EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 939baaa1-f7af-11e8-9982-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komission asetus (EY) N:o 1138/2007, tehty 1 päivänä lokakuuta 2007, bentsoehapon (VevoVitall) uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

02007R1138 — FI — 06.11.2018 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1138/2007,

tehty 1 päivänä lokakuuta 2007,

bentsoehapon (VevoVitall) uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 256, 2.10.2007, p.8)

On kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1550, annettu 16 päivänä lokakuuta 2018,

L 260

3

17.10.2018

 
Viimeisin konsolidoitu toisinto ennen kumoamista:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02007R1138-20140828
Top