EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_01_001_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
01 Yleiset, sekä varainhoitoa ja toimielimiä koskevat asiat
Nide 01


FI

 

01 Yleiset, sekä varainhoitoa ja toimielimiä koskevat asiat - Nide 01

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1952 A 001 0003
 

31952S0002

 

Päätös N:o 2/52, tehty 23 päivänä joulukuuta 1952, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määräytymisperustetta ja kantamista koskevista edellytyksistä

3

 
1952 A 001 0004
 

31952S0003

 

Päätös N:o 3/52, tehty 23 päivänä joulukuuta 1952, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määrästä ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

5

 
1954 A 018 0469
 

31954S0030

 

Päätös N:o 30/54, tehty 25 päivänä kesäkuuta 1954, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määräytymisperustetta ja kantamista koskevista edellytyksistä 23 päivänä joulukuuta 1952 tehdyn päätöksen N:o 2/52 muuttamisesta

8

 
1955 A 011 0738
 

31955S0021

 

Päätös N:o 21/55, tehty 7 päivänä toukokuuta 1955, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määrästä ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä joulukuuta 1952 tehdyn päätöksen N:o'3/52 täydentämisestä

9

 
1955 A 021 0905
 

31955S0029

 

Päätös N:o 29/55, tehty 3 päivänä marraskuuta 1955, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määrästä ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä joulukuuta 1952 tehdyn päätöksen N:o 3/52 täydentämisestä

11

 
1956 A 004 0018
 

31956S0004

 

Päätös N:o 4/56, tehty 15 päivänä helmikuuta 1956, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määrästä ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä joulukuuta 1952 tehdyn päätöksen N:o 3/52 muuttamisesta

12

 
1958 P 017 0385
 

31958R0001

 

Asetus N:o 1 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä

14

 
1958 P 017 0390
 

31958D1006(01)

 

Päätös "Euroopan yhteisöjen virallisen lehden" perustamisesta

15

 
1958 P 017 0401
 

31958R0001(01)

 

Asetus N:o 1 Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä

16

 
1959 P 005 0108
 

31959S0004

 

Päätös N:o 4/59, tehty 21 päivänä tammikuuta 1959, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määräytymisperustetta ja kantamista koskevista edellytyksistä 23 päivänä joulukuuta 1952 tehdyn päätöksen N:o 2/52 muuttamisesta

17

 
1959 P 005 0109
 

31959S0005

 

Päätös N:o 5/59, tehty 21 päivänä tammikuuta 1959, hiilialan yritysten mahdollisuudesta lykätä maksua koskevien määrien maksamista

18

 
1960 P 061 1248
 

31960S0022

 

Päätös N:o 22/60 tehty 7 päivänä syyskuuta 1960, perustamissopimuksen 15 artiklan täytäntöönpanosta

20

 
1962 P 137 2901
 

31962D1219

 

Päätös tuottajien ja työntekijöiden etujärjestöjen nimeämisestä sellaisten ehdokasluettelojen laatimiseksi, joiden perusteella nimetään neuvoa-antavan komitean jäsenet sekä komitean työskentelyyn erityisen asemansa perusteella osallistuvat henkilöt

21

 
1963 P 005 0034
 

31963D0009

 

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä toukokuuta 1962, nimittävän viranomaisen määräämisestä neuvostojen sihteeristölle (63/9/ETY:)

23

 
1963 P 012 0139
 

31963D0032

 

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1962, nimittävän viranomaisen määräämisestä tilintarkastuslautakunnalle (63/32/ETY:)

24

 
1963 P 130 2303
 

31963D0491

 

Päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 1963, eläkejärjestelmässä tarkoitettujen etuuksien antamisesta huolehtivan toimielimen nimeämisestä (63/491/ETY:)

25

 
1965 P 046 0695
 

31965S0005

 

Päätös N:o 5/65, tehty 17 päivänä maaliskuuta 1965, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettuihin maksuihin perustuvien saatavien vanhentumisesta

26

 
1965 P 226 3309
 

31965R0174

 

Neuvostojen asetus N:o 174/65/ETY,14/65/Euratom, annettu 28 päivänä joulukuuta 1965, yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä määrättyjen vakuutusarvojen laskemiseen käytettävien kuolleisuus- ja työkyvyttömyystaulukkojen sekä palkkojen oletetun nousun vahvistamisesta

28

 
1966 P 150 2749
 

31966R0121

 

Neuvostojen asetus N:o 6/66/Euratom, 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joiden osalta voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta

29

 
1966 P 150 2751
 

31966R0122

 

Neuvostojen asetus N:o 7/66/Euratom, 122/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joiden osalta voidaan myöntää matkakorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta

31

 
1967 P 152 0018
 

41967D0446

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös yhteisöjen tiettyjen toimielinten ja yksiköiden väliaikaisesta sijainnista (67/446/ETY: 67/30/Euratom:)

33

 
1967 P 187 0001
 

31967R0422

 

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten sekä yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan palkkajärjestelyistä

35

 
1968 L 056 0001
 

31968R0259

 

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta

39

 
1968 L 056 0008
 

31968R0260

 

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta

45

 
1969 L 013 0019
 

31969D0013

 

Päätös, tehty 16 päivänä tammikuuta 1969, Euroopan yhteisön virallisten julkaisujen toimiston perustamisesta (69/13/Euratom/EHTY/ETY:)

48

 
1969 L 074 0001
 

31969R0549

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1969, niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan määräyksiä

51

 
1969 L 235 0001
 

31969R1826

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1826/69, annettu 15 päivänä syyskuuta 1969, toimielinten jäsenille ja muulle henkilöstölle myönnettävien kulkulupien muodon määräämisestä

53

 
1969 L 289 0001
 

31969R2278

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 2278/69, annettu 13 päivänä marraskuuta 1969, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta

58

 
1970 L 089 0001
 

31970R0721

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 721/70, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, komission puheenjohtajan ja jäsenten sekä yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan palkkajärjestelyistä 25 päivänä heinäkuuta 1967 annetun neuvoston asetuksen N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom muuttamisesta

62

 
1970 L 094 0023
 

31970D0244

 

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1970, monivuotisista rahoitusennusteista (70/244/EHTY, ETY, Euratom:)

64

 
1970 L 116 0001
 

31970R0966

 

Neuvoston asetus (EURATOM) N:o 966/70, annettu 25 päivänä toukokuuta 1970, yhteisen ydintutkimuskeskuksen Alankomaissa olevan henkilöstön palkkaan ja sosiaaliturvaan sovellettavien edellytysten muuttamisesta

65

 
1970 L 238 0001
 

31970R2163

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2163/70, annettu 27 päivänä lokakuuta 1970, komission puheenjohtajan ja jäsenten sekä yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan palkkajärjestelyistä annetun asetuksen N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom muuttamisesta

67

 
1971 L 080 0001
 

31971R0723

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 723/71, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1971, komission puheenjohtajan ja jäsenten sekä yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan palkkajärjestelyistä annetun asetuksen N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom muuttamisesta

69

 
1971 L 124 0001
 

31971R1182

 

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä

71

 
1971 L 249 0073
 

31971D0364

 

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 1971, perustamissopimuksen 123-127 artiklan soveltamisesta Ranskan merentakaisiin departementteihin (71/364/ETY:)

73

 
1972 L 045 0002
 

31972D0106

 

Neuvoston päätös, tehty 31 päivänä tammikuuta 1972, etujärjestöjen nimeämisestä ehdokasluettelojen laatimiseksi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön neuvoa-antavaa komiteaa varten (72/106/EHTY:)

74

 
1972 L 072 0020
 

31972D0142

 

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 1972, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön neuvoa-antavan komitean jäsenten sekä erityisen asemansa perusteella komitean työskentelyyn osallistuvien henkilöiden korvauksista tehdyn päätöksen muuttamisesta (72/142/EHTY:)

77

 
1972 L 149 0003
 

31972R1370

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 1370/72, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1972, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn muuttamisesta

78

 
1972 L 160 0001
 

31972R1473

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 1473/72, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1972, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 muuttamisesta

79

 
1972 L 192 0001
 

31972R1799

 

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1799/72, annettu 18 päivänä elokuuta 1972, henkilöstösääntöjen 100 artiklassa säädettyjen korvausten antamista koskevien edellytysten ja korvausmäärien määrittämisestä tiettyjen luonteeltaan raskaiden töiden osalta

93

 
1972 L 272 0006
 

31972R2531

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 2531/72, annettu 4 päivänä joulukuuta 1972, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 260/68 muuttamisesta

97

 
1972 L 272 0007
 

31972R2532

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 2532/72, annettu 4 päivänä joulukuuta 1972, niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta

98

 
1972 L 286 0003
 

31972S2691

 

Komission päätös N:o 2691/72/EHTY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1972, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määräytymisperustetta ja kantamista koskevista edellytyksistä 23 päivänä joulukuuta 1952 tehdyn päätöksen N:o 2/52 muuttamisesta

99

 
1972 L 299 0017
 

31972S2854

 

Komission päätös N:o 2854/72/EHTY, tehty 29 päivänä joulukuuta 1972, hiilialan yritysten mahdollisuudesta lykätä maksua koskevien määrien maksamista

100

 
1973 L 007 0002
 

31973D0002

 

Komission päätös, tehty 6 päivänä tammikuuta 1973, päätösvallan siirtämisestä (73/2/EHTY, ETY, Euratom:)

102

 
1973 L 055 0004
 

31973R0559

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 559/73, annettu 26 päivänä helmikuuta 1973, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom EHTY) N:o 260/68 muuttamisesta

103

 
1973 L 155 0006
 

31973R1544

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1544/73, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1973, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 muuttamisesta

104

 
1973 L 155 0007
 

31973R1545

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 1545/73, annettu 4 päivänä heinäkuuta 1973, niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta

105

 
1973 L 155 0008
 

31973R1546

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1546/73, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1973, komission puheenjohtajan ja jäsenten sekä yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan palkkajärjestelyistä annetun neuvoston asetuksen N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom muuttamisesta

106

 
1974 L 034 0028
 

31974D0055

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 1974, yhteisön tulojen ja menojen valvontaa jäsenvaltioissa koskevan valtuutuksen myöntämisestä (74/55/ETY:)

108

 
1974 L 318 0022
 

31974D0584

 

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 1974, EHTY:n perustamissopimuksen 32 artiklan, ETY:n perustamissopimuksen 165 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 137 artiklan mukauttamisesta (74/584/ETY, Euratom, EHTY:)

110

 
1975 L 179 0012
 

31975S1761

 

Komission päätös N:o 1761/75/EHTY, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1975, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määräytymisperustetta ja kantamista koskevista edellytyksistä 23 päivänä joulukuuta 1952 tehdyn päätöksen N:o 2/52 muuttamisesta

111

 
1975 L 327 0004
 

31975S3289

 

Komission päätös N:o 3289/75/EHTY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1975, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen alaan kuuluvissa päätöksissä, suosituksissa, lausunnoissa ja tiedonannoissa käytettävän laskentayksikön määritelmästä ja muuntamisesta

112

 
1976 L 015 0001
 

31976R0142

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 142/76, annettu 20 päivänä tammikuuta 1976, komission puheenjohtajan ja jäsenten sekä yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan palkkajärjestelyistä annetun asetuksen N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom muuttamisesta

114

 
1976 L 015 0002
 

31976R0143

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 143/76, annettu 20 päivänä tammikuuta 1976, komission puheenjohtajan ja jäsenten sekä yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan edustus- ja kulukorvausten mukauttamisesta

115

 
1976 L 038 0001
 

31976R0300

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76, annettu 9 päivänä helmikuuta 1976, edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille

116

 
1976 L 044 0033
 

31976D0228

 

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä helmikuuta 1976, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön neuvoa-antavan komitean jäsenille suoritettavista päivärahoista ja korvattavista matkakuluista (76/228/EHTY:)

118

 
1976 L 149 0012
 

31976D0515

 

Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä kesäkuuta 1976, etujärjestöjen nimeämisestä ehdokasluettelojen laatimiseksi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön neuvoa-antavaa komiteaa varten (76/515/EHTY:)

120

 
1976 L 194 0016
 

31976D0601

 

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 1976, kolmen etujärjestön nimeämisestä ehdokasluettelojen laatimiseksi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön neuvoa-antavaa komiteaa varten (76/601/EHTY:)

123

 
1976 L 252 0012
 

31976S2239

 

Komission päätös N:o 2239/76/EHTY, tehty 15 päivänä syyskuuta 1976, perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määräytymisperustetta ja kantamista koskevista edellytyksistä 23 päivänä joulukuuta 1952 tehdyn päätöksen N:o 2/52 muuttamisesta

124

 
1977 L 064 0002
 

31977R0474

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 474/77, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1977, EMOTR:n tukiosastosta rahoitettuihin toimenpiteisiin sovellettavista eri muuntokursseista aiheutuvan rahoitusvaikutuksen kirjaamisesta erikseen yhteisöjen talousarvioon

125

 
1977 L 066 0001
 

31977R0495

 

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 495/77, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1977, edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää säännöllisesti päivystämään joutuville virkamiehille

126

 
1977 L 157 0001
 

31977R1376

 

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 1376/77, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1977, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavista henkilöstösäännöistä ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 muuttamisesta

128

 
1977 L 187 0035
 

31977S1687

 

Komission päätös N:o 1687/77/EHTY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1977, päätöksen N:o 2/52 täydentämisestä hiilen ja teräksen tuotantomaksun erääntymispäivämäärän osalta

129

 
1977 L 268 0001
 

31977R2290

 

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä

130

 
1977 L 275 0025
 

31977D0672

 

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 1977, nimittävälle viranomaiselle sekä tilintarkastuslautakunnan ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tilintarkastajan henkilöstön palvelukseen ottamista koskevien sopimusten tekemiseen oikeutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia käyttävän viranomaisen määrittämisestä (77/672/ETY, Euratom, EHTY:)

134

 
1977 L 306 0028
 

31977D0729

 

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 1977, hiilen ja teräksen tuotantomaksuilla katettavan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön hallinnollisten menojen osan mukauttamisesta (77/729/EHTY:)

135

 
1978 L 094 0022
 

31978S0715

 

Komission päätös N:o 715/78/EHTY, tehty 6 päivänä huhtikuuta 1978, vanhentumisajoista Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimukseen liittyvissä menettelyissä ja niiden nojalla määrättyjen seuraamusten täytäntöönpanossa

136

 
1978 L 119 0001
 

31978R0912

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 912/78, annettu 2 päivänä toukokuuta 1978, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta

138

 
1978 L 119 0007
 

31978R0913

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 913/78, annettu 2 päivänä toukokuuta 1978, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 muuttamisesta

143

 
1978 L 119 0008
 

31978R0914

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 914/78, annettu 2 päivänä toukokuuta 1978, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen muuttamisesta näiden henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 4 a artiklassa tarkoitetun korvauksen osalta

144

 
1978 L 379 0001
 

31978R3180

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3180/78, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, Euroopan rahapoliittisen yhteistyörahaston käyttämän laskentayksikön arvon muuttamisesta

145

 
1979 L 315 0001
 

31979R2764

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2764/79, annettu 6 päivänä joulukuuta 1979, edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille, annetun asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 muuttamisesta

146

 
1979 L 336 0001
 

31979R2955

 

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2955/79, annettu 18 päivänä joulukuuta 1979, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 13 artiklan 9 kohdassa määrättyjen komennuksella olevien virkamiesten päivärahojen määrien mukauttamisesta

147

Top