EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_02_009_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
02 Tulliliitto ja tavaroiden vapaa liikkuvuus
Nide 09

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

02 Tulliliitto ja tavaroiden vapaa liikkuvuus - Nide 09

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1993 L 051 0001
 

31993R0477

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 477/93, annettu 2 päivänä helmikuuta 1993, eräitä Kroatian, Bosnia-Hertsegovinan ja Slovenian tasavaltojen sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueen alkuperätuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

3

 
1993 L 074 0047
 

31993R0719

 

Komission asetus (ETY) N:o 719/93, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1993, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

10

 
1993 L 074 0074
 

31993L0007

 

Neuvoston direktiivi 93/7/ETY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta

12

 
1993 L 075 0007
 

31993R0731

 

Komission asetus (ETY) N:o 731/93, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1993, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

19

 
1993 L 077 0024
 

31993R0752

 

Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista säännöksistä

21

 
1993 L 083 0001
 

31993R0761

 

Komission asetus (ETY) N:o 761/93, annettu 24 päivänä maaliskuuta 1993, Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 muuttamisesta

30

 
1993 L 090 0001
 

31993R0854

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 854/93, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, jäsenvaltioiden välisen kaupan kauttakuljetus- ja varastointitilastoista

54

 
1993 L 092 0008
 

31993R0879

 

Komission asetus (ETY) N:o 879/93, annettu 13 päivänä huhtikuuta 1993, Bosnia-Hertsegovinan, Kroatian ja Slovenian tasavaltojen ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueen alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovellettavasta menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3953/92 liitteessä E tarkoitettuihin yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin luokittelun edellytyksistä

58

 
1993 L 093 0005
 

31993R0893

 

Komission asetus (ETY) N:o 893/93, annettu 13 päivänä huhtikuuta 1993, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

65

 
1993 L 130 0001
 

31993D0329

 

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1993, väliaikaista maahantuontia koskevasta yleissopimuksesta sekä sen liitteiden hyväksymisestä (93/329/ETY:)

68

 
1993 L 130 0003
 

21993A0527(01)

 

Sisällysluettelo, Yleissopimuksen rakenne

70

 
1993 L 137 0007
 

31993R1395

 

Komission asetus (ETY) N:o 1395/93, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1993, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

142

 
1993 L 155 0009
 

31993R1611

 

Komission asetus (ETY) N:o 1611/93, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

144

 
1993 L 167 0008
 

31993R1825

 

Komission asetus (ETY) N:o 1825/93, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1993, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

146

 
1993 L 180 0001
 

31993R1968

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1968/93, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1993, eräitä Tsekin ja Slovakian tasavalloista peräisin olevia yhteisöön (1.6.1993-31.12.1995) tuotavia ETY:n perustamissopimuksessa tarkoitettuja rauta- ja terästuotteita koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

148

 
1993 L 195 0020
 

31993R2174

 

Komission asetus (ETY) N:o 2174/93, annettu 2 päivänä elokuuta 1993, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

153

 
1993 L 206 0001
 

31993R2291

 

Komission asetus (ETY) N:o 2291/93, annettu 13 päivänä elokuuta 1993, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

155

Top