EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/224/04

19. joulukuuta 2019 pidetyn istunnon pöytäkirja

OJ C 224, 11.6.2021, p. 168–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 224/168


19. joulukuuta 2019
19. JOULUKUUTA 2019 PIDETYN ISTUNNON PÖYTÄKIRJA

(2021/C 224/04)

Sisältö

1.

Istunnon avaaminen 171

2.

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu) 171

2.1.

Burkina Fasossa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan 171

2.2.

Afganistan ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevat syytökset 171

2.3.

Venäjän laki ”ulkomaisista agenteista” 172

3.

Istunnon jatkaminen 172

4.

Puhemiehen ilmoitus 173

5.

Tervetulotoivotukset 173

6.

Äänestykset 173

6.1.

Burkina Fasossa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (äänestys) 173

6.2.

Afganistan ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevat syytökset (äänestys) 174

6.3.

Venäjän laki ”ulkomaisista agenteista” 175

6.4.

Joulukuussa 1989 tapahtuneen Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivä (äänestys) 176

6.5.

Uiguurien tilanne Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) (äänestys) 176

6.6.

Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne (äänestys) 177

6.7.

Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen (äänestys) 177

7.

Äänestysselitykset 178

8.

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset 178

9.

Istunnon jatkaminen 179

10.

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 179

11.

Vastaanotetut asiakirjat 179

12.

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä 180

13.

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla) 184

14.

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla) 184

15.

Yhdysvaltain kauppaedustajan toimiston 301 artiklan mukainen ilmoitus digitaalisten palvelujen veroa koskevasta tutkinnasta (keskustelu) 185

16.

Vetoomukset 185

17.

Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen 186

18.

Seuraavien istuntojen aikataulu 186

19.

Istunnon päättäminen 186

20.

Istuntokauden keskeyttäminen 186
LÄSNÄOLOLISTA 187

LIITE I

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 189

1.

Burkina Fasossa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan 189

2.

Afganistan ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevat syytökset 190

3.

Venäjän laki ”ulkomaisista agenteista” 191

4.

Joulukuussa 1989 tapahtuneen Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivä 191

5.

Uiguurien tilanne Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) 192

6.

Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne 193

7.

Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen 193

LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET 195

1.

RC-B9-0242/2019 — § 1 195

2.

RC-B9-0258/2019 — § 13 196

3.

B9-0241/2019 — päätöslauselma 198

4.

RC-B9-0246/2019 — § 1, 3. osa 199

5.

RC-B9-0251/2019 — § 7, 2. osa 201

6.

RC-B9-0251/2019 — päätöslauselma 202

7.

RC-B9-0271/2019 — § 5 204

19. joulukuuta 2019 pidetyn istunnon pöytäkirja

Puhetta johti: Dimitrios PAPADIMOULIS

varapuhemies

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.03.

2.   Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 18.12.2019, kohta 2.)

2.1.   Burkina Fasossa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan

Päätöslauselmaesitykset B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019 ja B9-0270/2019 (2019/2980(RSP))

Assita Kanko, Ellie Chowns, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Jan-Christoph Oetjen ja György Hölvényi esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Peter van Dalen PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta, Mounir Satouri Verts/ALE-ryhmän puolesta, Alessandro Panza ID-ryhmän puolesta, Bert-Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta, Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Nathalie Loiseau, Dominique Bilde, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Hetman ja Joachim Kuhs.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Mick Wallace ja Stanislav Polčák.

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.12.2019, kohta 6.1.

2.2.   Afganistan ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevat syytökset

Päätöslauselmaesitykset B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 ja B9-0257/2019 (2019/2981(RSP))

Ryszard Czarnecki, Erik Marquardt, Kati Piri, Marisa Matias, Petras Auštrevičius ja Željana Zovko esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Christine Anderson ID-ryhmän puolesta, Clare Daly GUE/NGL-ryhmän puolesta, Robert Biedroń ja Evin Incir.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil ja Maria Grapini.

Puhetta johti: Klára DOBREV

varapuhemies

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Mick Wallace.

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.12.2019, kohta 6.2.

2.3.   Venäjän laki ”ulkomaisista agenteista”

Päätöslauselmaesitykset B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 ja B9-0267/2019 (2019/2982(RSP))

Anna Fotyga, Viola Von Cramon-Taubadel, Tonino Picula, Antony Hook ja Michael Gahler esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Andrius Kubilius PPE-ryhmän puolesta, Raphaël Glucksmann S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius Renew-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Nikolaj Villumsen GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Miroslav Radačovský, David Lega, Attila Ara-Kovács, Anna Júlia Donáth, Catherine Rowett, Hermann Tertsch, Claire Fox, Seán Kelly, Pierfrancesco Majorino, Phil Bennion, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová ja Ramona Strugariu.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Jiří Pospíšil, Maria Grapini ja Silvia Modig.

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.12.2019, kohta 6.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.57.)

Puhetta johti: David Maria SASSOLI

puhemies

3.   Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.24.

4.   Puhemiehen ilmoitus

Puhemies antoi seuraavan tiedonannon:

'Euroopan unionin tuomioistuin antoi tänään tuomion asiassa Junqueras Vies (C-502/19).

Tämä on äärimmäisen tärkeä tuomio ja koskee olennaisesti toimielimemme kokoonpanoa.

Tuomioistuin totesi tuomiossaan, että Euroopan parlamentin jäsenen asema perustuu kyseisen jäsenen valintaan vaaleissa.

Euroopan parlamenttiin valittu henkilö saa parlamentin jäsenen aseman, kun sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, josta hänet on valittu, ovat julkistaneet viralliset vaalitulokset, tästä julkistamishetkestä alkaen, mistä alkaen hänellä on Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklassa taattu parlamentaarinen koskemattomuus. Euroopan parlamentin jäsenen asema saadaan näin ollen tällaisen julkistamisen vuoksi ja tästä julkistamishetkestä alkaen.

Lisäksi tuomioistuin päätti koskemattomuuden edellyttävän jäseneksi valitulle henkilölle määrätyn tutkintavankeuden lopettamista, jotta jäsen voi matkustaa Euroopan parlamenttiin ja täyttää siellä vaaditut muodollisuudet.

Jos toimivaltainen kansallinen tuomioistuin siis päättää, että tutkintavankeutta ei voida lopettaa sen jälkeen, kun kyseinen henkilö on saanut Euroopan parlamentin jäsenen aseman, sen on pyydettävä mahdollisimman pian Euroopan parlamenttia pidättämään jäsenen koskemattomuus edempänä mainitun pöytäkirjan 9 artiklan mukaisesti.

Kehotan siksi toimivaltaisia Espanjan viranomaisia noudattamaan tätä tuomiota, ja olen antanut parlamentin yksiköille tehtäväksi tutkia kiireellisesti tuomion soveltamisen vaikutuksia Euroopan parlamentin kokoonpanoon.

Lisäksi ilmoitan, etten aio hyväksyä yhtään työjärjestyspuheenvuoroa tästä aiheesta.'

Puhetta johti: Heidi HAUTALA

varapuhemies

5.   Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Ukrainan parlamentin valtuuskunnan.

6.   Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, …) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.

6.1.   Burkina Fasossa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019 ja B9-0270/2019

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0261/2019 (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0269/2019 ja B9-0270/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan Rareș Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta

Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

Jan Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

Gina Dowding ja Ellie Chowns Verts/ALE-ryhmän puolesta

Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko ja Bert Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0106)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0266/2019 ja B9-0268/2019 raukesivat.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

6.2.   Afganistan ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevat syytökset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 ja B9-0257/2019

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0242/2019 (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 ja B9-0257/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Maria Walsh, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer, Ioan Rareș Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta

Kati Piri ja Robert Biedroń S&D-ryhmän puolesta

Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

Erik Marquardt ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta

Anna Fotyga, Jan Zahradil ja Karol Karski ECR-ryhmän puolesta

Marisa Matias, Manuel Bompard, Clare Daly, Mick Wallace, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Martin Buschmann, Martina Michels ja José Gusmão GUE/NGL-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0107)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

6.3.   Venäjän laki ”ulkomaisista agenteista”

Päätöslauselmaesitykset B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 ja B9-0267/2019

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0258/2019 (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0263/2019 ja B9-0267/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Željana Zovko, Roberta Metsola, David Lega, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Liudas Mažylis, Ioan-Rareș Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec ja Michal Wiezik PPE-ryhmän puolesta

Kati Piri ja Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta

Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

Viola Von Cramon-Taubadel, Bronis Ropė, Sergey Lagodinsky ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta

Anna Fotyga ja Jacek Saryusz-Wolski, ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0108)

(Päätöslauselmaesitys B9-0262/2019 raukesi.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

6.4.   Joulukuussa 1989 tapahtuneen Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivä (äänestys)

Keskustelu käytiin 16. joulukuuta 2019(istunnon pöytäkirja 16.12.2019, kohta 14).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Traian Băsescu, Ioan-Rareș Bogdan, Siegfried Mureșan, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Roberta Metsola, Kinga Gál, Antonio Tajani ja Radan Kanev PPE-ryhmän puolesta, Dan Nica, Juan Fernando López Aguilar, Claudiu Manda, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Attila Ara-Kovács, Cristian Terheș, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Carmen Avram, Adrian-Dragoș Benea, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel ja Corina Crețu S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloș, Cristian Ghinea, Dragoș Tudorache, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Ramona Strugariu, Vlad-Marius Botoș, Nicolae Ștefănuță ja Karen Melchior, Renew-ryhmän puolesta Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki ja Nicola Procaccini ECR-ryhmän puolesta joulukuussa 1989 tapahtuneen Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivästä (2019/2989(RSP)) (B9-0241/2019).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0109)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

6.5.   Uiguurien tilanne Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 ja B9-0250/2019

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0246/2019 (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 ja B9-0250/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko, David Lega ja Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta

Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos ja Raphaël Glucksmann S&D-ryhmän puolesta

Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont ja Heidi Hautala, Verts/ALE-ryhmän puolesta

Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0110)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

6.6.   Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 ja B9-0255/2019

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0251/2019 (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 ja B9-0255/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík ja David Lega PPE-ryhmän puolesta

Kati Piri ja Maria Manuel Leitão Marques S&D-ryhmän puolesta

Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch ja Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0111)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

6.7.   Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019 ja B9-0276/2019

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0271/2019 (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019 ja B9-0275/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister ja Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta

Kati Piri ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta

Luisa Porritt, Frédérique Ries, Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, Judith Bunting, Dinesh Dhamija, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Billy Kelleher, Moritz Körner, Shaffaq Mohammed, Lucy Nethsingha, Sheila Ritchie, María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Voaden ja Irina Von Wiese Renew-ryhmän puolesta

Ernest Urtasun ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta

Anna Fotyga, Jan Zahradil, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers ja Bert Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo

Cornelia Ernst.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0112)

(Päätöslauselmaesitys B9-0276/2019 raukesi.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

7.   Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Joulukuussa 1989 tapahtuneen Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivä — B9-0241/2019

Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil ja Vlad-Marius Botoș

Uiguurien tilanne Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) — RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

Dominique Bilde

Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne — RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

Jan Zahradil ja Patrick Breyer

Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen — RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019

Matthew Patten.

8.   Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.50.)

Puhetta johti: Rainer WIELAND

varapuhemies

9.   Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.

10.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

11.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1)

muilta toimielimiltä

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekemisestä (14185/2019 — C9-0191/2019 — 2018/0155(NLE))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (14205/2019 — C9-0192/2019 — 2012/0006(NLE))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro—Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä unionin puolesta (14209/2019 — C9-0193/2019 — 2010/0180(NLE))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä maustettua lihaa koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen yhteydessä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (12482/2019 — C9-0194/2019 — 2019/0196(NLE))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (07048/2015 — C9-0195/2019 — 2015/0035(NLE))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro—Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä unionin puolesta (14207/2019 — C9-0196/2019 — 2012/0324(NLE))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN lausuntoa varten: AFET, INTA

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta (COM(2019)0623 — C9-0197/2019 — 2019/0273(COD))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Esitys neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (14247/2019 — C9-0198/2019 — 2019/0819(CNS))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

2)

jäseniltä

Jaak Madison. Päätöslauselmaesitys oikeistolaisiin poliittisiin puolueisiin kohdistuvasta disinformaatiosta (B9-0176/2019)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Turkin ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta (B9-0177/2019)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

Jean-Paul Garraud. Päätöslauselmaesitys poliittisesta islamista Euroopan unionissa (B9-0227/2019)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys kansalaisuudettomuuden poistamisesta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (B9-0228/2019)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE

12.   Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 47 artikla) (puheenjohtajakokouksen päätös 11. joulukuuta 2019)

EMPL-valiokunta

Eurooppalaista yritysneuvostoa koskevan direktiivin tarkistaminen (2019/2183(INL))

Työntekijöiden suojeleminen asbestilta (2019/2182(INL))

Oikeus olla tavoittamattomissa (2019/2181(INL))

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla) (puheenjohtajakokouksen päätös 28. marraskuuta 2019)

AFET-valiokunta

Turkki — vuotuinen edistymiskertomus 2019 (2019/2176(INI))

Serbia — vuotuinen edistymiskertomus 2019 (2019/2175(INI))

Pohjois-Makedonia — vuotuinen edistymiskertomus 2019 (2019/2174(INI))

Montenegro — vuoden 2019 edistymiskertomus (2019/2173(INI))

Kosovo — vuotuinen edistymiskertomus 2019 (2019/2172(INI))

Bosnia ja Hertsegovina — vuotuinen edistymiskertomus 2019 (2019/2171(INI))

Albania — vuoden 2019 edistymiskertomus (2019/2170(INI))

AGRI-valiokunta

Eurooppalainen metsästrategia — Tie eteenpäin (2019/2157(INI))

(lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE)

ENVI-valiokunta

EU:n toimien tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi (COM(2019)0352 — 2019/2156(INI))

(lausuntoa varten: DEVE (työjärjestyksen 57 artikla), INTA, ITRE, REGI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla))

FEMM-valiokunta

Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia (2019/2169(INI))

(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla), CULT, LIBE)

Sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkurominen: naisten osallistuminen digitaalitalouteen (2019/2168(INI))

(lausuntoa varten: ITRE)

Sukupuolten tasa-arvo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (2019/2167(INI))

(lausuntoa varten: AFET)

Perheväkivallan ja huolto-oikeuksien vaikutukset naisiin ja lapsiin (2019/2166(INI))

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilanne EU:ssa naisten terveyden osalta (2019/2165(INI))

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM) alojen koulutuksessa ja uralla (2019/2164(INI))

(lausuntoa varten: ITRE, CULT (työjärjestyksen 57 artikla))

PECH-valiokunta

Kalakantojen elvyttäminen Välimerellä: arviointi ja seuraavat vaiheet (2019/2178(INI))

Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 15 artiklan mukaisen purkamisvelvoitteen tavoitteiden varmistaminen (2019/2177(INI))

Meriveden lämpötilan nousun seuraukset kalakannoille ja kalataloudelle (2019/2163(INI))

Enemmän kaloja meressä? Toimenpiteet, joilla edistetään kalakantojen elpymistä yli kestävän enimmäistuoton (MSY), mukaan lukien kalakantojen elvyttämisalueet ja merelliset suojelualueet (2019/2162(INI))

Tulevaisuuden kalastajat: uuden työvoimasukupolven houkutteleminen kalastusalalle ja työpaikkojen luominen rannikkoyhdyskuntiin (2019/2161(INI))

(lausuntoa varten: EMPL)

Merten roskaantumisen vaikutukset kalatalouteen (2019/2160(INI))

Mustanmeren kalastusalan haasteet ja mahdollisuudet (2019/2159(INI))

Merituulivoimapuistojen ja muiden uusiutuvien energiajärjestelmien vaikutukset kalastusalaan (2019/2158(INI))

(lausuntoa varten: ITRE)

(puheenjohtajakokouksen päätös 11. joulukuuta 2019)

AFET-valiokunta

Vuotuinen täytäntöönpanokertomus EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2019/2202(INI))

(lausuntoa varten: INTA)

Vuotuinen täytäntöönpanokertomus EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2019/2201(INI))

(lausuntoa varten: INTA)

Vuotuinen täytäntöönpanokertomus EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2019/2200(INI))

(lausuntoa varten: INTA)

CULT-valiokunta

Vihreä Erasmus Pro -ohjelman, Luova Eurooppa -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen tehokkaat toimenpiteet (2019/2195(INI))

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta toteutetut politiikkatoimet (2019/2194(INI))

DEVE-valiokunta

Kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja avun vaikuttavuuden parantaminen (2019/2184(INI))

ECON-valiokunta

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: Vuotuinen kasvuselvitys 2020 (2019/2211(INI))

(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 57 artikla), REGI, FEMM)

EMPL-valiokunta

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2020 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2019/2212(INI))

(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 57 artikla), CULT, FEMM)

EaSI-ohjelman väliarviointi (2019/2203(INI))

Eriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen (2019/2188(INI))

(lausuntoa varten: FEMM, PETI)

Mahdollisuus asianmukaiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille (2019/2187(INI))

(lausuntoa varten: ITRE, FEMM)

Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden työntekijöille — Digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot (2019/2186(INI))

(lausuntoa varten: TRAN)

Demokratia työpaikalla: Eurooppalainen kehys työntekijöiden osallistumisoikeudelle ja eurooppalaista yritysneuvostoa koskevan direktiivin tarkistaminen (2019/2185(INI))

(lausuntoa varten: JURI)

IMCO-valiokunta

Direktiivin 2009/81/EY täytäntöönpano puolustus- ja turvallisuusalan julkisten hankintojen osalta ja direktiivin 2009/43/EY täytäntöönpano puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtojen osalta (2019/2204(INI))

(lausuntoa varten: ITRE)

Tuoteturvallisuus sisämarkkinoilla (2019/2190(INI))

INTA-valiokunta

Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano — vuosikertomus 2018 (2019/2197(INI))

(lausuntoa varten: DEVE)

ITRE-valiokunta

Kattava EU:n lähestymistapa energian varastointiin (2019/2189(INI))

LIBE-valiokunta

Palauttamisdirektiiviä koskeva täytäntöönpanokertomus (2019/2208(INI))

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen täytäntöönpano (2019/2207(INI))

(lausuntoa varten: AFCO)

Dublin III -asetuksen täytäntöönpano (2019/2206(INI))

(lausuntoa varten: FEMM)

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa — vuosikertomus vuosilta 2018—2019 (2019/2199(INI))

(lausuntoa varten: AFCO, FEMM, PETI)

Asiakirjojen julkisuus (työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta) — Vuosikertomus vuosilta 2016–2018 (2019/2198(INI))

Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (2019/2196(INI))

TRAN-valiokunta

Liikennekelpoisuuspaketin tieliikenteen turvallisuusnäkökohtien täytäntöönpanokertomus (2019/2205(INI))

Tekniset ja operatiiviset toimenpiteet tehokkaamman ja puhtaamman meriliikenteen edistämiseksi (2019/2193(INI))

(lausuntoa varten: ENVI)

Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen tarkistaminen (2019/2192(INI))

Rautateiden turvallisuus ja merkinanto: Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) käyttöönottosuunnitelman arviointi (2019/2191(INI))

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 118 artikla) (puheenjohtajakokouksen päätös 11. joulukuuta 2019)

AFET-valiokunta

Suositus neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle Länsi-Balkanista ennen toukokuussa 2020 pidettävää huippukokousta (2019/2210(INI))

(lausuntoa varten: INTA)

Suositus neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta (2019/2209(INI))

(lausuntoa varten: INTA)

13.   Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)

IMCO-valiokunta

Kilpailupolitiikka — vuosikertomus 2019 (2019/2131(INI))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON lausuntoa varten: INTA, IMCO, AGRI

JURI-valiokunta

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto: aitoja ja väärennettyjä asiakirjoja verkossa koskeva FADO-järjestelmä (False and Authentic Documents Online) ja neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS kumoaminen (COM(2018)0631 — C8-0150/2019 — 2018/0330B(COD))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE lausuntoa varten: BUDG, JURI (työjärjestyksen 40 artikla)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Italian valtuuttamisesta neuvottelemaan ja tekemään Sveitsin kanssa sopimus kabotaasiliikenteen sallimisesta linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla (COM(2019)0223 — C9-0002/2019 — 2019/0108(COD))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN lausuntoa varten: EMPL, JURI (työjärjestyksen 40 artikla)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla (COM(2019)0221 — C9-0001/2019 — 2019/0107(COD))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN lausuntoa varten: EMPL, JURI (työjärjestyksen 40 artikla)

14.   Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 28. marraskuuta 2019)

ENVI-valiokunta

EU:n toimien tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi (2019/2156(INI))

(lausuntoa varten: DEVE (työjärjestyksen 57 artikla), INTA, ITRE, REGI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla))

Tyyppihyväksyntä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus (COM(2019)0208 — C9-0009/2019 — 2019/0101(COD))

(lausuntoa varten: ITRE, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN)

ITRE-valiokunta

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strateginen innovaatio-ohjelma vuosiksi 2021—2027: Euroopan innovointikyvyn ja -valmiuksien edistäminen (COM(2019)0330 — C9-0043/2019 — 2019/0152(COD))

(lausuntoa varten: BUDG, CULT (työjärjestyksen 57 artikla), JURI)

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2019)0331 — C9-0042/2019 — 2019/0151(COD))

(lausuntoa varten: BUDG, CONT, CULT (työjärjestyksen 57 artikla), JURI (työjärjestyksen 110 artikla))

AGRI-valiokunta

Eurooppalainen metsästrategia — Tie eteenpäin (2019/2157(INI))

(lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE)

FEMM-valiokunta

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen STEM-alojen koulutuksessa ja uralla (2019/2164(INI))

(lausuntoa varten: ITRE, CULT (työjärjestyksen 57 artikla))

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM) alojen koulutuksessa ja uralla (2019/2169(INI))

(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla), CULT, LIBE)

(puheenjohtajakokouksen päätös 11. joulukuuta 2019)

ECON-valiokunta

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: Vuotuinen kasvuselvitys 2020 (2019/2211(INI))

(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 57 artikla), REGI, FEMM)

EMPL-valiokunta

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2020 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2019/2212(INI))

(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 57 artikla), CULT, FEMM)

15.   Yhdysvaltain kauppaedustajan toimiston 301 artiklan mukainen ilmoitus digitaalisten palvelujen veroa koskevasta tutkinnasta (keskustelu)

Komission julkilausuma: Yhdysvaltain kauppaedustajan toimiston 301 artiklan mukainen ilmoitus digitaalisten palvelujen veroa koskevasta tutkinnasta (2019/2979(RSP))

Phil Hogan (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Maria Walsh.

Phil Hogan käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puheenvuorot: puhemies istunnon kulusta ja Angel Dzhambazki.

16.   Vetoomukset

Vetoomukset 1107-19–1184-19 on merkitty luetteloon 16. joulukuuta 2019 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

Puhemies lähetti työjärjestyksen 226 artiklan 15 kohdan mukaisesti 16. joulukuuta 2019 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.

17.   Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.

18.   Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 13. tammikuuta 2020–16. tammikuuta 2020.

19.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.19.

20.   Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

pääsihteeri

David Maria Sassoli

puhemies


19. joulukuuta 2019

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoș, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareș, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoș Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureșan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ștefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheș Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoș, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan.

Estyneet:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Evren Agnès, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary.


19. joulukuuta 2019

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+

hyväksytty

hylätty

rauennut

per.

peruutettu

NHÄ (…, …, …)

nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

KÄ (…, …, …)

koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

osat

kohta kohdalta -äänestys

erillinen äänestys

tark.

tarkistus

KT

kompromissitarkistus

vo

vastaava osa

P

tekstiä poistava tarkistus

=

identtiset tarkistukset

§

kohta

art.

artikla

kappale

johdanto-osan kappale

PR

päätöslauselmaesitys

RC

yhteinen päätöslauselmaesitys

1/20

alhainen vähimmäismäärä (1/20 jäsenistä)

1/10

keskitason vähimmäismäärä (1/10 jäsenistä)

1/5

korkea vähimmäismäärä (1/5 jäsenistä)

SEC

salainen äänestys

1.   Burkina Fasossa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan

Päätöslauselmaesitykset: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0261/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 3 jälkeen

2

GUE/NGL

 

 

§ 12 jälkeen

3

GUE/NGL

 

 

A kappaleen jälkeen

1

GUE/NGL

 

 

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

 

+

 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0261/2019

 

ECR

 

 

B9-0264/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0265/2019

 

S&D

 

 

B9-0266/2019

 

GUE/NGL

 

 

B9-0268/2019

 

ID

 

 

B9-0269/2019

 

Renew

 

 

B9-0270/2019

 

PPE

 

 

2.   Afganistan ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevat syytökset

Päätöslauselmaesitykset: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0242/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

617, 1, 3

§ 13 jälkeen

1

GUE/NGL

 

 

2

GUE/NGL

 

 

§ 14 jälkeen

3

GUE/NGL

 

 

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

 

+

 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0242/2019

 

ECR

 

 

B9-0243/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0244/2019

 

S&D

 

 

B9-0245/2019

 

GUE/NGL

 

 

B9-0256/2019

 

Renew

 

 

B9-0257/2019

 

PPE

 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

ID: § 1

3.   Venäjän laki ”ulkomaisista agenteista”

Päätöslauselmaesitys: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0258/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 13

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

499, 78, 41

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

 

+

 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0258/2019

 

ECR

 

 

B9-0259/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0260/2019

 

S&D

 

 

B9-0262/2019

 

GUE/NGL

 

 

B9-0263/2019

 

Renew

 

 

B9-0267/2019

 

PPE

 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

ID: § 13

Muuta

Myös Jacek Saryusz-Wolski (ECR-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B9-0258/2019.

Myös Stelios Kouloglou (GUE/NGL-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B9-0258/2019.

4.   Joulukuussa 1989 tapahtuneen Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivä

Päätöslauselmaesitys: B9-0241/2019

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0241/2019 (PPE, S&D, Renew, ECR)

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

513, 18, 87

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE: lopullinen äänestys

Muuta

Myös Jacek Saryusz-Wolski (ECR-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B9-0241/2019.

5.   Uiguurien tilanne Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto)

Päätöslauselmaesitykset: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0246/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 1

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

3/NHÄ

+

584, 7, 31

§ 1 jälkeen

1

GUE/NGL

 

 

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

 

+

 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0246/2019

 

S&D

 

 

B9-0247/2019

 

ECR

 

 

B9-0248/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0249/2019

 

Renew

 

 

B9-0250/2019

 

PPE

 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

ID: § 1 (3. osa)

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

ID:

§ 1

1. osa

:

”ilmaisee syvän huolensa uiguurien ja muiden etnisten muslimivähemmistöjen yhä kiristyvästä sorrosta ja vaatii viranomaisia kunnioittamaan niiden perusvapauksia, kuten uskottavissa esityksissä suositellaan;”

2. osa

:

”tuomitsee voimakkaasti satojentuhansien uiguurien ja etnisten kazakkien lähettämisen poliittisille ’uudelleenkoulutusleireille’ käyttäen perustana ennakoivaa poliisitoimintaa ja muun muassa tietoja siitä, että henkilö on matkustanut ulkomaille tai että hänen katsotaan olevan liian harras uskonnon harjoittaja; kehottaa Kiinan viranomaisia Xinjiangissa antamaan tietoja säilöön otettujen olinpaikasta ja terveydentilasta; vaatii, että Kiinan hallitus lakkaa välittömästi ottamasta mielivaltaisesti säilöön uiguuri- ja kazakkivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä ilman rikokseen perustuva syytettä, oikeudenkäyntiä tai tuomiota, sulkee kaikki leirit ja säilöönottokeskukset sekä vapauttaa säilöön otetut henkilöt välittömästi ja ehdoitta;”

3. osa

:

”korostaa, että kansainvälisen oikeudellisen kehyksen valossa ei voida hyväksyä minkäänlaista säilöönottoa, jolla rikotaan kansainvälisen oikeuden perusnormeja, eikä tiettyihin henkilöihin tai ryhmiin etnisistä, kulttuurisista tai uskonnollisista syistä kohdistuvaa vainoa eikä muita epäinhimillisiä tekoja, jotka aiheuttavat suurta kärsimystä tai vakavaa haittaa, kun niihin syyllistytään osana laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä mitä tahansa siviiliväestöä vastaan;”

Muuta

Myös Hannah Neumann (Verts/ALE-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B9-0246/2019.

6.   Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne

Päätöslauselmaesitykset: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0251/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 7

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2/NHÄ

+

492, 95, 31

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

560, 12, 43

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0251/2019

 

S&D

 

 

B9-0252/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0253/2019

 

PPE

 

 

B9-0254/2019

 

Renew

 

 

B9-0255/2019

 

ECR

 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

GUE/NGL: § 7 (2. osa)

PPE, Renew: lopullinen äänestys

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

GUE/NGL:

§ 7

1. osa

:

”pitää myönteisenä neuvoston päätöstä hyväksyä puitteet kohdennetuille rajoittaville toimenpiteille niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin ja -loukkauksiin sekä Nicaraguan kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen;”

2. osa

:

”kehottaa jäsenvaltioita sopimaan pikaisesti sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta, joille on määrättävä pakotteita, mukaan lukien presidentti ja varapresidentti;”

Muuta

Myös Hermann Tertsch (ECR-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B9-0251/2019.

7.   Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen

Päätöslauselmaesitykset: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0271/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 1 jälkeen

3

GUE/NGL

 

 

§ 5

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

566, 4, 20

§ 6 jälkeen

2

GUE/NGL

 

+

 

G kappaleen jälkeen

1

GUE/NGL

 

+

 

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

 

+

 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0271/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0272/2019

 

S&D

 

 

B9-0273/2019

 

ECR

 

 

B9-0274/2019

 

Renew

 

 

B9-0275/2019

 

PPE

 

 

B9-0276/2019

 

GUE/NGL

 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

ID: § 5

Muuta

Myös Charlie Weimers (ECR-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B9-0273/2019.

Myös Ivan Štefanec (PPE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B9-0275/2019.


19. joulukuuta 2019

1.   RC-B9-0242/2019 — § 1

Puolesta 617

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Konečná, Kountoura, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID : Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Grant, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Konstantinou, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Simon, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Vastaan 1

PPE : Sikorski

Tyhjää 3

ID : David

NI : Lagos, Stedman-Bryce

2.   RC-B9-0258/2019 — § 13

Puolesta 499

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Fiocchi, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Björk, Buschmann, Hazekamp, Modig, Villumsen

ID : Haider, Huhtasaari, Kofod, Madison, Mayer, Vilimsky

NI : Gyöngyösi, Patten

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou

Vastaan 78

GUE/NGL : Arvanitis, Botenga, Daly, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Kountoura, Matias, Michels, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Villanueva Ruiz, Wallace

ID : Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Grant, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Mariani, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Sonneborn, Uhrík

Tyhjää 41

ECR : Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fitto, Procaccini, Rooken, Roos, Slabakov, Stancanelli

GUE/NGL : Aubry, Barrena Arza, Bompard, Chaibi, Kizilyürek, Konečná, Omarjee, Pelletier

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Giarrusso, Gill Nathan, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Sinčić, Stedman-Bryce, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Hortefeux, Morano

Renew : Uspaskich

S&D : Číž, Neuser

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Tyhjää : Mario Furore

3.   B9-0241/2019 — päätöslauselma

Puolesta 513

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID : Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Grant, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Konstantinou, Lagos, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Sinčić, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Benea, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE : Breyer, Gregorová, Jakeliūnas, Kolaja, Magid, Marquardt, Peksa, Ropė

Vastaan 18

GUE/NGL : Aubry, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Ernst, Flanagan, Georgiou, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Schirdewan, Wallace

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sonneborn

Tyhjää 87

ECR : Eppink, Rooken, Roos

GUE/NGL : Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Konečná, Kountoura, Matias, Michels, Modig, Rodríguez Palop, Scholz, Villanueva Ruiz, Villumsen

ID : Blaško, David

NI : Radačovský, Stedman-Bryce

S&D : Benifei, Majorino, Noichl, Pisapia, Smeriglio, Yoncheva

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

4.   RC-B9-0246/2019 — § 1, 3. osa

Puolesta 584

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Ernst, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Villanueva Ruiz, Villumsen

ID : Anderson Christine, Annemans, Baldassarre, Basso, Beck, Berg, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Grant, Haider, Huhtasaari, Kofod, Kuhs, Lancini, Limmer, Lizzi, Madison, Mayer, Meuthen, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Konstantinou, Lagos, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Sonneborn, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

Vastaan 7

GUE/NGL : Daly, Flanagan, Kountoura, Wallace

ID : Krah

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Tyhjää 31

ECR : Dzhambazki, Eppink, Rooken, Roos, Slabakov

GUE/NGL : Konečná, Schirdewan

ID : Androuët, Bardella, Bay, Beigneux, Bilde, Blaško, Bruna, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Laporte, Lebreton, Mariani, Olivier, Pirbakas, Vilimsky

NI : Gyöngyösi, Sinčić, Stedman-Bryce, Uhrík

PPE : Simon

S&D : Číž, Yoncheva

5.   RC-B9-0251/2019 — § 7, 2. osa

Puolesta 492

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Aubry, Björk, Bompard, Chaibi, Hazekamp, Omarjee, Pelletier, Villumsen

ID : Annemans, Baldassarre, Basso, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Grant, Haider, Huhtasaari, Kofod, Lancini, Lizzi, Madison, Mayer, Regimenti, Rinaldi, Sardone, Tardino, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Auken

Vastaan 95

GUE/NGL : Arvanitis, Botenga, Buschmann, Daly, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Kountoura, Matias, Michels, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Villanueva Ruiz, Wallace

ID : Androuët, Bardella, Bay, Beigneux, Bilde, Blaško, Bruna, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Laporte, Lebreton, Mariani, Olivier, Pirbakas

NI : Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sonneborn

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

Tyhjää 31

ECR : Eppink, Rooken, Roos

GUE/NGL : Barrena Arza, Kizilyürek, Konečná, Modig

ID : Anderson Christine, Beck, Berg, Buchheit, David, Fest, Krah, Kuhs, Limmer, Meuthen, Reil

NI : Sinčić, Stedman-Bryce, Uhrík

PPE : Simon

Verts/ALE : Breyer, Gregorová, Holmgren, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Peksa, Peter-Hansen, Urtasun

6.   RC-B9-0251/2019 — päätöslauselma

Puolesta 560

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Arvanitis, Aubry, Björk, Bompard, Buschmann, Chaibi, Ernst, Georgoulis, Hazekamp, Modig, Omarjee, Pelletier, Scholz, Villumsen

ID : Annemans, Baldassarre, Basso, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Grant, Haider, Huhtasaari, Kofod, Lancini, Lizzi, Madison, Mayer, Regimenti, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Sonneborn, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

Vastaan 12

GUE/NGL : Daly, Flanagan, Georgiou, Pereira Sandra, Rego, Wallace

ID : Blaško, Juvin

NI : Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Tyhjää 43

ECR : Eppink, Rooken, Roos

GUE/NGL : Barrena Arza, Botenga, Gusmão, Kizilyürek, Konečná, Kountoura, Matias, Michels, Rodríguez Palop, Schirdewan, Villanueva Ruiz

ID : Anderson Christine, Androuët, Bardella, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bruna, Buchheit, David, Fest, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Laporte, Lebreton, Limmer, Mariani, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Reil

NI : Sinčić, Stedman-Bryce, Uhrík

Verts/ALE : Urtasun

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Tyhjää : Konstantinos Arvanitis

7.   RC-B9-0271/2019 — § 5

Puolesta 566

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Arvanitis, Aubry, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Flanagan, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kountoura, Matias, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID : Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Grant, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Lancini, Laporte, Lebreton, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Sonneborn, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Fernandes, Fitzgerald, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, Łukacijewska, Lutgen, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Larrouturou, Leitão Marques, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mikser, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Sidl, Silva Pereira, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Vind, Vollath, Ward, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

Vastaan 4

GUE/NGL : Ernst, Michels, Scholz

NI : Lagos

Tyhjää 20

ECR : Dzhambazki, Slabakov

GUE/NGL : Barrena Arza, Konečná, Schirdewan

ID : Anderson Christine, Beck, Berg, Blaško, Buchheit, David, Fest, Krah, Kuhs, Limmer, Meuthen, Reil

NI : Konstantinou, Sinčić, Stedman-Bryce


Top