Help Print this page 

Document DD_1995_09_001_FI_TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
09 Verotus
Nide 01
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf FI
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

09 Verotus - Nide 01

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1967 P 071 1301
 

31967L0227

 

Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta (67/227/ETY)

3

 
1968 L 115 0014
 

31968L0221

 

Neuvoston direktiivi 68/221/ETY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1968, perustamissopimuksen 97 artiklassa määrättyjen keskimääräisten verokantojen yhteisen laskentamenetelmän käyttöönotosta (68/221/ETY)

5

 
1968 L 175 0015
 

31968L0297

 

Neuvoston direktiivi 68/297/ETY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1968, hyötyajoneuvojen polttoainesäiliöissä olevan polttoaineen verovapaata maahantuontia koskevien säännösten yhtenäistämisestä (68/297/ETY)

8

 
1969 L 133 0006
 

31969L0169

 

Neuvoston direktiivi 69/169/ETY, annettu 28 päivänä toukokuuta 1969, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta (69/169/ETY)

10

 
1969 L 320 0034
 

31969L0463

 

Kolmas neuvoston direktiivi 69/463/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1969, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - arvonlisäveron käyttöönotto jäsenvaltioissa (69/463/ETY)

13

 
1971 L 283 0041
 

31971L0401

 

Neljäs neuvoston direktiivi 71/401/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1971, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - arvonlisäverojärjestelmän voimaansaattaminen Italiassa (71/401/ETY)

15

 
1972 L 139 0028
 

31972L0230

 

Toinen neuvoston direktiivi 72/230/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1972, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta (72/230/ETY)

17

 
1972 L 162 0018
 

31972L0250

 

Viides neuvoston direktiivi 72/250/ETY, annettu 4 päivänä heinäkuuta 1972, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - arvonlisäverojärjestelmän voimaansaattaminen Italiassa (72/250/ETY)

21

 
1972 L 303 0001
 

31972L0464

 

Neuvoston direktiivi 72/464/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista (72/464/ETY)

22

 
1974 L 180 0030
 

31974L0318

 

Neuvoston direktiivi 74/318/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1974, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (74/318/ETY)

25

 
1975 L 330 0051
 

31975L0786

 

Neuvoston direktiivi 75/786/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (75/786/ETY)

26

 
1976 L 354 0033
 

31976L0911

 

Neuvoston direktiivi 76/911/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (76/911/ETY)

27

 
1977 L 145 0001
 

31977L0388

 

Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (77/388/ETY)

28

 
1977 L 336 0015
 

31977L0799

 

Neuvoston direktiivi 77/799/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1977, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen alalla (77/799/ETY)

64

 
1977 L 338 0022
 

31977L0805

 

Neuvoston direktiivi 77/805/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1977, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (77/805/ETY)

69

 
1978 L 194 0016
 

31978L0583

 

Yhdeksäs neuvoston direktiivi 78/583/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1978, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta (78/583/ETY)

71

 
1978 L 366 0028
 

31978L1032

 

Kolmas neuvoston direktiivi 78/1032/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä kannettavien liikevaihto- ja valmisteverojen järjestelmää koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta (78/1032/ETY)

72

 
1978 L 366 0031
 

31978L1033

 

Neljäs neuvoston direktiivi 78/1033/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta (78/1033/ETY)

75

 
1978 L 366 0034
 

31978L1035

 

Neuvoston direktiivi 78/1035/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista (78/1035/ETY)

77

 
1979 L 006 0026
 

41979D0008

 

Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1978, tiettyjen tullille esittämisen yhteydessä perittävien postimaksujen poistamisesta (79/8/ETY:)

79

 
1979 L 010 0008
 

31979L0032

 

Toinen neuvoston direktiivi 79/32/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista (79/32/ETY)

80

 
1979 L 331 0008
 

31979L1070

 

Neuvoston direktiivi 79/1070/ETY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1979, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen alalla annetun direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta (79/1070/ETY)

82

 
1979 L 331 0011
 

31979L1072

 

Kahdeksas neuvoston direktiivi 79/1072/ETY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1979, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt (79/1072/ETY)

84

 
1980 L 375 0076
 

31980L1275

 

Neuvoston direktiivi 80/1275/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (80/1275/ETY)

92

 
1981 L 338 0024
 

31981L0933

 

Neuvoston direktiivi 81/933/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1981, direktiivien 69/169/ETY ja 78/1035/ETY muuttamisesta kansainvälisessä matkustajaliikenteessä ja tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavien verovapautuksien osalta (81/933/ETY)

93

 
1982 L 206 0035
 

31982L0443

 

Neuvoston direktiivi 82/443/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1982, direktiivien 69/169/ETY ja 77/800/ETY muuttamisesta kansainvälisessä matkustajaliikenteessä kannettavien liikevaihto- ja valmisteverojen järjestelmän osalta (82/443/ETY)

94

 
1983 L 105 0038
 

31983L0181

 

Neuvoston direktiivi 83/181/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, direktiivin 77/388/ETY 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta (83/181/ETY)

96

 
1983 L 105 0059
 

31983L0182

 

Neuvoston direktiivi 83/182/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, yhteisön alueella tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista (83/182/ETY)

112

 
1983 L 105 0064
 

31983L0183

 

Neuvoston direktiivi 83/183/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa maahantuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista (83/183/ETY)

117

 
1983 L 360 0049
 

31983L0648

 

Viidestoista neuvoston direktiivi 83/648/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1983, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteisen arvonlisäverojärjestelmän täytäntöönpanoa koskevan määräajan pidentäminen Helleenien tasavallassa (83/648/ETY)

121

 
1984 L 208 0058
 

31984L0386

 

Kymmenes neuvoston direktiivi 84/386/ETY annettu 31 päivänä heinäkuuta 1984, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta - Arvonlisäveron soveltaminen irtaimen aineellisen omaisuuden vuokraukseen (84/386/ETY)

122

 
1985 L 183 0021
 

31985L0346

 

Neuvoston direktiivi 85/346/ETY, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1985, direktiivin 77/388/ETY 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta annetun direktiivin 83/181/ETY muuttamisesta (85/346/ETY)

123

 
1985 L 183 0022
 

31985L0347

 

Neuvoston direktiivi 85/347/ETY, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1985, hyötyajoneuvojen polttoainesäiliöissä olevan polttoaineen verovapaata maahantuontia koskevien säännösten yhtenäistämisestä annetun direktiivin 68/297/ETY muuttamisesta (85/347/ETY)

124

 
1985 L 183 0024
 

31985L0348

 

Neuvoston direktiivi 85/348/ETY, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1985, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta (85/348/ETY)

126

 
1986 L 164 0026
 

31986L0246

 

Neuvoston direktiivi 86/246/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1986, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (86/246/ETY)

129

 
1986 L 326 0040
 

31986L0560

 

Kolmastoista neuvoston direktiivi 86/560/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1986, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteisön alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt (86/560/ETY)

130

Top