Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_01_003_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
01 Yleiset, sekä varainhoitoa ja toimielimiä koskevat asiat
Nide 03

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

01 Yleiset, sekä varainhoitoa ja toimielimiä koskevat asiat - Nide 03

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1993 L 002 0005
 

41993D0001

 

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1992, jäsenten nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon (93/1/Euratom, EHTY, ETY:)

3

 
1993 L 002 0007
 

41993D0002

 

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1992, puheenjohtajan nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon (93/2/Euratom, EHTY, ETY:)

5

 
1993 L 026 0018
 

31993D0072

 

Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 1992, sisämarkkinoiden alan yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (93/72/ETY:)

6

 
1993 L 045 0027
 

31993D0115

 

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä helmikuuta 1993, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisessä intressissä hankkeiden hyväksi tietyissä kolmansissa maissa annetuista lainoista johtuvien menetysten varalta (93/115/ETY:)

8

 
1993 L 059 0001
 

31993R0564

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 564/93, tehty 8 päivänä maaliskuuta 1993, "arbitrio insular-tarifa especial" -nimisen veron Kanariansaariin soveltamisen jatkamisesta tuotaessa näille saarille tiettyjä muualta yhteisöstä tulevia herkkiä tuotteita

9

 
1993 L 069 0042
 

31993D0166

 

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1993, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille Virossa, Latviassa ja Liettuassa toteutetuista investointihankkeista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (93/166/ETY:)

17

 
1993 L 140 0001
 

31993R1419

 

Neuvoston asetus (EURATOM, EHTY, ETY) N:o 1419/93, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1993, virkamiesten, joilla on asemapaikka kolmansissa maissa, palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien vahvistamisesta

18

 
1993 L 144 0021
 

31993D0350

 

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 1993, Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta tehdyn päätöksen 88/591/EHTY, ETY, Euratom muuttamisesta (93/350/Euratom, EHTY, ETY:)

21

 
1993 L 159 0094
 

31993R1713

 

Komission asetus (ETY) N:o 1713/93, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993, erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä maatalouden muuntokurssin soveltamiseksi sokerialalla

23

 
1993 L 164 0011
 

41993D0382

 

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1993, varapuheenjohtajien nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon (93/382/Euratom, EHTY, ETY:)

28

 
1993 L 213 0018
 

31993D0454

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1993, tuotantoon ja tuontiin liittyvien verojen määritelmästä markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom 1 artiklan soveltamiseksi (93/454/ETY, Euratom:)

29

 
1993 L 224 0027
 

31993D0475

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1993, tuotannon ja tuonnin tukipalkkioiden määritelmästä markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom 1 artiklan soveltamiseksi (93/475/ETY, Euratom:)

31

 
1993 L 237 0001
 

31993R2580

 

Neuvoston asetus (EURATOM, EHTY, ETY) N:o 2580/93, annettu 17 päivänä syyskuuta 1993, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin tietyissä jäsenvaltioissa sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

33

 
1993 L 281 0018
 

31993D0591

 

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 1993, neuvoston nimestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantulon jälkeen (93/591/EY:)

34

 
1993 L 304 0001
 

31993D0662

 

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 1993, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (93/662/EY:)

35

 
1993 L 315 0001
 

31993R3418

 

Komission asetus (Euratom, EHTY, EY) N:o 3418/93, annettu 9 päivänä joulukuuta 1993, tiettyjen 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun varainhoitoasetuksen säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

43

 
1993 L 317 0001
 

31993R3464

 

Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 3464/93, annettu 10 päivänä joulukuuta 1993, yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 88/376/ETY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1552/89 muuttamisesta

67

 
1993 L 320 0032
 

31993R3528

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3528/93, annettu 21 päivänä joulukuuta 1993, yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista muuntokursseista ja laskentayksiköstä annetun asetuksen (ETY) N:o 3813/92 muuttamisesta

69

 
1993 L 321 0027
 

31993D0696

 

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille Keski- ja Itä-Euroopan maissa (Puola, Unkari, Tekin tasavalta, Slovakian tasavalta, Romania, Bulgaria, Viro, Latvia, Liettua ja Albania) toteutetuista investointihankkeista johtuvien menetysten varalta (93/696/EY:)

71

 
1993 L 328 0019
 

31993S3616

 

Komission päätös 3616/93/EHTY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1993, maksujen määrän vahvistamisesta varainhoitovuodelle 1994 ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa määrättyjen maksujen määrästä ja niiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn päätöksen N:o 3/52/EHTY muuttamisesta

73

 
1993 L 329 0034
 

31993L0109

 

Neuvoston direktiivi 93/109/EY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1993, niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (93/109/EY)

76

 
1993 L 332 0010
 

31993R3606

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, EY) N:o 3606/93, annettu 22 päivänä marraskuuta 1993, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 muuttamisesta

81

 
1993 L 332 0012
 

31993D0716

 

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 1993, Euroopan rahapoliittisen instituutin varojen jakoperusteen määrittämiseksi tarvittavista tilastotiedoista (93/716/EY:)

82

 
1993 L 332 0014
 

31993D0717

 

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 1993, jäsenvaltioiden viranomaisten velvollisuudesta kuulla Euroopan rahapoliittista instituuttia suunnitelmista lainsäädännöksi (93/717/EY:)

84

 
1993 L 340 0041
 

31993X0730

 

Tiedonsaantioikeutta neuvoston ja komission asiakirjoista koskevat 6 joulukuuta 1993 annetut käytännesäännöt - Neuvoston julistus (93/730/EY:)

86

 
1994 L 031 0029
 

31994D0065

 

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä tammikuuta 1994, jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä alueiden komiteaan 26 päivänä tammikuuta 1994 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 1998 päättyväksi kaudeksi (94/65/EY:)

88

 
1994 L 054 0025
 

31994D0114

 

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä helmikuuta 1994, oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen hyväksymisestä (94/114/EHTY, EY, Euratom:)

106

 
1994 L 054 0026
 

31994D0115

 

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä helmikuuta 1994, jäsenten nimeämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (94/115/EHTY, EY, Euratom:)

107

 
1994 L 061 0027
 

31994D0140

 

Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 1994, petollisen menettelyn torjunnan yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (94/140/EY:)

108

 
1994 L 066 0029
 

31994D0149

 

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä maaliskuuta 1994, Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta tehdyn päätöksen 88/591/EHTY, ETY, Euratom muuttamisesta tehdyn päätöksen 93/350/Euratom, EHTY, ETY muuttamisesta (94/149/EHTY, EY:)

110

 
1994 L 069 0001
 

31994R0547

 

Komission asetus (EY) N:o 547/94, annettu 10 päivänä maaliskuuta 1994, maatalousalalla käytettävien muuntokurssien vahvistamista ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1068/93 muuttamisesta

112

 
1994 L 072 0018
 

31994D0161

 

Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä maaliskuuta 1994, jäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/161/EY:)

114

 
1994 L 072 0019
 

31994D0162

 

Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä maaliskuuta 1994, jäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/162/EY:)

115

 
1994 L 077 0051
 

31994D0168

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä helmikuuta 1994, markkinahintaisen bruttokansantulon muodostamisen yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (94/168/EY, Euratom:)

116

 
1994 L 084 0044
 

31994D0180

 

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 1994, jäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/180/EY:)

124

 
1994 L 092 0032
 

31994D0196

 

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1994, varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/196/EY:)

125

 
1994 L 092 0031
 

31994D0195

 

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1994, varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/195/EY:)

126

 
1994 L 097 0043
 

31994D0203

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 1994, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2052/88 määriteltyyn tavoitteeseen 5 b liittyvien rakennerahastojen maksusitoumusmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioiden kesken vuosina 1994-1999 (94/203/EY:)

127

 
1994 L 107 0057
 

31994D0217

 

Neuvoston asetus, annettu 19 päivänä huhtikuuta 1994, yhteisön korkohyvityksistä Euroopan investointipankin pienille ja keskisuurille yrityksille väliaikaisen lainajärjestelmän puitteissa antamien lainojen osalta (94/217/EY:)

129

 
1994 L 107 0059
 

31994D0218

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä huhtikuuta 1994, varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/218/EY:)

131

 
1994 L 107 0060
 

31994D0219

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä huhtikuuta 1994, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä (94/219/EY:)

132

 
1994 L 113 0015
 

31994D0262

 

Euroopan parlamentin päätös tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994 oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (94/262/EHTY, EY, Euratom:)

133

 
1994 L 114 0019
 

31994D0264

 

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1994, varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/264/EY:)

137

 
1994 L 114 0020
 

31994D0265

 

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1994, jäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/265/EY:)

138

 
1994 L 142 0001
 

31994R1303

 

Neuvoston asetus (EHTY, EY, EURATOM) N:o 1303/94, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, toimielinten jäsenille ja muulle henkilöstölle myönnettävien kulkulupien muodon määräämisestä annetun asetuksen (EHTY, EY, Euratom) N:o 1826/69 muuttamisesta

139

 
1994 L 155 0029
 

31994D0347

 

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 1994, jäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/347/EY:)

145

 
1994 L 173 0012
 

31994D0375

 

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä kesäkuuta 1994, yhteisön jäsenyydestä Euroopan investointirahastossa (94/375/EY)

146

 
1994 L 183 0041
 

31994D0444

 

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 1994, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin toimikauden jatkamisesta (94/444/EHTY, EY, Euratom:)

156

 
1994 L 198 0004
 

31994R1923

 

Neuvoston asetus (EHTY, EY, Euratom) N:o 1923/94, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun varainhoitoasetuksen muuttamisesta

157

 
1994 L 200 0042
 

31994D0481

 

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin nimeämisestä (94/481/EHTY, EY, Euratom:)

159

 
1994 L 203 0020
 

41994D0503

 

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1994, sen henkilön nimeämisestä, jonka he aikovat nimittää Euroopan yhteisöjen komission puheenjohtajaksi (94/503/EHTY, EY, Euratom:)

160

 
1994 L 203 0021
 

41994D0504

 

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1994, yhteisön tuomioistuimen tuomarien ja julkisasiamiesten nimittämisestä (94/504/EHTY, EY, Euratom:)

161

 
1994 L 232 0010
 

31994D0597

 

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä elokuuta 1994, alueiden komitean pääsihteerin nimeämisestä (94/597/EY:)

162

 
1994 L 234 0007
 

31994S2186

 

Komission päätös N:o 2186/94/EHTY, tehty 7 päivänä syyskuuta 1994, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määräytymisperustetta ja kantamista koskevista edellytyksistä tehdyn päätöksen N:o 2-52 muuttamisesta

163

 
1994 L 251 0001
 

31994R2300

 

Neuvoston asetus (EHTY, EY, Euratom) N:o 2300/94, annettu 22 päivänä syyskuuta 1994, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan korjauskertoimen oikaisemisesta ja Kreikassa sovellettavan korjauskertoimen mukauttamisesta

164

 
1994 L 251 0024
 

31994D0647

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä syyskuuta 1994, varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/647/EY:)

165

 
1994 L 251 0025
 

31994D0648

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä syyskuuta 1994, kolmen varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/648/EY:)

166

 
1994 L 251 0026
 

31994D0649

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä syyskuuta 1994, kolmen jäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/649/EY:)

167

 
1994 L 257 0001
 

31994R2403

 

Neuvoston asetus (EHTY, EY, EURATOM) N:o 2403/94, annettu 29 päivänä syyskuuta 1994, kolmansissa maissa työskentelevien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien vahvistamisesta

168

 
1994 L 257 0020
 

31994D0660

 

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä syyskuuta 1994, jäsenten nimeämisestä talous- ja sosiaalikomiteaan 21 päivänä syyskuuta 1994 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 1998 päättyväksi kaudeksi (94/660/EY, Euratom:)

170

 
1994 L 257 0030
 

31994D0661

 

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä syyskuuta 1994, jäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/661/EY:)

180

 
1994 L 284 0063
 

31994D0701

 

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 1994, varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/701/EY:)

181

 
1994 L 286 0005
 

31994R2687

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2687/94, annettu 31 päivänä lokakuuta 1994, yhteisön rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle

182

 
1994 L 293 0001
 

31994R2728

 

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94, annettu 31 päivänä lokakuuta 1994, takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille

184

 
1994 L 293 0005
 

31994R2729

 

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2729/94, annettu 31 päivänä lokakuuta 1994, yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 88/376/ETY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1552/89 muuttamisesta

188

 
1994 L 293 0007
 

31994R2730

 

Neuvoston asetus (EHTY, EY, Euratom) N:o 2730/94, annettu 31 päivänä lokakuuta 1994, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun varainhoitoasetuksen muuttamisesta

190

 
1994 L 293 0009
 

31994D0728

 

Neuvoston päätös tehty 31 päivänä lokakuuta 1994 Euroopan yhteisöjen omista varoista (94/728/EY, Euratom:)

192

 
1994 L 293 0014
 

31994D0729

 

Neuvoston päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 1994, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta (94/729/EY:)

197

 
1994 L 294 0030
 

31994D0734

 

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 1994, jäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/734/EY:)

202

 
1994 L 298 0039
 

31994D0748

 

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 1994, jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/748/EY:)

203

 
1994 L 298 0040
 

31994D0749

 

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 1994, jäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/749/EY:)

204

 
1994 L 298 0041
 

31994D0750

 

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 1994, varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/750/EY:)

205

 
1994 L 299 0031
 

31994D0754

 

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä marraskuuta 1994, kahden jäsenen ja yhden varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/754/EY:)

206

 
1994 L 312 0034
 

31994D0776

 

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 1994, oikeusasiamiehen nimittämisestä Mostariin Euroopan unionin hallinnon ajaksi (94/776/EY:)

207

 
1994 L 314 0001
 

31994R2965

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta

208

 
1994 L 315 0006
 

31994S2983

 

Komission päätös N:o 2983/94/EHTY, tehty 7 päivänä joulukuuta 1994, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määräytymisperustetta ja kantamista koskevista edellytyksistä tehdyn päätöksen N:o 2-52 muuttamisesta

213

 
1994 L 315 0007
 

31994S2984

 

Komission päätös N:o 2984/94/EHTY, tehty 7 päivänä joulukuuta 1994, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määrästä ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn päätöksen N:o 3-52 muuttamisesta ja hiilialan yritysten mahdollisuudesta lykätä maksua koskevien määrien maksamista tehdyn päätöksen N:o 2854/72/EHTY muuttamisesta

214

 
1994 L 316 0041
 

31994D0781

 

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 1994, varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan (94/781/EY:)

216

 
1994 L 317 0014
 

31994D0784

 

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 1994, jäsenen nimeämisestä talous- ja sosiaalikomiteaan (94/784/EY, Euratom:)

217

 
1994 L 335 0001
 

31994R3161

 

Neuvoston asetus (EHTY, EY, Euratom) N:o 3161/94, annettu 19 päivänä joulukuuta 1994, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivään heinäkuuta 1994 alkaen

218

 
1994 L 335 0058
 

31994S3177

 

Komission päätös N:o 3177/94/EHTY, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, maksujen määrän vahvistamisesta varainhoitovuodelle 1995 ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määrästä ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn päätöksen N:o 3/52/EHTY muuttamisesta

222

 
1994 L 335 0005
 

31994R3162

 

Neuvoston asetus (EHTY, EY, Euratom) N:o 3162/94, annettu 19 päivänä joulukuuta 1994, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 muuttamisesta

225

 
1994 L 335 0006
 

31994R3163

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, EY) N:o 3163/94, annettu 19 päivänä joulukuuta 1994, niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta

226

 
1994 L 337 0011
 

31994R3193

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3193/94, annettu 19 päivänä joulukuuta 1994, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa annetun asetuksen (ETY) N:o 2052/88 sekä asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 4253/88 muuttamisesta

227

 
1994 L 350 0027
 

31994R3320

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3320/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, ecun määritelmää koskevan voimassa olevan yhteisön lainsäädännön yhtenäistämisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantulon jälkeen

229

Top