Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_05_004_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
05 Työvoiman vapaa liikkuvuus ja sosiaalipolitiikka
Nide 04

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

05 Työvoiman vapaa liikkuvuus ja sosiaalipolitiikka - Nide 04

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1983 L 263 0025
 

31983L0477

 

Neuvoston direktiivi 83/477/ETY, annettu 19 päivänä syyskuuta 1983, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (toinen direktiivin 80/1107/ETY 8 artiklassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (83/477/ETY)

3

 
1983 L 289 0038
 

31983D0516

 

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 1983, Euroopan sosiaalirahaston tehtävistä (83/516/ETY:)

11

 
1983 L 377 0001
 

31983D0673

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1983, Euroopan sosiaalirahaston hoidosta (83/673/ETY:)

15

 
1984 L 177 0001
 

31984R1888

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1888/84, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1984, yhteisön kannalta tärkeistä työllisyysalan erityistoimenpiteistä

55

 
1985 L 008 0026
 

31985D0013

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 1984, rautateiden sekakomitean perustamisesta (85/13/ETY:)

58

 
1985 L 160 0001
 

31985R1660

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1660/85, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

61

 
1985 L 160 0007
 

31985R1661

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1661/85, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985, yhteisön siirtotyöläisten sosiaaliturvaa koskevien sääntöjen teknisestä mukauttamisesta Grönlannin osalta

67

 
1985 L 370 0023
 

31985R3823

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3823/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, Euroopan sosiaalirahaston tehtävistä tehdyn päätöksen 83/516/ETY soveltamista koskevan asetuksen (ETY) N:o 2950/83 muuttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi

69

 
1985 L 370 0025
 

31985R3824

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3824/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, Euroopan sosiaalirahaston tehtävistä tehdyn päätöksen 83/516/ETY soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2950/83 muuttamisesta siten, että se ulotetaan koskemaan itsenäisiä ammatinharjoittajia

71

 
1985 L 370 0040
 

31985D0568

 

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1985, Euroopan sosiaalirahaston tehtävistä tehdyn päätöksen 83/516/ETY muuttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi ) (85/568/ETY:)

72

 
1986 L 051 0044
 

31986R0513

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 513/86, annettu 26 päivänä helmikuuta 1986, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteiden 1, 4, 5 ja 6 muuttamisesta

73

 
1986 L 137 0028
 

31986L0188

 

Neuvoston direktiivi 86/188/ETY, annettu 12 päivänä toukokuuta 1986, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät melualtistukseen työssä (86/188/ETY)

76

 
1986 L 225 0040
 

31986L0378

 

Neuvoston direktiivi 86/378/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä (86/378/ETY)

83

 
1986 L 355 0005
 

31986R3811

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3811/86, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

86

 
1986 L 382 0029
 

31986D0657

 

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1986, yhteisön erityistoimista köyhyyden torjumiseksi tehdyn päätöksen 85/8/ETY muuttamisesta (86/657/ETY:)

89

 
1987 L 066 0011
 

31987L0164

 

Neuvoston direktiivi 87/164/ETY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1987, työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 80/987/ETY muuttamisesta Espanjan liittymisen vuoksi (87/164/ETY)

90

 
1987 L 072 0001
 

31987R0679

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 679/87, annettu 23 päivänä helmikuuta 1987, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista annetun asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1859/76 muuttamisesta

91

 
1987 L 072 0015
 

31987R0680

 

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87, annettu 23 päivänä helmikuuta 1987, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista annetun asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 muuttamisesta

105

 
1987 L 085 0036
 

31987L0216

 

Neuvoston direktiivi 87/216/ETY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1987, tietyn teollisen toiminnan suuronnettomuuden vaarasta annetun direktiivin 82/501/ETY muuttamisesta (87/216/ETY)

119

 
1987 L 346 0031
 

31987D0569

 

Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 1987, nuorten ammatillisen koulutuksen sekä aikuisuuteen ja työelämään valmistamisen toimintaohjelmasta (87/569/ETY:)

123

 
1987 L 352 0001
 

31987R3730

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3730/87, annettu 10 päivänä joulukuuta 1987, yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille

126

 
1988 L 179 0044
 

31988L0364

 

Neuvoston direktiivi 88/364/ETY, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1988, työntekijöiden suojelemisesta kieltämällä tietyt tekijät ja tietyt työtehtävät (neljäs direktiivin 80/1107/ETY 8 artiklassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (88/364/ETY)

128

 
1988 L 183 0034
 

31988D0383

 

Komission päätös, tehty 24 päivänä helmikuuta 1988, työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyshuoltoa koskevan tiedottamisen kehittämisestä (88/383/ETY:)

132

 
1988 L 183 0035
 

31988D0384

 

Komission päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 1988, kolmansiin valtioihin sovellettavaa siirtolaisuuspolitiikkaa koskevasta ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelystä (88/384/ETY:)

133

 
1988 L 325 0055
 

31988L0599

 

Neuvoston direktiivi 88/599/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1988, yhdenmukaisista menettelyistä pantaessa täytäntöön tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettu asetus (ETY) N:o 3820/85 ja tieliikenteen valvontalaitteista annettu asetus (ETY) N:o 3821/85 (88/599/ETY)

135

 
1988 L 356 0074
 

31988L0642

 

Neuvoston direktiivi 88/642/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1988, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät altistumiseen kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille työssä, annetun direktiivin 80/1107/ETY muuttamisesta (88/642/ETY)

138

 
1989 L 131 0001
 

31989R1305

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1305/89, annettu 11 päivänä toukokuuta 1989, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

143

 
1989 L 183 0001
 

31989L0391

 

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (89/391/ETY)

146

 
1989 L 224 0001
 

31989R2332

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2332/89, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

154

 
1989 L 292 0002
 

31989R3044

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3044/89, annettu 6 päivänä lokakuuta 1989, työvoiman otostutkimuksen järjestämisestä keväällä 1990 ja 1991

163

 
1989 L 331 0001
 

31989R3427

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3427/89, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

165

 
1989 L 393 0001
 

31989L0654

 

Neuvoston direktiivi 89/654/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, työpaikoille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (ensimmäinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (89/654/ETY)

170

 
1989 L 393 0013
 

31989L0655

 

Neuvoston direktiivi 89/655/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (89/655/ETY)

182

 
1989 L 393 0018
 

31989L0656

 

Neuvoston direktiivi 89/656/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista (kolmas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (89/656/ETY)

187

 
1990 L 156 0009
 

31990L0269

 

Neuvoston direktiivi 90/269/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, terveyttä ja turvallisuutta varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista sellaisessa käsin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä, johon liittyy erityisesti työntekijän selän vahingoittumisen vaara (neljäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (90/269/ETY)

198

 
1990 L 156 0014
 

31990L0270

 

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (90/270/ETY)

203

 
1990 L 196 0001
 

31990L0394

 

Neuvoston direktiivi 90/394/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1990, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (90/394/ETY)

208

 
1990 L 230 0022
 

31990D0449

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä heinäkuuta 1990, siviili-ilmailun sekakomitean perustamisesta (90/449/ETY:)

215

Top