71, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1971, pellavan- ja hampunvarsien myyntiä koskevien sopimusten kehyssäännöksistä

168

 
1971 L 075 0016
 

31971R0651

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 651/71, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1971, tietyistä öljysiementen vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

170

 
1971 L 087 0014
 

31971L0161

 

Neuvoston direktiivi 71/161/ETY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1971, yhteisössä kaupan pidettävän metsänviljelyaineiston ulkoista laatua koskevista vaatimuksista (71/161/ETY:)

172

 
1971 L 087 0024
 

31971L0162

 

Neuvoston direktiivi, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1971, juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen, siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettujen direktiivien sekä öljy-ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annetun direktiivin sekä vihannesten siementen pitämisestä kaupan 29 päivänä syyskuuta 1970 annetun direktiivin muuttamisesta (71/162/ETY:)

182

 
1971 L 088 0007
 

31971R0801

 

Komission asetus (ETY) N:o 801/71, annettu 19 päivänä huhtikuuta 1971, tietyistä kolmansiin maihin vietäviin tuoreisiin leikkokukkiin sovellettavista laatuvaatimus-perusteista poikkeavien toimenpiteiden sallimisesta jäsenvaltioille

187

 
1971 L 088 0008
 

31971R0802

 

Komission asetus (ETY) N:o 802/71, annettu 19 päivänä huhtikuuta 1971, tuoreiden leikkokukkien ja tuoreen leikkovihreän laatuvaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 316/68 muuttamisesta

188

 
1971 L 092 0029
 

31971R0849

 

Komission asetus (ETY) N:o 849/71, annettu 1 päivänä huhtikuuta 1971, maito- ja maitotuotealaa koskevista jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista annetun asetuksen (ETY) N:o 210/69 muuttamisesta

189

 
1971 L 098 0042
 

31971R0912

 

Komission asetus (ETY) N:o 912/71, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1971, interventio-ostojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 391/68 ranskan- ja italiankielisten toisintojen muuttamisesta

191

 
1971 L 103 0010
 

31971R0951

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 951/71, annettu 7 päivänä toukokuuta 1971, maito- ja maitotuotealan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1098/68 muuttamisesta

193

 
1971 L 109 0017
 

31971R1004

 

Komission asetus (ETY) N:o 1004/71, annettu 14 päivänä toukokuuta 1971, puhdistamattomiin oliiviöljyihin sovellettavien maksujen vahvistamisesta

195

 
1971 L 114 0010
 

31971R1048

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1048/71, annettu 25 päivänä toukokuuta 1971, sokerin vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 766/68 muuttamisesta tuen tarkistamisen osalta

198

 
1971 L 115 0044
 

31971D0199

 

Komission päätös, tehty 26 päivänä toukokuuta 1971, valtuutuksen myöntämisestä tiettyihin hallintotoimenpiteisiin maatalouden yhteisessä markkinajärjestelyssä 3 päivänä huhtikuuta 1968 tehdyn komission päätöksen täydentämisestä (71/199/ETY:)

199

 
1971 L 116 0001
 

31971R1075

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1075/71, annettu 25 päivänä toukokuuta 1971, voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteitä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 985/68 muuttamisesta

201

 
1971 L 116 0002
 

31971R1076

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1076/71, annettu 25 päivänä toukokuuta 1971, asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetystä tasausmaksusta tiettyjen rasvojen tuonnissa

202

 
1971 L 123 0007
 

31971R1172

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1172/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, pellava- ja hamppukuitujen yksityisen varastoinnin tukia koskevista yleisistä säännöistä

204

 
1971 L 127 0022
 

31971R1215

 

Komission asetus (ETY) N:o 1215/71, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1971, pellavan- ja hampunvarsien myyntisopimusten kehyssäännösten tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä

206

 
1971 L 132 0001
 

31971R1261

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1261/71, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1971, maatalouden eri aloilla tiettyjen terveyteen liittyvien ongelmien vuoksi toteutettavista erityistoimenpiteistä

207

 
1971 L 148 0004
 

31971R1411

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1411/71, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1971, maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista lisäsäännöistä yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 04.01 kuuluvien tuotteiden osalta

209

 
1971 L 155 0013
 

31971L0250

 

Ensimmäinen komission direktiivi, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1971, yhteisön määritysmenetelmästä rehujen virallista tarkastusta varten (71/250/ETY:)

213

 
1971 L 160 0014
 

31971R1523

 

Komission asetus (ETY) N:o 1523/71, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1971, jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista pellava- ja hamppualalla

238

 
1971 L 160 0016
 

31971R1524

 

Komission asetus (ETY) N:o 1524/71, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1971, pellava- ja hamppukuitujen yksityisen varastoinnin tukia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

240

 
1971 L 165 0023
 

31971R1570

 

Komission asetus (ETY) N:o 1570/71, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1971, Bulgariasta lähtöisin olevien elävien ja teurastettujen sikojen sekä tiettyjen sian ruhonosien tuonnin lisämaksujen vahvistamatta jättämisestä

242

 
1971 L 168 0028
 

31971R1613

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1613/71, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, yksityiskohtaisista säännöistä riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien cif-hintojen ja maksujen määrittämisestä sekä niihin liittyvistä korjausmääristä

244

Top