EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document f370858d-59df-11ed-92ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

02012R0231 — FI — 31.10.2022 — 027.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 231/2012,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 083 22.3.2012, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1050/2012, annettu 8 päivänä marraskuuta 2012,

  L 310

45

9.11.2012

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 25/2013, annettu 16 päivänä tammikuuta 2013,

  L 13

1

17.1.2013

►M3

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 497/2013, annettu 29 päivänä toukokuuta 2013,

  L 143

20

30.5.2013

►M4

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 724/2013, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2013,

  L 202

11

27.7.2013

►M5

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 739/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013,

  L 204

35

31.7.2013

►M6

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 816/2013, annettu 28 päivänä elokuuta 2013,

  L 230

1

29.8.2013

►M7

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 817/2013, annettu 28 päivänä elokuuta 2013,

  L 230

7

29.8.2013

►M8

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1274/2013, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013,

  L 328

79

7.12.2013

►M9

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 264/2014, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2014,

  L 76

22

15.3.2014

►M10

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 298/2014, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2014,

  L 89

36

25.3.2014

►M11

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 497/2014, annettu 14 päivänä toukokuuta 2014,

  L 143

6

15.5.2014

►M12

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 506/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014,

  L 145

35

16.5.2014

►M13

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 685/2014, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 182

23

21.6.2014

►M14

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 923/2014, annettu 25 päivänä elokuuta 2014,

  L 252

11

26.8.2014

►M15

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 957/2014, annettu 10 päivänä syyskuuta 2014,

  L 270

1

11.9.2014

►M16

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 966/2014, annettu 12 päivänä syyskuuta 2014,

  L 272

1

13.9.2014

►M17

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/463, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2015,

  L 76

42

20.3.2015

►M18

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/649, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015,

  L 107

17

25.4.2015

►M19

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1725, annettu 28 päivänä syyskuuta 2015,

  L 252

12

29.9.2015

►M20

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1739, annettu 28 päivänä syyskuuta 2015,

  L 253

3

30.9.2015

►M21

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1814, annettu 13 päivänä lokakuuta 2016,

  L 278

37

14.10.2016

►M22

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/324, annettu 24 päivänä helmikuuta 2017,

  L 49

4

25.2.2017

►M23

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1399, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2017,

  L 199

8

29.7.2017

►M24

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/75, annettu 17 päivänä tammikuuta 2018,

  L 13

24

18.1.2018

►M25

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/98, annettu 22 päivänä tammikuuta 2018,

  L 17

14

23.1.2018

►M26

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/681, annettu 4 päivänä toukokuuta 2018,

  L 116

1

7.5.2018

►M27

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1461, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018,

  L 245

1

1.10.2018

►M28

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1462, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018,

  L 245

6

1.10.2018

►M29

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1472, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018,

  L 247

1

3.10.2018

►M30

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1481, annettu 4 päivänä lokakuuta 2018,

  L 251

13

5.10.2018

►M31

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/763, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2020,

  L 182

8

10.6.2020

►M32

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/771, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2020,

  L 184

25

12.6.2020

►M33

KOMISSION ASETUS (EU) 2021/1156, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2021,

  L 249

87

14.7.2021

►M34

KOMISSION ASETUS (EU) 2022/650, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2022,

  L 119

65

21.4.2022

►M35

KOMISSION ASETUS (EU) 2022/1023, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2022,

  L 172

5

29.6.2022

►M36

KOMISSION ASETUS (EU) 2022/1037, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2022,

  L 173

52

30.6.2022

►M37

KOMISSION ASETUS (EU) 2022/1396, annettu 11 päivänä elokuuta 2022,

  L 211

182

12.8.2022

►M38

KOMISSION ASETUS (EU) 2022/1922, annettu 10 päivänä lokakuuta 2022,

  L 264

1

11.10.2022


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 120, 8.4.2021, s.  16 (N:o 231/2012)
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 231/2012,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Elintarvikelisäaineiden eritelmät

Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät, mukaan luettuna väri- ja makeutusaineiden eritelmät.

2 artikla

Kumoamiset

Kumotaan 1 päivästä joulukuuta 2012 direktiivit 2008/60/EY, 2008/84/EY ja 2005/128/EY.

3 artikla

Siirtymäkauden toimenpiteet

Elintarvikkeita, jotka sisältävät elintarvikelisäaineita, jotka on saatettu laillisesti markkinoille ennen 1 päivää joulukuuta 2012 mutta jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia, saa pitää kaupan, kunnes varastot on myyty loppuun.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2012.

Liitteessä vahvistettuja stevioliglykosidien (E 960) ja emäksisen metakrylaattikopolymeerin (E 1205) eritelmiä sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

▼M37

Etyleenioksidia ei saa käyttää elintarvikkeiden lisäaineissa sterilointitarkoituksiin.

Etyleenioksidijäämä (etyleenioksidin ja 2-kloorietanolin summa ilmaistuna etyleenioksidina ( 1 )) saa alkuperästä riippumatta olla asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III luetelluissa elintarvikelisäaineissa enintään 0,1 mg/kg, lisäaineiden seokset mukaan luettuina.

▼B

Alumiinilakkojen käyttö on sallittu väreissä vain, jos se on selvästi ilmoitettu.Määritelmä:

Alumiinilakkoja valmistetaan eritelmään liittyvässä asianmukaisessa monografiassa asetetut puhtausvaatimukset täyttävien väriaineiden ja alumiinioksidin välisellä reaktiolla vesiliuoksessa. Alumiinioksidi on tavallisesti vastavalmistettua ei-kuivattua ainetta, joka on valmistettu aluminiumsulfaatin tai -kloridin ja natrium- tai kalsiumkarbonaatin tai -bikarbonaatin tai ammoniakin välisellä reaktiolla. Lakan muodostumisen jälkeen tuote suodatetaan, pestään vedellä ja kuivataan. Reagoimatonta alumiinioksidia voi myös esiintyä lopputuotteessa.

Suolahappoon liukenematon aines

Enintään 0,5 %

Natriumhydroksidiin liukenematon aines

Vain erytrosiinin (E 127) osalta enintään 0,5 %.

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % (neutraaleissa olosuhteissa)

Vastaavien väriaineiden erityisiä puhtausvaatimuksia sovelletaan.

E 100 KURKUMIINISynonyymit

CI Natural Yellow 3, kurkumakeltainen, diferoyylimetaani

Määritelmä

Kurkumiinia saadaan uuttamalla kurkumaa, ts. lajin Curcuma longa L. kantojen juurakoita liuottimilla. Jotta saataisiin tiivistettyä kurkumajauhetta, uute puhdistetaan kiteyttämällä. Tuote koostuu pääosin kurkuminoideista, ts. värjäävästä ainesosasta (1,7-bis(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)hepta-1,6-dieeni-3,5-dioni) ja sen kahdesta desmetoksijohdannaisesta vaihtelevissa suhteissa. Vähäisiä määriä luonnollisesti kurkumassa esiintyviä öljyjä ja hartseja voi esiintyä.

Kurkumiinia käytetään myös alumiinilakkana; alumiinipitoisuus on alle 30 %.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: etyyliasetaatti, asetoni, hiilidioksidi, dikloorimetaani, n-butanoli, metanoli, etanoli, heksaani, 2-propanoli.

Väri-indeksinumero

75300

EINECS

207-280-5

Kemiallinen nimi

I  1,7-bis(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)hepta-1,6-dieeni-3,5-dioni

II  1-(4-hydroksifenyyli)-7-(4-hydroksi-3-metoksi-fenyyli)hepta-1,6-dieeni-3,5-dioni)

III  1,7-bis(4-hydroksifenyyli)hepta-1,6-dieeni-3,5-dioni

Kemiallinen kaava

I  C21H20O6

II  C20H18O5

III  C19H16O4

Molekyylipaino

I  368,39

II  338,39

III  308,39

Pitoisuus

Väriaineita yhteensä vähintään 90 %

image

1 607 noin 426 nm:ssä etanolissa

Kuvaus

Oranssinkeltainen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi etanolissa noin 426 nm:ssä

Sulamisväli

179 °C–182 °C

Puhtaus

Liuotinjäämät

Etyyliasetaatti

right accolade Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Asetoni

n-Butanoli

Metanoli

Etanoli

Heksaani

2-Propanoli

Dikloorimetaani: enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 101 (i) RIBOFLAVIINISynonyymit

Laktoflaviini

Määritelmä

Väri-indeksinumero

 

EINECS

201-507-1

Kemiallinen nimi

7,8-dimetyyli-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroksipentyyli)bentso(g)pteridiini-2,4(3H,10H)-dioni; 7,8-dimetyyli-10-(1′-D-ribityyli)isoalloksatsiini

Kemiallinen kaava

C17H20N4O6

Molekyylipaino

376,37

Pitoisuus

Vähintään 98 % vedettömästä aineesta

image

328 noin 444 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Väriltään keltaisesta oranssinkeltaiseen, kiteinen, hieman tuoksuva jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Suhde A375/A267 on 0,31–0,33

right accolade vesiliuoksessa

Suhde A444/A267 on 0,36–0,39

Absorbanssimaksimi vedessä noin 375 nm:ssä

Ominaiskierto

[α]D 20 välillä -115° ja -140° 0,05 N natriumhydroksidiliuoksessa

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 1,5 % (105 °C, 4 h)

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 100 mg/kg (aniliiniksi laskettuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

▼M14

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

▼B

E 101 (ii) RIBOFLAVIINI-5′-FOSFAATTISynonyymit

Natriumriboflaviini-5′-fosfaatti

Määritelmä

Näitä eritelmiä sovelletaan riboflaviini-5′-fosfaattiin, kun siinä on vähäisiä määriä vapaata riboflaviinia ja riboflaviinidifosfaattia.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

204-988-6

Kemiallinen nimi

Mononatrium(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihydro-7′,8′-dimetyyli-2′,4′-diokso-10′-bentso[γ]pteridinyyli)-2,3,4-trihydroksipentyylifosfaatti; riboflaviinin 5′-monofosfaattiesterin mononatriumsuola

Kemiallinen kaava

Dihydraattimuoto: C17H20N4NaO9P · 2H2O

Vedetön muoto: C17H20N4NaO9P

Molekyylipaino

514,36

Pitoisuus

Vähintään 95 % väriaineita yhteensä C17H20N4NaO9P.2H2O:ksi laskettuna

image

250 noin 375 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Keltaisesta oranssiin, kiteinen, hygroskooppinen hieman tuoksuva jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Suhde A375/A267 on 0,30–0,34

right accolade vesiliuoksessa

Suhde A444/A267 on 0,35–0,40

Absorbanssimaksimi vedessä noin 375 nm:ssä

Ominaiskierto

[α]D 20 välillä + 38° ja + 42° 5 M suolahappoliuoksessa

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 8 % (100 °C, 5 h vakuumissa P2O5:n päällä) dihydraattimuodon osalta

Sulfaattituhka

Enintään 25 %

Epäorgaaninen fosfaatti

Enintään 1,0 % (PO4:ksi laskettuna vedettömästä aineesta)

Toissijaiset väriaineet

Riboflaviini (vapaa): Enintään 6 %

Riboflaviinidifosfaatti: Enintään 6 %

Primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 70 mg/kg (aniliiniksi laskettuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

▼M14

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

▼B

E 102 TARTRATSIINISynonyymit

CI Food Yellow 4

Määritelmä

Tartratsiinia valmistetaan 4-amino-bentseenisulfonihaposta, joka diatsotoidaan suolahapolla tai natriumnitriitillä. Sen jälkeen diatsoyhdiste kytketään 4,5-dihydro-5-okso-1-(4-sulfofenyyli)-1H-pyratsoli-3-karboksyylihappoon tai kyseisen karboksyylihapon metyyliesteriin, etyyliesteriin tai suolaan. Syntynyt väriaine puhdistetaan ja eristetään natriumsuolana. Tartratsiini koostuu pääosin trinatrium-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattifenyyli)-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-H-pyratsoli-3-karboksylaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Tartratsiini kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

19140

EINECS

217-699-5

Kemiallinen nimi

Trinatrium-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattifenyyli)-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-H-pyratsoli-3-karboksylaatti

Kemiallinen kaava

C16H9N4Na3O9S2

Molekyylipaino

534,37

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

image

530 noin 426 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Vaaleanoranssi jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Keltainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 426 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 1,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Hydratsiinibentseenisulfonihappo

right accolade Yhteensä enintään 0,5 %

4-Aminobentseeni-1-sulfonihappo

5-Okso-1-(4-sulfofenyyli)-2- pyratsoliini-3-karboksyylihappo

4,4′-Diatsoaminodi(bentseenisulfonihappo)

Tetrahydroksimeripihkahappo

Sulfonoimattomat primaariset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 104 KINOLIINIKELTAINENSynonyymit

CI Food Yellow 13

Määritelmä

Kinoliinikeltaista valmistetaan sulfonoimalla 2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dionia tai seosta, joka sisältää noin kaksi kolmasosaa 2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dionia ja yhden kolmasosan 2-(2-(6-metyylikinolyyli))-indaani-1,3-dionia. Kinoliinikeltainen koostuu pääosin edellä mainitun yhdisteen disulfonaattien (pääosin), monosulfonaattien ja trisulfonaattien seoksen natriumsuoloista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Kinoliinikeltainen kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

47005

EINECS

305-897-5

Kemiallinen nimi

2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dionin disulfonaattien dinatriumsuolat (tärkein ainesosa)

Kemiallinen kaava

C18H9N Na2O8S2 (tärkein ainesosa)

Molekyylipaino

477,38 (tärkein ainesosa)

Pitoisuus

Vähintään 70 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Kinoliinikeltaisella on oltava seuraava koostumus:

Väriaineista yhteensä:

— vähintään 80 % dinatrium-2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dionidisulfonaatteja

— enintään 15 % natrium-2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dionimonosulfonaatteja

— enintään 7 % trinatrium-2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dioni-trisulfonaattia

image

865 (tärkein ainesosa) noin 411 nm:ssä vesietikkahappoliuoksessa

Kuvaus

Keltainen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Keltainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi noin 411 nm:ssä vesietikkahappoliuoksessa, jonka pH on 5

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 4,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

2-Metyylikinoliini

right accolade Yhteensä enintään 0,5 %

2-Metyylikinoliini-sulfonihappo

Ftaalihappo

2,6-Dimetyylikinoliini

2,6-Dimetyylikinoliinisulfonihappo

2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dioni

Enintään 4 mg/kg

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 110 SUNSET YELLOW FCFSynonyymit

CI Food Yellow 3; Orange Yellow S

Määritelmä

Sunset yellow FCF koostuu pääosin dinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonaattifenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina. Sunset Yellow FCF:tä valmistetaan diatsotoimalla 4- aminobentseenisulfonihappoa käyttäen suolahappoa ja natriumnitriittiä tai rikkihappoa ja natriumnitriittiä. Sen jälkeen diatsoyhdiste kytketään 6-hydroksi-2-naftaleeni-sulfonihappoon. Väriaine eristetään natriumsuolana ja kuivataan.

Sunset yellow FCF kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

15985

EINECS

220-491-7

Kemiallinen nimi

Dinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonaattifenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C16H10N2Na2O7S2

Molekyylipaino

452,37

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

image

555 noin 485 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 7

Kuvaus

Oranssinpunainen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Oranssi

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 485 nm:ssä pH 7:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 5,0 %

1-(fenyyliatso)-2-naftalenoli (Sudan I)

Enintään 0,5 mg/kg

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Aminobentseeni-1-sulfonihappo

right accolade Yhteensä enintään 0,5 %

3-Hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

6-Hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonihappo

4,4′-Diatsoaminodi(bentseenisulfonihappo)

6,6′-oksidi(naftaleeni-2-sulfonihappo)

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

▼M29

E 120 KARMIINIHAPPO, KARMIINITSynonyymit

CI Natural Red 4

Määritelmä

Karmiinihappo saadaan kokkiniilin vesi-, vesi-alkoholi- tai alkoholiuutteista. Kokkiniili koostuu lajin Dactylopius coccus Costa kuivatuista naaraspuolisista hyönteisistä.

Karmiinit ovat karmiinihapon alumiinilakkoja, joissa alumiinia ja karmiinihappoa ajatellaan olevan läsnä molaarisessa suhteessa 1:2.

Värjäävä ainesosa on karmiinihappo. Vähäisiä määriä sen aminoitua muotoa 4-aminokarmiinihappo saattaa myös esiintyä.

Kaupallisissa tuotteissa värjäävä ainesosa karmiinihappo voi esiintyä yhdessä ammonium-, kalsium-, kalium- tai natriumkationien kanssa, yksin tai yhdistyneenä, ja näitä kationeja voi esiintyä myös ylimäärin. Kaupalliset tuotteet voivat sisältää myös valkuaispitoista ainesta, joka on peräisin käytetystä hyönteisestä.

Väri-indeksinumero

75470

Einecs

Karmiinihappo: 215-023-3; karmiinit: 215-724-4

Kemiallinen nimi

7-β-D-glukopyranosyyli-3,5,6,8-tetrahydroksi-1-metyyli-9,10-dioksoantraseeni-2-karboksyylihappo (karmiinihappo); karmiini on tämän hapon hydratoitu alumiinikelaatti

Kemiallinen kaava

C22H20O13 (karmiinihappo)

Molekyylipaino

492,39 (karmiinihappo)

Pitoisuus

Vähintään 90 % karmiinihappoa; vähintään 50 % karmiinihappoa kelaateissa.

Kuvaus

Punaisesta tummanpunaiseen, mureneva kiinteä aine tai jauhe

Tunnistaminen

 

Spektrometria

Karmiinihappo:

Absorbanssimaksimi ammoniakin vesiliuoksessa noin 518 nm:ssä

Absorbanssimaksimi laimeassa suolaliuoksessa noin 494 nm:ssä

E 1 %/1 cm laimeassa suolahappoliuoksessa on korkeimmassa arvossaan 139 noin 494 nm:ssä

4-aminokarmiinihappo:

Absorbanssimaksimi ammoniakin vesiliuoksessa 535 nm:ssä

Absorbanssimaksimi laimeassa suolaliuoksessa 530 nm:ssä

E 1 %/1 cm ammoniakin vesiliuoksessa on korkeimmassa arvossaan 260 noin 535 nm:ssä, kun pH on 9,5

Kaupallisissa tuotteissa karmiinihappo voidaan erottaa amiinistaan HPLC-menetelmällä

Puhtaus

 

Liuotinjäämät

Etanoli:

Metanoli:

Enintään 150 mg/kg

Enintään 50 mg/kg

Kokonaistuhka

Karmiinihappo:

Karmiini:

Enintään 5 %

Enintään 12 %

Proteiini (N × 6,25)

Karmiinihappo:

Karmiini:

Enintään 2,2 %

Enintään 25 %

4-aminokarmiinihappo

Enintään 3 % suhteessa karmiinihappoon

Laimennettuun ammoniakkiin liukenematon aines

Karmiini: Enintään 1 %

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1,5 mg/kg

Elohopea

Enintään 0,5 mg/kg

Kadmium

Enintään 0,1 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset

 

Salmonella spp.

Ei saa esiintyä 10 grammassa

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu .

▼B

E 122 ATSORUBIINI, KARMOSIINISynonyymit

CI Food Red 3

Määritelmä

Atsorubiini koostuu pääosin dinatrium-4-hydroksi-3-(4-sulfonaatti-1-naftyyliatso)-naftaleeni-1-sulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Atsorubiini kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

14720

EINECS

222-657-4

Kemiallinen nimi

Dinatrium-4-hydroksi-3-(4-sulfonaatti-1-naftyyliatso)-naftaleeni-1-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C20H12N2Na2O7S2

Molekyylipaino

502,44

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

image

510 noin 516 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punaisesta kastanjanruskeaan, jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Punainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 516 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 1 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo

right accolade Yhteensä enintään 0,5 %

4-Hydroksinaftaleeni-1-sulfonihappo

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 123 AMARANTTISynonyymit

CI Food Red 9

Määritelmä

Amarantti koostuu pääosin trinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonaatti-1-naftyyliatso)-naftaleeni-3,6-disulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina. Amaranttia valmistetaan kytkemällä 4-amino-1-naftaleenisulfonihappo 3-hydroksi-2,7-naftaleenidisulfonihappoon.

Amarantti kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

16185

EINECS

213-022-2

Kemiallinen nimi

Trinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonaatti-1-naftyyliatso)-naftaleeni-3,6-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C20H11N2Na3O10S3

Molekyylipaino

604,48

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

image

440 noin 520 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punertavanruskea jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Punainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 520 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 3,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo

right accolade Yhteensä enintään 0,5 %

3-Hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

6-Hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonihappo

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-6-trisulfonihappo

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 124 PONCEAU 4R, KOKKENIILIPUNAINEN ASynonyymit

CI Food Red 7; Uuskokkiini

Määritelmä

Ponceau 4R koostuu pääosin trinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonatti-1-naftyyliatso)-naftaleeni-6,8-disulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina. Ponceau 4R:ää valmistetaan kytkemällä diatsotoitu naftionihappo G-happoon (2-naftoli-6,8-disulfonihappoon) ja muuntamalla reaktiotuote trinatriumsuolaksi.

Ponceau 4R kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

16255

EINECS

220-036-2

Kemiallinen nimi

Trinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonaatti-1-naftyyliatso)-naftaleeni-6,8-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C20H11N2Na3O10S3

Molekyylipaino

604,48

Pitoisuus

Vähintään 80 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

image

430 noin 505 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punertava jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Punainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 505 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 1,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo

right accolade Yhteensä enintään 0,5 %

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonihappo

3-Hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

6-Hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-6-trisulfonihappo

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 127 ERYTROSIINISynonyymit

CI Food Red 14

Määritelmä

Erytrosiini koostuu pääosin dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajodi-3-oksido-6-oksoksanten-9-yyli)bentsoaattimonohydraatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä veden, natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina. Erytrosiinia valmistetaan jodaamalla fluoreseiinia, joka on resorsinolin ja ftaalihappoanhydridin kondensaatiotuote.

Erytrosiini kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

45430

EINECS

240-474-8

Kemiallinen nimi

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajodi-3-oksidi-6-oksoksanten-9-yyli)bentsoaattimonohydraatti

Kemiallinen kaava

C20H6I4Na2O5 H2O

Molekyylipaino

897,88

Pitoisuus

Vähintään 87 % väriaineita yhteensä vedettömäksi natriumsuolaksi laskettuna

image

1 100 noin 526 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 7

Kuvaus

Punainen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Punainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 526 nm:ssä pH 7:ssä

Puhtaus

Epäorgaaniset jodidit

Enintään 0,1 % (natriumjodidiksi laskettuna)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet (fluoreseiinia lukuun ottamatta)

Enintään 4,0 %

Fluoreseiini

Enintään 20 mg/kg

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

Trijodiresorsinoli

Enintään 0,2 %

2-(2,4-dihydroksi-3,5-dijodibentsoyyli) bentsoehappo

Enintään 0,2 %

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % liuoksessa, jonka pH on 7–8

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 129 ALLURAPUNAINEN ACSynonyymit

CI Food Red 17

Määritelmä

Allurapunainen AC koostuu pääosin dinatrium-2-hydroksi-1-(2-metoksi-5-metyyli-4-sulfonaatti-fenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina. Allurapunainen AC:tä valmistetaan kytkemällä diatsotoitu 5-amino-4-metoksi-2-tolueenisulfonihappo 6-hydroksi-2-naftaleenisulfonihappoon.

Allurapunainen AC kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

16035

EINECS

247-368-0

Kemiallinen nimi

Dinatrium-2-hydroksi-1-(2-metoksi-5-metyyli-4-sulfonaattifenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C18H14N2Na2O8S2

Molekyylipaino

496,42

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

image

540 noin 504 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 7

Kuvaus

Tummanpunainen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Punainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 504 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 3,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

6-Hydroksi-2-naftaleeni-sulfonihappo, natriumsuola

Enintään 0,3 %

4-Amino-5-metoksi-2-metyylibentseenisulfonihappo

Enintään 0,2 %

6,6-Oksibis(2-naftaleeni-sulfonihappo) dinatriumsuola

Enintään 1,0 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Liuoksesta, jonka pH on 7, enintään 0,2 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 131 PATENTTISININEN VSynonyymit

CI Food Blue 5

Määritelmä

Patenttisininen V koostuu pääosin [4-(α-(4-dietyyliaminofenyyli)-5-hydroksi-2,4-disulfofenyylimetyylideeni)-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni]dietyyliammoniumhydroksidin sisäisen suolan kalsium- tai natriumyhdisteestä ja yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin ja/tai kalsiumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Myös kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

42051

EINECS

222-573-8

Kemiallinen nimi

[4-(α-(4-dietyyliaminofenyyli)-5-hydroksi-2,4-disulfofenyylimetyylideeni)2,5-sykloheksadien-1-ylideeni]-dietyyliammoniumhydroksidin sisäisen suolan kalsium- tai natriumyhdiste

Kemiallinen kaava

Kalsiumyhdiste: C27H31N2O7S2Ca1/2

Natriumyhdiste: C27H31N2O7S2Na

Molekyylipaino

Kalsiumyhdiste: 579,72

Natriumyhdiste: 582,67

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

image

2 000 noin 638 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 5

Kuvaus

Tummansininen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Sininen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä 638 nm:ssä pH 5:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 2,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

3-Hydroksibentsaldehydi

right accolade Yhteensä enintään 0,5 %

3-Hydroksibentsoehappo

3-Hydroksi-4-sulfobentsoehappo

N,N-Dietyyliaminobentseenisulfonihappo

Leukoemäs

Enintään 4,0 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % liuoksessa, jonka pH on 5

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 132 INDIGOTIINI, INDIGOKARMIINISynonyymit

CI Food Blue 1

Määritelmä

Indigotiini koostuu pääosin dinatrium-3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,5′-disulfonaatin ja dinatrium-3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,7′-disulfonaatin seoksesta ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Indigotiini kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Indigokarmiinia saadaan sulfonoimalla indigoa. Tämä tapahtuu kuumentamalla indigoa (tai indigotahnaa) rikkihapon läsnä ollessa. Väriaine eristetään ja puhdistetaan.

Väri-indeksinumero

73015

EINECS

212-728-8

Kemiallinen nimi

Dinatrium-3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,5′-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C16H8N2Na2O8S2

Molekyylipaino

466,36

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Dinatrium 3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,7′-disulfonaatti: enintään 18 %

image

480 noin 610 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Tummansininen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Sininen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 610 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Dinatrium-3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,7′-disulfonaattia lukuun ottamatta: enintään 1,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

Isatiini-5-sulfonihappo

right accolade Yhteensä enintään 0,5 %

5-Sulfoantraniilihappo

Antraniilihappo

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 133 BRILJANTTISININEN FCFSynonyymit

CI Food Blue 2

Määritelmä

Briljanttisininen FCF koostuu pääosin dinatrium-α-(4-(N-etyyli-3-sulfonaattibentsyyliamino)fenyyli)-α-(4-N-etyyli-3-sulfonaattibentsyyliamino)-sykloheksa-2,5-dienylideeni)-tolueeni-2-sulfonaatista ja sen isomeereistä ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Briljanttisininen FCF kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

42090

EINECS

223-339-8

Kemiallinen nimi

Dinatrium-α-(4-(N-etyyli-3-sulfonaattibentsyyliamino)-fenyyli)-α-(4-N-etyyli-3-sulfonaattibentsyyliamino)-sykloheksa-2,5-dienylideeni)-tolueeni-2-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C37H34N2Na2O9S3

Molekyylipaino

792,84

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

image

1 630 noin 630 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punertavan sininen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Sininen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 630 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 6,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

2-, 3- ja 4-Formyylibentseenisulfonihappojen summa

Enintään 1,5 %

3-((etyyli)(4-sulfofenyyli)-amino)metyylibentseenisulfonihappo

Enintään 0,3 %

Leukoemäs

Enintään 5,0 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % pH 7:ssä

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 140 (i) KLOROFYLLITSynonyymit

CI Natural Green 3; Magnesiumklorofylli; Magnesiumfeofytiini

Määritelmä

Klorofyllejä saadaan uuttamalla liuottimilla syötävän kasviaineksen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen kantoja. Sitä seuraavan liuottimen poiston yhteydessä luonnostaan läsnä oleva sitoutunut magnesium voi joko kokonaan tai osittain poistua klorofylleistä, jolloin syntyy vastaavia feofytiinejä. Tärkeimmät väriaineet ovat feofytiinit ja magnesiumklorofyllit. Uutettu tuote, josta liuotin on poistettu, sisältää muita pigmenttejä kuten karotenoideja sekä raaka-aineesta tulevia öljyjä, rasvoja ja vahoja. Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani, hiilidioksidi, metanoli, etanoli, 2-propanoli ja heksaani.

Väri-indeksinumero

75810

EINECS

Klorofyllit: 215-800-7, klorofylli a: 207-536-6, klorofylli b: 208-272-4

Kemiallinen nimi

Tärkeimmät väriainesosat:

Fytyyli-(132R,17S,18S)-3-[8-etyyli-132-metoksikarbonyyli-2,7,12,18-tetrametyyli-13′-okso-3-vinyyli-131-132-17,18-tetrahydrosyklopenta-(at)-porfyrin-17-yyli]propionaatti (feofytiini a) tai magnesiumkompleksi (klorofylli a)

Fytyyli-(132R,17S,18S)-3-[8-etyyli-7-formyyli-132-metoksikarbonyyli-2,12,18-trimetyyli-13′-okso-3-vinyyli-131-132-17,18-tetrahydrosyklopenta-(at)-porfyrin-17-yyli]propionaatti (feofytiini b) tai magnesiumkompleksi (klorofylli b)

Kemiallinen kaava

Klorofylli a (magnesiumkompleksi): C55H72MgN4O5

Klorofylli a: C55H74N4O5

Klorofylli b (magnesiumkompleksi): C55H70MgN4O6

Klorofylli b: C55H72N4O6

Molekyylipaino

Klorofylli a (magnesiumkompleksi): 893,51

Klorofylli a: 871,22

Klorofylli b (magnesiumkompleksi): 907,49

Klorofylli b: 885,20

Pitoisuus

Klorofyllejä ja niiden magnesiumkomplekseja yhteensä vähintään 10 %

image

700 noin 409 nm:ssä kloroformissa

Kuvaus

Vahamainen kiinteä aine, jonka väri vaihtelee oliivinvihreästä tummanvihreään koordinoituneen magnesiumin määrän mukaan

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 409 nm:ssä.

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

right accolade Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

2-Propanoli

Heksaani

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 140 (ii) KLOROFYLLIINITSynonyymit

CI Natural Green 5; Natriumklorofylliini; Kaliumklorofylliini

Määritelmä

Klorofylliinien alkalisuoloja saadaan saippuoimalla syötävän kasviaineksen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen kantojen liuotinuutetta. Saippuoiminen poistaa metyyli- ja fytoliesteriryhmät ja se voi osittain hajottaa syklopentenyylirenkaan. Happoryhmät neutraloituvat ja muodostavat kalium- ja/tai natriumsuoloja.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani, hiilidioksidi, metanoli, etanoli, 2-propanoli ja heksaani.

Väri-indeksinumero

75815

EINECS

287-483-3

Kemiallinen nimi

Tärkeimmät väriainesosat happomuodoissaan ovat

— 3-(10-karboksylaatti-4-etyyli-1,3,5,8-tetrametyyli-9-okso-2-vinyyliforbin-7-yyli)propionaatti (klorofylliini a)

— sekä

— 3-(10-karboksylaatti-4-etyyli-3-formyyli-1,5,8-trimetyyli-9-okso-2-vinyyliforbin-7-yyli)propionaatti (klorofylliini b)

Syklopentenyylirengas voi hydrolyysiasteen mukaan hajota, jolloin seurauksena on kolmannen karboksyylifunktion tuotanto.

Myös magnesiumkomplekseja voi esiintyä.

Kemiallinen kaava

Klorofylliini a (happomuoto): C34H34N4O5

Klorofylliini b (happomuoto): C34H32N4O6

Molekyylipaino

Klorofylliini a: 578,68

Klorofylliini b: 592,66

Kumpaankin voidaan lisätä 18 daltonia, jos syklopentenyylirengas on hajonnut.

Pitoisuus

Klorofylliinejä yhteensä vähintään 95 % näytteestä, jota on kuivattu noin 100 °C:ssa yhden tunnin ajan.

image

700 noin 405 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 9

image

140 noin 653 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 9

Kuvaus

Tummanvihreästä sinimustaan jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vesi-fosfaattipuskurissa pH 9:ssä noin 405 nm:ssä ja noin 653 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

right accolade Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

2-Propanoli

Heksaani

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 141 (i) KLOROFYLLIKUPARIKOMPLEKSITSynonyymit

CI Natural Green 3; Kupariklorofylli; Kuparifeofytiini

Määritelmä

Kupariklorofyllejä saadaan lisäämällä kuparisuolaa syötävän kasviaineksen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen kannoista liuottimilla uuttamalla saatuun aineeseen. Tuote, josta liuotin on poistettu, sisältää muita pigmenttejä, kuten karotenoideja sekä raaka-aineesta tulevia rasvoja ja vahoja. Tärkeimmät väriaineet ovat kuparifeofytiinit. Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani, hiilidioksidi, metanoli, etanoli, 2-propanoli ja heksaani.

Väri-indeksinumero

75810

EINECS

Kupariklorofylli a: 239-830-5; kupariklorofylli b: 246-020-5

Kemiallinen nimi

[Fytyyli-(132R,17S,18S)-3-[8-etyyli-132-metoksikarbonyyli-2,7,12,18-tetrametyyli-13′-okso-3-vinyyli-131-132-17,18-tetrahydrosyklopenta-(at)-porfyrin-17-yyli]propionaatti]kupari (II) (Kupariklorofylli a)

[Fytyyli-(132R,17S,18S)-3-[8-etyyli-7-formyyli-132-metoksikarbonyyli-2,12,18-trimetyyli-13′-okso-3-vinyyli-131-132,17,18-tetrahydrosyklopenta-(at)-porfyrin-17-yyli)propionaatti]kupari (II) (Kupariklorofylli b)

Kemiallinen kaava

Kupariklorofylli a: C55H72Cu N4O5

Kupariklorofylli b: C55H70Cu N4O6

Molekyylipaino

Kupariklorofylli a: 932,75

Kupariklorofylli b: 946,73

Pitoisuus

Kupariklorofyllien kokonaismäärä yhteensä vähintään 10 %

image

540 noin 422 nm:ssä kloroformissa

image

300 noin 652 nm:ssä kloroformissa

Kuvaus

Vahamainen kiinteä aine, jonka väri vaihtelee sinivihreästä tummanvihreään raaka-aineen mukaan

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 422 nm:ssä ja noin 652 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

right accolade Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

2-Propanoli

Heksaani

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Kupari-ionit

Enintään 200 mg/kg

Kuparin kokonaismäärä

Enintään 8,0 % kuparifeofytiinin kokonaismäärästä

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 141 (ii) KLOROFYLLIINIKUPARIKOMPLEKSITSynonyymit

Natriumkupariklorofylliini; Kaliumkupariklorofylliini; CI Natural Green 5

Määritelmä

Kupariklorofylliinin alkalisuoloja saadaan lisäämällä kuparia ainekseen, jota on saatu saippuoimalla syötävän kasviaineksen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen kannoista saatua liuotinuutetta. Saippuoimisen avulla poistetaan metyyli- ja fytoliesteriryhmät ja se voi osittain hajottaa syklopentenyylirenkaan. Kun kupari on lisätty puhdistettuihin klorofylliineihin, happoryhmät neutralisoituvat ja muodostavat kalium- ja/tai natriumsuoloja.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani, hiilidioksidi, metanoli, etanoli, 2-propanoli ja heksaani.

Väri-indeksinumero

75815

EINECS

 

Kemiallinen nimi

Tärkeimmät väriainesosat happomuodoissaan ovat 3-(10-karboksylaatti-4-etyyli-1,3,5,8-tetrametyyli-9-okso-2-vinyyliforbin-7-yyli)propionaatti, kuparikompleksi (Kupariklorofylliini a) ja 3-(10-karboksylaatti-4-etyyli-3-formyyli-1,5,8-trimetyyli-9-okso-2-vinyyliforbin-7-yyli)propionaati, kuparikompleksi (Kupariklorofylliini b)

Kemiallinen kaava

Kupariklorofylliini a (happomuoto): C34H32Cu N4O5

Kupariklorofylliini b (happomuoto): C34H30Cu N4O6

Molekyylipaino

Kupariklorofylliini a: 640,20

Kupariklorofylliini b: 654,18

Kumpaankin voidaan lisätä 18 daltonia, jos syklopentenyylirengas on hajonnut.

Pitoisuus

Kupariklorofylliinin kokonaismäärä yhteensä vähintään 95 % 100 °C:ssa 1 tunnin ajan kuivatussa näytteessä

image

565 noin 405 nm:ssä vesi-fosfaattipuskurissa, jonka pH on 7,5

image

145 noin 630 nm:ssä vesi-fosfaattipuskurissa, jonka pH on 7,5

Kuvaus

Tummanvihreästä sinimustaan jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vesi-fosfaattipuskurissa, jonka pH on 7,5, noin 405 nm:ssä ja noin 630 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

right accolade Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

2-Propanoli

Heksaani

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Kupari-ionit

Enintään 200 mg/kg

Kuparin kokonaismäärä

Enintään 8,0 % kupariklorofylliinien kokonaismäärästä

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 142 VIHREÄ SSynonyymit

CI Food Green 4, Briljanttivihreä BS

Määritelmä

Vihreä S koostuu pääosin natrium-N-[4-[[4-(dimetyyliamino)fenyyli](2-hydroksi-3,6-disulfo-1-naftalenyyli)metyleeni]-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni]-N-metyylimetaaniaminiumista ja toissijaisista väriaineista yhdessä tärkeimpien värittömien yhdisteiden natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa.

Vihreä S kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

44090

EINECS

221-409-2

Kemiallinen nimi

Natrium-N-[4-[[4-(dimetyyliamino)fenyyli](2-hydroksi-3,6-disulfo-1-naftalenyyli)-metyleeni]-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni]-N-metyylimetaaniaminium; Natrium-5-[4-dimetyyliamino-α-(4-dimetyyli-iminiosykloheksa-2,5-dienyyli-ideeni)bentsyyli]-6-hydroksi-7-sulfonaattinaftaleeni-2-sulfonaatti (vaihtoehtoinen kemiallinen nimi)

Kemiallinen kaava

C27H25N2NaO7S2

Molekyylipaino

576,63

Pitoisuus

Vähintään 80 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

image

1 720 noin 632 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Tummansininen tai tummanvihreä jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Sininen tai vihreä

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 632 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 1,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4,4′-Bis(dimetyyliamino)-bentshydryylialkoholi

Enintään 0,1 %

4,4′-Bis(dimetyyliamino)-bentsofenoni

Enintään 0,1 %

3-Hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

Enintään 0,2 %

Leukoemäs

Enintään 5,0 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 150a SOKERIKULÖÖRISynonyymit

 

Määritelmä

Sokerikulööri valmistetaan hiilihydraattien hallitulla kuumakäsittelyllä (kaupallisesti saatavat elintarvikelaatua olevat ravitsemukselliset makeutusaineet, joita ovat glukoosin ja fruktoosin monomeerit ja/tai niiden polymeerit, esim. glukoosisiirapit, sakkaroosi ja/tai inverttisiirapit ja dekstroosi). Karamellisoitumisen edistämiseksi voidaan käyttää happoja, emäksiä ja suoloja lukuun ottamatta ammoniumyhdisteitä ja sulfiitteja.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

232-435-9

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

 

Molekyylipaino

 

Pitoisuus

 

Kuvaus

Tummanruskeasta mustaan neste tai kiinteä aine

Tunnistaminen

 

Puhtaus

DEAE-selluloosan sitoma väri

Enintään 50 %

Fosforyyliselluloosan sitoma väri

Enintään 50 %

Värivoimakkuus (1)

0,01–0,12

Kokonaistyppi

Enintään 0,1 %

Kokonaisrikki

Enintään 0,2 %

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

(1)   

Värivoimakkuus määritellään kiinteän sokerikulöörin 0,1 %:n (w/v) vesiliuoksen absorbanssina 1 cm:n kyvetissä 610 nm:ssä.

E 150b EMÄKSINEN SULFIITTISOKERIKULÖÖRISynonyymit

 

Määritelmä

Emäksinen sulfiittisokerikulööri valmistetaan hiilihydraattien hallitulla kuumakäsittelyllä (kaupallisesti saatavat elintarvikelaatua olevat ravitsemukselliset makeutusaineet, joita ovat glukoosin ja fruktoosin monomeerit ja/tai niiden polymeerit, esim. glukoosisiirapit, sakkaroosi ja/tai inverttisiirapit ja dekstroosi) happojen tai emästen kanssa tai ilman niitä, sulfiittiyhdisteiden (rikkihapoke, kaliumsulfiitti, kaliumbisulfiitti, natriumsulfiitti ja natriumbisulfiitti) läsnä ollessa; ammoniumyhdisteitä ei käytetä.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

232-435-9

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

 

Molekyylipaino

 

Pitoisuus

 

Kuvaus

Tummanruskeasta mustaan neste tai kiinteä aine

Tunnistaminen

 

Puhtaus

DEAE-selluloosan sitoma väri

Yli 50 %

Värivoimakkuus (1)

0,05–0,13

Kokonaistyppi

Enintään 0,3 % (2)

Rikkidioksidi

Enintään 0,2 % (2)

Kokonaisrikki

0,3–3,5 % (2)

DEAE-selluloosan sitoma rikki

Yli 40 %

DEAE-selluloosan sitoman värin absorbanssisuhde

19–34

Absorbanssisuhde (A 280/560)

Suurempi kuin 50

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

(1)   

Värivoimakkuus määritellään kiinteän sokerikulöörin 0,1 %:n (w/v) vesiliuoksen absorbanssina 1 cm:n kyvetissä 610 nm:ssä.

(2)   

Ilmaistuna vastaavan värin perusteella eli laskettuna valmisteelle, jonka värivoimakkuus on 0,1 absorbanssiyksikköä.

E 150c AMMONIUMMENETELMÄN SOKERIKULÖÖRISynonyymit

 

Määritelmä

Ammoniummenetelmän sokerikulööri valmistetaan hiilihydraattien hallitulla kuumakäsittelyllä (kaupallisesti saatavat elintarvikelaatua olevat ravitsemukselliset makeutusaineet, joita ovat glukoosin ja fruktoosin monomeerit ja/tai niiden polymeerit, esim. glukoosisiirapit, sakkaroosi ja/tai inverttisiirapit ja dekstroosi) happojen tai emästen kanssa tai ilman niitä ammoniumyhdisteiden (ammoniumhydroksidi, ammoniumkarbonaatti, ammoniumvetykarbonaatti, ammoniumfosfaatti) läsnä ollessa; sulfiittiyhdisteitä ei käytetä.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

232-435-9

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

 

Molekyylipaino

 

Pitoisuus

 

Kuvaus

Tummanruskeasta mustaan neste tai kiinteä aine

Tunnistaminen

 

Puhtaus

DEAE-selluloosan sitoma väri

Enintään 50 %

Fosforyyliselluloosan sitoma väri

Yli 50 %

Värivoimakkuus (1)

0,08–0,36

Ammoniakkipitoinen typpi

Enintään 0,3 % (2)

4-Metyyli-imidatsoli

Enintään 200 mg/kg (2)

2-Asetyyli-4-tetrahydroksibutyyli-imidatsoli

Enintään 10 mg/kg (2)

Kokonaisrikki

Enintään 0,2 % (2)

Kokonaistyppi

0,7–3,3 % (2)

Fosforyyliselluloosan sitoman värin absorbanssisuhde

13–35

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

(1)   

Värivoimakkuus määritellään kiinteän sokerikulöörin 0,1 %:n (w/v) vesiliuoksen absorbanssina 1 cm:n kyvetissä 610 nm:ssä.

(2)   

Ilmaistuna vastaavan värin perusteella eli laskettuna valmisteelle, jonka värivoimakkuus on 0,1 absorbanssiyksikköä.

E 150d AMMONIUMSULFIITTIMENETELMÄN SOKERIKULÖÖRISynonyymit

 

Määritelmä

Ammoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri valmistetaan hiilihydraattien hallitulla kuumakäsittelyllä (kaupallisesti saatavat elintarvikelaatua olevat ravitsemukselliset makeutusaineet, joita ovat glukoosin ja fruktoosin monomeerit ja/tai niiden polymeerit, esim. glukoosisiirapit, sakkaroosi ja/tai inverttisiirapit ja dekstroosi) happojen tai emästen kanssa sulfiitti- ja ammoniumyhdisteiden (rikkihapoke, kaliumsulfiitti, kaliumbisulfiitti, natriumsulfiitti, natriumbisulfiitti, ammoniumhydroksidi, ammoniumkarbonaatti, ammoniumvetykarbonaatti, ammoniumfosfaatti, ammoniumsulfaatti, ammoniumsulfiitti ja ammoniumvetysulfiitti) läsnä ollessa.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

232-435-9

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

 

Molekyylipaino

 

Pitoisuus

 

Kuvaus

Tummanruskeasta mustaan neste tai kiinteä aine

Tunnistaminen

 

Puhtaus

DEAE-selluloosan sitoma väri

Yli 50 %

Värivoimakkuus (1)

0,10–0,60

Ammoniakkipitoinen typpi

Enintään 0,6 % (2)

Rikkidioksidi

Enintään 0,2 % (2)

4-metyyli-imidatsoli

Enintään 250 mg/kg (2)

Kokonaistyppi

0,3–1,7 % (2)

Kokonaisrikki

0,8–2,5 %

Typen ja rikin suhde alkoholisaostumassa

0,7–2,7

Alkoholisaostuman absorbanssisuhde (3)

8–14

Absorbanssisuhde (A 280/560)

Enintään 50

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

(1)   

Värivoimakkuus määritellään kiinteän sokerikulöörin 0,1 %:n (w/v) vesiliuoksen absorbanssina 1 cm:n kyvetissä 610 nm:ssä.

(2)   

Ilmaistuna vastaavan värin perusteella eli laskettuna valmisteelle, jonka värivoimakkuus on 0,1 absorbanssiyksikköä.

(3)   

Alkoholisaostuman absorbanssisuhde määritellään saostuman absorbanssina 280 nm:ssä jaettuna absorbanssilla 560 nm:ssä (1 cm:n kyvetti).

▼M8

E 151 BRILJANTTIMUSTA PN

▼BSynonyymit

CI Food Black 1

▼M8

Määritelmä

Briljanttimusta PN koostuu pääosin tetranatrium-4-asetamido-5-hydroksi-6-[7-sulfonaatti-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-1-naftyyliatso]naftaleeni-1,7-disulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Briljanttimusta PN kuvataan natriumsuolaksi.

Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

▼B

Väri-indeksinumero

28440

EINECS

219-746-5

Kemiallinen nimi

Tetranatrium-4-asetamido-5-hydroksi-6-[7-sulfonaatti-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-1-naftyyliatso]naftaleeni-1,7-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C28H17N5Na4O14S4

Molekyylipaino

867,69

Pitoisuus

Vähintään 80 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

image

530 noin 570 nm:ssä liuoksessa

Kuvaus

Musta jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Mustansinertävä

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 570 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 4 % (laskettuna väripitoisuudesta)

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Asetamido-5-hydroksinaftaleeni-1,7-disulfonihappo

right accolade Yhteensä enintään 0,8 %

4-Amino-5-hydroksinaftaleeni-1,7-disulfonihappo

8-Aminonaftaleeni-2-sulfonihappo

4,4′-Diatsoaminodi-(bentseenisulfonihappo)

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 153 KASVIPERÄINEN LÄÄKEHIILISynonyymit

Kasvihiili

Määritelmä

Kasviperäistä aktiivihiiltä saadaan hiillyttämällä kasviperäistä ainesta, kuten puuta, selluloosajäämiä, turvetta ja kookospähkinöiden kuoria ja muita kuoria. Tällä tavalla valmistettu aktiivihiili jauhetaan kartiomyllyllä ja näin saatu hyvin aktiivinen hiilijauhe käsitellään syklonilla. Syklonista kerätty hienoaines puhdistetaan pesemällä se suolahapolla, jonka jälkeen se neutraloidaan ja kuivataan. Tuotos tunnetaan yleisesti kasvihiilenä. Voimakkaammin värjääviä tuotteita valmistetaan käsittelemällä hienoainesta edelleen syklonilla tai jauhamalla sitä uudelleen, minkä jälkeen seuraa happopesu, neutralointi ja kuivaus. Aine koostuu lähinnä hienojakoisesta hiilestä. Se saattaa sisältää vähäisiä määriä typpeä, vetyä ja happea. Kosteutta voi absorboitua tuotteeseen valmistuksen jälkeen.

Väri-indeksinumero

77266

EINECS

231-153-3

Kemiallinen nimi

Hiili

Kemiallinen kaava

C

Atomipaino

12,01

Pitoisuus

Vähintään 95 % hiiltä vedettömälle ja tuhkattomalle aineelle laskettuna

Kuivaushäviö

Enintään 12 % (120 °C, 4 tuntia)

Kuvaus

Musta hajuton jauhe

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja orgaanisiin liuottimiin

Palaminen

Punaiseksi kuumennettaessa palaa hitaasti ilman liekkiä

Puhtaus

Tuhka (yhteensä)

Enintään 4,0 % (polttolämpötila: 625 °C)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Bentso(a)pyreeniä alle 50 μg/kg uutteessa, joka on saatu uuttamalla jatkuvatoimisella laitteella 1 g tuotetta käyttäen 10 g puhdasta sykloheksaania.

Emäkseen liukeneva aines

Suodoksen, joka saadaan keittämällä 2 g näytettä 20 ml:ssa N-natriumhydroksidia ja suodattamalla, on oltava väritöntä

E 155 RUSKEA HTSynonyymit

CI Food Brown 3

Määritelmä

Ruskea HT koostuu pääosin dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroksi-5-hydroksimetyyli-1,3-fenyleenibisatso)di(naftaleeni-1-sulfonaatista) ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai sulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Ruskea HT kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

20285

EINECS

224-924-0

Kemiallinen nimi

Dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroksi-5-hydroksimetyyli-1,3-fenyleenibisatso)di(naftaleeni-1-sulfonaatti)

Kemiallinen kaava

C27H18N4Na2O9S2

Molekyylipaino

652,57

Pitoisuus

Vähintään 70 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna.

image

403 noin 460 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 7

Kuvaus

Jauhetta tai rakeita, väri punertavanruskea

Vesiliuoksen ulkonäkö

Ruskea

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä, jonka pH on 7, noin 460 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 10 % (TLC-menetelmä)

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo

Enintään 0,7 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % liuoksessa, jonka pH on 7

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 160a (i) BETA-KAROTEENISynonyymit

CI Food Orange 5

Määritelmä

Näitä eritelmiä sovelletaan pääosin beta-karoteenin all-trans-isomeereihin, joissa on vähäisiä määriä muita karotenoideja. Laimennetuilla ja stabiloiduilla valmisteilla voi olla erilaisia trans-/cis-isomeerisuhteita.

Väri-indeksinumero

40800

EINECS

230-636-6

Kemiallinen nimi

β-karoteeni; β,β-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,88

Pitoisuus

Väriaineita yhteensä vähintään 96 % (β-karoteenina ilmaistuna)

image

2 500 noin 440–457 nm:ssä sykloheksaania

Kuvaus

Kiteitä tai kiteistä jauhetta, väri punaisesta ruskeanpunaiseen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 453–456 nm:ssä

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Toissijaiset väriaineet

Muut karotenoidit kuin beta-karoteeni: enintään 3,0 % väriaineiden kokonaismäärästä

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

E 160a (ii) KASVIKAROTEENITSynonyymit

CI Food Orange 5

Määritelmä

Kasvikaroteeneja saadaan liuottimilla uuttamalla syötävän kasviaineksen, porkkanoiden, kasviöljyjen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen kannoista.

Tärkein väriainesosa koostuu karotenoideista, joista suurin osa on beta-karoteenia. Alfa- ja gamma-karoteenia ja muitakin pigmenttejä saattaa olla läsnä. Väripigmenttien lisäksi aine voi sisältää raaka-aineessa luonnollisesti esiintyviä öljyjä, rasvoja ja vahoja.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: asetoni, metyylietyyliketoni, metanoli, etanoli, 2-propanoli, heksaani (1), dikloorimetaani ja hiilidioksidi.

Väri-indeksinumero

75130

EINECS

230-636-6

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

β-karoteeni: C40H56

Molekyylipaino

β-karoteeni: 536,88

Pitoisuus

Karoteenipitoisuus (beta-karoteeniksi laskettuna) vähintään 5 %. Kasviöljyjä uuttamalla saadut tuotteet: vähintään 0,2 % syötävissä rasvoissa.

image

2 500 noin 440–457 nm:ssä sykloheksaania

Kuvaus

 

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 440–457 nm:ssä ja 470–486 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

right accolade Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metyylietyyliketoni

Metanoli

2-Propanoli

Heksaani

Etanoli

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

(1)   

Bentseeniä enintään 0,05 % v/v.

E 160a (iii) Blakeslea trispora -sienestä saatu BETA-KAROTEENISynonyymit

CI Food Orange 5

Määritelmä

Valmistetaan fermentoimalla käyttäen viljelmää, jossa on Blakeslea trispora -sienen kantojen kahta pariutumistyyppiä (+ ja –). β-karoteeni uutetaan biomassasta etyyliasetaatin tai isobutyyliasetaatin ja 2-propanolin avulla ja kiteytetään. Kiteytetty tuote koostuu pääasiassa trans-β-karoteenista. Luonnollisen prosessin vuoksi noin 3 % tuotteesta koostuu karotenoideista, mikä on tuotteelle ominaista.

Väri-indeksinumero

40800

EINECS

230-636-6

Kemiallinen nimi

β-karoteeni; β,β-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,88

Pitoisuus

Väriaineita yhteensä vähintään 96 % (β-karoteenina ilmaistuna)

image

2 500 noin 440–457 nm:ssä sykloheksaania

Kuvaus

Kiteitä tai kiteistä jauhetta, väri punainen, ruskeanpunainen tai purppuranvioletti (väri vaihtelee käytetyn liuottimen ja kiteytymisolosuhteiden mukaan)

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 453–456 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Etyyliasetaatti

right accolade Enintään 0,8 %, yksittäin tai yhteensä

Etanoli

Isobutyyliasetaatti: Enintään 1,0 %

2-Propanoli: Enintään 0,1 %

Sulfaattituhka

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Muut karotenoidit kuin beta-karoteeni: enintään 3,0 % väriaineiden kokonaismäärästä

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset

Homeet

Enintään 100 pesäkettä/gramma

Hiivat

Enintään 100 pesäkettä/gramma

Salmonella spp.

Negatiivinen 25 grammassa

Escherichia coli

Negatiivinen 5 grammassa

E 160a (iv) LEVÄKAROTEENITSynonyymit

CI Food Orange 5

▼M8

Määritelmä

Karotenoideja voidaan valmistaa myös Dunaliella salina -levästä. Beta-karoteenia saadaan uuttamalla eteerisellä öljyllä. Valmiste on 20–30 % suspensiossa ruokaöljyssä. Trans-/cis-isomeerisuhde on 50/50–71/29.

Tärkein väriainesosa koostuu karotenoideista, joista suurin osa on beta-karoteenia. Myös alfa-karoteenia, luteiinia, zeaksantiinia ja beta-kryptoksantiinia saattaa olla läsnä. Väripigmenttien lisäksi aine voi sisältää raaka-aineessa luonnollisesti esiintyviä öljyjä, rasvoja ja vahoja.

▼B

Väri-indeksinumero

75130

EINECS

 

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

β-karoteeni: C40H56

Molekyylipaino

β-karoteeni: 536,88

Pitoisuus

Karoteenipitoisuus (beta-karoteeniksi laskettuna) vähintään 20 %

image

2 500 noin 440–457 nm:ssä sykloheksaania

Kuvaus

 

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 440–457 nm:ssä ja 474–486 nm:ssä

Puhtaus

Luonnollisia tokoferoleja ruokaöljyssä

Enintään 0,3 %

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

▼M32

E 160b (i) ANNATTO-BIKSIINI

I) LIUOTTIMELLA UUTETTU BIKSIINISynonyymit

Annatto B, Orlean, Terre orellana, L. Orange, CI Natural Orange 4

Määritelmä

Liuottimella uutettua biksiiniä saadaan uuttamalla annattopuun (Bixa orellana L.) siementen ulkokuorta yhdellä tai useammalla seuraavista elintarvikelaatuisista liuottimista: asetoni, metanoli, heksaani, etanoli, isopropyylialkoholi, etyyliasetaatti, alkyylialkoholi tai ylikriittinen hiilidioksidi. Tuloksena oleva valmiste voidaan happamoida, minkä jälkeen liuotin poistetaan ja valmiste kuivataan ja jauhetaan.

Liuotinuutettu biksiini sisältää useita väriainesosia: tärkein värjäävä ainesosa on cis-biksiini ja vähäisempi värjäävä ainesosa on trans-biksiini; Myös biksiinin lämpöhajoamisessa syntyviä tuotteita saattaa esiintyä prosessoinnin seurauksena.

Väri-indeksinumero

75120

Einecs

230-248-7

Kemiallinen nimi

cis-Biksiini: Metyyli (9-cis)-hydrogeeni-6,6’-diapo-Ψ,Ψ-karoteenidioaatti

Kemiallinen kaava

cis-Biksiini: C25H30O4

Molekyylipaino

394,5

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriainetta (biksiininä ilmaistuna)

E1 % 1cm3 090 noin 487 nm:ssä tetrahydrofuraanissa ja asetonissa

Kuvaus

Väriltään tumman punertavanruskeasta punaviolettiin oleva jauhe.

Tunnistaminen

 

Liukoisuus

Ei liukene veteen, liukenee niukasti etanoliin

Spektrometria

Asetonissa olevan näytteen absorbanssimaksimit noin 425, 457 ja 487 nm:ssä

Puhtaus

 

Norbiksiini

Enintään 5 % väriaineiden kokonaismäärästä

Liuotinjäämät

Asetoni: Enintään 30 mg/kg

Metanoli: Enintään 50 mg/kg

Heksaani: Enintään 25 mg/kg

Etanoli:

Isopropyylialkoholi:

Etyyliasetaatti:

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Arseeni

Enintään 2 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 0,5 mg/kg

II) VESILIUOKSELLA PROSESSOITU BIKSIINISynonyymit

Annatto E, Orlean, Terre orellana, L. Orange, CI Natural Orange 4

Määritelmä

Vesiliuoksella prosessoitua biksiiniä valmistetaan uuttamalla annattopuun (Bixa orellana L.) siementen ulkokuorta hiomalla siemeniä kylmällä hieman emäksisellä vedellä. Tuloksena oleva valmiste hapatetaan biksiinin saostamiseksi, joka sitten suodatetaan, kuivataan ja jauhetaan.

Vesiliuoksella käsitelty biksiini sisältää useita väriainesosia: tärkein värjäävä ainesosa on cis-biksiini ja vähäisempi värjäävä ainesosa on trans-biksiini; myös biksiinin lämpöhajoamisessa syntyviä tuotteita saattaa esiintyä prosessoinnin seurauksena.

Väri-indeksinumero

75120

Einecs

230-248-7

Kemiallinen nimi

cis-Biksiini: Metyyli (9-cis)-hydrogeeni-6,6’-diapo-Ψ,Ψ-karoteenidioaatti

Kemiallinen kaava

cis-Biksiini: C25H30O4

Molekyylipaino

394,5

Pitoisuus

Vähintään 25 % väriainetta (biksiininä ilmaistuna)

E1 % 1cm3 090 noin 487 nm:ssä tetrahydrofuraanissa ja asetonissa

Kuvaus

Väriltään tumman punertavanruskeasta punaviolettiin oleva jauhe.

Tunnistaminen

 

Liukoisuus

Ei liukene veteen, liukenee niukasti etanoliin

Spektrometria

Asetonissa olevan näytteen absorbanssimaksimit noin 425, 457 ja 487 nm:ssä

Puhtaus

 

Norbiksiini

Enintään 7 % väriaineiden kokonaismäärästä

Arseeni

Enintään 2 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 0,5 mg/kg

E 160b (i) ANNATTO-NORBIKSIINI

I) LIUOTTIMELLA UUTETTU NORBIKSIINISynonyymit

Annatto C, Orlean, Terre orellana, L. Orange, CI Natural Orange 4

Määritelmä

Liuottimella uutettua norbiksiiniä saadaan uuttamalla annattopuun (Bixa orellana L.) siementen ulkokuorta yhdellä tai useammalla seuraavista elintarvikelaatuisista liuottimista: asetoni, metanoli, heksaani, etanoli, isopropyylialkoholi, etyyliasetaatti, alkyylialkoholi tai ylikriittinen hiilidioksidi, mikä jälkeen liuotin poistetaan ja uute kiteytetään ja kuivataan. Emäksinen vesiliuos lisätään tuloksena olevaan jauheeseen, joka lämmitetään väriaineen hydrolysoimiseksi ja sen jälkeen jäähdytetään. Vesiliuos suodatetaan ja hapatetaan norbiksiinin saostamiseksi. Sakka suodatetaan, pestään, kuivataan ja jauhetaan rakeiseksi jauheeksi.

Liuottimella uutettu norbiksiini sisältää useita väriainesosia: tärkein värjäävä ainesosa on cis-biksiini ja vähäisempi värjäävä ainesosa on trans-biksiini; myös norbiksiinin lämpöhajoamisessa syntyviä tuotteita saattaa esiintyä prosessoinnin seurauksena.

Väri-indeksinumero

75120

Einecs

208-810-8

Kemiallinen nimi

cis-Norbiksiini: 6,6’-Diapo-Ψ,Ψ-karoteenidiodihappo

cis-Norbiksiinin dikaliumsuola: Dikalium-6,6’-diapo-Ψ,Ψ-karoteenidioaatti

cis-Norbiksiinin dinatriumsuola: Dinatrium-6,6’-diapo-Ψ,Ψ-karoteenidioaatti

Kemiallinen kaava

cis-Norbiksiini: C24H28O4

cis-Norbiksiinin dikaliumsuola: C24H26K2O4

cis-Norbiksiinin dinatriumsuola: C24H26Na2O4

Molekyylipaino

380,5 (happo), 456,7 (dikaliumsuola), 424,5 (dinatriumsuola)

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriainetta (norbiksiininä ilmaistuna)

E1 % 1cm2 870 noin 482 nm:ssä 0,5-prosenttisessa kaliumhydroksidiliuoksessa

Kuvaus

Väriltään tumman punertavanruskeasta punaviolettiin oleva jauhe.

Tunnistaminen

 

Liukoisuus

Liukenee emäksiseen veteen, liukenee niukasti etanoliin

Spektrometria

0,5-prosenttisessa kaliumhydroksidiliuoksessa olevan näytteen absorbanssimaksimit noin 453 ja 482 nm:ssä

Puhtaus

 

Liuotinjäämät

Asetoni: Enintään 30 mg/kg

Metanoli: Enintään 50 mg/kg

Heksaani: Enintään 25 mg/kg

Etanoli:

Isopropyylialkoholi:

Etyyliasetaatti:

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Arseeni

Enintään 2 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 0,5 mg/kg

III) EMÄSPROSESSOITU NORBIKSIINI, HAPPOSAOSTETTUSynonyymit

Annatto F, Orlean, Terre orellana, L. Orange, CI Natural Orange 4

Määritelmä

Emäsprosessoitua norbiksiinia (happosaostettu) valmistetaan uuttamalla annattopuun (Bixa orellana L.) siementen ulkokuorta hiomalla siemeniä emäksisellä vesiliuoksella. Biksiini hydrolysoidaan norbiksiiniksi kuumassa emäksisessä liuoksessa ja hapatetaan norbiksiinin saostamiseksi. Sakka suodatetaan, kuivataan ja jauhetaan rakeiseksi jauheeksi.

Emäsprosessoitu norbiksiini sisältää useita väriainesosia: tärkein värjäävä ainesosa on cis-biksiini ja vähäisempi värjäävä ainesosa on trans-biksiini; myös biksiinin lämpöhajoamisessa syntyviä tuotteita saattaa esiintyä prosessoinnin seurauksena.

Väri-indeksinumero

75120

Einecs

208-810-8

Kemiallinen nimi

cis-Norbiksiini: 6,6’-Diapo-Ψ,Ψ-karoteenidiodihappo

cis-Norbiksiinin dikaliumsuola: Dikalium-6,6’-diapo-Ψ,Ψ-karoteenidioaatti

cis-Norbiksiinin dinatriumsuola: Dinatrium-6,6’-diapo-Ψ,Ψ-karoteenidioaatti

Kemiallinen kaava

cis-Norbiksiini: C24H28O4

cis-Norbiksiinin dikaliumsuola: C24H26K2O4

cis-Norbiksiinin dinatriumsuola: C24H26Na2O4

Molekyylipaino

380,5 (happo), 456,7 (dikaliumsuola), 424,5 (dinatriumsuola)

Pitoisuus

Vähintään 35 % väriainetta (norbiksiininä ilmaistuna)

E1 % 1cm2 870 noin 482 nm:ssä 0,5-prosenttisessa kaliumhydroksidiliuoksessa

Kuvaus

Väriltään tumman punertavanruskeasta punaviolettiin oleva jauhe.

Tunnistaminen

 

Liukoisuus

Liukenee emäksiseen veteen, liukenee niukasti etanoliin

Spektrometria

0,5-prosenttisessa kaliumhydroksidiliuoksessa olevan näytteen absorbanssimaksimit noin 453 ja 482 nm:ssä

Puhtaus

 

Arseeni

Enintään 2 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 0,5 mg/kg

II) EMÄSPROSESSOITU NORBIKSIINI, EI-HAPPOSAOSTETTUSynonyymit

Annatto G, Orlean, Terre orellana, L. Orange, CI Natural Orange 4

Määritelmä

Emäsprosessoitua norbiksiinia (ei-happosaostettua) valmistetaan uuttamalla annattopuun (Bixa orellana L.) siementen ulkokuorta hiomalla siemeniä emäksisellä vesiliuoksella. Biksiini hydrolysoidaan norbiksiiniksi kuumassa emäksisessä liuoksessa. Sakka suodatetaan, kuivataan ja jauhetaan rakeiseksi jauheeksi. Uutteet sisältävät pääasiassa norbiksiinin kalium- tai natriumsuolaa tärkeimpänä väriaineena.

Emäsprosessoitu norbiksiini (ei-happosaostettu) sisältää useita väriainesosia: tärkein värjäävä ainesosa on cis-biksiini ja vähäisempi värjäävä ainesosa on trans-biksiini; myös norbiksiinin lämpöhajoamisessa syntyviä tuotteita saattaa esiintyä prosessoinnin seurauksena.

Väri-indeksinumero

75120

Einecs

208-810-8

Kemiallinen nimi

cis-Norbiksiini: 6,6’-Diapo-Ψ,Ψ-karoteenidiodihappo

cis-Norbiksiinin dikaliumsuola: Dikalium-6,6’-diapo-Ψ,Ψ-karoteenidioaatti

cis-Norbiksiinin dinatriumsuola: Dinatrium-6,6’-diapo-Ψ,Ψ-karoteenidioaatti

Kemiallinen kaava

cis-Norbiksiini: C24H28O4

cis-Norbiksiinin dikaliumsuola: C24H26K2O4

cis-Norbiksiinin dinatriumsuola: C24H26Na2O4

Molekyylipaino

380,5 (happo), 456,7 (dikaliumsuola), 424,5 (dinatriumsuola)

Pitoisuus

Vähintään 15 % väriainetta (norbiksiininä ilmaistuna)

E1 % 1cm2 870 noin 482 nm:ssä 0,5-prosenttisessa kaliumhydroksidiliuoksessa

Kuvaus

Väriltään tumman punertavanruskeasta punaviolettiin oleva jauhe.

Tunnistaminen

 

Liukoisuus

Liukenee emäksiseen veteen, liukenee niukasti etanoliin

Spektrometria

0,5-prosenttisessa kaliumhydroksidiliuoksessa olevan näytteen absorbanssimaksimit noin 453 ja 482 nm:ssä

Puhtaus

 

Arseeni

Enintään 2 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 0,5 mg/kg

▼B

E 160c PAPRIKAUUTE, KAPSANTIINI, KAPSORUBIINISynonyymit

Paprikaoleoresiini

Määritelmä

Paprikauutetta saadaan uuttamalla liuottimella paprikan kantoja, ja se koostuu lajin Capsicum annuum L. jauhetuista hedelmistä siemenineen tai niitä ilman ja sisältää tämän maustekasvin tärkeimmät väriainesosat. Tärkeimmät väriainesosat ovat kapsantiini ja kapsorubiini. Myös lukuisia muita väriainesosia tunnetaan.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: metanoli, etanoli, asetoni, heksaani, dikloorimetaani, etyyliasetaatti, 2-propanoli ja hiilidioksidi.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

Kapsantiini: 207-364-1; Kapsorubiini: 207-425-2

Kemiallinen nimi

Kapsantiini: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-dihydroksi-β,κ-karoten-6-oni

Kapsorubiini: (3S, 3′S, 5R, 5R′)-3,3′-dihydroksi-κ,κ-karoteeni-6,6′-dioni

Kemiallinen kaava

Kapsantiini:

C40H56O3

Kapsorubiini:

C40H56O4

Molekyylipaino

Kapsantiini:

584,85

Kapsorubiini:

600,85

Määritys (pitoisuus)

Paprikauute: vähintään 7,0 % karotenoideja

Kapsantiini/Kapsorubiini: vähintään 30 % karotenoidien kokonaismäärästä

image

2 100 noin 462 nm:ssä asetonissa

Kuvaus

Tummanpunainen viskoosi neste

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi asetonissa noin 462 nm:ssä

Värireaktio

Tummansininen väri saadaan lisäämällä yksi pisara rikkihappoa seokseen, jossa on yksi pisara näytettä 2–3 pisarassa kloroformia.

Puhtaus

Liuotinjäämät

Etyyliasetaatti

right accolade Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metanoli

Etanoli

Asetoni

Heksaani

2-Propanoli

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Kapsaisiini

Enintään 250 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 160d LYKOPEENI

i)   SYNTEETTINEN LYKOPEENISynonyymit

Kemiallisella synteesillä valmistettu lykopeeni

Määritelmä

Synteettinen lykopeeni on lykopeenin geometristen isomeerien seos. Sitä valmistetaan Wittig-kondensaatiolla synteettisistä välituotteista, joita käytetään yleisesti muiden elintarvikkeissa käytettävien karotenoidien valmistuksessa. Synteettinen lykopeeni on pääasiassa all-trans-lykopeenia, jossa on mukana 5-cis-lykopeenia ja vähäisiä määriä muita isomeerejä. Elintarvikkeissa käytettäviksi tarkoitetut kaupalliset lykopeenivalmisteet formuloidaan ruokaöljysuspensioina tai veteen dispergoituvina taikka veteen liukenevina jauheina.

Väri-indeksinumero

75125

EINECS

207-949-1

Kemiallinen nimi

ψ,ψ-karoteeni, all-trans-lykopeeni, (all-E)-lykopeeni, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyyli-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaeeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,85

Pitoisuus

Lykopeenien kokonaismäärä vähintään 96 % (all-trans-lykopeenien osuus vähintään 70 %)

image 465–475 nm:ssä heksaanissa (100-prosenttiselle puhtaalle all-trans-lykopeenille) on 3 450

Kuvaus

Punaista kiteistä jauhetta

Tunnistaminen

Spektrofotometria

Heksaaniliuoksen absorbanssimaksimi on noin 470 nm

Karotenoiditesti

Näytteen asetoniliuoksen väri katoaa, kun liuokseen lisätään ensin viisiprosenttista natriumnitriittiliuosta ja sitten 1 N rikkihappoliuosta

Liukoisuus

Ei liukene veteen, liukenee hyvin kloroformiin

1-prosenttisen kloroformiliuoksen ominaisuudet

Kirkas, väriltään voimakkaan oranssinpunainen

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (40 °C, 4 h, 20 mm Hg)

Apo-12’-lykopenaali

Enintään 0,15 %

Trifenyylifosfiinioksidi

Enintään 0,01 %

Liuotinjäämät

Metanoli: enintään 200 mg/kg

Heksaani, 2-propanoli: enintään 10 mg/kg kutakin

Dikloorimetaani: enintään 10 mg/kg (ainoastaan kaupallisissa tuotteissa)

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

ii)   PUNAISISTA TOMAATEISTA SAATAVA LYKOPEENISynonyymit

Natural Yellow 27

Määritelmä

Lykopeenia saadaan punaisista tomaateista (Lycopersicon esculentum L.) liuotinuutolla ja poistamalla liuotin uuton jälkeen. Ainoastaan seuraavia liuottimia saa käyttää: hiilidioksidi, etyyliasetaatti, asetoni, 2-propanoli, metanoli, etanoli ja heksaani. Tomaatin tärkein väriainesosa on lykopeeni, vähäisiä määriä muita karotenoidipigmenttejä saattaa esiintyä. Väripigmenttien lisäksi tuote saa sisältää tomaateissa luonnollisesti esiintyviä öljyjä, rasvoja, vahoja ja aromiaineita.

Väri-indeksinumero

75125

EINECS

207-949-1

Kemiallinen nimi

Ψ,Ψ-karoteeni, all-trans-lykopeeni, (all-E)-lykopeeni, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyyli-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaeeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,85

Pitoisuus

image 465–475 nm:ssä heksaanissa (100-prosenttiselle puhtaalle all-trans-lykopeenille) on 3 450

Väriaineita yhteensä vähintään 5 %

Kuvaus

Tummanpunainen viskoosi neste

Tunnistaminen

Spektrofotometria

Heksaaniliuoksen absorbanssimaksimi on noin 472 nm

Puhtaus

Liuotinjäämät

2-Propanoli

right accolade Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Heksaani

Asetoni

Etanoli

Metanoli

Etyyliasetaatti

Sulfaattituhka

Enintään 1 %

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

iii)    BLAKESLEA TRISPORA -SIENESTÄ SAATAVA LYKOPEENISynonyymit

Natural Yellow 27

Määritelmä

Blakeslea trispora -sienen lykopeeni uutetaan sienibiomassasta ja puhdistetaan kiteyttämällä ja suodattamalla. Se on pääasiassa all-trans-lykopeenia. Lisäksi se sisältää vähäisiä määriä muita karotenoideja. Valmistuksessa käytetään liuottimina ainoastaan 2-propanolia ja isobutyyliasetaattia. Elintarvikkeissa käytettäviksi tarkoitetut kaupalliset lykopeenivalmisteet formuloidaan ruokaöljysuspensioina tai veteen dispergoituvina taikka veteen liukenevina jauheina.

Väri-indeksinumero

75125

EINECS

207-949-1

Kemiallinen nimi

Ψ,Ψ-karoteeni, all-trans-lykopeeni, (all-E)-lykopeeni, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyyli-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaeeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,85

Pitoisuus

Lykopeenien kokonaismäärä vähintään 95 % ja all-trans-lykopeenien osuus väriaineiden yhteismäärästä vähintään 90 %

image 465–475 nm heksaanissa (100-prosenttiselle puhtaalle all-trans-lykopeenille) on 3 450

Kuvaus

Punaista kiteistä jauhetta

Tunnistaminen

Spektrofotometria

Heksaaniliuoksen absorbanssimaksimi on noin 470 nm

Karotenoiditesti

Näytteen asetoniliuoksen väri katoaa, kun liuokseen lisätään ensin viisiprosenttista natriumnitriittiliuosta ja sitten 1 N rikkihappoliuosta

Liukoisuus

Ei liukene veteen, liukenee hyvin kloroformiin

1-prosenttisen kloroformiliuoksen ominaisuudet

Kirkas, väriltään voimakkaan oranssinpunainen

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (40°C, 4 h, 20 mm Hg)

Muut karotenoidit

Enintään 5 %

Liuotinjäämät

2-Propanoli: enintään 0,1 %

Isobutyyliasetaatti: enintään 1,0 %

Dikloorimetaani: enintään 10 mg/kg (ainoastaan kaupallisissa tuotteissa)

Sulfaattituhka

Enintään 0,3 %

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

E 160e BETA-APO-8′-KAROTENAALI (C30)Synonyymit

CI Food Orange 6

Määritelmä

Näitä vaatimuksia sovelletaan pääosin β-apo-8′-karotenaalin all-trans-isomeereihin, joissa on vähäisiä määriä muita karotenoideja. Nämä erityisvaatimukset täyttävästä β-apo-8′-karotenaalista valmistetaan laimennettuja ja stabiloituja muotoja ja niihin luetaan myös syötävien rasvojen ja öljyjen, emulsioiden ja veteen liukenevien jauheiden sisältämät β-apo-8′-karotenaaliliuokset tai -suspensiot. Näillä valmisteilla voi olla erilaisia cis/trans-isomeerisuhteita.

Väri-indeksinumero

40820

EINECS

214-171-6

Kemiallinen nimi

β-Apo-8′-karotenaali; trans-β-Apo-8′-karotenaali-aldehydi

Kemiallinen kaava

C30H40O

Molekyylipaino

416,65

Pitoisuus

Vähintään 96 % väriaineiden kokonaismäärästä

image

2 640 noin 460–462 nm:ssä sykloheksaanissa

Kuvaus

Tummanvioletit metallinhohtoiset kiteet tai kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 460–462 nm:ssä

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Toissijaiset väriaineet

Karotenoidit, muut kuin β-apo-8′-karotenaali:

enintään 3,0 % väriaineiden kokonaismäärästä

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 161b LUTEOLIINISynonyymit

Karotenoidit; ksantofyllit

Määritelmä

Luteoliinia saadaan liuottimella uuttamalla syötävien hedelmien ja kasvien, ruohojen, sinimailasen (alfalfa) ja lajin Tagetes erecta kantoja. Tärkein väriainesosa on karotenoidit, jotka koostuvat suurimmaksi osaksi luteoliinista ja sen rasvahappoestereistä. Myös vaihtelevia määriä karoteeneja saattaa esiintyä. Luteoliini saattaa sisältää kasviaineksessa luontaisesti esiintyviä rasvoja, öljyjä ja vahoja.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: metanoli, etanoli, 2-propanoli, heksaani, asetoni, metyylietyyliketoni ja hiilidioksidi.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

204-840-0

Kemiallinen nimi

3,3′-dihydroksi-d-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H56O2

Molekyylipaino

568,88

Pitoisuus

Väriaineen kokonaispitoisuus vähintään 4,0 % luteoliiniksi laskettuna

image

2 550 noin 445 nm:ssä kloroformissa/etanolissa (10 + 90) tai heksaanissa/etanolissa/asetonissa (80 + 10 + 10).

Kuvaus

Tumma, kellertävänruskea neste

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi kloroformissa/etanolissa (1:9) noin 445 nm:ssä.

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

right accolade Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

2-Propanoli

Heksaani

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 3 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 161g KANTAKSANTIINISynonyymit

CI Food Orange 8

Määritelmä

Näitä eritelmiä sovelletaan pääosin kantaksantiinin all-trans-isomeereihin, joissa on vähäisiä määriä muita karotenoideja. Näiden eritelmien mukaisesta kantaksantiinista valmistetaan laimennettuja ja stabiloituja muotoja ja niihin luetaan myös syötävien rasvojen tai öljyjen, emulsioiden ja veteen liukenevien jauheiden sisältämät kantaksantiiniliuokset tai -suspensiot. Näillä valmisteilla voi olla erilaisia cis/trans-isomeerisuhteita.

Väri-indeksinumero

40850

EINECS

208-187-2

Kemiallinen nimi

β-karoteeni-4,4′-dioni; kantaksantiini; 4,4′-diokso-β-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H52O2

Molekyylipaino

564,86

Pitoisuus

Vähintään 96 % väriaineiden kokonaismäärästä (kantaksantiinina ilmaistuna)

image

2 200
left accolade

noin 485 nm:ssä kloroformissa

468–472 nm:ssä sykloheksaanissa

464–467 nm:ssä petrolieetterissä

Kuvaus

Tummanvioletit kiteet tai kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 485 nm:ssä.

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 468–472 nm:ssä

Absorbanssimaksimi petrolieetterissä 464–467 nm:ssä

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Toissijaiset väriaineet

Karotenoidit, muut kuin kantaksantiini: enintään 5,0 % väriaineiden kokonaismäärästä

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 162 PUNAJUURIVÄRI, BETALAIINISynonyymit

Punajuuripunainen

Määritelmä

Punajuuriväriä saadaan punajuurikkaan (Beta vulgaris L. var rubra) kantojen juurista puristamalla murskatuista juurikkaista puristemehua tai raastetuista punajuurista vesiuutoksella ja sen jälkeen aktiivissa ainesosassa rikastamalla. Väri muodostuu eri pigmenteistä, jotka kaikki kuuluvat luokkaan betalaiini. Tärkein väriainesosa on betasyaniinit (punainen), josta on betalaiinia 75–95 %. Vähäisiä määriä betaksantiinia (keltainen) ja betalaiinien hajoamistuotteita (vaaleanruskea) saattaa esiintyä.

Väripigmenttien lisäksi mehu tai uute sisältää punajuurissa luontaisesti esiintyviä sokereita, suoloja ja/tai valkuaisaineita. Liuos voidaan konsentroida, ja joitakin tuotteita voidaan jalostaa useimpien sokereiden, suolojen ja valkuaisaineiden poistamiseksi.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

231-628-5

Kemiallinen nimi

[S-(R′,R′)-4-[2-[2-Karboksi-5(β-D-glukopyranosyloksi)-2,3-dihydro-6-hydroksi-1H-indol-1-yyli]etenyyli]-2,3-dihydro-2,6-pyridiini-dikarboksyylihappo; 1-(2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridylideeni)etylideeni)-5-β-D-glukopyranosyloksi)-6-hydroksi-indolium-2-karboksylaatti

Kemiallinen kaava

Betalaiini: C24H26N2O13

Molekyylipaino

550,48

Pitoisuus

Punaista väriä (betalaiinina ilmaistuna) vähintään 0,4 %

image

1 120 noin 535 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 5

Kuvaus

Punainen tai tummanpunainen neste, massa, jauhe tai kiinteä aine

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä, jonka pH on 5, noin 535 nm:ssä

Puhtaus

Nitraatti

Enintään 2 g nitraattianionia/g punaista väriä (laskettuna pitoisuusmäärityksen perusteella)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 163 ANTOSYAANITSynonyymit

 

Määritelmä

Antosyaania saadaan kasvisten ja syötävien hedelmien kannoista sulfiittivedellä, happovedellä, hiilidioksidilla, metanolilla tai etanolilla uuttamalla tai maseroimalla, minkä jälkeen uutos konsentroidaan ja/tai puhdistetaan tarvittaessa. Tuotos voidaan muuntaa teollisella kuivausprosessilla jauheeksi. Antosyaanit sisältävät raaka-aineen tavallisia ainesosia eli antosyaania, orgaanisia happoja, tanniineja, sokereita, kivennäisaineita jne. muttei välttämättä samassa suhteessa kuin raaka-aineessa. Etanolia voi esiintyä luonnostaan maseroinnin tuloksena. Värjäävä ainesosa on antosyaani. Tuotteita myydään pitoisuusmäärityksen mukaisten värivahvuuksien mukaan. Väriainessisältöä ei ilmaista määrällisinä yksikköinä.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

208-438-6 (syanidiini); 205-125-6 (peonidiini); 208-437-0 (delfinidiini); 211-403-8 (malvidiini); 205-127-7 (pelargonidiini); 215-849-4 (petunidiini)

Kemiallinen nimi

3,3′,4′,5,7-pentahydroksi-flavyliumkloridi (syanidiini)

3,4′,5,7-tetrahydroksi-3′-metoksiflavyliumkloridi (peonidiini)

3,4′,5,7-tetrahydroksi-3′,5′-dimetoksiflavyliumkloridi (malvidiini)

3,5,7-trihydroksi-2-(3,4,5,trihydroksifenyyli)-1-bentsopyryliumkloridi (delfinidiini)

3,3′4′,5,7-pentahydroksi-5′-metoksiflavyliumkloridi (petunidiini)

3,5,7-trihydroksi-2-(4-hydroksifenyyli)-1-bentsopyryliumkloridi (pelargonidiini)

Kemiallinen kaava

Syanidiini: C15H11O6Cl

Peonidiini: C16H13O6Cl

Malvidiini: C17H15O7Cl

Delfinidiini: C15H11O7Cl

Petunidiini: C16H13O7Cl

Pelargonidiini: C15H11O5Cl

Molekyylipaino

Syanidiini: 322,6

Peonidiini: 336,7

Malvidiini: 366,7

Delfinidiini: 340,6

Petunidiini: 352,7

Pelargonidiini: 306,7

Pitoisuus

image

300 pH 3,0:ssa 515–535 nm:ssä puhtaan pigmentin osalta

Kuvaus

Purppuranpunainen neste, jauhe tai massa, jolla on mieto ominaistuoksu

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi metanolissa, jossa on 0,01 % suolahappoa.

Syanidiini: 535 nm

Peonidiini: 532 nm

Malvidiini: 542 nm

Delfinidiini: 546 nm

Petunidiini: 543 nm

Pelargonidiini: 530 nm

Puhtaus

Liuotinjäämät

Metanoli

Enintään 50 mg/kg

Etanoli

Enintään 200 mg/kg

Rikkidioksidi

Enintään 1 000 mg/kg pigmenttiprosenttia kohden

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 170 KALSIUMKARBONAATTISynonyymit

CI Pigment White 18; Kalkki

Määritelmä

Kalsiumkarbonaatti on tuote, jota saadaan jauhetusta kalkkikivestä tai saostamalla kalsiumioneja karbonaatti-ioneilla.

Väri-indeksinumero

77220

EINECS

Kalsiumkarbonaatti: 207-439-9

Kalkkikivi: 215-279-6

Kemiallinen nimi

Kalsiumkarbonaatti

Kemiallinen kaava

CaCO3

Molekyylipaino

100,1

Pitoisuus

Vähintään 98 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen tai amorfinen, hajuton ja mauton jauhe

Tunnistaminen

Liukoisuus

Lähes liukenematon veteen ja alkoholiin. Liukenee poreillen laimeaan etikkahappoon, laimeaan suolahappoon ja laimeaan typpihappoon. Syntyvät liuokset antavat kiehumisen jälkeen positiiviset kalsiumin osoitusreaktiot.

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % (200 °C, 4 h)

Happoon liukenemattomat aineet

Enintään 0,2 %

Magnesium- ja alkalimetallien suolat

Enintään 1 %

Fluoridi

Enintään 50 mg/kg

Antimoni (Sb)

right accolade Enintään 100 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Kupari (Cu)

Kromi (Cr)

Sinkki (Zn)

Barium (Ba)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 171 TITAANIDIOKSIDISynonyymit

CI Pigment White 6

Määritelmä

Titaanidioksidi koostuu lähinnä puhtaasta anataasi- ja/tai rutiilititaanidioksidista, joka voidaan päällystää pienillä määrillä alumiinioksidia ja/tai piidioksidia tuotteen teknisten ominaisuuksien parantamiseksi.

Pigmenttinä käytettävän titaanidioksidin anataasilaatuja voidaan valmistaa vain sulfaattimenetelmällä, jossa muodostuu sivutuotteena runsaasti rikkihappoa. Titaanidioksidin rutiililaatuja valmistetaan tavallisesti kloorimenetelmällä.

Tiettyjä titaanidioksidin rutiililaatuja valmistetaan käyttämällä kiillettä (kaliumalumiinisilikaattia) templaattina hiutalemaisen perusrakenteen muodostamiseksi. Kiille pinnoitetaan titaanidioksidilla käyttäen patentoitua erikoismenetelmää.

Hiutalemuotoista rutiilititaanidioksidia valmistetaan liuottamalla (rutiili)titaanidioksidilla päällystettyä kiillehelmiäispigmenttiä hapossa ja sen jälkeen emäksessä. Prosessin aikana kaikki kiille häviää, ja reaktiotuotteena on hiutalemuotoista rutiilititaanidioksidia.

Väri-indeksinumero

77891

EINECS

236-675-5

Kemiallinen nimi

Titaanidioksidi

Kemiallinen kaava

TiO2

Molekyylipaino

79,88

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna alumiinioksidista ja piidioksidista vapaasta aineesta

Kuvaus

Valkoinen tai hieman värillinen jauhe

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja orgaanisiin liuottimiin. Liukenee hitaasti fluorivetyhappoon ja kuumaan väkevään rikkihappoon.

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (105 °C, 3 h)

Polttohäviö

Enintään 1,0 % haihtuvista aineista vapaasta aineesta laskettuna (800 °C)

Alumiinioksidi ja/tai piidioksidi

Yhteensä enintään 2,0 %

0,5 N suolahappoon liukeneva aines

Enintään 0,5 % alumiinioksidista ja piidioksidista vapaasta aineesta, ja lisäksi alumiinioksidia ja/tai piidioksidia sisältävien tuotteiden osalta enintään 1,5 % myyntituotteessa.

Veteen liukeneva aines

Enintään 0,5 %

Kadmium

Enintään 1 mg/kg sen jälkeen kun uutettu 0,5 N suolahapolla

Antimoni

Enintään 2 mg/kg sen jälkeen kun uutettu 0,5 N suolahapolla

Arseeni

Enintään 1 mg/kg sen jälkeen kun uutettu 0,5 N suolahapolla

Lyijy

Enintään 10 mg/kg sen jälkeen kun uutettu 0,5 N suolahapolla

Elohopea

Enintään 1 mg/kg sen jälkeen kun uutettu 0,5 N suolahapolla

E 172 RAUTAOKSIDIT JA -HYDROKSIDITSynonyymit

Keltainen rautaoksidi: CI Pigment Yellow 42 ja 43

Punainen rautaoksidi: CI Pigment Red 101 ja 102

Musta rautaoksidi: CI Pigment Black 11

Määritelmä

Rautaoksidit ja -hydroksidit tuotetaan synteettisesti, ja ne koostuvat pääosin vedettömistä ja/tai hydratoiduista rautaoksideista. Väriasteikkoon kuuluu keltaista, punaista, ruskeaa ja mustaa. Elintarvikelaatua olevat rautaoksidit erotetaan etupäässä teknisistä laaduista niihin sisältyvien verrattain vähäisten muiden metallien määrien perusteella. Tähän päästään valikoimalla ja valvomalla raudan alkuperää ja/tai laajentamalla kemiallista puhdistusta valmistuksen aikana.

Väri-indeksinumero

Keltainen rautaoksidi:

77492

Punainen rautaoksidi:

77491

Musta rautaoksidi:

77499

EINECS

Keltainen rautaoksidi:

257-098-5

Punainen rautaoksidi:

215-168-2

Musta rautaoksidi:

235-442-5

Kemiallinen nimi

Keltainen rautaoksidi: Hydratoitu rautaoksidi, hydratoitu rauta (III) oksidi

Punainen rautaoksidi: Vedetön rautaoksidi, vedetön rauta (III) oksidi

Musta rautaoksidi: ferroosorautaoksidi, rauta (II, III) oksidi

Kemiallinen kaava

Keltainen rautaoksidi:

FeO(OH) · H2O

Punainen rautaoksidi:

Fe2O3

Musta rautaoksidi:

FeO.Fe2O3

Molekyylipaino

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO.Fe2O3

Pitoisuus

Keltaista rautaa vähintään 60 %, punaista ja mustaa rautaa vähintään 68 % yhteensä rautana ilmaistuna

Kuvaus

Jauhe; väriasteikossa keltainen, punainen, ruskea tai musta

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja orgaanisiin liuottimiin.

Liukenee väkeviin mineraalihappoihin.

Puhtaus

Veteen liukeneva aines

Enintään 1,0 %

right accolade täydellisen liuotuksen jälkeen

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Kromi

Enintään 100 mg/kg

Kupari

Enintään 50 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Nikkeli

Enintään 200 mg/kg

Sinkki

Enintään 100 mg/kg

E 173 ALUMIINISynonyymit

CI Pigment Metal

Määritelmä

Alumiinijauhe koostuu hienojakoisista alumiinihiukkasista. Jauhaminen voidaan suorittaa syötävien kasviöljyjen ja/tai elintarvikelisäainelaatua olevien rasvahappojen läsnä ollessa. Jauheeseen ei ole sekoitettu muita kuin syötäviä kasviöljyjä ja/tai laadultaan elintarvikelisäainelaatua olevia rasvahappoja.

Väri-indeksinumero

77000

EINECS

231-072-3

Kemiallinen nimi

Alumiini

Kemiallinen kaava

Al

Atomipaino

26,98

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna alumiiniksi ja öljyttömästä aineesta

Kuvaus

Hopeanharmaa jauhe tai ohut hile

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja orgaanisiin liuottimiin. Liukenee laimeaan suolahappoon.

Alumiinitesti

Läpäisee testin, jos näyte liukenee laimeaan suolahappoon

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (105 °C, vakiopainoon)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 174 HOPEASynonyymit

Argentum

Määritelmä

Väri-indeksinumero

77820

EINECS

231-131-3

Kemiallinen nimi

Hopea

Kemiallinen kaava

Ag

Atomipaino

107,87

Pitoisuus

Vähintään 99,5 % Ag

Kuvaus

Hopeanvärinen jauhe tai ohut hile

Tunnistaminen

 

Puhtaus

 

E 175 KULTASynonyymit

Pigment Metal 3; Aurum

Määritelmä

Väri-indeksinumero

77480

EINECS

231-165-9

Kemiallinen nimi

Kulta

Kemiallinen kaava

Au

Atomipaino

197,0

Pitoisuus

Vähintään 90 % Au

Kuvaus

Kullanvärinen jauhe tai ohut hile

Tunnistaminen

 

Puhtaus

Hopea

Enintään 7 %

right accolade Täydellisen liuotuksen jälkeen

Kupari

Enintään 4 %

E 180 LITOLIRUBIINI BKSynonyymit

CI Pigment Red 57; Rubiinipigmentti; Karmiini 6B

Määritelmä

Litolirubiini BK koostuu lähinnä kalsium-3-hydroksi-4-(4-metyyli-2-sulfonaattifenyyliatso)-2-naftaleenikarboksylaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä värittömien ainesosien veden, kalsiumkloridin ja/tai kalsiumsulfaatin kanssa.

Väri-indeksinumero

15850:1

EINECS

226-109-5

Kemiallinen nimi

Kalsium-3-hydroksi-4-(4-metyyli-2-sulfonaattifenyyliatso)-2-naftaleenikarboksylaatti

Kemiallinen kaava

C18H12CaN2O6S

Molekyylipaino

424,45

Pitoisuus

Väriaineita yhteensä vähintään 90 %

image

200 noin 442 nm:ssä dimetyyliformamidissä

Kuvaus

Punainen jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi dimetyyliformamidissä noin 442 nm:ssä.

Puhtaus

Toissijaiset väriaineet

Enintään 0,5 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

2-Amino-5-metyyli bentseenisulfonihappo, kalsiumsuola

Enintään 0,2 %

3-Hydroksi-2-naftaleenikarboksyylihappo, kalsiumsuola

Enintään 0,4 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliinina ilmaistuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Liuoksesta, jonka pH on 7, enintään 0,2 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 200 SORBIINIHAPPOSynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

203-768-7

Kemiallinen nimi

Sorbiinihappo; Trans, trans-2,4-Heksadieenihappo

Kemiallinen kaava

C6H8O2

Molekyylipaino

112,12

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Värittömät neulamaiset kiteet tai valkoinen irtonainen jauhe, jolla mieto ominaistuoksu ja jonka väri ei muutu kuumennettaessa 90 minuuttia 105 °C:ssa

Tunnistaminen

Sulamisväli

133 °C–135 °C, sen jälkeen kun sitä on vakuumikuivattu 4 tuntia rikkihappoeksikaattorissa

Spektrometria

Absorbanssimaksimi 2-propanoliliuoksessa (1:4 000 000 ) 254 ± 2

Kaksoissidostesti

Läpäisee testin

Liukoisuus

Liukenee niukasti veteen, liukenee etanoliin

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 0,5 % (Karl Fischerin menetelmä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,2 %

Aldehydit

Enintään 0,1 % (formaldehydinä)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 202 KALIUMSORBAATTISynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

246-376-1

Kemiallinen nimi

Kaliumsorbaatti; Kalium(E, E)-2,4,-heksadienaatti; Trans, trans-2,4-heksadieenihapon kaliumsuola

Kemiallinen kaava

C6H7O2K

Molekyylipaino

150,22

Pitoisuus

Vähintään 99 % kuiva-aineesta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe, jonka väri ei muutu kuumennettaessa 90 minuuttia 105 °C:ssa

Tunnistaminen

Sorbiinihapon sulamisväli

Happamaksi tekemällä eristetyn sorbiinihapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 133 °C–135 °C sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Kaksoissidostesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 1,0 % (105 °C, 3 h)

Happamuus tai emäksisyys

Enintään noin 1,0 % (sorbiinihappona tai K2CO3:na)

Aldehydit

Enintään 0,1 % (formaldehydinä)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

▼M25 —————

▼B

E 210 BENTSOEHAPPOSynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

200-618-2

Kemiallinen nimi

Bentsoehappo; Bentseenikarboksyylihappo; Fenyylikarboksyylihappo

Kemiallinen kaava

C7H6O2

Molekyylipaino

122,12

Pitoisuus

Vähintään 99,5 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Sulamisväli

121,5 °C–123,5 °C

Sublimointitesti

Läpäisee testin

Bentsoaattitesti

Läpäisee testin

pH

Noin 4 (vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (3 h, rikkihapon päällä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

Klooratut orgaaniset yhdisteet

Enintään 0,07 % kloridina ilmaistuna, mikä vastaa 0,3 %:a monoklooribentsoehappona ilmaistuna

Helposti hapettuvat aineet

Lisätään 1,5 ml rikkihappoa 100 ml:aan vettä, kuumennetaan kiehumispisteeseen ja lisätään pisaroittain 0,1 N:sta KMnO4:a, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 30 sekuntia. Liuotetaan 1 g milligramman tarkkuudella punnittua näytettä kuumennettuun liuokseen ja titrataan 0,1 N KMnO4:lla, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 15 sekuntia. Kulutuksen tulisi olla enintään 0,5 ml

Helposti hiiltyvät aineet

Kylmän liuoksen, jossa on 0,5 g bentsoehappoa ja 5 ml 94,5–95,5-prosenttista rikkihappoa, ei pitäisi olla voimakkaamman väristä kuin vertailuliuoksen, jossa on 0,2 ml kobolttikloridia TSC (1), 0,3 ml rauta(III)kloridia TSC (2), 0,1 ml kuparisulfaattia TSC (3) ja 4,4 ml vettä

Polysykliset hapot

Kun bentsoehapon neutraloitu liuos tehdään asteittain happamaksi, ensimmäisen saostuman sulamispisteen on oltava sama kuin bentsoehapon

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

(1)   

Kobolttikloridi TSC: liuotetaan noin 65 g kobolttikloridia (CoCl2·6H2O) riittävään määrään suolahapon (25 ml) ja veden (975 ml) seosta, jotta kokonaistilavuudeksi saadaan 1 litra liuosta. Laitetaan tarkalleen 5 ml tätä liuosta pyörökolviin, jossa on 250 ml jodiliuosta, lisätään 5 ml 3-prosenttista vetyperoksidia, sitten 15 ml 20-prosenttista natriumhydroksidia. Keitetään 10 minuuttia, annetaan jäähtyä, lisätään 2 g kaliumjodidia ja 20 ml 25-prosenttista rikkihappoa. Kun saostuma on kokonaan liuennut, titrataan vapautunut jodi natriumtiosulfaatilla (0,1 N) tärkkelyksen TS läsnä ollessa. 1 ml natriumtiosulfaattia (0,1 N vastaa 23,80 mg:aa CoCl2·6H2O:ta. Tasataan lopullinen liuoksen määrä lisäämällä riittävästi suolahappo-vesi-seosta, jotta saadaan liuos, jossa on 59,5 mg CoCl2·6H2O:ta/ml.

(2)   

Rauta(III)kloridi TSC: liuotetaan noin 55 g rautakloridia riittävään määrään suolahapon (25 ml) ja veden (975 ml) seosta, jotta kokonaistilavuudeksi saadaan 1 litra liuosta. Laitetaan 10 ml tätä liuosta pyörökolviin, jossa on 250 ml jodiliuosta, lisätään 15 ml vettä ja 3 g kaliumjodidia; annetaan seoksen seistä 15 minuuttia. Laimennetaan 100 ml:la vettä ja titrataan vapautunut jodi natriumtiosulfaatilla (0,1 N) tärkkelyksen TS läsnä ollessa. 1 ml natriumtiosulfaattia (0,1 N) vastaa 27,03 mg:aa FeCl3·6H2O:ta. Tasataan lopullinen liuoksen määrä lisäämällä riittävästi suolahappo-vesi-seosta, jotta saadaan liuos, jossa on 45,0 mg FeCl3·6H2O:ta/ml.

(3)   

Kuparisulfaatti TSC: liuotetaan noin 65 g kuparisulfaattia (CuSO4·5H2O) riittävään määrään suolahapon (25 ml) ja veden (975 ml) seosta, jotta kokonaistilavuudeksi saadaan 1 litra liuosta. Laitetaan 10 ml tätä liuosta pyörökolviin, jossa on 250 ml jodiliuosta, lisätään 40 ml vettä, 4 ml etikkahappoa ja 3 g kaliumjodidia. Titrataan vapautunut jodi natriumtiosulfaatilla (0,1 N) tärkkelyksen TS läsnä ollessa (*1). 1 ml natriumtiosulfaattia (0,1 N) vastaa 24,97 mg:aa CuSO4·5H2O:ta. Tasataan lopullinen liuoksen määrä lisäämällä riittävästi suolahappo-vesi-seosta, jotta saadaan liuos, jossa on 62,4 mg CuSO4·5H2O:ta/ml.

(*1)   

Tärkkelys TS: trituroidaan 0,5 g tärkkelystä (liukoista perunatärkkelystä tai maissitärkkelystä) 5 ml:lla vettä: lisätään saatuun tahnaan riittävä määrä vettä, jotta kokonaistilavuudeksi saadaan 100 ml, koko ajan sekoittaen. Keitetään muutama minuutti, annetaan jäähtyä, suodatetaan. Tärkkelyksen on oltava vasta valmistettua.

E 211 NATRIUMBENTSOAATTISynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

208-534-8

Kemiallinen nimi

Natriumbentsoaatti; Bentseenikarboksyylihapon natriumsuola; Fenyylikarboksyylihapon natriumsuola

Kemiallinen kaava

C7H5O2Na

Molekyylipaino

144,11

Pitoisuus

Vähintään 99 % C7H5O2Na:ta sen jälkeen kun ainetta on kuivattu 4 tuntia 105 °C:ssa

Kuvaus

Valkoinen, lähes hajuton, kiteinen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen, liukenee vähän etanoliin

Bentsoehapon sulamisväli

Happamaksi tekemällä eristetyn bentsoehapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 121,5 °C–123 °C sen jälkeen kun se on kuivattu rikkihappoeksikaattorissa

Bentsoaattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 1,5 % (105 °C, 4 h)

Helposti hapettuvat aineet

Lisätään 1,5 ml rikkihappoa 100 ml:aan vettä, kuumennetaan kiehumispisteeseen ja lisätään pisaroittain 0,1 N:sta KMnO4:a, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 30 sekuntia. Liuotetaan 1 g milligramman tarkkuudella punnittua näytettä kuumennettuun liuokseen ja titrataan 0,1 N KMnO4:lla, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 15 sekuntia. Kulutuksen tulisi olla enintään 0,5 ml

Polysykliset hapot

Kun natriumbentsoaatin (neutraloitu) liuos tehdään asteittain happamaksi, ensimmäisen saostuman sulamispisteen on oltava sama kuin bentsoehapon

Klooratut orgaaniset yhdisteet

Enintään 0,06 % kloridina ilmaistuna, mikä vastaa 0,25 %:a monoklooribentsoehappona ilmaistuna

Happamuus tai emäksisyys

1 g:n (natriumbentsoaatti) neutraloimiseen fenoliftaleiinin läsnä ollessa ei kulu enempää kuin 0,25 ml 0,1 N:sta NaOH:a tai 0,1 N:sta HCl:a

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 212 KALIUMBENTSOAATTISynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

209-481-3

Kemiallinen nimi

Kaliumbentsoaatti; Bentseenikarboksyylihapon kaliumsuola; Fenyylikarboksyylihapon kaliumsuola

Kemiallinen kaava

C7H5KO2·3H2O

Molekyylipaino

214,27

Pitoisuus

Vähintään 99 % C7H5KO2:a kuivattuna vakiopainoon 105 °C:ssa

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Bentsoehapon sulamisväli

Happamaksi tekemällä eristetyn bentsoehapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 121,5 °C–123 °C sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

Bentsoaattitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 26,5 % (105 °C, 4 h)

Klooratut orgaaniset yhdisteet

Enintään 0,06 % kloridina ilmaistuna, mikä vastaa 0,25 %:a monoklooribentsoehappona ilmaistuna

Helposti hapettuvat aineet

Lisätään 1,5 ml rikkihappoa 100 ml:aan vettä, kuumennetaan kiehumispisteeseen ja lisätään pisaroittain 0,1 N:sta KMnO4:a, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 30 sekuntia. Liuotetaan 1 g milligramman tarkkuudella punnittua näytettä kuumennettuun liuokseen ja titrataan 0,1 N KMnO4:lla, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 15 sekuntia. Kulutuksen tulisi olla enintään 0,5 ml

Helposti hiiltyvät aineet

Kylmän liuoksen, jossa on 0,5 g bentsoehappoa ja 5 ml 94,5–95,5-prosenttista rikkihappoa, ei pitäisi olla voimakkaamman väristä kuin vertailuliuoksen, jossa on 0,2 ml kobolttikloridia TSC, 0,3 ml rauta(III)kloridia TSC, 0,1 ml kuparisulfaattia TSC ja 4,4 ml vettä

Polysykliset hapot

Kun kaliumbentsoaatin (neutraloitu) liuos tehdään asteittain happamaksi, ensimmäisen saostuman sulamispisteen on oltava sama kuin bentsoehapon

Happamuus tai emäksisyys

1 g:n (kaliumbentsoaatti) neutraloimiseen fenoliftaleiinin läsnä ollessa ei kulu enempää kuin 0,25 ml 0,1 N:sta NaOH:a tai 0,1 N:sta HCl:a

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 213 KALSIUMBENTSOAATTISynonyymit

Monokalsiumbentsoaatti

Määritelmä

EINECS

218-235-4

Kemiallinen nimi

Kalsiumbentsoaatti; Kalsiumdibentsoaatti

Kemiallinen kaava

Vedetön:

C14H10O4Ca

Monohydraatti:

C14H10O4Ca·H2O

Trihydraatti:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekyylipaino

Vedetön:

282,31

Monohydraatti:

300,32

Trihydraatti:

336,36

Pitoisuus

Vähintään 99 % sen jälkeen kun on kuivattu 105 °C:ssa

Kuvaus

Valkoiset tai värittömät kiteet tai valkoinen jauhe

Tunnistaminen

Bentsoehapon sulamisväli

Happamaksi tekemällä eristetyn bentsoehapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 121,5 °C–123 °C sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

Bentsoaattitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 17,5 % (105 °C, vakiopainoon)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,3 %

Klooratut orgaaniset yhdisteet

Enintään 0,06 % kloridina ilmaistuna, mikä vastaa 0,25 %:a monoklooribentsoehappona ilmaistuna

Helposti hapettuvat aineet

Lisätään 1,5 ml rikkihappoa 100 ml:aan vettä, kuumennetaan kiehumispisteeseen ja lisätään pisaroittain 0,1 N:sta KMnO4:a, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 30 sekuntia. Liuotetaan 1 g milligramman tarkkuudella punnittua näytettä kuumennettuun liuokseen ja titrataan 0,1 N KMnO4:lla, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 15 sekuntia. Kulutuksen tulisi olla enintään 0,5 ml

Helposti hiiltyvät aineet

Kylmän liuoksen, jossa on 0,5 g bentsoehappoa ja 5 ml 94,5–95,5-prosenttista rikkihappoa, ei pitäisi olla voimakkaamman väristä kuin vertailuliuoksen, jossa on 0,2 ml kobolttikloridia TSC, 0,3 ml rauta(III)kloridia TSC, 0,1 ml kuparisulfaattia TSC ja 4,4 ml vettä

Polysykliset hapot

Kun kalsiumbentsoaatin (neutraloitu) liuos tehdään asteittain happamaksi, ensimmäisen saostuman sulamispisteen on oltava sama kuin bentsoehapon

Happamuus tai emäksisyys

1 g:n (kalsiumbentsoaatti) neutraloimiseen fenoliftaleiinin läsnä ollessa ei kulu enempää kuin 0,25 ml 0,1 N:sta NaOH:a tai 0,1 N:sta HC1:a

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 214 ETYYLI-p-HYDROKSIBENTSOAATTISynonyymit

Etyyliparabeeni; Etyyli-p-oksibentsoaatti

Määritelmä

EINECS

204-399-4

Kemiallinen nimi

Etyyli-p-hydroksibentsoaatti; p-Hydroksibentsoehapon etyyliesteri

Kemiallinen kaava

C9H10O3

Molekyylipaino

166,8

Pitoisuus

Vähintään 99,5 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 80 °C:ssa

Kuvaus

Lähes hajuttomat, pienet, värittömät kiteet tai valkoinen, kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Sulamisväli

115 °C–118 °C

p-hydroksibentsoaattitesti

Happamaksi tekemällä eristetyn p-hydroksibentsoehapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 213 °C–217 °C sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

Alkoholitesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (80 °C, 2 h)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

p-Hydroksibentsoehappo ja salisyylihappo

Enintään 0,35 % ilmaistuna p-hydroksibentsoehappona

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 215 NATRIUMETYYLI-p-HYDROKSIBENTSOAATTISynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

252-487-6

Kemiallinen nimi

Natriumetyyli-p-hydroksibentsoaatti; p-Hydroksibentsoehapon etyyliesterin natriumyhdiste

Kemiallinen kaava

C9H9O3Na

Molekyylipaino

188,8

Pitoisuus

p-Hydroksibentsoehapon etyyliesterin pitoisuus vähintään 83 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen, kiteinen hygroskooppinen jauhe

Tunnistaminen

Sulamisväli

115 °C–118 °C, sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

p-hydroksibentsoaattitesti

Näytteestä peräisin olevan p-hydroksibentsoehapon sulamisväli 213 °C–217 °C

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

9,9–10,3 (0,1-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 5 % (kuivaamalla vakuumissa rikkihappoeksikaattorissa)

Sulfaattituhka

37–39 %

p-Hydroksibentsoehappo ja salisyylihappo

Enintään 0,35 % ilmaistuna p-hydroksibentsoehappona

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 218 METYYLI-p-HYDROKSIBENTSOAATTISynonyymit

Metyyliparabeeni; Metyyli-p-oksibentsoaatti

Määritelmä

EINECS

243-171-5

Kemiallinen nimi

Metyyli-p-hydroksibentsoaatti; p-Hydroksibentsoehapon metyyliesteri

Kemiallinen kaava

C8H8O3

Molekyylipaino

152,15

Pitoisuus

Vähintään 99 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 80 °C:ssa

Kuvaus

Lähes hajuttomat, pienet kiteet tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Sulamisväli

125 °C–128 °C

p-hydroksibentsoaattitesti

Näytteestä peräisin olevan p-hydroksibentsoehapon sulamisväli on 213 °C –217 °C sen jälkeen kun sitä on kuivattu 2 tuntia 80 °C:ssa

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (80 °C, 2 h)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

p-Hydroksibentsoehappo ja salisyylihappo

Enintään 0,35 % ilmaistuna p-hydroksibentsoehappona

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 219 NATRIUMMETYYLI-p-HYDROKSIBENTSOAATTISynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

 

Kemiallinen nimi

Natriummetyyli-p-hydroksibentsoaatti; p-Hydroksibentsoehapon metyyliesterin natriumyhdiste

Kemiallinen kaava

C8H7O3Na

Molekyylipaino

174,15

Pitoisuus

Vähintään 99,5 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen, hygroskooppinen jauhe

Tunnistaminen

Sulamisväli

Valkoisen saostuman, joka muodostuu tekemällä metyyli-p-hydroksibentsoaatin natriumjohdannaisen 10-prosenttinen vesiliuos suolahapolla happamaksi (litmuspaperia indikaattorina käyttäen), sulamisvälin tulee vesipesun ja 80 °C:ssa 2 tunnin ajan tehdyn kuivauksen jälkeen olla 125 °C–128 °C

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

9,7–10,3 (0,1-prosenttinen liuos hiilidioksidista vapaassa vedessä)

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 5 % (Karl Fischerin menetelmä)

Sulfaattituhka

40–44,5 % vedettömästä aineesta

p-Hydroksibentsoehappo ja salisyylihappo

Enintään 0,35 % ilmaistuna p-hydroksibentsoehappona

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 220 RIKKIDIOKSIDISynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-195-2

Kemiallinen nimi

Rikkidioksidi; Rikkihapon anhydridi

Kemiallinen kaava

SO2

Molekyylipaino

64,07

Pitoisuus

Vähintään 99 %

Kuvaus

Väritön, palamaton kaasu, jossa voimakkaan pistävä, tukahduttava haju

Tunnistaminen

Rikkiyhdistetesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 0,05 % (Karl Fischerin menetelmä)

Haihtumattomat aineet

Enintään 0,01 %

Rikkitrioksidi

Enintään 0,1 %

Seleeni

Enintään 10 mg/kg

Muut ilmassa tavallisesti esiintymättömät kaasut

Ei esiinny

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 221 NATRIUMSULFIITTISynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-821-4

Kemiallinen nimi

Natriumsulfiitti (vedetön tai heptahydraatti)

Kemiallinen kaava

Vedetön:

Na2SO3

Heptahydraatti:

Na2SO37H2O

Molekyylipaino

Vedetön:

126,04

Heptahydraatti:

252,16

Pitoisuus

Vedetön:

Vähintään 95 % Na2SO3:a ja vähintään 48 % SO2:a

Heptahydraatti:

Vähintään 48 % Na2SO3:a ja vähintään 24 % SO2:a

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe tai värittömät kiteet

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

8,5–11,5, (vedetön: 10-prosenttinen liuos; heptahydraatti: 20-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Tiosulfaatti

Enintään 0,1 % laskettuna SO2-pitoisuudesta

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

▼M3

E 222 NATRIUMVETYSULFIITTI

▼BSynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-921-4

Kemiallinen nimi

Natriumbisulfiitti; Natriumvetysulfiitti

Kemiallinen kaava

NaHSO3 vesiliuoksessa

Molekyylipaino

104,06

Pitoisuus

Vähintään 32 % (w/w) NaHSO3:a

Kuvaus

Kirkas, väriltään värittömästä keltaiseen liuos

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

2,5–5,5 (10-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

▼M3

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

▼B

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 223 NATRIUMMETABISULFIITTISynonyymit

Pyrosulfiitti; Natriumpyrosulfiitti

Määritelmä

EINECS

231-673-0

Kemiallinen nimi

Natriumdisulfiitti; Dinatriumpentaoksodisulfaatti

Kemiallinen kaava

Na2S2O5

Molekyylipaino

190,11

Pitoisuus

Vähintään 95 % Na2S2O5:a ja vähintään 64 % SO2:a

Kuvaus

Valkoisia kiteitä tai valkoista kiteistä jauhetta

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

4,0–5,5 (10-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Tiosulfaatti

Enintään 0,1 % laskettuna SO2-pitoisuudesta

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 224 KALIUMMETABISULFIITTISynonyymit

Kaliumpyrosulfiitti

Määritelmä

EINECS

240-795-3

Kemiallinen nimi

Kaliumdisulfiitti; Kaliumpentaoksodisulfaatti

Kemiallinen kaava

K2S2O5

Molekyylipaino

222,33

Pitoisuus

Vähintään 90 % K2S2O5:a ja vähintään 51,8 % SO2:a, loppu koostuu lähes kokonaan kaliumsulfaatista

Kuvaus

Värittömät kiteet tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Tiosulfaatti

Enintään 0,1 % laskettuna SO2-pitoisuudesta

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 226 KALSIUMSULFIITTISynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

218-235-4

Kemiallinen nimi

Kalsiumsulfiitti

Kemiallinen kaava

CaSO3·2H2O

Molekyylipaino

156,17

Pitoisuus

Vähintään 95 % CaSO3·2H2O:a ja vähintään 39 % SO2:a

Kuvaus

Valkoiset kiteet tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

▼M8

E 227 KALSIUMVETYSULFIITTI

▼BSynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

237-423-7

Kemiallinen nimi

Kalsiumbisulfiitti; Kalsiumvetysulfiitti

Kemiallinen kaava

Ca(HSO3)2

Molekyylipaino

202,22

Pitoisuus

6–8 % (w/v) rikkidioksidia ja 2,5–3,5 % (w/v) kalsiumdioksidia, mikä vastaa 10–14 %:a (w/v) kalsiumbisulfiittia [Ca(HSO3)2]

Kuvaus

Kirkas vihertävän keltainen vesiliuos, jossa on selvä rikkidioksidin haju

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

▼M8

E 228 KALIUMVETYSULFIITTI

▼BSynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-870-1

Kemiallinen nimi

Kaliumbisulfiitti; Kaliumvetysulfiitti

Kemiallinen kaava

KHSO3 vesiliuoksessa

Molekyylipaino

120,17

Pitoisuus

Vähintään 280 g KHSO3:a litrassa (tai 150 g SO2:a litrassa)

Kuvaus

Kirkas, väritön vesiliuos

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 234 NISIINISynonyymit

 

Määritelmä

Nisiini koostuu useista hyvin samanlaisista polypeptideistä, joita tuottavat Lactococcus lactis subsp. lactis -bakteerin tietyt kannat

EINECS

215-807-5

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

C143H230N42O37S7

Molekyylipaino

3 354,12

Pitoisuus

Nisiinikonsentraatti sisältää vähintään 900 yksikköä/mg seoksessa, jossa on rasvattoman maidon kuiva-ainetta ja vähintään 50 % natriumkloridia

Kuvaus

Valkoinen jauhe

Tunnistaminen

 

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 3 % (102 °C–103 °C, vakiopainoon)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 235 NATAMYSIINISynonyymit

Pimarisiini

Määritelmä

Natamysiini on polyeenimakrolidiryhmään kuuluva fungisidi, jota tuottavat Streptomyces natalensis -bakteerin ja muiden merkityksellisten lajien kannat

EINECS

231-683-5

Kemiallinen nimi

22-(3-Amino-3,6-dideoksi-β-D-mannopyranosyloksi)-1,3,26-trihydroksi-12-metyyli-10-okso-6,11,28-trioksatrisyklo[22.3.1.05,7]oktakosa-8,14,16,18,20-pentaani-25-karboksyylihapon stereoisomeeri

Kemiallinen kaava

C33H47O13N

Molekyylipaino

665,74

Pitoisuus

Vähintään 95 % kuiva-aineesta

Kuvaus

Väriltään valkoisesta kermanvalkoiseen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Värireaktiot

Kun lisätään muutama kide natamysiiniä pisaralevyllä pisaraan

väkevää suolahappoa, kehittyy sininen väri,

väkevää fosforihappoa, kehittyy vihreä väri, joka muuttuu kalpean punaiseksi muutamassa minuutissa

Spektrometria

0,0005 % w/v-liuoksella on absorbanssimaksimit 1 % metanolietikkahappoliuoksessa noin 290 nm:ssä, 303 nm:ssä ja 318 nm:ssä, olkapää noin 280 nm:ssä ja pienimmät absorbanssit noin 250 nm:ssä, 295,5 nm:ssä ja 311 nm:ssä

pH

5,5–7,5 (1 % w/v-liuos aiemmin neutraloidussa seoksessa, jossa on 20 osaa dimetyyliformamidia ja 80 osaa vettä)

Ominaiskierto

[α]D 20 = välillä + 250° ja + 295° (1 % w/v-liuos jääetikassa 20 °C:ssa ja laskettuna kuivatulle aineelle)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 8 % (kuivattuna vakuumissa 60 °C:ssa vakiopainoon P2O5:n päällä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,5 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset

Kokonaispesäkemäärä

Enintään 100 pesäkettä/gramma

E 239 HEKSAMETYLEENITETRAMIINISynonyymit

Heksamiini; Metenamiini

Määritelmä

EINECS

202-905-8

Kemiallinen nimi

1,3,5,7-Tetra-atsatrisyklo-[3.3.1.13,7]-dekaani, heksametyleenitetramiini

Kemiallinen kaava

C6H12N4

Molekyylipaino

140,19

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Väritön tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Formaldehyditesti

Läpäisee testin

Ammoniumtesti

Läpäisee testin

Sublimointipiste

Noin 260 °C

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (105 °C:ssa, vakuumissa 2 tuntia P2O5:n päällä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

Sulfaatit

Enintään 0,005 % ilmaistuna SO4:na

Kloridit

Enintään 0,005 % ilmaistuna Cl:na

Ammoniumsuolat

Ei havaittavissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 242 DIMETYYLIDIKARBONAATTISynonyymit

DMDC; Dimetyylipyrokarbonaatti

Määritelmä

EINECS

224-859-8

Kemiallinen nimi

Dimetyylidikarbonaatti; Pyrohiilihapon dimetyyliesteri

Kemiallinen kaava

C4H6O5

Molekyylipaino

134,09

Pitoisuus

Vähintään 99,8 %

Kuvaus

Väritön neste, joka hajoaa vesiliuoksessa. Se on ihoa ja silmiä syövyttävää ja myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä

Tunnistaminen

Hajoaminen

Laimentamisen jälkeen positiiviset testit CO2:lle ja metanolille

Sulamispiste

17 °C

Kiehumispiste

172 °C:ssa, jolloin hajoaa

Tiheys 20 °C:ssa

Noin 1,25 g/cm3

Infrapuna-absorptiospektri

Maksimit 1 156 ja 1 832 cm–1:ssä

Puhtaus

Dimetyylikarbonaatti

Enintään 0,2 %

Kloori, yhteensä

Enintään 3 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

▼M12

E 243 ETYYLILAURYYLIARGINAATTISynonyymit

Lauriiniarginaattietyyliesteri; lauramidiarginiinietyyliesteri; etyyli-Να-lauryyli-L-arginaatti·HCl; LAE

▼M19

Määritelmä

Etyylilauryyliarginaattia syntetisoidaan esteröimällä arginiini etanolin avulla, minkä jälkeen esterin annetaan reagoida lauryylikloridin kanssa vesipitoisessa väliaineessa, jonka lämpötila on 10–15 °C ja pH 6,7–6,9. Tuloksena oleva etyylilauryyliarginaatti otetaan talteen hydrokloridisuolana, joka suodatetaan ja kuivataan.

▼M12

ELINCS

434-630-6

Kemiallinen nimi

Etyyli-nα-dodekanoyyli-L-arginaatti·HCl

Kemiallinen kaava

C20H41N4O3Cl

Molekyylipaino

421,02

Pitoisuus

Vähintään 85 % ja enintään 95 %

Kuvaus

Valkoinen jauhe

Tunnistaminen

 

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen, etanoliin, propyleeniglykoliin ja glyseroliin

Puhtaus

 

Να-lauryyli-L-arginiini

Enintään 3 %

Lauriinihappo

Enintään 5 %

Etyylilauraatti

Enintään 3 %

L-arginiini·HCl

Enintään 1 %

Etyyliarginaatti 2HCl

Enintään 1 %

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

▼M36

E 246 GLYKOLIPIDITSynonyymit

 

Määritelmä

Glykolipidit ovat luonnossa esiintyviä aineita, joita saadaan käymisellä, jossa käytetään syötävän Dacryopinax spathularia -sienen luonnonvaraista kantaa MUCL 53181. Hiilen lähteenä käytetään glukoosia. Jatkokäsittelyssä, jossa ei käytetä liuottimia, tehdään suodatus ja mikrosuodatus mikrobisolujen poistamiseksi, saostus sekä puhdistus pesemällä puskuroidulla vedellä. Tuote pastöroidaan ja sumutuskuivataan. Tuotantoprosessi ei muunna glykopidejä kemiallisesti eikä muuta niiden luontaista koostumusta.

CAS-numero

2205009-17-0

Kemiallinen nimi

Dacryopinax spathularia -sienestä saadut glykolipidit

Pitoisuus

Glykolipidien kokonaispitoisuus vähintään 93 % kuiva-aineesta.

Kuvaus

Väriltään beigestä vaaleanruskeaan oleva jauhe, jolla heikko luonteenomainen haju

Tunnistaminen

 

Liukoisuus

Liukoinen (10 g/l vedessä)

pH

5,0–7,0 (10 g/l vedessä)

Sameus

Enintään 28 NTU (10 g/l vedessä)

Puhtaus

 

Vesipitoisuus

Enintään 5 % (Karl Fischerin menetelmä)

Proteiini

Enintään 3 % (N × 6,25)

Rasva

Enintään 2 % (gravimetrinen)

Natrium

Enintään 3,3 %

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 0,7 mg/kg

Kadmium

Enintään 0,1 mg/kg

Elohopea

Enintään 0,1 mg/kg

Nikkeli

Enintään 2 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset

 

Aerobisten mikro-organismien kokonaismäärä:

Enintään 100 pesäkettä/gramma

Hiiva ja homeet

Enintään 10 pesäkettä/gramma

Kolibakteeri

Enintään 3 pesäkettä/gramma

Salmonella spp.

Ei lainkaan 25 grammassa

▼B

E 249 KALIUMNITRIITTISynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-832-4

Kemiallinen nimi

Kaliumnitriitti

Kemiallinen kaava

KNO2

Molekyylipaino

85,11

Pitoisuus

Vähintään 95 % vedettömästä aineesta (1)

Kuvaus

Valkoiset tai kellertävät asteittain liukenevat rakeet

Tunnistaminen

Nitriittitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

pH

6,0–9,0 (5-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 3 % (4 h, silikageelin päällä)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

(1)   

Saa myydä vain seoksena suolan tai suolavalmisteen kanssa.

E 250 NATRIUMNITRIITTISynonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-555-9

Kemiallinen nimi

Natriumnitriitti

Kemiallinen kaava

NaNO2

Molekyylipaino

69,00

Pitoisuus

Vähintään 97 % vedettömästä aineesta (1)

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe tai kellertävät kokkareet

Tunnistaminen

Nitriittitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,25 % (4 h, silikageelin päällä)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

(1)   

Saa myydä vain seoksena suolan tai suolavalmisteen kanssa.

E 251 NATRIUMNITRAATTI

I)    KIINTEÄ NATRIUMNITRAATTISynonyymit

Chilensalpietari; Natronsalpietari

Määritelmä

EINECS

231-554-3

Kemiallinen nimi

Natriumnitraatti

Kemiallinen kaava

NaNO3

Molekyylipaino

85,00

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen, lievästi hygroskooppinen jauhe

Tunnistaminen

Nitraattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

5,5–8,3 (5-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2 % (105 °C, 4 h)

Nitriitit

Enintään 30 mg/kg ilmaistuna NaNO2:na

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

II)    NESTEMÄINEN NATRIUMNITRAATTISynonyymit

 

Määritelmä

Nestemäinen natriumnitraatti on natriumnitraatin vesiliuos, joka syntyy natriumhydroksidin ja typpihapon välisen kemiallisen reaktion välittömänä seurauksena stoikiometrisinä määrinä ilman tätä seuraavaa kiteytymistä. Nestemäisestä natriumnitraatista valmistetut standardoidut muodot, jotka ovat näiden eritelmien mukaisia, voivat sisältää typpihappoa yli määritellyn arvon, mikäli tämä on ilmoitettu selvästi esimerkiksi päällysmerkinnässä.

EINECS

231-554-3

Kemiallinen nimi

Natriumnitraatti

Kemiallinen kaava

NaNO3

Molekyylipaino

85,00

Pitoisuus

NaNO3-pitoisuus vähintään 33,5 % ja enintään 40,0 %

Kuvaus

Kirkas ja väritön neste

Tunnistaminen

Nitraattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

1,5–3,5

Puhtaus

Vapaa typpihappo

Enintään 0,01 %

Nitriitit

Enintään 10 mg/kg ilmaistuna NaNO2:na

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy