EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 5e2fbd16-126f-11ed-8fa0-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komission päätös (EU) 2015/2099, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7891) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

02015D2099 — FI — 20.07.2022 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2015/2099,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2015,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7891)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 303, 20.11.2015, p.75)

On kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Komission päätös (EU) 2022/1244, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2022,

L 190

141

19.7.2022

 
Viimeisin konsolidoitu toisinto ennen kumoamista:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02015D2099-20190703
Top