EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:195I:FULL

Euroopan unionin virallinen lehti, L 195I, 3. elokuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 195I

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
3. elokuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1591, annettu 3 päivänä elokuuta 2023, Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2023/1592, annettu 3 päivänä elokuuta 2023, Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta

31

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

3.8.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 195/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/1591,

annettu 3 päivänä elokuuta 2023,

Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 18 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2006 (1) ja erityisesti sen 8 a artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä toukokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 765/2006.

(2)

Ottaen huomioon Valko-Venäjän tilanteen vakavuuden ja sen osallistumisen Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen 38 henkilöä ja kolme yhteisöä olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite I olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. NAVARRO RÍOS


(1)  EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite I seuraavasti:

1)

lisätään taulukkoon ”A. 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt” seuraavat luonnolliset henkilöt:

 

Nimet

(englanninkielinen translitterointi valkovenäjästä)

(englanninkielinen translitterointi venäjästä

Nimet

(valkovenäjänkielinen kirjoitustapa)

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon merkitse-misen päivämäärä

”196.

Aliaksandr Uladzimirovich KARNIENKA

Alexander Vladimirovich KORNIENKO

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРНIЕНКА

Александр Владимирович КОРНИЕНКО

Asema(t): Škloun vankisiirtola nro IK-17:n entinen johtaja, sisäisen palvelun everstiluutnantti

Nykyinen asema: piiritarkastaja, Slutskin piirin toimeenpanevan komitean sisäasiainosasto

Syntymäaika: 9.1.1979

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Entisessä asemassaan Škloun vankisiirtola nro IK-17:n johtajana Aliaksandr Karnienka on vastuussa epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta, myös kidutuksesta, jota kohdistettiin poliittisiin vankeihin ja muihin kansalaisiin, jotka olivat vangittuina kyseisessä vankisiirtolassa vuoden 2020 presidentinvaalien ja niitä seuranneiden rauhanomaisten mielenosoitusten jälkeen. Hän toimi vankisiirtolan johtajana 21. toukokuuta 2021, jolloin poliittinen vanki Vitold Ašurak kuoli kyseisessä vankisiirtolassa epäselvissä olosuhteissa.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

197.

Andrei Siarheevich PALCHIK

Andrei Sergeevich PALCHIK

Андрэй Сяргеевiч ПАЛЬЧЫК

Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК

Asema(t): Navapolatskin vankisiirtola nro 1:n entinen johtaja

Syntymäaika: 3.3.1981

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Entisessä asemassaan Navapolatskin vankisiirtola nro 1:n johtajana Andrei Palchik on ollut vastuussa järjestelmällisestä kidutuksesta, kaltoinkohtelusta ja mielivaltaisesta rankaisemisesta, muun muassa pitkäaikaisista ja toistuvista yksinäisyysrangaistuksista, joita kohdistettiin poliittisiin vankeihin ja muihin kansalaisiin, jotka olivat vangittuina kyseisessä vankisiirtolassa erityisesti vuoden 2020 presidentinvaalien ja niitä seuranneiden rauhanomaisten mielenosoitusten jälkeen, ja hän on osallistunut kyseisiin väärinkäytöksiin. Sen lisäksi, että Andrei Palchik on kyseisen vankisiirtolan johtajana vastuussa näiden väärinkäytösten määräämisestä ja valvomisesta, hänen on dokumentoitu osallistuneen henkilökohtaisesti vankien kiduttamiseen ja väkivaltaiseen kohteluun. Navapolatskin vankisiirtola nro 1:stä on tullut Andrei Palchikin vuodesta 2017 maaliskuuhun 2023 kestäneen virkakauden aikana kuuluisa vankien äärimmäisen ankarista olosuhteista ja kaltoinkohtelusta; useat näistä vangeista ovat johtavia poliittisia aktivisteja ja kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotka on vangittu Presidentti Lukašenkan hallinnon vastustamisen takia. Andrei Palchik on siirretty vankisiirtola nro 1:stä aktiiviseen, johtavaan asemaan toisessa vankisiirtolassa ja jatkaa näin ollen sortojärjestelmän palveluksessa.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

198.

Aliaksandr Uladzimiravich KAROL

Aleksandr Vladimirovich KAROL

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРОЛЬ

Александр Владимирович КОРОЛЬ

Asema(t): valtakunnansyyttäjän toimiston ylempi syyttäjä

Syntymäaika: 28.6.1992

Syntymäpaikka: Babruisk, Mahiljoun alue, Valko-Venäjä

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Henkilötunniste: 3280692M019PB8

Asemassaan Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjän toimiston ylempänä syyttäjänä Aliaksandr Karol on vastuussa lukuisista valkovenäläisiin ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvista poliittisesti perustelluista rikosoikeudenkäynneistä. Hän on erityisesti osallisena valkovenäläisen ihmisoikeusjärjestön Viasnan edustajien poliittisesti perustellusta vainosta; näihin henkilöihin kuuluvat Viasnan puheenjohtaja Ales Bjaljatski, varapuheenjohtaja Valjantsin Stefanovitš, juristi Uladzimir Labkovitš, Vjasnan vapaaehtoisverkoston koordinaattori Marfa Rabkova, Vjasnan Homelin toimiston johtaja Leanid Sudalenka ja vapaaehtoinen Andrei Tšapjuk sekä vapaaehtoinen Tatsjana Lasitsa, joka vapautettiin Homelin vankisiirtolasta 24. syyskuuta 2022.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

199.

Mikhail Mikhailavich MURASHKIN

Mikhail Mikhailovich MURASHKIN

Мiхаiл Мiхайлавiч МУРАШКIН

Михаил Михайлович МУРАШКИН

Asema(t): Žodzinan kunnallisen sisäasiainosaston entinen apulaisjohtaja, yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin entinen päällikkö; Barysaun alueellisen sisäasiainosaston ensimmäinen apulaisjohtaja, yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin päällikkö 29.10.2021 alkaen

Syntymäaika: 8.9.1989

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Entisessä asemassaan Žodzinan yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin päällikkönä Mikhail Murashkin määräsi poliisin joukkojen ja mellakkapoliisi OMONin rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistamista raaoista tukahduttamistoimista ja mielenosoittajien väkivaltaisesta pahoinpitelystä vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen. Hän oli osallisena myös presidentinvaaleja edeltäneistä mielenosoituksista raportoineiden riippumattomien toimittajien laittomissa ja toistuneissa pidätyksissä.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä. Hän on edelleen vastaavassa johtavassa asemassa sisäasiainosastossa.

3.8.2023

200.

Mikalai Vasilievich MAKSIMAVICH

Nikolai Vasilievich MAKSIMOVICH

Мiкалай Васiльевiч МАКСIМАВIЧ

Николай Васильевич МАКСИМОВИЧ

Asema(t): Minskin alueellisen toimeenpanevan komitean sisäasiainosaston yleisestä turvallisuudesta vastaavan miliisin apulaispäällikkö

Syntymäaika: 25.2.1977

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Osoite: Minsk, st. Yankee Brylya 21, apt. 224;

Minsk, st. Kolesnikova 32, apt. 3

Henkilötunniste: 3250277M077PB2

Asemassaan Minskin alueellisen toimeenpanevan komitean sisäasiainosaston yleisestä turvallisuudesta vastaavan miliisin apulaispäällikkönä Mikalai Maksimavich on vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetuista raaoista tukahduttamistoimista ennen vuoden 2020 presidentinvaaleja ja niiden jälkeen. Hän on määrännyt henkilökohtaisesti mellakkapoliisi OMONin tukahduttamaan mielenosoitukset väkivaltaisesti, pidättämään mielenosoittajia ja kyseisistä tapahtumista raportoineita riippumattomia toimittajia ja pitämään heidät ankarissa vankilaoloissa.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

201.

Piotr Aleksandrovich ARLOU

Petr Aleksandrovich ORLOV

Пётр Александровiч АРЛОЎ

Петр Александрович ОРЛОВ

Asema(t): Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 6.4.1967

Syntymäpaikka: Minsk, Valko-Venäjä

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Henkilötunniste: 3040667A088PB0

Osoite: Minsk, st. Sharangovicha 78, apt. 60

Asemassaan Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomarina Piotr Arlou on edustanut Lukašenkan hallintoa useissa poliittisesti perustelluissa oikeudenkäynneissä ja hän on vastuussa pitkien vankeustuomioiden määräämisestä useille demokraattisen opposition jäsenille näiden poissaollessa; heihin kuuluvat Svjatlana Tsih’anouskaja (15 vuoden tuomio), Pavel Latuška (18 vuoden tuomio), ja Volha Kavalkova, Maryja Maroz ja Sjarhei Dyleuski (kukin 12 vuoden tuomiot).

Piotr Arlou on myös vastuussa poliittisesti perustellusta oikeudenkäynnistä ja tuomioista, joiden kohteena oli blogikirjoittaja Eduard Paltšys (13 vuotta vankeutta) ja toimittaja Katsjaryna Andrejeva (kaksi vuotta vankeutta). Nämä tuomiot ovat osa Valko-Venäjän viranomaisten järjestelmällisiä toimia, joilla kielletään sananvapaus ja rangaistaan sen käytöstä. Piotr Arloun määräämät tuomiot ovat esimerkki toisinajattelijoiden järjestelmällisestä tukahduttamisesta.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta sekä toimista, jotka heikentävät vakavasti demokratian ja oikeusvaltion toteutumista Valko-Venäjällä.

3.8.2023

202.

Ruslan Khikmetavich MASHADZEOU

Ruslan Khikmetovich MASHADIYEV

Руслан Хiкметовiч МАШАДЗЕЎ

Руслан Хикметович МАШАДИЕВ

Asema(t): vankisiirtola nro 1:n entinen apulaisjohtaja; vankisiirtola nro 1:n nykyinen johtaja

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Asemassaan vankisiirtola nro 1:n johtajana ja entisenä apulaisjohtajana Ruslan Mashadzeou on vastuussa epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta, myös kidutuksesta, jota kohdistettiin poliittisiin vankeihin ja muihin kansalaisiin, jotka olivat vangittuina kyseisessä vankisiirtolassa vuoden 2020 presidentinvaalien ja niitä seuranneiden rauhanomaisten mielenosoitusten jälkeen. Hän toimi vankisiirtolan johtajana 21. toukokuuta 2021, jolloin poliittinen vanki Vitold Ašurak kuoli kyseisessä vankisiirtolassa epäselvissä olosuhteissa.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

203.

Siarhei Uladzimiravich KARCHEUSKY

Sergey Vladimirovitch KARCHEVSKIY

Сяргей Уладзiмiравiч КАРЧЭЎСКI

Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ

Asema(t): majuri ja Škloun vankisiirtola nro 17:n hallinto-osaston johtaja

Syntymäaika: 15.6.1983

Osoite: 6 Fatina str, apt. 100, Mogilev, Valko-Venäjä

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Henkilötunniste: 3150683MO74PB5

Škloun vankisiirtola nro 17:n hallinto-osaston johtajana Siarhei Kharcheusky on suoraan vastuussa vankisiirtolan epäinhimillisistä vankilaolosuhteista ja vankien, erityisesti poliittisten vankien, väkivaltaisesta kohtelusta ja kaltoinkohtelusta. Hän oli henkilökohtaisesti osallisena vankien hakkaamisessa ja muussa erittäin väkivaltaisessa kohtelussa, ja hän oli suoraan osallisena 21. toukokuuta 2021 kyseisessä vankisiirtolassa tapahtuneesta poliittisen vangin Vitold Ašurakin kuolemassa ja vastuussa siitä.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

204.

Siarhei Vasilyevich MASLIUKOU

Sergey Vasilyevich MASLIUKOV

Сяргей Васiльевiч МАСЛЮКОЎ

Сергей Васильевич МАСЛЮКОВ

Asema(t): eversti, Babruiskin koulutussiirtolan nro 2 sisäisen palvelun johtaja

Syntymäpaikka: Šklou, Valko-Venäjä

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Oletettu osoite: Babruisk

Asemassaan Babruiskin koulutussiirtolan nro 2 sisäisen palvelun johtajana eversti Siarhei Masliukou on vastuussa alaikäisten epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta. Hän on vastuussa lasten alistamista nälälle, kidutukselle, pakkotyölle ja erityyppiselle fyysiselle ja psyykkiselle väkivallalle. Hän on myös vastuussa lääketieteellisen hoidon epäämisestä alaikäisiltä vangeilta.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

205.

Sviatlana Aliaksandrauna BANDARENKA

Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO

Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА

Светлана Александровна БОНДАРЕНКО

Asema(t): Minskin Moskovan piirin (Maskouski rajon) tuomioistuimen tuomari

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Asemassaan Minskin Moskovan piirin tuomarina Sviatlana Bandarenka on vastuussa useista poliittisesti perustelluista tuomioista. Hän tuomitsi useita Valko-Venäjän kansalaisia mielenosoituksiin osallistumisesta ja hallituksen vastaisten mielipiteiden julkaisemisesta Telegramissa. Hän tuomitsi myös toimittaja Katsjaeryna Barysevitšin ja akuuttilääkäri Artjom Sorokinin siitä, että he paljastivat turvallisuusjoukkojen kuoliaaksi pahoinpitelemän Roman Bondarenkon salassapidettäviä potilastietoja.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

206.

Sviatlana Paulauna PAKHODAVA

Svetlana Pavlovna POKHODOVA

Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА

Светлана Павловна ПОХОДОВА

Asema(t): Homelin naisten vankisiirtolan nro 4 johtaja

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Epäilty olinpaikka: Homel

Asemassaan Homelin naisten vankisiirtolan nro 4 johtajana Sviatlana Pakhodava on vastuussa poliittisten vankien ja muiden vankisiirtolassa vangittuna olevien kansalaisten epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta, myös kidutuksesta. Hän oli vankisiirtolan johtajana jo silloin, kun poliittinen vanki Maryja Kalesnikava tuomittiin 11 vuoden vankeusrangaistukseen osallistumisesta Aljaksandr Lukašenkan autoritääristä hallintoa vastustaviin mielenosoituksiin vankisiirtolassa. Häneltä evättiin kaikki vangin oikeudet, mukaan lukien oikeus asianajajan apuun.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

207.

Tatsiana Valerieuna PIROZHNIKAVA

Tatiana Valeryevna PIROZHNIKOVA

Таццяна Валер’еўна ПIРОЖНIКАВА

Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА

Asema(t): Minskin Moskovan piirin (Maskouski rajon) tuomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 8.1.1987

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Henkilötunniste: 4010887M019PB2

Asemassaan Minskin Moskovan piirin tuomioistuimen tuomarina Tatsiana Pirozhnikava tuomitsi useita Valko-Venäjän kansalaisia poliittisin perustein, muun muassa osallistumisesta mielenosoituksiin ja hallituksen vastaisten mielipiteiden julkaisemisesta Telegramissa. Hänen on dokumentoitu määräävän toisinaan ankarampia tuomioita kuin syyttäjä on vaatinut.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

208.

Tatsiana Aliaksandrauna GRAKUN

Tatyana Alexandrovna GRAKUN

Таццяна Аляксандраўна ГРАКУН

Татьяна Александровна ГРАКУН

Asema(t): Minskin alueen syyttäjänviraston rikosasioita koskevista tuomioistuinpäätöksistä annetun lain noudattamisen valvonnasta vastaavan osaston ylempi syyttäjä, nuorempi oikeudellinen neuvonantaja

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Tatsiana Grakun on Minskin alueen syyttäjänviraston syyttäjä. Tässä asemassaan hän on edustanut Lukašenkan hallintoa toimittajia vastaan vireille pannuissa poliittisissa oikeudenkäynneissä. Hän toimi syyttäjänä erityisesti maaliskuun 2023 oikeudenkäynnissä, jossa TUT.BY:n päätoimittaja Maryna Zolatava ja TUT.BY:n pääjohtaja Ljudmila Tšekina tuomittiin molemmat 12 vuoden vankeuteen perusteettomien ”Valko-Venäjän tasavallan kansallisen turvallisuuden vaarantamista” koskevien syytteiden perusteella.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

209.

Valyantsina Mikalaeuna ZIANKEVICH

Valentina Nikolaevna ZENKEVICH

Валянцiна Мiкалаеўна ЗЯНКЕВIЧ

Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ

Asema(t): Minskin kaupungin tuomioistuimen rikoskollegion tuomari

Syntymäaika: 8.1.1969

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Valyantsina Ziankevich on Minskin kaupungin tuomioistuimen rikoskollegion tuomari. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Hän tuomitsi poliittisin perustein ainakin seitsemän Valko-Venäjän kansalaista, mukaan lukien TUT.BY:n päätoimittaja Maryna Zolatava ja TUT.BY:n pääjohtaja Ljudmila Tšekina, jotka tuomittiin molemmat 12 vuoden vankeuteen maaliskuussa 2023. Hänen on dokumentoitu tuominneen Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein vuodesta 2022 lähtien.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

210.

Yauhen Valerievich BUBICH

Yevgeniy Valerievich BUBICH

Яўген Валер’евiч БУБIЧ

Евгений Валерьевич БУБИЧ

Asema(t): vankisiirtolan nro 2 johtaja; sisäisen palvelun everstiluutnantti

Syntymäaika: 3.6.1979

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Osoite: Bobruysk, st. Kovzana 60, apartment 42;

Bobruysk, st. Kovzana 5/485;

Bobruysk, st. Internationalnaya 66B, apartment 31

Asemassaan Babruiskin vankisiirtolan nro 2 johtajana Yauhen Bubich on vastuussa vankien epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta, myös kidutuksesta, pakkotyöstä ja heihin kohdistetusta fyysisestä ja psyykkisestä väkivallasta.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

211.

Yuri Ivanavich VASILEVICH

Yuriy Ivanovich VASILEVICH

Юры Iванавiч ВАСIЛЕВIЧ

Юрий Иванович ВАСИЛЕВИЧ

Asema(t): Navasadyn vankisiirtolan nro 14 johtaja

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Asemassaan Navasadyn vankisiirtolan nro 14 johtajana Yuri Vasilevich on vastuussa hänen toimivaltaansa kuuluvien vankien kaltoinkohtelusta sekä poliittisten vankien ja muiden kyseisessä vankisiirtolassa vangittuna olevien kansalaisten epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta, myös kidutuksesta.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

212.

Raman Ivanavich BIZIUK

Roman Ivanovich BIZYUK

Раман Iванавiч БIЗЮК

Роман Иванович БИЗЮК

Asema(t): syyttäjä

Syntymäaika: 25.3.1986

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Henkilötunniste: 3250386H012PB7

Osoite: Minsk, 30 Masherova Ave., apt. 25

Asemassaan Minskin piirituomioistuimen syyttäjänä Raman Biziuk on edustanut Lukašenkan hallintoa useissa poliittisesti perustelluissa oikeudenkäynneissä, joissa muun muassa Marfa Rabkova ja Andrei Tšapiuk saivat erityisen pitkät vankeustuomiot (15 ja 6 vuotta vankeutta) ja kahdeksan muuta syytettyä saivat 5–17 vuoden vankeustuomiot.

Marfa Rabkova tuomittiin poliittisin perustein, jotka liittyivät ”ihmisten kouluttamiseen osallistumaan mellakoihin tai tällaisen toiminnan rahoittamiseen”, kansainvälisesti tunnustetun ihmisoikeusryhmän Viasnan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista ja elokuun 2020 vaalien vaalivalvonnan järjestämisestä. Hän on myös dokumentoinut pidätettyjen mielenosoittajien kiduttamista ja muuta kaltoinkohtelua. Marfa Rabkova oli yksi ensimmäisistä Viasnan jäsenistä, joita vastaan viranomaiset esittivät rikossyytteitä poliittisin perustein elokuun 2020 mielenosoitusten jälkeen.

Andrei Tšapiukia syytettiin muun muassa osallisuudesta rikollisjärjestöön ja vihaan yllyttämisestä hänen toimittuaan Viasnassa vapaaehtoisena.

Heidän oikeudenkäyntinsä pidettiin suljetuin ovin syyttäjä Raman Biziukin pyynnöstä ja tuomari Siarhei Khrypachin hyväksynnällä siksi, että asiassa oli väitetysti kyse ”ääriainekseen liittyvistä seikoista”.

Raman Biziuk on myös vastuussa saman oikeudenkäynnin muiden syytettyjen syyttämisestä poliittisin perustein; he olivat Akihiro Hajeuski-Hanada, Aljaksandr Frantaskevitš, Alykaksei Galauko, Aljaksandr Kazljanka, Pavel Špetny, Mikita Dranets, Andrei Maratš ja Daniil Tšul. Hän on myös vastuussa Andrei Linnikin ja Anton Bjalenskin sekä Dzmitry Kanapelkan, Vital Kavalenkan, Tsimur Pipijan, Dzjanis Boltutsin, Vital Šyšoun ja Emil Huseinaun syyttämisestä poliittisin perustein.

Raman Biziuk on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta sekä toimista, jotka heikentävät vakavasti demokratian ja oikeusvaltion toteutumista Valko-Venäjällä.

3.8.2023

213.

Siarhei Fiodaravich KHRYPACH

Sergey Fedorovich KHRIPACH

Сяргей Фёдаравiч ХРЫПАЧ

Сергей Федорович ХРИПАЧ

Asema(t): Minskin piirituomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 16.4.1966

Syntymäpaikka: Minsk, Valko-Venäjä

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Henkilötunniste: 3160466A077PB2

Osoite: Minsk, st. Odintsova 105, apt. 206

Asemassaan Minskin piirituomioistuimen tuomarina Siarhei Khrypach on edustanut Lukašenkan hallintoa useissa poliittisesti perustelluissa oikeudenkäynneissä, joissa muun muassa Marfa Rabkova ja Andrei Tšapjuk saivat erityisen pitkät vankeustuomiot (15 ja 6 vuotta vankeutta) ja kahdeksan muuta syytettyä saivat 5–17 vuoden vankeusrangaistukset.

Marfa Rabkova tuomittiin poliittisin perustein, jotka liittyivät ”ihmisten kouluttamiseen osallistumaan mellakoihin ja tällaisen toiminnan rahoittamiseen”, kansainvälisesti tunnustetun ihmisoikeusryhmän Vjasnan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista ja elokuun 2020 vaalien vaalivalvonnan järjestämisestä. Hän on myös dokumentoinut pidätettyjen mielenosoittajien kiduttamista ja muuta kaltoinkohtelua. Marfa Rabkova oli yksi ensimmäisistä Vjasnan jäsenistä, joita vastaan viranomaiset esittivät rikossyytteitä poliittisin perustein elokuun 2020 mielenosoitusten jälkeen.

Andrei Tšapjukia syytettiin muun muassa osallisuudesta rikollisjärjestöön ja vihaan yllyttämisestä hänen toimittuaan Vjasnassa vapaaehtoisena.

Heidän oikeudenkäyntinsä pidettiin suljetuin ovin syyttäjä Raman Biziukin pyynnöstä ja tuomari Siarhei Khrypachin hyväksynnällä siksi, että asiassa oli väitetysti kyse ”ääriainekseen liittyvistä seikoista”.

Siarhei Khrypach on myös vastuussa saman oikeudenkäynnin muiden syytettyjen poliittisiin perusteisiin nojaavasta oikeudenkäynnistä ja tuomitsemisesta; he olivat Akihiro Hajeuski-Hanada, Aljaksandr Frantaskevitš, Alykaksei Galauko, Aljaksandr Kazljanka, Pavel Špetny, Mikita Dranets, Andrei Maratš ja Daniil Tšul.

Siarhei Khrypach on myös vastuussa Jagor Dudnikaun tuomitsemisesta poliittisin perustein toukokuussa 2021.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta sekä toimista, jotka heikentävät vakavasti demokratian ja oikeusvaltion toteutumista Valko-Venäjällä.

3.8.2023

214.

Vadzim Frantzavich GIGIN

Vadim Franzevich GIGIN

Vadzim HIHIN

Вадзiм Францавiч ГIГIН

Вадим Францевич ГИГИН

Asema(t): Valko-Venäjän kansalliskirjaston johtaja, entinen Valko-Venäjän valtiollisen yhdistyksen ”Knowledgen” johtaja ja Valko-Venäjän valtion yliopiston filosofian ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, historiatieteiden kandidaatti

Syntymäaika: 21.10.1977

Syntymäpaikka: Minsk, entinen Valko-Venäjän SNT (nykyinen Valko-Venäjä)

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Vadzim Gigin on yksi näkyvimmistä ja vaikutusvaltaisimmista Valko-Venäjän valtion propagandakoneiston jäsenistä. Hän tukee järjestelmällisesti Lukašenkan hallintoa ja esittää usein näkemyksiään valtio-omisteisilla ONT- ja Belarus 1 -televisiokanavilla. Vadzim Gigin on tukenut ja perustellut demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukahduttamistoimia erityisesti vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen. Vadzim Gigin levittää propagandanarratiivia ”Ukrainan natsihallinnosta” ja pyrkii mustamaalaamaan länsimaita ja oikeuttamaan Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

Kesäkuuhun 2023 asti Vadzim Gigin johti valkovenäläistä yhdistystä “Knowledgea”, joka tunnetaan Lukašenkaa ja hänen hallintoaan tukevana, valtion sponsoroimana kansalaisjärjestönä. Lukašenka tunnusti Giginin toiminnan hallinnon hyväksi, kun Giginille myönnettiin syyskuussa 2021 ansiomerkki ”työnteon saavutuksista”. Helmikuussa 2023 hänet nimitettiin lisäksi jäseneksi komissioon, joka käsittelee ulkomailla asuvien Valko-Venäjän kansalaisten tekemiä rikoksia koskevia muutoksenhakuja ja jota johtaa Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjä Andrei Šved.

Näin ollen Vadzim Gigin hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.8.2023

215.

Ksenia Piatrouna LEBEDZEVA

Ksenia Petrovna LEBEDEVA

Ксенiя Пятроўна ЛЕБЕДЗЕВА

Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА

Asema(t): propagandisti ja valtion ”Belarus 1” -televisiokanavan ja Belarus News Agencyn työntekijä

Syntymäaika: 12.12.1987

Syntymäpaikka: Mahiljou, entinen Valko-Venäjän SNT (nykyinen Valko-Venäjä)

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Ksenia Lebedzeva on yksi Lukašenkan hallinnon johtavista propagandan levittäjistä ja hän on läheisessä yhteydessä hallintojohtoiseen mediaan. Hän on valtio-omisteisen ”Belarus 1” -kanavan televisiojuontaja. Heinäkuusta 2021 alkaen hän on juontanut valtio-omisteisen ”Belarus 1” -kanavan analyyttista ”This is different” -ajankohtaisohjelmaa. ”Belarus 1” -kanavalla juontamissaan ohjelmissa ja raporteissa hän levittää Venäjän propagandaa Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyssodasta ja oppositioon ja naapurivaltioihin kohdistuvaa Valko-Venäjän valtiollista propagandaa. Ksenia Lebedzeva levittää käsitystä siitä, että Ukraina olisi yhteistyössä Naton kanssa käynnistänyt tiedotuksellisia ja psykologisia erityisoperaatioita Valko-Venäjää vastaan vuodesta 2020 alkaen, ja Lukašenkan narratiivia siitä, että länsimaat rahoittavat opposition edustajien toimintaa.

Presidentti Lukašenka myönsi 16. tammikuuta 2021 Ksenia Lebedzevalle kunnianosoituksen ”merkittävästä työstä valtion tiedotuspolitiikan täytäntöönpanossa, ammattimaisuudesta sekä maan yhteiskunnallis-poliittisten ja sosiaalis-kulttuuristen tapahtumien objektiivisesta ja kattavasta raportoinnista”.

Näin ollen Ksenia Lebedzeva hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.8.2023

216.

Zinaida Vasilieuna BALABALAVA

Zinaida Vasilievna BALABALAVA

Зiнаiда Васiльеўна БАЛАБАЛАВА

Зинаида Васильевна БАЛАБОЛАВА

Asema(t): Navapolatskin kaupungin tuomioistuimen tuomari

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Navapolatskin kaupungin tuomioistuimen tuomarina Zinaida Balabalava on vastuussa lukuisista rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti ammattiliiton johtajan Volha Brytsikava ja aktivistien Hanna Tukavan ja Andrei Halavyrynin tuomitsemisesta. Hän on määrännyt ihmisiä sakotettaviksi ja pidätettäviksi sodanvastaisten julisteiden tai oikeudenkäynneistä tehtyjen riippumattomien raporttien vuoksi.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

217.

Halina KNIZHONAK

Galina KNIZHONAK

Галiна КНIЖОНАК

Галина КНИЖОНАК

Asema(t): Mazyrin piirituomioistuimen tuomari

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Mazyrin piirituomioistuimen tuomarina Halina Knizhonak on vastuussa lukuisista rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti Hleb Koipišin, Uladzislau Hantšaroun, Aljaksandr Tsimašenkan ja Daniil Skipalskin tuomitsemisesta. Hän on tuominnut ihmisiä vankeusrangaistuksiin Lukašenkan hallinnon vastaisiin rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistumisesta.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

218.

Hanna Barisauna LIAVUSIK

Anna Borisovna LEUSIK

Ганна Барысаўна ЛЯВУСIК

Анна Борисовна ЛЕУСИК

Asema(t): Hrodnan Leninin piirin (Leninski rajon) tuomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 7.10.1973

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Osoite: Grodno, st. Soviet Border Guards 120, apt. 47

Henkilötunniste: 4071073K000PB2

Asemassaan Hrodnan Leninin piirin tuomioistuimen tuomarina Hanna Liavusik on vastuussa lukuisista rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti Alexander Tyelegan tuomitsemisesta. Hän on tuominnut ihmisille sakkoja ja vankeustuomioita väkivallan ja tukahduttamistoimien vastustamisesta.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

219.

Henadz Ivanavich KUDLASEVICH

Gennadiy Ivanovich KUDLASEVICH

Генадзь Iванавiч КУДЛАСЕВIЧ

Геннадий Иванович КУДЛАСЕВИЧ

Asema(t): Ivanavan piirituomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 5.5.1973

Syntymäpaikka: Tserablitšy, Stolinin piiri, entinen Valko-Venäjän SNT (nykyinen Valko-Venäjä)

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Asemassaan Ivanavan piirituomioistuimen tuomarina Henadz Kudlasevich on vastuussa lukuisista rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti Juryi Holikin tuomitsemisesta. Hän on tuominnut ihmisiä vankeusrangaistukseen, kotiarestiin ja sakkoihin osallistumisesta hallituksenvastaisiin mielenosoituksiin ja riippumattomasta raportoinnista.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

220.

Ina Leanidauna PAULOUSKAYA

Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA

Iна Леанiдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ

Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ

Asema(t): Baranavitšyn piirituomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 29.7.1975

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Osoite: Baranovichi, st. Mikolskaya 32

Henkilötunniste: 4290775C016PB9

Asemassaan Baranavitšyn piirituomioistuimen tuomarina Ina Paulouskaya on vastuussa lukuisista rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti Vital Korsakin ja Anatol Pugatšin tuomitsemisesta. Hän on tuominnut ihmisiä vankeuteen ja sakkoihin presidentti Lukašenkan arvostelemisesta ja vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen vastustamisesta.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

221.

Aliaksandr Mikalaevich TARAKANAU

Alexander Nikolaevich TARAKANOV

Аляксандр Мiкалаевiч ТАРАКАНАЎ

Александр Николаевич ТАРАКАНОВ

Asema(t): Škloun piirituomioistuimen tuomari, Mahiljoun alue

Syntymäaika: 19.5.1965

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Aliaksandr Tarakanau on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Škloun piirituomioistuimessa Mahiljoun alueella. Aljaksandr Lukašenka nimitti hänet vuonna 2017 virkaansa määräämättömäksi ajaksi. Hän on pääasiassa antanut rangaistuksia, joilla on kovennettu Valko-Venäjän viranomaisten poliittisille vastustajille määrättyjä rangaistuksia, erityisesti muuttamalla tällaiset rangaistukset ehdottomiksi vankeusrangaistuksiksi tai ankaroittamalla tällaisten rangaistuksen vankeusehtoja. Tällainen päätös annettiin filosofi ja toimittaja Uladzimir Matskevitšille, joka on yhteydessä riippumattomaan Belsat-televisiokanavaan. Näin ollen Aliaksandr Tarakanau on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

222.

Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК

Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК

Asema(t): Hrodnan aluetuomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 15.7.1985

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Dzmitriy Bubenchik on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Hrodnan aluetuomioistuimessa. Hänet on nimittänyt Aljaksandr Lukašenka. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Hän tuomitsi 8. helmikuuta 2023 riippumattoman toimittajan ja puolalaisen vähemmistöaktivistin Andrzej Poczobutin, joka on arvostellut Valko-Venäjän hallitusta, kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

223.

Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA

Oleg Vladimirovich KHOROSHKO

Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА

Олег Владимирович ХОРОШКО

Asema(t): Homelin aluetuomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 22.5.1977

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Aleg Khoroshka on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Homelin aluetuomioistuimessa. Hänet on nimittänyt Aljaksandr Lukašenka. Hän on antanut poliittisin perustein päätöksiä Valko-Venäjän viranomaisten vastustajia vastaan; näihin kuuluu riippumattoman Belsat-televisioaseman toimittaja Katsjaryna Andrejeva, joka sai kahdeksan vuoden ja kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen rangaistussiirtolassa.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

224.

Anastasia Uladzimirouna BENEDZISIUK

Anastasia Vladimirovna BENEDISYUK

Анастасiя Уладзiмipаўна БЕНЕДЗIСЮК

Анастасия Владимировна БЕНЕДИСЮК

Asema(t): valtion televisiokanavan Belarus 1 TV:n uutistoimiston toimittajaosaston päällikkö

Syntymäaika: 31.10.1992

Syntymäpaikka: Ašmjany, Valko-Venäjä

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Anastasia Benedzisiuk on yksi Lukašenkan hallinnon johtavista propagandisteista ja television uutistoimiston toimittajaosaston päällikkö, joka valmistelee raportteja Belarus 1 -kanavalle.

Hän isännöi ”Plan B” -ajankohtaisohjelmaa valtion omistamalla Belarus 1 -kanavalla. Belarus 1 -kanavalla esitettävässä ohjelmassaan ja raporteissaan hän levittää Venäjän propagandan narratiivia ”Ukrainan natsihallinnosta” ja Ukrainan asevoimista kuin myös Presidentti Lukašenkan propagandaa Valko-Venäjän oppositiota ja Kalinouski-rykmenttiä vastaan. Hän levittää propagandaa läntisiä pakotteita vastaan.

Lukašenka myönsi vuonna 2023 Anastasia Benedzsisiukille virallisen kunnianosoituksen ”merkittävästä työstä valtion tiedotuspolitiikan täytäntöönpanossa, ammattimaisuudesta sekä maan yhteiskunnallis-poliittisten ja sosiaalis-kulttuuristen tapahtumien objektiivisesta ja kattavasta raportoinnista”.

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.8.2023

225.

Yauhen PUSTAVY

Yevgeniy PUSTOVOY

Яўген ПУСТАВЫ

Евгений ПУСТОВОЙ

Asema: valkovenäläinen propagandisti ja yleisradiopalvelun harjoittaja

Syntymäaika: 29.2.1984

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Yauhen Pustavy on valkovenäläinen propagandisti, joka työskentelee Stalitšnaje Telebatšannen, joka on yksi Valko-Venäjän kolmesta kansallisesta televisiokanavasta, ja valtion sanomalehden Minskaja Praudan palveluksessa. Hän on vastuussa propagandan levittämisestä, joka tukee Lukašenkan politiikkaa ja oikeuttaa Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäyssotaa. Lukašenka palkitsi hänet ansioistaan valtion tiedotuspolitiikan kehittämisessä. Lisäksi hän on jäsen valtion komiteassa, jonka tarkoituksena on tarkistaa poliittiset pakolaiset, jotka haluavat palata Valko-Venäjälle. Kyseisen komitean perusti Lukašenka, ja sen poliittisena tavoitteena on esittää Valko-Venäjälle palaavat pakolaiset henkilöinä, jotka katuvat Lukašenkan hallinnon vastaisia toimiaan.

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.8.2023

226.

Alena Stanislavauna HARMASH

Alena Stanislavovna GORMASH

Алена Станiславаўна ГОРМАШ

Елена Станиславовна ГОРМАШ

Asema: tuomari, tuomioistuin Babruiskin piirissä ja Babruiskissa

Syntymäaika: 10.9.1967

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Alena Harmash on valkovenäläinen tuomari, joka työskentelee tuomioistuimessa Babruiskin piirissä ja Babruiskissa. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Hän tuomitsi kuusi opposition kannattajaa ja aktivistia poliittisin perustein. Hänen on dokumentoitu tuominneen Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein vuodesta 2020 lähtien.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

227.

Andrei Ramanavich TARASEVICH

Andrei Romanovich TARASEVICH

Андрэй Раманавiч ТАРАСЕВIЧ

Андрей Романович ТАРАСЕВИЧ

Asema: tuomari, Hlubokajen piirituomioistuin

Syntymäaika: 10.11.1974

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Andrei Tarasevich on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Hlubokajen piirituomioistuimessa. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Hän on tuominnut vähintään 13 Valko-Venäjän kansalaista poliittisin perustein. Hänen on dokumentoitu tuominneen Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein vuodesta 2017 vuoteen 2023.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

228.

Hanna Mikhailauna ASIPENKA

Anna Mikhailovna OSIPENKO

Ганна Мiхайлаўна АСIПЕНКА

Анна Михайловна ОСИПЕНКО

Asema:

tuomioistuin Babruiskin piirin tuomari ja Babruiskissa

Syntymäaika: 7.12.1982

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Hanna Asipenka on valkovenäläinen tuomari, joka työskentelee tuomioistuimessa Babruiskin piirissä ja Babruiskissa. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Vuosina 2020–2023 hän osallistui aktiivisesti hallinnon poliittisten vastustajien tuomitsemiseen. Tuona aikana hän antoi vähintään 13 tuomiota, ja kaksi tuomituista oli riippumattomien medioiden toimittajia.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

229.

Iryna Uladzimirauna PADKAVYRAVA

Irina Vladimirovna PODKOVYROVA

Iрына Уладзiмiраўна ПАДКАВЫРАВА

Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА

Asema: syyttäjä

Syntymäaika: 22.9.1972

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Iryna Padkavyrava on valkovenäläinen syyttäjä. Hän on ollut toiminut syyttäjäviranomaisena ainakin vuodesta 2009 lähtien, jolloin hän toimi ylempänä syyttäjänä Homelin alueella. Vuonna 2022 hän toimi syyttäjänä TVP:hen ja Belsat TV:hen sidoksissa olevan riippumattoman toimittajan oikeudenkäynnissä. Tuolloin hän vaati toimittajalle neljän vuoden vankeusrangaistusta. Hän osallistui myös sellaisten valitusten käsittelyyn, jotka koskivat tuomioita, jotka on määrätty siitä, että Valko-Venäjän sosiaalisessa mediassa on julkaistu hallitukselle ja sen virkamiehille epäedullisia tietoja. Syyttäjänä hän kannatti rangaistuksia ja piti niitä riittävinä ja oikeudenmukaisina.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

230.

Ludmila Stsiapanauna VASHCHANKA

Ludmila Stiepanovna VASHCHENKO

Людмiла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА

Людмила Степановна ВАЩЕНКО

Asema: Hlubokajen piirituomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 22.9.1972

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Liudmila Vashchanka on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Hlubokajen piirituomioistuimessa. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Hänen on dokumentoitu tuominneen Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein vuodesta 2007 vuoteen 2023. Tänä aikana hän tuomitsi poliittisin perustein vähintään yhdeksän Valko-Venäjän kansalaista, myös opposition kannattajia ja aktivisteja.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

231.

Uladzimir Aliaksandravich DAVYDAU

Vladimir Alexandrovich DAVYDOV

Уладзiмiр Аляксандравiч ДАВЫДАЎ

Владимир Александрович ДАВЫДОВ

Asema:Valko-Venäjän korkeimman oikeuden tuomari

Syntymäaika: 11.4.1967

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Uladzimir Davydau on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Valko-Venäjän korkeimmassa oikeudessa. Aljaksandr Lukašenka nimitti hänet vuonna 2014 virkaansa määräämättömäksi ajaksi. Tuomari Davydau antoi päätökset pääasiassa poliittisten aktivistien ja toimittajien vankeusrangaistuksia koskevista valituksista. Hän piti tuomiot muuttumattomina. Tällainen päätös tehtiin Belsatin toimittajan Pavel Vinahradaun tapauksessa.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

232.

Viachaslau Uladzimiravich YELISEENKA

Vyacheslav Vladimirovich EliseENKO

Вячаслаў Уладзiмiравiч ЕЛIСЕЕНКА

Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО

Asema: Dokšytsyn piirituomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 10.4.1979

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Viachaslau Yeliseenka on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Dokšytsyn piirituomioistuimessa. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Hän on tuominnut 10 Valko-Venäjän kansalaista poliittisin perustein. Hänen on dokumentoitu tuominneen Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein vuodesta 2018 lähtien.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

233.

Anton Uladzimiravich KALYAGA

Anton Vladimirovich KOLYAGO

Антон Уладзiмiравiч КАЛЯГА

Антон Владимирович КОЛЯГО

Asema: päätutkija – erityisen tärkeiden tapausten tutkija tutkintakomitean keskushallinnon järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkinnasta vastaavassa pääosastossa, majuri

Syntymäaika: 2.10.1989

Syntymäpaikka: Minsk, Valko-Venäjän tasavalta

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Anton Kalyaga on Valko-Venäjän tasavallan tutkintakomitean keskushallinnon järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkinnasta vastaavan osaston tutkija. Hän johtaa Vjasnan jäsenten vastaista rikoskäsittelyä. Ales Bjaljatskia, Valjantsin Stefanovitšia ja Uladzimir Labkovitšia vastaan aloitettuihin oikeudenkäynteihin liittyy lukuisia sääntöjenvastaisuuksia, ja viranomaiset ovat keinotekoisesti pidentäneet tutkinta-aikaa yrittääkseen väärentää todisteita ja se ylittää Valko-Venäjän lainsäädännössä ja kansainvälisissä normeissa, jotka koskevat oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, vahvistetun määräajan. Vjasnan tapauksen tutkinnassa ja oikeudenkäynnissä ei ole noudatettu oikeusvaltioperiaatetta.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023”

2)

lisätään taulukkoon ”B. 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet” seuraavat oikeushenkilöt:

 

Nimet

(Englanninkielinen translitterointi) valkovenäjästä

(Englanninkielinen translitterointi) venäjästä

Nimet

(valkovenäjänkielinen kirjoitustapa)

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”36.

Avoin osakeyhtiö (OJSC) ”MINSK Electrotechnical PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV”

Адкрытае акцыянернае таварыства "МIНСКI ЭЛЕКТРАТЭХНIЧНЫ ЗАВОД IМЯ В.I.КАЗЛОВА"

Открытое акционерное общество "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА" / ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА"

Osoite: Room 502, 4, Uralskaya st., Minsk 220037, Republic of Belarus

Yhteisötyyppi: valtion omistama yhtiö

Rekisteröintipaikka:4, Uralskaya st.,

Minsk 220037,

Republic of Belarus

Rekisteröintipäivä: 1.3.1994

Rekisteröintinumero: 100211261(УНП)

Päätoimipaikka: Valko-Venäjä

Yrityksen verkkosivusto: www.metz.by

Yrityksen sähköpostiosoite: urist@metz.by

Yrityksen puhelinnumero: 8017 230 11 22

OJSC ”Minsk Electrotechnical Plant, named after V.I. Kozlov” on valtion omistama yritys, yksi suurimmista sähkölaitteiden tuottajista Euroopassa ja yksi Valko-Venäjän teollisuusjäteistä. Se on siten Lukašenkan hallinnon merkittävä tulonlähde. OJSC ”Minsk Electrotechnical Plant, named after V.I. Kozlov”- yrityksen työntekijöitä, jotka osallistuivat lakkoihin ja rauhanomaisiin mielenosoituksiin Valko-Venäjällä elokuussa 2020 pidettyjen vilpillisten vaalien jälkimainingeissa, uhkailtiin erottamisilla ja peloteltiin yritysjohdon toimesta. Lakkoihin osallistuneita työntekijöitä irtisanottiin myöhemmin.

Näin ollen OJSC ”Minsk Electrotechnical Plant, named after V.I. Kozlov” hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä. Lisäksi OJSC ”Minsk Electrotechnical Plant, named after V.I. Kozlov” on vastuussa kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

37.

Avoin osakeyhtiö (OJSC) ”Byelorussian Steel Works – management company of ”Byelorussian Metallurgical Company” holding” alias OJSC ”BSW (BMZ) – management company of ”BMC” holding”

Адкрытае акцыянернае таварыства "Беларускi металургiчны завод – кiруючая кампанiя холдынгу "Беларуская металургiчная кампанiя" a.k.a. ААТ "БМЗ – кiруючая кампанiя холдынгу "БМК"

Открытое акционерное общество "Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" alias ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК"

Osoite: 37, Promyshlennaya Street, Zhlobin,Gomel region, Belarus, 247210

Yhteisötyyppi: avoin osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Žlobin, Homelin alue, Valko-Venäjä

Rekisteröintipäivä: 24.4.1991 nimellä ”БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”,

11.9.1996 nimellä ”Государственное предприятие – Белорусский металлургический завод”,

1.12.1997 nimellä ”Белорусский металлургический завод”,

3.11.1999 nimellä ”Республиканское унитарное предприятие "Белорусский металлургический завод"”,

1.1.2012 nimellä ”Открытое акционерное общество "Белорусский металлургический завод"”

Rekisteröintinumero: 400074854

Päätoimipaikka: Žlobin, Homelin alue, Valko-Venäjä

OJSC BSW – management company of ”BMC” holding on ainutlaatuinen metalliteollisuuden valtionyhtiö Valko-Venäjällä ja kuuluu maan suurimpiin yrityksiin. Se on siten Lukašenkan hallinnolle merkittävä tulonlähde. Valko-Venäjän valtio hyötyy suoraan OJSC BSW – management company of ”BMC” holding -yrityksen tuloista. Lisäksi yritys saa suuria julkisia avustuksia ja poliittista tukea Lukašenkan hallinnolta. Presidentti Lukašenka nimitti henkilökohtaisesti OJSC BSW – management company of ”BMC” holdingin toimitusjohtajan.

OJSC BSW – management company of ”BMC” holdingin työntekijät, jotka osoittivat mieltään ja lakkoilivat elokuussa 2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen, irtisanottiin. Siitä lähtien yritys on jatkanut toimia työntekijöitä vastaan, jotka yrittävät järjestää lakkoja, kuten uhkaillut ja irtisanonut heitä. Näin ollen OJSC BSW – management company of ”BMC” holdingin hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä. Lisäksi se on vastuussa kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

38.

Belneftekhim – Valko-Venäjän öljy- ja kemianalan valtionkonserni

Белнафтахiм – Беларускi дзяржаўны канцэрн па нафце i хiмii

Белнефтехим, Белорусский государственный концерн по нефти и химии

Osoite: 73, Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Yhteisötyyppi: valtionkonserni

Rekisteröintipaikka:73 Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Rekisteröintipäivä: 21.7.1997

Rekisteröintinumero: 101272253

Päätoimipaikka: Minsk, Valko-Venäjä

Valko-Venäjän öljy- ja kemianalan valtionkonserni (Belneftekhim) on yksi Valko-Venäjän tasavallan suurimmista teollisuuslaitoksista ja koostuu useista muista vuonna 1997 perustetuista valtion omistamista yrityksistä. Aljaksandr Lukašenka pitää Belneftekhimiä yhtenä Valko-Venäjän tärkeimmistä ja strategisimmista konserneista. Belneftekhim on Valko-Venäjän talouden ja ulkopolitiikan perustavanlaatuinen voimavara, erityisesti Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisten öljymarkkinoiden kehittämiseen tähtäävässä yhteistyössä. Konsernin edustajat käyvät säännöllisesti neuvotteluja presidentti Lukašenkan kanssa. Belneftekhim hyötyy Lukašenkan hallinnon antamasta tuesta erityisesti läntisten pakotteiden vaikutuksia vastaan. Näin ollen Belneftekhim hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.8.2023”


PÄÄTÖKSET

3.8.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 195/31


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2023/1592,

annettu 3 päivänä elokuuta 2023,

Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 15 päivänä lokakuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/642/YUTP (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä lokakuuta 2012 päätöksen 2012/642/YUTP.

(2)

Ottaen huomioon Valko-Venäjän tilanteen vakavuuden ja sen osallistumisen Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen 38 henkilöä ja kolme yhteisöä olisi sisällytettävä päätöksen 2012/642/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Päätöksen 2012/642/YUTP liite I olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2012/642/YUTP liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. NAVARRO RÍOS


(1)  EUVL L 285, 17.10.2012, s. 1.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2012/642/YUTP liite I seuraavasti:

1)

lisätään seuraavat luonnolliset henkilöt luetteloon ”A. 3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt”:

 

Nimet

(englanninkielinen translitterointi valkovenäjästä)

(englanninkielinen translitterointi venäjästä

Nimet

(valkovenäjänkielinen kirjoitustapa)

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon merkitse-misen päivämäärä

”196.

Aliaksandr Uladzimirovich KARNIENKA

Alexander Vladimirovich KORNIENKO

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРНIЕНКА

Александр Владимирович КОРНИЕНКО

Asema(t): Škloun vankisiirtola nro IK-17:n entinen johtaja, sisäisen palvelun everstiluutnantti

Nykyinen asema: piiritarkastaja, Slutskin piirin toimeenpanevan komitean sisäasiainosasto

Syntymäaika: 9.1.1979

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Entisessä asemassaan Škloun vankisiirtola nro IK-17:n johtajana Aliaksandr Karnienka on vastuussa epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta, myös kidutuksesta, jota kohdistettiin poliittisiin vankeihin ja muihin kansalaisiin, jotka olivat vangittuina kyseisessä vankisiirtolassa vuoden 2020 presidentinvaalien ja niitä seuranneiden rauhanomaisten mielenosoitusten jälkeen. Hän toimi vankisiirtolan johtajana 21. toukokuuta 2021, jolloin poliittinen vanki Vitold Ašurak kuoli kyseisessä vankisiirtolassa epäselvissä olosuhteissa.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

197.

Andrei Siarheevich PALCHIK

Andrei Sergeevich PALCHIK

Андрэй Сяргеевiч ПАЛЬЧЫК

Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК

Asema(t): Navapolatskin vankisiirtola nro 1:n entinen johtaja

Syntymäaika: 3.3.1981

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Entisessä asemassaan Navapolatskin vankisiirtola nro 1:n johtajana Andrei Palchik on ollut vastuussa järjestelmällisestä kidutuksesta, kaltoinkohtelusta ja mielivaltaisesta rankaisemisesta, muun muassa pitkäaikaisista ja toistuvista yksinäisyysrangaistuksista, joita kohdistettiin poliittisiin vankeihin ja muihin kansalaisiin, jotka olivat vangittuina kyseisessä vankisiirtolassa erityisesti vuoden 2020 presidentinvaalien ja niitä seuranneiden rauhanomaisten mielenosoitusten jälkeen, ja hän on osallistunut kyseisiin väärinkäytöksiin. Sen lisäksi, että Andrei Palchik on kyseisen vankisiirtolan johtajana vastuussa näiden väärinkäytösten määräämisestä ja valvomisesta, hänen on dokumentoitu osallistuneen henkilökohtaisesti vankien kiduttamiseen ja väkivaltaiseen kohteluun. Navapolatskin vankisiirtola nro 1:stä on tullut Andrei Palchikin vuodesta 2017 maaliskuuhun 2023 kestäneen virkakauden aikana kuuluisa vankien äärimmäisen ankarista olosuhteista ja kaltoinkohtelusta; useat näistä vangeista ovat johtavia poliittisia aktivisteja ja kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotka on vangittu Presidentti Lukašenkan hallinnon vastustamisen takia. Andrei Palchik on siirretty vankisiirtola nro 1:stä aktiiviseen, johtavaan asemaan toisessa vankisiirtolassa ja jatkaa näin ollen sortojärjestelmän palveluksessa.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

198.

Aliaksandr Uladzimiravich KAROL

Aleksandr Vladimirovich KAROL

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРОЛЬ

Александр Владимирович КОРОЛЬ

Asema(t): valtakunnansyyttäjän toimiston ylempi syyttäjä

Syntymäaika: 28.6.1992

Syntymäpaikka: Babruisk, Mahiljoun alue, Valko-Venäjä

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Henkilötunniste: 3280692M019PB8

Asemassaan Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjän toimiston ylempänä syyttäjänä Aliaksandr Karol on vastuussa lukuisista valkovenäläisiin ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvista poliittisesti perustelluista rikosoikeudenkäynneistä. Hän on erityisesti osallisena valkovenäläisen ihmisoikeusjärjestön Viasnan edustajien poliittisesti perustellusta vainosta; näihin henkilöihin kuuluvat Viasnan puheenjohtaja Ales Bjaljatski, varapuheenjohtaja Valjantsin Stefanovitš, juristi Uladzimir Labkovitš, Vjasnan vapaaehtoisverkoston koordinaattori Marfa Rabkova, Vjasnan Homelin toimiston johtaja Leanid Sudalenka ja vapaaehtoinen Andrei Tšapjuk sekä vapaaehtoinen Tatsjana Lasitsa, joka vapautettiin Homelin vankisiirtolasta 24. syyskuuta 2022.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

199.

Mikhail Mikhailavich MURASHKIN

Mikhail Mikhailovich MURASHKIN

Мiхаiл Мiхайлавiч МУРАШКIН

Михаил Михайлович МУРАШКИН

Asema(t): Žodzinan kunnallisen sisäasiainosaston entinen apulaisjohtaja, yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin entinen päällikkö; Barysaun alueellisen sisäasiainosaston ensimmäinen apulaisjohtaja, yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin päällikkö 29.10.2021 alkaen

Syntymäaika: 8.9.1989

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Entisessä asemassaan Žodzinan yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin päällikkönä Mikhail Murashkin määräsi poliisin joukkojen ja mellakkapoliisi OMONin rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistamista raaoista tukahduttamistoimista ja mielenosoittajien väkivaltaisesta pahoinpitelystä vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen. Hän oli osallisena myös presidentinvaaleja edeltäneistä mielenosoituksista raportoineiden riippumattomien toimittajien laittomissa ja toistuneissa pidätyksissä.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä. Hän on edelleen vastaavassa johtavassa asemassa sisäasiainosastossa.

3.8.2023

200.

Mikalai Vasilievich MAKSIMAVICH

Nikolai Vasilievich MAKSIMOVICH

Мiкалай Васiльевiч МАКСIМАВIЧ

Николай Васильевич МАКСИМОВИЧ

Asema(t): Minskin alueellisen toimeenpanevan komitean sisäasiainosaston yleisestä turvallisuudesta vastaavan miliisin apulaispäällikkö

Syntymäaika: 25.2.1977

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Osoite: Minsk, st. Yankee Brylya 21, apt. 224;

Minsk, st. Kolesnikova 32, apt. 3

Henkilötunniste: 3250277M077PB2

Asemassaan Minskin alueellisen toimeenpanevan komitean sisäasiainosaston yleisestä turvallisuudesta vastaavan miliisin apulaispäällikkönä Mikalai Maksimavich on vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetuista raaoista tukahduttamistoimista ennen vuoden 2020 presidentinvaaleja ja niiden jälkeen. Hän on määrännyt henkilökohtaisesti mellakkapoliisi OMONin tukahduttamaan mielenosoitukset väkivaltaisesti, pidättämään mielenosoittajia ja kyseisistä tapahtumista raportoineita riippumattomia toimittajia ja pitämään heidät ankarissa vankilaoloissa.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

201.

Piotr Aleksandrovich ARLOU

Petr Aleksandrovich ORLOV

Пётр Александровiч АРЛОЎ

Петр Александрович ОРЛОВ

Asema(t): Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 6.4.1967

Syntymäpaikka: Minsk, Valko-Venäjä

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Henkilötunniste: 3040667A088PB0

Osoite: Minsk, st. Sharangovicha 78, apt. 60

Asemassaan Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomarina Piotr Arlou on edustanut Lukašenkan hallintoa useissa poliittisesti perustelluissa oikeudenkäynneissä ja hän on vastuussa pitkien vankeustuomioiden määräämisestä useille demokraattisen opposition jäsenille näiden poissaollessa; heihin kuuluvat Svjatlana Tsih’anouskaja (15 vuoden tuomio), Pavel Latuška (18 vuoden tuomio), ja Volha Kavalkova, Maryja Maroz ja Sjarhei Dyleuski (kukin 12 vuoden tuomiot).

Piotr Arlou on myös vastuussa poliittisesti perustellusta oikeudenkäynnistä ja tuomioista, joiden kohteena oli blogikirjoittaja Eduard Paltšys (13 vuotta vankeutta) ja toimittaja Katsjaryna Andrejeva (kaksi vuotta vankeutta). Nämä tuomiot ovat osa Valko-Venäjän viranomaisten järjestelmällisiä toimia, joilla kielletään sananvapaus ja rangaistaan sen käytöstä. Piotr Arloun määräämät tuomiot ovat esimerkki toisinajattelijoiden järjestelmällisestä tukahduttamisesta.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta sekä toimista, jotka heikentävät vakavasti demokratian ja oikeusvaltion toteutumista Valko-Venäjällä.

3.8.2023

202.

Ruslan Khikmetavich MASHADZEOU

Ruslan Khikmetovich MASHADIYEV

Руслан Хiкметовiч МАШАДЗЕЎ

Руслан Хикметович МАШАДИЕВ

Asema(t): vankisiirtola nro 1:n entinen apulaisjohtaja; vankisiirtola nro 1:n nykyinen johtaja

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Asemassaan vankisiirtola nro 1:n johtajana ja entisenä apulaisjohtajana Ruslan Mashadzeou on vastuussa epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta, myös kidutuksesta, jota kohdistettiin poliittisiin vankeihin ja muihin kansalaisiin, jotka olivat vangittuina kyseisessä vankisiirtolassa vuoden 2020 presidentinvaalien ja niitä seuranneiden rauhanomaisten mielenosoitusten jälkeen. Hän toimi vankisiirtolan johtajana 21. toukokuuta 2021, jolloin poliittinen vanki Vitold Ašurak kuoli kyseisessä vankisiirtolassa epäselvissä olosuhteissa.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

203.

Siarhei Uladzimiravich KARCHEUSKY

Sergey Vladimirovitch KARCHEVSKIY

Сяргей Уладзiмiравiч КАРЧЭЎСКI

Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ

Asema(t): majuri ja Škloun vankisiirtola nro 17:n hallinto-osaston johtaja

Syntymäaika: 15.6.1983

Osoite: 6 Fatina str, apt. 100, Mogilev, Valko-Venäjä

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Henkilötunniste: 3150683MO74PB5

Škloun vankisiirtola nro 17:n hallinto-osaston johtajana Siarhei Kharcheusky on suoraan vastuussa vankisiirtolan epäinhimillisistä vankilaolosuhteista ja vankien, erityisesti poliittisten vankien, väkivaltaisesta kohtelusta ja kaltoinkohtelusta. Hän oli henkilökohtaisesti osallisena vankien hakkaamisessa ja muussa erittäin väkivaltaisessa kohtelussa, ja hän oli suoraan osallisena 21. toukokuuta 2021 kyseisessä vankisiirtolassa tapahtuneesta poliittisen vangin Vitold Ašurakin kuolemassa ja vastuussa siitä.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

204.

Siarhei Vasilyevich MASLIUKOU

Sergey Vasilyevich MASLIUKOV

Сяргей Васiльевiч МАСЛЮКОЎ

Сергей Васильевич МАСЛЮКОВ

Asema(t): eversti, Babruiskin koulutussiirtolan nro 2 sisäisen palvelun johtaja

Syntymäpaikka: Šklou, Valko-Venäjä

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Oletettu osoite: Babruisk

Asemassaan Babruiskin koulutussiirtolan nro 2 sisäisen palvelun johtajana eversti Siarhei Masliukou on vastuussa alaikäisten epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta. Hän on vastuussa lasten alistamista nälälle, kidutukselle, pakkotyölle ja erityyppiselle fyysiselle ja psyykkiselle väkivallalle. Hän on myös vastuussa lääketieteellisen hoidon epäämisestä alaikäisiltä vangeilta.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

205.

Sviatlana Aliaksandrauna BANDARENKA

Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO

Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА

Светлана Александровна БОНДАРЕНКО

Asema(t): Minskin Moskovan piirin (Maskouski rajon) tuomioistuimen tuomari

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Asemassaan Minskin Moskovan piirin tuomarina Sviatlana Bandarenka on vastuussa useista poliittisesti perustelluista tuomioista. Hän tuomitsi useita Valko-Venäjän kansalaisia mielenosoituksiin osallistumisesta ja hallituksen vastaisten mielipiteiden julkaisemisesta Telegramissa. Hän tuomitsi myös toimittaja Katsjaeryna Barysevitšin ja akuuttilääkäri Artjom Sorokinin siitä, että he paljastivat turvallisuusjoukkojen kuoliaaksi pahoinpitelemän Roman Bondarenkon salassapidettäviä potilastietoja.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

206.

Sviatlana Paulauna PAKHODAVA

Svetlana Pavlovna POKHODOVA

Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА

Светлана Павловна ПОХОДОВА

Asema(t): Homelin naisten vankisiirtolan nro 4 johtaja

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Epäilty olinpaikka: Homel

Asemassaan Homelin naisten vankisiirtolan nro 4 johtajana Sviatlana Pakhodava on vastuussa poliittisten vankien ja muiden vankisiirtolassa vangittuna olevien kansalaisten epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta, myös kidutuksesta. Hän oli vankisiirtolan johtajana jo silloin, kun poliittinen vanki Maryja Kalesnikava tuomittiin 11 vuoden vankeusrangaistukseen osallistumisesta Aljaksandr Lukašenkan autoritääristä hallintoa vastustaviin mielenosoituksiin vankisiirtolassa. Häneltä evättiin kaikki vangin oikeudet, mukaan lukien oikeus asianajajan apuun.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

207.

Tatsiana Valerieuna PIROZHNIKAVA

Tatiana Valeryevna PIROZHNIKOVA

Таццяна Валер’еўна ПIРОЖНIКАВА

Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА

Asema(t): Minskin Moskovan piirin (Maskouski rajon) tuomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 8.1.1987

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Henkilötunniste: 4010887M019PB2

Asemassaan Minskin Moskovan piirin tuomioistuimen tuomarina Tatsiana Pirozhnikava tuomitsi useita Valko-Venäjän kansalaisia poliittisin perustein, muun muassa osallistumisesta mielenosoituksiin ja hallituksen vastaisten mielipiteiden julkaisemisesta Telegramissa. Hänen on dokumentoitu määräävän toisinaan ankarampia tuomioita kuin syyttäjä on vaatinut.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

208.

Tatsiana Aliaksandrauna GRAKUN

Tatyana Alexandrovna GRAKUN

Таццяна Аляксандраўна ГРАКУН

Татьяна Александровна ГРАКУН

Asema(t): Minskin alueen syyttäjänviraston rikosasioita koskevista tuomioistuinpäätöksistä annetun lain noudattamisen valvonnasta vastaavan osaston ylempi syyttäjä, nuorempi oikeudellinen neuvonantaja

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Tatsiana Grakun on Minskin alueen syyttäjänviraston syyttäjä. Tässä asemassaan hän on edustanut Lukašenkan hallintoa toimittajia vastaan vireille pannuissa poliittisissa oikeudenkäynneissä. Hän toimi syyttäjänä erityisesti maaliskuun 2023 oikeudenkäynnissä, jossa TUT.BY:n päätoimittaja Maryna Zolatava ja TUT.BY:n pääjohtaja Ljudmila Tšekina tuomittiin molemmat 12 vuoden vankeuteen perusteettomien ”Valko-Venäjän tasavallan kansallisen turvallisuuden vaarantamista” koskevien syytteiden perusteella.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

209.

Valyantsina Mikalaeuna ZIANKEVICH

Valentina Nikolaevna ZENKEVICH

Валянцiна Мiкалаеўна ЗЯНКЕВIЧ

Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ

Asema(t): Minskin kaupungin tuomioistuimen rikoskollegion tuomari

Syntymäaika: 8.1.1969

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Valyantsina Ziankevich on Minskin kaupungin tuomioistuimen rikoskollegion tuomari. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Hän tuomitsi poliittisin perustein ainakin seitsemän Valko-Venäjän kansalaista, mukaan lukien TUT.BY:n päätoimittaja Maryna Zolatava ja TUT.BY:n pääjohtaja Ljudmila Tšekina, jotka tuomittiin molemmat 12 vuoden vankeuteen maaliskuussa 2023. Hänen on dokumentoitu tuominneen Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein vuodesta 2022 lähtien.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

210.

Yauhen Valerievich BUBICH

Yevgeniy Valerievich BUBICH

Яўген Валер’евiч БУБIЧ

Евгений Валерьевич БУБИЧ

Asema(t): vankisiirtolan nro 2 johtaja; sisäisen palvelun everstiluutnantti

Syntymäaika: 3.6.1979

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Osoite: Bobruysk, st. Kovzana 60, apartment 42;

Bobruysk, st. Kovzana 5/485;

Bobruysk, st. Internationalnaya 66B, apartment 31

Asemassaan Babruiskin vankisiirtolan nro 2 johtajana Yauhen Bubich on vastuussa vankien epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta, myös kidutuksesta, pakkotyöstä ja heihin kohdistetusta fyysisestä ja psyykkisestä väkivallasta.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

211.

Yuri Ivanavich VASILEVICH

Yuriy Ivanovich VASILEVICH

Юры Iванавiч ВАСIЛЕВIЧ

Юрий Иванович ВАСИЛЕВИЧ

Asema(t): Navasadyn vankisiirtolan nro 14 johtaja

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Asemassaan Navasadyn vankisiirtolan nro 14 johtajana Yuri Vasilevich on vastuussa hänen toimivaltaansa kuuluvien vankien kaltoinkohtelusta sekä poliittisten vankien ja muiden kyseisessä vankisiirtolassa vangittuna olevien kansalaisten epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta, myös kidutuksesta.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

212.

Raman Ivanavich BIZIUK

Roman Ivanovich BIZYUK

Раман Iванавiч БIЗЮК

Роман Иванович БИЗЮК

Asema(t): syyttäjä

Syntymäaika: 25.3.1986

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Henkilötunniste: 3250386H012PB7

Osoite: Minsk, 30 Masherova Ave., apt. 25

Asemassaan Minskin piirituomioistuimen syyttäjänä Raman Biziuk on edustanut Lukašenkan hallintoa useissa poliittisesti perustelluissa oikeudenkäynneissä, joissa muun muassa Marfa Rabkova ja Andrei Tšapiuk saivat erityisen pitkät vankeustuomiot (15 ja 6 vuotta vankeutta) ja kahdeksan muuta syytettyä saivat 5–17 vuoden vankeustuomiot.

Marfa Rabkova tuomittiin poliittisin perustein, jotka liittyivät ”ihmisten kouluttamiseen osallistumaan mellakoihin tai tällaisen toiminnan rahoittamiseen”, kansainvälisesti tunnustetun ihmisoikeusryhmän Viasnan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista ja elokuun 2020 vaalien vaalivalvonnan järjestämisestä. Hän on myös dokumentoinut pidätettyjen mielenosoittajien kiduttamista ja muuta kaltoinkohtelua. Marfa Rabkova oli yksi ensimmäisistä Viasnan jäsenistä, joita vastaan viranomaiset esittivät rikossyytteitä poliittisin perustein elokuun 2020 mielenosoitusten jälkeen.

Andrei Tšapiukia syytettiin muun muassa osallisuudesta rikollisjärjestöön ja vihaan yllyttämisestä hänen toimittuaan Viasnassa vapaaehtoisena.

Heidän oikeudenkäyntinsä pidettiin suljetuin ovin syyttäjä Raman Biziukin pyynnöstä ja tuomari Siarhei Khrypachin hyväksynnällä siksi, että asiassa oli väitetysti kyse ”ääriainekseen liittyvistä seikoista”.

Raman Biziuk on myös vastuussa saman oikeudenkäynnin muiden syytettyjen syyttämisestä poliittisin perustein; he olivat Akihiro Hajeuski-Hanada, Aljaksandr Frantaskevitš, Alykaksei Galauko, Aljaksandr Kazljanka, Pavel Špetny, Mikita Dranets, Andrei Maratš ja Daniil Tšul. Hän on myös vastuussa Andrei Linnikin ja Anton Bjalenskin sekä Dzmitry Kanapelkan, Vital Kavalenkan, Tsimur Pipijan, Dzjanis Boltutsin, Vital Šyšoun ja Emil Huseinaun syyttämisestä poliittisin perustein.

Raman Biziuk on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta sekä toimista, jotka heikentävät vakavasti demokratian ja oikeusvaltion toteutumista Valko-Venäjällä.

3.8.2023

213.

Siarhei Fiodaravich KHRYPACH

Sergey Fedorovich KHRIPACH

Сяргей Фёдаравiч ХРЫПАЧ

Сергей Федорович ХРИПАЧ

Asema(t): Minskin piirituomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 16.4.1966

Syntymäpaikka: Minsk, Valko-Venäjä

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Henkilötunniste: 3160466A077PB2

Osoite: Minsk, st. Odintsova 105, apt. 206

Asemassaan Minskin piirituomioistuimen tuomarina Siarhei Khrypach on edustanut Lukašenkan hallintoa useissa poliittisesti perustelluissa oikeudenkäynneissä, joissa muun muassa Marfa Rabkova ja Andrei Tšapjuk saivat erityisen pitkät vankeustuomiot (15 ja 6 vuotta vankeutta) ja kahdeksan muuta syytettyä saivat 5–17 vuoden vankeusrangaistukset.

Marfa Rabkova tuomittiin poliittisin perustein, jotka liittyivät ”ihmisten kouluttamiseen osallistumaan mellakoihin ja tällaisen toiminnan rahoittamiseen”, kansainvälisesti tunnustetun ihmisoikeusryhmän Vjasnan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista ja elokuun 2020 vaalien vaalivalvonnan järjestämisestä. Hän on myös dokumentoinut pidätettyjen mielenosoittajien kiduttamista ja muuta kaltoinkohtelua. Marfa Rabkova oli yksi ensimmäisistä Vjasnan jäsenistä, joita vastaan viranomaiset esittivät rikossyytteitä poliittisin perustein elokuun 2020 mielenosoitusten jälkeen.

Andrei Tšapjukia syytettiin muun muassa osallisuudesta rikollisjärjestöön ja vihaan yllyttämisestä hänen toimittuaan Vjasnassa vapaaehtoisena.

Heidän oikeudenkäyntinsä pidettiin suljetuin ovin syyttäjä Raman Biziukin pyynnöstä ja tuomari Siarhei Khrypachin hyväksynnällä siksi, että asiassa oli väitetysti kyse ”ääriainekseen liittyvistä seikoista”.

Siarhei Khrypach on myös vastuussa saman oikeudenkäynnin muiden syytettyjen poliittisiin perusteisiin nojaavasta oikeudenkäynnistä ja tuomitsemisesta; he olivat Akihiro Hajeuski-Hanada, Aljaksandr Frantaskevitš, Alykaksei Galauko, Aljaksandr Kazljanka, Pavel Špetny, Mikita Dranets, Andrei Maratš ja Daniil Tšul.

Siarhei Khrypach on myös vastuussa Jagor Dudnikaun tuomitsemisesta poliittisin perustein toukokuussa 2021.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta sekä toimista, jotka heikentävät vakavasti demokratian ja oikeusvaltion toteutumista Valko-Venäjällä.

3.8.2023

214.

Vadzim Frantzavich GIGIN

Vadim Franzevich GIGIN

Vadzim HIHIN

Вадзiм Францавiч ГIГIН

Вадим Францевич ГИГИН

Asema(t): Valko-Venäjän kansalliskirjaston johtaja, entinen Valko-Venäjän valtiollisen yhdistyksen ”Knowledgen” johtaja ja Valko-Venäjän valtion yliopiston filosofian ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, historiatieteiden kandidaatti

Syntymäaika: 21.10.1977

Syntymäpaikka: Minsk, entinen Valko-Venäjän SNT (nykyinen Valko-Venäjä)

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Vadzim Gigin on yksi näkyvimmistä ja vaikutusvaltaisimmista Valko-Venäjän valtion propagandakoneiston jäsenistä. Hän tukee järjestelmällisesti Lukašenkan hallintoa ja esittää usein näkemyksiään valtio-omisteisilla ONT- ja Belarus 1 -televisiokanavilla. Vadzim Gigin on tukenut ja perustellut demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia tukahduttamistoimia erityisesti vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen. Vadzim Gigin levittää propagandanarratiivia ”Ukrainan natsihallinnosta” ja pyrkii mustamaalaamaan länsimaita ja oikeuttamaan Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

Kesäkuuhun 2023 asti Vadzim Gigin johti valkovenäläistä yhdistystä “Knowledgea”, joka tunnetaan Lukašenkaa ja hänen hallintoaan tukevana, valtion sponsoroimana kansalaisjärjestönä. Lukašenka tunnusti Giginin toiminnan hallinnon hyväksi, kun Giginille myönnettiin syyskuussa 2021 ansiomerkki ”työnteon saavutuksista”. Helmikuussa 2023 hänet nimitettiin lisäksi jäseneksi komissioon, joka käsittelee ulkomailla asuvien Valko-Venäjän kansalaisten tekemiä rikoksia koskevia muutoksenhakuja ja jota johtaa Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjä Andrei Šved.

Näin ollen Vadzim Gigin hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.8.2023

215.

Ksenia Piatrouna LEBEDZEVA

Ksenia Petrovna LEBEDEVA

Ксенiя Пятроўна ЛЕБЕДЗЕВА

Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА

Asema(t): propagandisti ja valtion ”Belarus 1” -televisiokanavan ja Belarus News Agencyn työntekijä

Syntymäaika: 12.12.1987

Syntymäpaikka: Mahiljou, entinen Valko-Venäjän SNT (nykyinen Valko-Venäjä)

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Ksenia Lebedzeva on yksi Lukašenkan hallinnon johtavista propagandan levittäjistä ja hän on läheisessä yhteydessä hallintojohtoiseen mediaan. Hän on valtio-omisteisen ”Belarus 1” -kanavan televisiojuontaja. Heinäkuusta 2021 alkaen hän on juontanut valtio-omisteisen ”Belarus 1” -kanavan analyyttista ”This is different” -ajankohtaisohjelmaa. ”Belarus 1” -kanavalla juontamissaan ohjelmissa ja raporteissa hän levittää Venäjän propagandaa Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyssodasta ja oppositioon ja naapurivaltioihin kohdistuvaa Valko-Venäjän valtiollista propagandaa. Ksenia Lebedzeva levittää käsitystä siitä, että Ukraina olisi yhteistyössä Naton kanssa käynnistänyt tiedotuksellisia ja psykologisia erityisoperaatioita Valko-Venäjää vastaan vuodesta 2020 alkaen, ja Lukašenkan narratiivia siitä, että länsimaat rahoittavat opposition edustajien toimintaa.

Presidentti Lukašenka myönsi 16. tammikuuta 2021 Ksenia Lebedzevalle kunnianosoituksen ”merkittävästä työstä valtion tiedotuspolitiikan täytäntöönpanossa, ammattimaisuudesta sekä maan yhteiskunnallis-poliittisten ja sosiaalis-kulttuuristen tapahtumien objektiivisesta ja kattavasta raportoinnista”.

Näin ollen Ksenia Lebedzeva hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.8.2023

216.

Zinaida Vasilieuna BALABALAVA

Zinaida Vasilievna BALABALAVA

Зiнаiда Васiльеўна БАЛАБАЛАВА

Зинаида Васильевна БАЛАБОЛАВА

Asema(t): Navapolatskin kaupungin tuomioistuimen tuomari

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Navapolatskin kaupungin tuomioistuimen tuomarina Zinaida Balabalava on vastuussa lukuisista rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti ammattiliiton johtajan Volha Brytsikava ja aktivistien Hanna Tukavan ja Andrei Halavyrynin tuomitsemisesta. Hän on määrännyt ihmisiä sakotettaviksi ja pidätettäviksi sodanvastaisten julisteiden tai oikeudenkäynneistä tehtyjen riippumattomien raporttien vuoksi.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

217.

Halina KNIZHONAK

Galina KNIZHONAK

Галiна КНIЖОНАК

Галина КНИЖОНАК

Asema(t): Mazyrin piirituomioistuimen tuomari

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Mazyrin piirituomioistuimen tuomarina Halina Knizhonak on vastuussa lukuisista rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti Hleb Koipišin, Uladzislau Hantšaroun, Aljaksandr Tsimašenkan ja Daniil Skipalskin tuomitsemisesta. Hän on tuominnut ihmisiä vankeusrangaistuksiin Lukašenkan hallinnon vastaisiin rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistumisesta.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

218.

Hanna Barisauna LIAVUSIK

Anna Borisovna LEUSIK

Ганна Барысаўна ЛЯВУСIК

Анна Борисовна ЛЕУСИК

Asema(t): Hrodnan Leninin piirin (Leninski rajon) tuomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 7.10.1973

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Osoite: Grodno, st. Soviet Border Guards 120, apt. 47

Henkilötunniste: 4071073K000PB2

Asemassaan Hrodnan Leninin piirin tuomioistuimen tuomarina Hanna Liavusik on vastuussa lukuisista rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti Alexander Tyelegan tuomitsemisesta. Hän on tuominnut ihmisille sakkoja ja vankeustuomioita väkivallan ja tukahduttamistoimien vastustamisesta.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

219.

Henadz Ivanavich KUDLASEVICH

Gennadiy Ivanovich KUDLASEVICH

Генадзь Iванавiч КУДЛАСЕВIЧ

Геннадий Иванович КУДЛАСЕВИЧ

Asema(t): Ivanavan piirituomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 5.5.1973

Syntymäpaikka: Tserablitšy, Stolinin piiri, entinen Valko-Venäjän SNT (nykyinen Valko-Venäjä)

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Asemassaan Ivanavan piirituomioistuimen tuomarina Henadz Kudlasevich on vastuussa lukuisista rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti Juryi Holikin tuomitsemisesta. Hän on tuominnut ihmisiä vankeusrangaistukseen, kotiarestiin ja sakkoihin osallistumisesta hallituksenvastaisiin mielenosoituksiin ja riippumattomasta raportoinnista.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

220.

Ina Leanidauna PAULOUSKAYA

Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA

Iна Леанiдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ

Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ

Asema(t): Baranavitšyn piirituomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 29.7.1975

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Osoite: Baranovichi, st. Mikolskaya 32

Henkilötunniste: 4290775C016PB9

Asemassaan Baranavitšyn piirituomioistuimen tuomarina Ina Paulouskaya on vastuussa lukuisista rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti Vital Korsakin ja Anatol Pugatšin tuomitsemisesta. Hän on tuominnut ihmisiä vankeuteen ja sakkoihin presidentti Lukašenkan arvostelemisesta ja vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen vastustamisesta.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

221.

Aliaksandr Mikalaevich TARAKANAU

Alexander Nikolaevich TARAKANOV

Аляксандр Мiкалаевiч ТАРАКАНАЎ

Александр Николаевич ТАРАКАНОВ

Asema(t): Škloun piirituomioistuimen tuomari, Mahiljoun alue

Syntymäaika: 19.5.1965

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Aliaksandr Tarakanau on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Škloun piirituomioistuimessa Mahiljoun alueella. Aljaksandr Lukašenka nimitti hänet vuonna 2017 virkaansa määräämättömäksi ajaksi. Hän on pääasiassa antanut rangaistuksia, joilla on kovennettu Valko-Venäjän viranomaisten poliittisille vastustajille määrättyjä rangaistuksia, erityisesti muuttamalla tällaiset rangaistukset ehdottomiksi vankeusrangaistuksiksi tai ankaroittamalla tällaisten rangaistuksen vankeusehtoja. Tällainen päätös annettiin filosofi ja toimittaja Uladzimir Matskevitšille, joka on yhteydessä riippumattomaan Belsat-televisiokanavaan. Näin ollen Aliaksandr Tarakanau on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

222.

Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК

Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК

Asema(t): Hrodnan aluetuomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 15.7.1985

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Dzmitriy Bubenchik on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Hrodnan aluetuomioistuimessa. Hänet on nimittänyt Aljaksandr Lukašenka. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Hän tuomitsi 8. helmikuuta 2023 riippumattoman toimittajan ja puolalaisen vähemmistöaktivistin Andrzej Poczobutin, joka on arvostellut Valko-Venäjän hallitusta, kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

223.

Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA

Oleg Vladimirovich KHOROSHKO

Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА

Олег Владимирович ХОРОШКО

Asema(t): Homelin aluetuomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 22.5.1977

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Aleg Khoroshka on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Homelin aluetuomioistuimessa. Hänet on nimittänyt Aljaksandr Lukašenka. Hän on antanut poliittisin perustein päätöksiä Valko-Venäjän viranomaisten vastustajia vastaan; näihin kuuluu riippumattoman Belsat-televisioaseman toimittaja Katsjaryna Andrejeva, joka sai kahdeksan vuoden ja kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen rangaistussiirtolassa.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

224.

Anastasia Uladzimirouna BENEDZISIUK

Anastasia Vladimirovna BENEDISYUK

Анастасiя Уладзiмipаўна БЕНЕДЗIСЮК

Анастасия Владимировна БЕНЕДИСЮК

Asema(t): valtion televisiokanavan Belarus 1 TV:n uutistoimiston toimittajaosaston päällikkö

Syntymäaika: 31.10.1992

Syntymäpaikka: Ašmjany, Valko-Venäjä

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Anastasia Benedzisiuk on yksi Lukašenkan hallinnon johtavista propagandisteista ja television uutistoimiston toimittajaosaston päällikkö, joka valmistelee raportteja Belarus 1 -kanavalle.

Hän isännöi ”Plan B” -ajankohtaisohjelmaa valtion omistamalla Belarus 1 -kanavalla. Belarus 1 -kanavalla esitettävässä ohjelmassaan ja raporteissaan hän levittää Venäjän propagandan narratiivia ”Ukrainan natsihallinnosta” ja Ukrainan asevoimista kuin myös Presidentti Lukašenkan propagandaa Valko-Venäjän oppositiota ja Kalinouski-rykmenttiä vastaan. Hän levittää propagandaa läntisiä pakotteita vastaan.

Lukašenka myönsi vuonna 2023 Anastasia Benedzsisiukille virallisen kunnianosoituksen ”merkittävästä työstä valtion tiedotuspolitiikan täytäntöönpanossa, ammattimaisuudesta sekä maan yhteiskunnallis-poliittisten ja sosiaalis-kulttuuristen tapahtumien objektiivisesta ja kattavasta raportoinnista”.

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.8.2023

225.

Yauhen PUSTAVY

Yevgeniy PUSTOVOY

Яўген ПУСТАВЫ

Евгений ПУСТОВОЙ

Asema: valkovenäläinen propagandisti ja yleisradiopalvelun harjoittaja

Syntymäaika: 29.2.1984

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Yauhen Pustavy on valkovenäläinen propagandisti, joka työskentelee Stalitšnaje Telebatšannen, joka on yksi Valko-Venäjän kolmesta kansallisesta televisiokanavasta, ja valtion sanomalehden Minskaja Praudan palveluksessa. Hän on vastuussa propagandan levittämisestä, joka tukee Lukašenkan politiikkaa ja oikeuttaa Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäyssotaa. Lukašenka palkitsi hänet ansioistaan valtion tiedotuspolitiikan kehittämisessä. Lisäksi hän on jäsen valtion komiteassa, jonka tarkoituksena on tarkistaa poliittiset pakolaiset, jotka haluavat palata Valko-Venäjälle. Kyseisen komitean perusti Lukašenka, ja sen poliittisena tavoitteena on esittää Valko-Venäjälle palaavat pakolaiset henkilöinä, jotka katuvat Lukašenkan hallinnon vastaisia toimiaan.

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.8.2023

226.

Alena Stanislavauna HARMASH

Alena Stanislavovna GORMASH

Алена Станiславаўна ГОРМАШ

Елена Станиславовна ГОРМАШ

Asema: tuomari, tuomioistuin Babruiskin piirissä ja Babruiskissa

Syntymäaika: 10.9.1967

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Alena Harmash on valkovenäläinen tuomari, joka työskentelee tuomioistuimessa Babruiskin piirissä ja Babruiskissa. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Hän tuomitsi kuusi opposition kannattajaa ja aktivistia poliittisin perustein. Hänen on dokumentoitu tuominneen Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein vuodesta 2020 lähtien.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

227.

Andrei Ramanavich TARASEVICH

Andrei Romanovich TARASEVICH

Андрэй Раманавiч ТАРАСЕВIЧ

Андрей Романович ТАРАСЕВИЧ

Asema: tuomari, Hlubokajen piirituomioistuin

Syntymäaika: 10.11.1974

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Andrei Tarasevich on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Hlubokajen piirituomioistuimessa. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Hän on tuominnut vähintään 13 Valko-Venäjän kansalaista poliittisin perustein. Hänen on dokumentoitu tuominneen Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein vuodesta 2017 vuoteen 2023.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

228.

Hanna Mikhailauna ASIPENKA

Anna Mikhailovna OSIPENKO

Ганна Мiхайлаўна АСIПЕНКА

Анна Михайловна ОСИПЕНКО

Asema: tuomioistuin Babruiskin piirin tuomari ja Babruiskissa

Syntymäaika: 7.12.1982

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Hanna Asipenka on valkovenäläinen tuomari, joka työskentelee tuomioistuimessa Babruiskin piirissä ja Babruiskissa. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Vuosina 2020–2023 hän osallistui aktiivisesti hallinnon poliittisten vastustajien tuomitsemiseen. Tuona aikana hän antoi vähintään 13 tuomiota, ja kaksi tuomituista oli riippumattomien medioiden toimittajia.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

229.

Iryna Uladzimirauna PADKAVYRAVA

Irina Vladimirovna PODKOVYROVA

Iрына Уладзiмiраўна ПАДКАВЫРАВА

Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА

Asema: syyttäjä

Syntymäaika: 22.9.1972

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Iryna Padkavyrava on valkovenäläinen syyttäjä. Hän on ollut toiminut syyttäjäviranomaisena ainakin vuodesta 2009 lähtien, jolloin hän toimi ylempänä syyttäjänä Homelin alueella. Vuonna 2022 hän toimi syyttäjänä TVP:hen ja Belsat TV:hen sidoksissa olevan riippumattoman toimittajan oikeudenkäynnissä. Tuolloin hän vaati toimittajalle neljän vuoden vankeusrangaistusta. Hän osallistui myös sellaisten valitusten käsittelyyn, jotka koskivat tuomioita, jotka on määrätty siitä, että Valko-Venäjän sosiaalisessa mediassa on julkaistu hallitukselle ja sen virkamiehille epäedullisia tietoja. Syyttäjänä hän kannatti rangaistuksia ja piti niitä riittävinä ja oikeudenmukaisina.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

230.

Ludmila Stsiapanauna VASHCHANKA

Ludmila Stiepanovna VASHCHENKO

Людмiла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА

Людмила Степановна ВАЩЕНКО

Asema: Hlubokajen piirituomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 22.9.1972

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: nainen

Liudmila Vashchanka on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Hlubokajen piirituomioistuimessa. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Hänen on dokumentoitu tuominneen Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein vuodesta 2007 vuoteen 2023. Tänä aikana hän tuomitsi poliittisin perustein vähintään yhdeksän Valko-Venäjän kansalaista, myös opposition kannattajia ja aktivisteja.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

231.

Uladzimir Aliaksandravich DAVYDAU

Vladimir Alexandrovich DAVYDOV

Уладзiмiр Аляксандравiч ДАВЫДАЎ

Владимир Александрович ДАВЫДОВ

Asema:Valko-Venäjän korkeimman oikeuden tuomari

Syntymäaika: 11.4.1967

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Uladzimir Davydau on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Valko-Venäjän korkeimmassa oikeudessa. Aljaksandr Lukašenka nimitti hänet vuonna 2014 virkaansa määräämättömäksi ajaksi. Tuomari Davydau antoi päätökset pääasiassa poliittisten aktivistien ja toimittajien vankeusrangaistuksia koskevista valituksista. Hän piti tuomiot muuttumattomina. Tällainen päätös tehtiin Belsatin toimittajan Pavel Vinahradaun tapauksessa.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

232.

Viachaslau Uladzimiravich YELISEENKA

Vyacheslav Vladimirovich EliseENKO

Вячаслаў Уладзiмiравiч ЕЛIСЕЕНКА

Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО

Asema: Dokšytsyn piirituomioistuimen tuomari

Syntymäaika: 10.4.1979

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Viachaslau Yeliseenka on valkovenäläinen tuomari, joka toimii Dokšytsyn piirituomioistuimessa. Hän on tuominnut Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein. Hän on tuominnut 10 Valko-Venäjän kansalaista poliittisin perustein. Hänen on dokumentoitu tuominneen Valko-Venäjän viranomaisia vastustavia henkilöitä poliittisin perustein vuodesta 2018 lähtien.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

233.

Anton Uladzimiravich KALYAGA

Anton Vladimirovich KOLYAGO

Антон Уладзiмiравiч КАЛЯГА

Антон Владимирович КОЛЯГО

Asema: päätutkija – erityisen tärkeiden tapausten tutkija tutkintakomitean keskushallinnon järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkinnasta vastaavassa pääosastossa, majuri

Syntymäaika: 2.10.1989

Syntymäpaikka: Minsk, Valko-Venäjän tasavalta

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Anton Kalyaga on Valko-Venäjän tasavallan tutkintakomitean keskushallinnon järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkinnasta vastaavan osaston tutkija. Hän johtaa Vjasnan jäsenten vastaista rikoskäsittelyä. Ales Bjaljatskia, Valjantsin Stefanovitšia ja Uladzimir Labkovitšia vastaan aloitettuihin oikeudenkäynteihin liittyy lukuisia sääntöjenvastaisuuksia, ja viranomaiset ovat keinotekoisesti pidentäneet tutkinta-aikaa yrittääkseen väärentää todisteita ja se ylittää Valko-Venäjän lainsäädännössä ja kansainvälisissä normeissa, jotka koskevat oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, vahvistetun määräajan. Vjasnan tapauksen tutkinnassa ja oikeudenkäynnissä ei ole noudatettu oikeusvaltioperiaatetta.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion vakavasta heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023”

2)

lisätään seuraavat merkinnät luetteloon ”B. 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet”:

 

Nimet

(Englanninkielinen translitterointi) valkovenäjästä

(Englanninkielinen translitterointi) venäjästä

Nimet

(valkovenäjänkielinen kirjoitustapa)

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”36.

Avoin osakeyhtiö (OJSC) ”MINSK Electrotechnical PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV”

Адкрытае акцыянернае таварыства "МIНСКI ЭЛЕКТРАТЭХНIЧНЫ ЗАВОД IМЯ В.I.КАЗЛОВА"

Открытое акционерное общество "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА" / ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА"

Osoite: Room 502, 4, Uralskaya st., Minsk 220037, Republic of Belarus

Yhteisötyyppi: valtion omistama yhtiö

Rekisteröintipaikka:4, Uralskaya st.,

Minsk 220037,

Republic of Belarus

Rekisteröintipäivä: 1.3.1994

Rekisteröintinumero: 100211261(УНП)

Päätoimipaikka: Valko-Venäjä

Yrityksen verkkosivusto: www.metz.by

Yrityksen sähköpostiosoite: urist@metz.by

Yrityksen puhelinnumero: 8017 230 11 22

OJSC ”Minsk Electrotechnical Plant, named after V.I. Kozlov” on valtion omistama yritys, yksi suurimmista sähkölaitteiden tuottajista Euroopassa ja yksi Valko-Venäjän teollisuusjäteistä. Se on siten Lukašenkan hallinnon merkittävä tulonlähde. OJSC ”Minsk Electrotechnical Plant, named after V.I. Kozlov”- yrityksen työntekijöitä, jotka osallistuivat lakkoihin ja rauhanomaisiin mielenosoituksiin Valko-Venäjällä elokuussa 2020 pidettyjen vilpillisten vaalien jälkimainingeissa, uhkailtiin erottamisilla ja peloteltiin yritysjohdon toimesta. Lakkoihin osallistuneita työntekijöitä irtisanottiin myöhemmin.

Näin ollen OJSC ”Minsk Electrotechnical Plant, named after V.I. Kozlov” hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä. Lisäksi OJSC ”Minsk Electrotechnical Plant, named after V.I. Kozlov” on vastuussa kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

37.

Avoin osakeyhtiö (OJSC) ”Byelorussian Steel Works – management company of ”Byelorussian Metallurgical Company” holding” alias OJSC ”BSW (BMZ) – management company of ”BMC” holding”

Адкрытае акцыянернае таварыства "Беларускi металургiчны завод – кiруючая кампанiя холдынгу "Беларуская металургiчная кампанiя" a.k.a. ААТ "БМЗ – кiруючая кампанiя холдынгу "БМК"

Открытое акционерное общество "Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" alias ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК"

Osoite: 37, Promyshlennaya Street, Zhlobin,Gomel region, Belarus, 247210

Yhteisötyyppi: avoin osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Žlobin, Homelin alue, Valko-Venäjä

Rekisteröintipäivä: 24.4.1991 nimellä ”БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”,

11.9.1996 nimellä ”Государственное предприятие – Белорусский металлургический завод”,

1.12.1997 nimellä ”Белорусский металлургический завод”,

3.11.1999 nimellä ”Республиканское унитарное предприятие "Белорусский металлургический завод"”,

1.1.2012 nimellä ”Открытое акционерное общество "Белорусский металлургический завод"”

Rekisteröintinumero: 400074854

Päätoimipaikka: Žlobin, Homelin alue, Valko-Venäjä

OJSC BSW – management company of ”BMC” holding on ainutlaatuinen metalliteollisuuden valtionyhtiö Valko-Venäjällä ja kuuluu maan suurimpiin yrityksiin. Se on siten Lukašenkan hallinnolle merkittävä tulonlähde. Valko-Venäjän valtio hyötyy suoraan OJSC BSW – management company of ”BMC” holding -yrityksen tuloista. Lisäksi yritys saa suuria julkisia avustuksia ja poliittista tukea Lukašenkan hallinnolta. Presidentti Lukašenka nimitti henkilökohtaisesti OJSC BSW – management company of ”BMC” holdingin toimitusjohtajan.

OJSC BSW – management company of ”BMC” holdingin työntekijät, jotka osoittivat mieltään ja lakkoilivat elokuussa 2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen, irtisanottiin. Siitä lähtien yritys on jatkanut toimia työntekijöitä vastaan, jotka yrittävät järjestää lakkoja, kuten uhkaillut ja irtisanonut heitä. Näin ollen OJSC BSW – management company of ”BMC” holdingin hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä. Lisäksi se on vastuussa kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Valko-Venäjällä.

3.8.2023

38.

Belneftekhim – Valko-Venäjän öljy- ja kemianalan valtionkonserni

Белнафтахiм – Беларускi дзяржаўны канцэрн па нафце i хiмii

Белнефтехим, Белорусский государственный концерн по нефти и химии

Osoite: 73, Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Yhteisötyyppi: valtionkonserni

Rekisteröintipaikka:73 Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Rekisteröintipäivä: 21.7.1997

Rekisteröintinumero: 101272253

Päätoimipaikka: Minsk, Valko-Venäjä

Valko-Venäjän öljy- ja kemianalan valtionkonserni (Belneftekhim) on yksi Valko-Venäjän tasavallan suurimmista teollisuuslaitoksista ja koostuu useista muista vuonna 1997 perustetuista valtion omistamista yrityksistä. Aljaksandr Lukašenka pitää Belneftekhimiä yhtenä Valko-Venäjän tärkeimmistä ja strategisimmista konserneista. Belneftekhim on Valko-Venäjän talouden ja ulkopolitiikan perustavanlaatuinen voimavara, erityisesti Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisten öljymarkkinoiden kehittämiseen tähtäävässä yhteistyössä. Konsernin edustajat käyvät säännöllisesti neuvotteluja presidentti Lukašenkan kanssa. Belneftekhim hyötyy Lukašenkan hallinnon antamasta tuesta erityisesti läntisten pakotteiden vaikutuksia vastaan. Näin ollen Belneftekhim hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

3.8.2023”


Top