EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_002_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 02

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 02

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1968 L 053 0037
 

31968R0246

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 246/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, juurikkaan toimitussopimusten eriyttämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

3

 
1968 L 055 0001
 

31968R0234

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 234/68, annettu 27 päivänä helmikuuta 1968, elävän kasviaineiston ja kukkaviljelytuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn luomisesta

5

 
1968 L 071 0001
 

31968R0315

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/68, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1968, kukkasipulien ja -mukuloiden laatuvaatimusten vahvistamisesta

9

 
1968 L 071 0008
 

31968R0316

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 316/68, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1968, tuoreiden leikkokukkien ja tuoreen leikkovihreän laatuvaatimuksista

16

 
1968 L 080 0005
 

31968R0391

 

Komission asetus (ETY) N:o 391/68, annettu 1 päivänä huhtikuuta 1968, interventio-ostojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla

24

 
1968 L 089 0003
 

31968R0431

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 431/68, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, raakasokerin vakiolaadusta ja yhteisön rajanylityspaikasta sokerialan cif-hintojen laskemiseksi

27

 
1968 L 089 0013
 

31968D0183

 

Komission päätös, tehty 3 päivänä huhtikuuta 1968, valtuutuksen myöntämisestä tiettyihin hallintotoimenpiteisiin maatalouden yhteisessä markkinajärjestelyssä (68/183/ETY)

28

 
1968 L 091 0005
 

31968R0447

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 447/68, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, sokerialan interventio-ostoa koskevista yleisistä säännöistä

30

 
1968 L 093 0015
 

31968L0193

 

Neuvoston direktiivi, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan (68/193/ETY)

32

 
1968 L 107 0006
 

31968R0564

 

Komission asetus (ETY) N:o 564/68, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1968, Puolasta lähtöisin olevien elävien ja teurastettujen sikojen tuonnin lisämaksujen vahvistamatta jättämisestä

42

 
1968 L 107 0007
 

31968R0565

 

Komission asetus (ETY) N:o 565/68, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1968, Puolasta lähtöisin olevien teurastettujen kukkojen, kanojen ja kananpoikien sekä ankkojen ja hanhien lisämaksujen vahvistamatta jättämisestä

44

 
1968 L 143 0006
 

31968R0766

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 766/68, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1968, sokerin vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä

46

 
1968 L 143 0016
 

31968R0770

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 770/68, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1968, sokerialan maksujen vahvistamisesta ennakolta

51

 
1968 L 148 0013
 

31968R0804

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 804/68, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1968, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä

52

 
1968 L 148 0024
 

31968R0805

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 805/68, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1968, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

63

 
1968 L 149 0046
 

31968R0821

 

Komission asetus (ETY) N:o 821/68, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1968, vientituen myöntämiseen sovellettavasta kuorittujen viljanjyvien ja pyöristettyjen viljanjyvien määritelmästä

74

 
1968 L 151 0016
 

31968R0827

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 827/68, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1968, tiettyjen perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä

76

 
1968 L 151 0042
 

31968R0837

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 837/68, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1968, sokerialan maksujen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

81

 
1968 L 155 0001
 

31968R0876

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 876/68, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1968, maito- ja maitotuotealan vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä sekä niiden suuruuden vahvistamisperusteista

84

 
1968 L 156 0002
 

31968R0885

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 885/68, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1968, naudanliha-alan vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä ja niiden suuruuden vahvistamisperusteista

87

 
1968 L 156 0022
 

31968D0273

 

Komission päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1968, valtuutuksen myöntämisestä tiettyihin hallintotoimenpiteisiin maatalouden yhteisessä markkinajärjestelyssä 3 päivänä huhtikuuta 1968 tehdyn komission päätöksen täydentämisestä (68/273/ETY:)

89

 
1968 L 162 0012
 

31968R0937

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 937/68, annettu 10 päivänä heinäkuuta 1968, asetuksen N:o 470/67/ETY muuttamisesta interventioelinten haltuunottaman paddy- eli raakarii-sin laatujen ja määrien osalta

90

 
1968 L 166 0008
 

31968R0971

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 971/68, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1968, Grana Padano- ja Parmigiano Reggiano -juustojen markkinoiden interventiotoimenpiteitä koskevista yleisistä säännöistä

93

 
1968 L 169 0001
 

31968R0985

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 985/68, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1968, voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteitä koskevista yleisistä säännöistä

96

 
1968 L 169 0004
 

31968R0986

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 986/68 annettu 15 päivänä heinäkuuta 1968, eläinten ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maidolle ja rasvattomalle maitojauheelle myönnettävää tukea koskevista yleisistä säännöistä

100

 
1968 L 169 0006
 

31968R0987

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 987/68, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1968, kaseiiniksi ja kaseinaateiksi jalostetulle rasvattomalle maidolle myönnettävää tukea koskevista yleisistä säännöistä

102

 
1968 L 169 0010
 

31968R0989

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 989/68, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1968, naudanliha-alan yksityisen varastoinnin tukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä

104

 
1968 L 170 0014
 

31968R0998

 

Komission asetus (ETY) N:o 998/68, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1968, Unkarista lähtöisin olevien teurastettujen sikojen ja tiettyjen sian ruhonosien tuonnin lisämaksujen vahvistamatta jättämisestä

106

 
1968 L 173 0004
 

31968R1014

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1014/68, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1968, rasvattoman maitojauheen julkista varastointia koskevista yleisistä säännöistä

108

 
1968 L 180 0025
 

31968R1073

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1073/68, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1968, vapaasti rajalla -hintojen ja maksujen vahvistamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealalla

111

 
1968 L 180 0033
 

31968D0302

 

Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 1968, valtuutuksen myöntämisestä tiettyihin hallintotoimenpiteisiin maatalouden yhteisessä markkinajärjestelyssä 3 päivänä huhtikuuta 1968 tehdyn komission päätöksen täydentämisestä (68/302/ETY:)

114

 
1968 L 184 0010
 

31968R1098

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1098/68, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1968, maito- ja maitotuotealan vientitukia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

116

 
1968 L 184 0024
 

31968R1105

 

Komission asetus (ETY) N:o 1105/68, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1968, eläinten ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maidolle myönnettävää tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

119

 
1968 L 184 0029
 

31968R1107

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1107/68, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1968, Grana Padano- ja Parmigiano Reggiano -juustojen markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

122

 
1968 L 198 0013
 

31968R1216

 

Komission asetus (ETY) N:o 1216/68, annettu 9 päivänä elokuuta 1968, kolmansista maista tuotujen rehuseosten laktoosipitoisuuden määritysmenetelmästä

127

 
1968 L 221 0012
 

31968R1389

 

Komission asetus (ETY) N:o 1389/68, annettu 6 päivänä syyskuuta 1968, maitoa ja maitotuotteita koskevien eri asetusten muuttamisesta

131

 
1968 L 222 0006
 

31968R1397

 

Komission asetus (ETY) N:o 1397/68, annettu 6 päivänä syyskuuta 1968, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientituen ennakolta vahvistamisesta annetun asetuksen N:o 474/67/ETY muuttamisesta

133

 
1968 L 226 0017
 

31968R1431

 

Komission asetus (ETY) N:o 1431/68, annettu 13 päivänä syyskuuta 1968, asetuksen N:o 1043/67/ETY täydentämisestä määrittelemällä sokerintuotantoyrityksen käsite

134

 
1968 L 239 0001
 

31968R1469

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1469/68, annettu 23 päivänä syyskuuta 1968, öljysiemeniä koskevien asetusten N:o 282/67/ETY, N:o 284/67/ETY ja (ETY) N:o 911/68 muuttamisesta

135

 
1968 L 239 0002
 

31968R1470

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1470/68, annettu 23 päivänä syyskuuta 1968, öljysiementen näytteiden otosta ja esikäsittelystä sekä öljy-, epäpuhtaus- ja kosteuspitoisuuden määrittämisestä

137

 
1968 L 255 0023
 

31968D0361

 

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä lokakuuta 1968, pysyvän eläinlääkintäkomitean perustamisesta (68/361/ETY:)

160

 
1968 L 271 0007
 

31968R1767

 

Komission asetus (ETY) N:o 1767/68, annettu 6 päivänä marraskuuta 1968, kolmansiin maihin vietävien kukkasipulien ja -mukuloiden vähimmäishintajärjestelmästä

161

 
1969 L 014 0002
 

31969R0098

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 98/69, annettu 16 päivänä tammikuuta 1969, interventioelinten ostaman jäädytetyn naudanlihan myyntiä koskevista yleisistä säännöistä

163

 
1969 L 028 0001
 

31969R0210

 

Komission asetus (ETY) N:o 210/69, annettu 31 päivänä tammikuuta 1969, maito- ja maitotuotealaa koskevista jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista

165

 
1969 L 048 0004
 

31969L0061

 

Neuvoston direktiivi 69/61/ETY, annettu 18 päivänä helmikuuta 1969, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (69/61/ETY)

168

 
1969 L 048 0007
 

31969L0062

 

Neuvoston direktiivi 69/62/ETY, annettu 18 päivänä helmikuuta 1969, siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (69/62/ETY)

171

 
1969 L 048 0012
 

31969L0064

 

Neuvoston direktiivi 69/64/ETY, annettu 18 päivänä helmikuuta 1969 metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (69/64/ETY)

173

 
1969 L 054 0009
 

31969R0412

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 412/69, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1969, asetusten (ETY) N:o 1098/68 ja 1100/68 muuttamisesta tiettyjen maitotuotteiden viennissä mahdollisesti ilmenevien tiettyjen erityistapausten huomioon ottamiseksi

174

 
1969 L 061 0001
 

31969R0448

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 448/69, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1969, kukkasipulien ja -mukuloiden laatuvaatimusten vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 315/68 muuttamisesta

176

 
1969 L 061 0002
 

31969R0449

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 449/69, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1969, jäsenvaltioiden hedelmä- ja vihannestuottajien järjestöille myöntämien tukien korvaamisesta

178

 
1969 L 090 0012
 

31969R0685

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 685/69, annettu 14 päivänä huhtikuuta 1969, voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

180

 
1969 L 096 0001
 

31969R0729

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 729/69, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1969, sokerin vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 766/68 7 ja 8 artiklan muuttamisesta

186

 
1969 L 098 0001
 

31969R0749

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 749/69, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1969, asetusten (ETY) N:o 1014/68 ja (ETY) N:o 986/68 muuttamisesta eläinten ruokintaan käytettävän rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen osalta

188

 
1969 L 114 0009
 

31969R0878

 

Komission asetus (ETY) N:o 878/69, annettu 12 päivänä toukokuuta 1969, sokerialan maksujen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 837/68 muuttamisesta

190

 
1969 L 127 0012
 

31969R0972

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 972/69, annettu 28 päivänä toukokuuta 1969, rapsin- ja rypsinsiementen denaturointimenetelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 190/68 muuttamisesta

192

 
1969 L 155 0013
 

31969R1211

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1211/69, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1969, asetusten (ETY) N:o 971/68, 985/68 ja 1014/68 muuttamisesta Grana Padano ja Parmigiano Reggiano -juustojen sekä voin ja rasvattoman maitojauheen varastointiin tarkoitettujen varastojen luettelon laatimisen osalta

193

 
1969 L 163 0001
 

31969R1265

 

Komission asetus (ETY) N:o 1265/69, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1969, interventioelinten ostamaan sokeriin sovellettavista laadunmääritysmenetelmistä

195

 
1969 L 169 0003
 

31969L0208

 

Neuvoston direktiivi 69/208/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1969, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (69/208/ETY)

201

 
1969 L 171 0011
 

31969R1339

 

Komission asetus (ETY) N:o 1339/69, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1969, maito- ja maitotuotealaa koskevista jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista annetun asetuksen (ETY) N:o 210/69 muuttamisesta

212

 
1969 L 174 0010
 

31969R1353

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1353/69, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1969, maito- ja maitotuotealan vientitukia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1098/68 muuttamisesta

214

 
1969 L 179 0004
 

31969R1395

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1395/69, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1969, sokerialan interventio-ostoa koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 447/68 muuttamisesta

216

 
1969 L 187 0040
 

31969D0233

 

Komission päätös, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1969, valtuutuksen myöntämisestä tiettyihin hallintotoimenpiteisiin maatalouden yhteisessä markkinajärjestelyssä 3 päivänä huhtikuuta 1968 tehdyn komission päätöksen täydentämisestä (69/233/ETY:)

217

 
1969 L 197 0092
 

31969R1465

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1465/69, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1969, Marokosta peräisin olevien asetuksen (ETY) N:o 1059/69 soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden yhteisöön tuontiin sovellettavista erityissäännöksistä

218

 
1969 L 197 0095
 

31969R1467

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1467/69, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1969, Marokosta peräisin olevien sitrushedelmien tuonnista

220

 
1969 L 198 0092
 

31969R1470

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1470/69, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1969, Tunisiasta peräisin olevien asetuksen (ETY) N:o 1059/69 soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden yhteisöön tuontiin sovellettavista erityissäännöksistä

222

 
1969 L 246 0011
 

31969R1913

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1913/69, annettu 29 päivänä syyskuuta 1969, viljapohjaisten rehuseosten vientituen myöntämisestä ja ennakolta vahvistamisesta

223

 
1969 L 263 0001
 

31969R2049

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2049/69, annettu 17 päivänä lokakuuta 1969, eläinten ruokintaan tarkoitetun sokerin denaturointia koskevista yleisistä säännöistä

226

 
1969 L 286 0022
 

31969R2260

 

Komission asetus (ETY) N:o 2260/69, annettu 13 päivänä marraskuuta 1969, Romaniasta lähtöisin olevien elävien ja teurastettujen sikojen tuonnin lisämaksujen vahvistamatta jättämisestä

230

 
1969 L 286 0024
 

31969R2261

 

Komission asetus (ETY) N:o 2261/69, annettu 13 päivänä marraskuuta 1969, Romaniasta lähtöisin olevien teurastettujen ankkojen ja hanhien lisämaksujen vahvistamatta jättämisestä

232

 
1969 L 287 0003
 

31969R2264

 

Komission asetus (ETY) N:o 2264/69, annettu 13 päivänä marraskuuta 1969, jäsenvaltioiden hedelmien ja vihannesten tuottajajärjestöille myöntämiä tukia koskevista korvaushakemuksista

234

 
1969 L 314 0012
 

31969R2488

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2488/69, annettu 9 päivänä joulukuuta 1969, sokerin vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 766/68 5 artiklan muuttamisesta

239

 
1969 L 316 0015
 

31969R2497

 

Komission asetus (ETY) N:o 2497/69, annettu 12 päivänä joulukuuta 1969, juurikkaan hintoihin sovellettavista korotuksista ja alennuksista

240

 
1969 L 318 0001
 

31969R2511

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2511/69, annettu 9 päivänä joulukuuta 1969, erityistoimenpiteistä yhteisön sitrushedelmäalan tuotannon ja kaupan pitämisen parantamiseksi

242

 
1969 L 318 0017
 

31969R2518

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2518/69, annettu 9 päivänä joulukuuta 1969, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien myöntämistä ja niiden määrän vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä

246

 
1969 L 321 0030
 

31969R2571

 

Komission asetus (ETY) N:o 2571/69, annettu 22 päivänä joulukuuta 1969, juurikkaan hintoihin Italiassa sovellettavista alennuksista

248

 
1969 L 323 0001
 

31969L0464

 

NEuvoston direktiivi, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, perunasyövän torjunnasta (69/464/ETY)

249

 
1969 L 323 0003
 

31969L0465

 

Neuvoston direktiivi, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, keltaisen peruna-ankeroisen torjunnasta (69/465/ETY)

251

 
1969 L 323 0005
 

31969L0466

 

Neuvoston direktiivi, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, hirmukilpikirvan torjunnasta (69/466/ETY)

253

Top