Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/382/08

Ehdotuspyyntö 2020 – EAC/A03/2019 Euroopan solidaarisuusjoukot2019/C 382/08

OJ C 382, 11.11.2019, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/23


Ehdotuspyyntö 2020 – EAC/A03/2019

Euroopan solidaarisuusjoukot

(2019/C 382/08)

1.   Johdanto ja tavoitteet

Tämä ehdotuspyyntö perustuu Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetuksen (EU) N:o 1288/2013, asetuksen (EU) N:o 1293/2013 ja päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta 2 päivänä lokakuuta 2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1475 (1) ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2020 työohjelmaan. Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ehdotuspyyntö käsittää kauden 2018–2020. Euroopan solidaarisuusjoukkojen yleiset ja erityiset tavoitteet esitetään mainitun asetuksen 3 ja 4 artiklassa.

2.   Toimet

Tämä ehdotuspyyntö kattaa seuraavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimet:

Vapaaehtoishankkeet

Vapaaehtoiskumppanuudet (vuotta 2020 koskevat erityissopimukset kumppanuutta koskevan puitesopimuksen 2018–2020 mukaisesti) (2)

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla

Harjoittelut ja työ

Solidaarisuushankkeet

Laatumerkki

3.   Osallistumiskelpoisuus

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet voivat hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa (3). Lisäksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin rekisteröityneiden nuorten ryhmät voivat hakea rahoitusta solidaarisuushankkeisiin.

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin voivat osallistua seuraavat maat:

Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimiin.

Lisäksi tietyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimet ovat avoinna seuraavien maiden organisaatioille:

EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja

EU:n ehdokasmaat: Turkki, Serbia ja Pohjois-Makedonian tasavalta

Kumppanimaat

Lisätietoja osallistumisesta saa Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2020 oppaasta.

Brittiläisten hakijoiden osalta: Huomatkaa, että osallistumiskriteerien on täytyttävä avustuksen koko keston aikana. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta avustuskauden aikana eikä se ole tehnyt EU:n kanssa sopimusta, jolla nimenomaan varmistetaan, että brittiläiset hakijat ovat edelleen osallistumiskelpoisia, hakija ei enää saa EU:lta rahoitusta (vaikka hakija mahdollisesti jatkaisi osallistumista hankkeeseen) tai hakijaa voidaan vaatia poistumaan hankkeesta osallistumisen päättymistä koskevien avustussopimuksen määräysten mukaisesti.

4.   Määrärahat ja hankkeiden kesto

Tämän ehdotuspyynnön täytäntöönpano edellyttää, että vuoden 2020 talousarvion mukaiset määrärahat ovat käytettävissä budjettiviranomaisen hyväksyttyä sen, tai jos talousarviota ei hyväksytä, väliaikaisten kahdestoistaosien mukaisesti.

Ehdotuspyyntöön varatut määrärahat ovat yhteensä arviolta 117 650 000 euroa, ja ne perustuvat Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2020 työohjelmaan.

Ehdotuspyyntöön varatut määrärahat ja niiden jakautuminen annetaan ohjeellisina tietoina, ja niitä voidaan muuttaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2020 työohjelman muuttamisen yhteydessä. Potentiaalisia hakijoita kehotetaan tutustumaan säännöllisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2020 työohjelmaan ja siihen tehtäviin muutoksiin kunkin ehdotuspyyntöön kuuluvan toimen määrärahojen osalta osoitteessa

 

https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en

Myönnettävän tuen määrä ja hankkeiden kesto vaihtelee muun muassa sen mukaan, millaisesta hankkeesta on kyse ja kuinka monta kumppania hankkeeseen osallistuu.

5.   Määräaika hakemusten jättämiselle

Kaikki seuraavassa esitetyt hakemusten jättämisen määräajat päättyvät klo 12.00 (keskipäivällä) Brysselin aikaan.

Vapaaehtoishankkeet

5. helmikuuta 2020

30. huhtikuuta 2020

1. lokakuuta 2020

Vapaaehtoiskumppanuudet (vuotta 2020 koskevat erityissopimukset kumppanuutta koskevan puitesopimuksen 2018–2020 mukaisesti)

30. huhtikuuta 2020

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla

17. syyskuuta 2020

Harjoittelut ja työ

5. helmikuuta 2020

30. huhtikuuta 2020

1. lokakuuta 2020

Solidaarisuushankkeet

5. helmikuuta 2020

30. huhtikuuta 2020

1. lokakuuta 2020

Laatumerkkiä koskeville hakemuksille ei ole määräaikaa vaan niitä voi jättää jatkuvasti.

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusten jättämisestä saa Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oppaasta.

6.   Lisätiedot

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, painopisteet mukaan luettuina, löytyvät Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta vuoden 2020 oppaasta seuraavasta internetosoitteesta:

 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva vuoden 2020 opas on erottamaton osa tätä ehdotuspyyntöä, ja siinä esitetyt osallistumis- ja rahoitusehdot koskevat täysimääräisesti tätä ehdotuspyyntöä.


(1)  EUVL L 250, 4.10.2018, s. 1.

(2)  Ainoastaan kumppanuutta koskevan puitesopimuksen vuosiksi 2018–2020 allekirjoittaneet osallistujaorganisaatiot voivat esittää hakemuksen tämän toimen puitteissa.

(3)  Sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tähän ehdotuspyyntöön kuuluviin yksittäisiin toimiin sovellettaviin erityisiin osallistumisehtoihin.


Top