EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/386/09

Ehdotuspyyntö 2017 – EAC/A03/2016 – Erasmus+-ohjelma

EUVL C 386, 20.10.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 386/14


EHDOTUSPYYNTÖ 2017 – EAC/A03/2016

Erasmus+-ohjelma

(2016/C 386/09)

1.   Johdanto ja tavoitteet

Tämä ehdotuspyyntö perustuu unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1288/2013 sekä Erasmus+-ohjelman vuosien 2016 ja 2017 työohjelmiin. Erasmus+-ohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Erasmus+-ohjelman yleiset ja erityiset tavoitteet luetellaan asetuksen 4, 5, 11 ja 16 artiklassa.

2.   Toimet

Tämä ehdotuspyyntö kattaa seuraavat Erasmus+-ohjelman toimet:

Avaintoimi 1 – oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Henkilöiden liikkuvuus koulutus- ja nuorisoalalla

Strategiset EVS-hankkeet

Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) laajamittaiset tapahtumat

Erasmus Mundus -ohjelman yhteiset maisteritutkinnot

Avaintoimi 2 – innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö

Strategiset kumppanuushankkeet koulutus- ja nuorisoalalla

Tietoyhteenliittymät

Kapasiteetin vahvistaminen korkeakoulutuksen alalla

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

Avaintoimi 3 – politiikan uudistamisen tuki

Jäsennelty vuoropuhelu: Nuorten ja nuorisoalan päättäjien tapaamiset

Jean Monnet -toiminnot

Jean Monnet -oppituolit

Jean Monnet -moduulit

Jean Monnet -osaamiskeskukset

Jean Monnet -tuki yhdistyksille

Jean Monnet -verkostot

Jean Monnet -hankkeet

Urheilu

Yhteistyökumppanuudet

Pienet yhteistyökumppanuudet

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

3.   Valintakelpoisuus

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet, jotka toimivat koulutuksen, nuorison tai urheilun alalla, voivat hakea rahoitusta Erasmus+-ohjelmasta. Lisäksi nuorisoryhmät, jotka ovat aktiivisesti mukana nuorisotyössä mutteivät välttämättä nuorisojärjestössä, voivat hakea rahoitusta nuorten ja nuorisotyöntekijöiden oppimiseen liittyvän liikkuvuuden sekä nuorisoalan strategisten kumppanuushankkeiden puitteissa.

Seuraavat ohjelmamaat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+-ohjelman toimiin (1):

Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota,

EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja,

EU:n ehdokasmaat: Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Lisäksi tietyt Erasmus+-ohjelman toimet ovat avoinna kumppanimaiden organisaatioille.

Lisätietoja osallistumisesta saa Erasmus+-ohjelmaoppaasta.

4.   Määrärahat ja hankkeiden kesto

Tämän ehdotuspyynnön rahoitukseen on varattu yhteensä noin 2 157,1 miljoonaa euroa:

Koulutus

:

1 905,4 miljoonaa euroa (2)

Nuoriso

:

209,1 miljoonaa euroa

Jean Monnet

:

10,8 miljoonaa euroa

Urheilu

:

31,8 miljoonaa euroa

Ehdotuspyyntöön varatut määrärahat ja niiden jakautuminen annetaan ohjeellisina tietoina, ja niitä voidaan muuttaa Erasmus+-ohjelman vuotuisten työohjelmien muuttamisen yhteydessä. Mahdollisia hakijoita pyydetään tarkastelemaan säännöllisesti Erasmus+-ohjelman vuotuisia työohjelmia ja niihin tehtäviä muutoksia, jotka julkaistaan osoitteessa

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

Sivustolta löytyvät tiedot kuhunkin ehdotuspyynnössä mainittuun toimeen varattavista määrärahoista.

Myönnettävän tuen määrä ja hankkeiden kesto vaihtelee mm. sen mukaan, millaisesta hankkeesta on kyse ja kuinka monta kumppania hankkeeseen osallistuu.

5.   Määräaika hakemusten jättämiselle

Kaikki seuraavassa esitetyt hakemusten jättämisen määräajat päättyvät klo 12.00 (keskipäivällä) Brysselin aikaa.

Avaintoimi 1

Henkilöiden liikkuvuus koulutusalalla

2. helmikuuta 2017

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

2. helmikuuta 2017

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

26. huhtikuuta 2017

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

4. lokakuuta 2017

Strategiset EVS-hankkeet

26. huhtikuuta 2017

Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) laajamittaiset tapahtumat

5. huhtikuuta 2017

Erasmus Mundus -ohjelman yhteiset maisteritutkinnot

16. helmikuuta 2017

Avaintoimi 2

Strategiset kumppanuushankkeet koulutusalalla

29. maaliskuuta 2017

Strategiset kumppanuushankkeet nuorisoalalla

2. helmikuuta 2017

Strategiset kumppanuushankkeet nuorisoalalla

26. huhtikuuta 2017

Strategiset kumppanuushankkeet nuorisoalalla

4. lokakuuta 2017

Tietoyhteenliittymät

28. helmikuuta 2017

Kapasiteetin vahvistaminen korkeakoulutuksen alalla

9. helmikuuta 2017

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

8. maaliskuuta 2017

Avaintoimi 3

Nuorten ja nuorisoalan päättäjien tapaaminen

2. helmikuuta 2017

 

26. huhtikuuta 2017

 

4. lokakuuta 2017

Jean Monnet -toiminnot

Oppituolit, moduulit, osaamiskeskukset, tuki yhdistyksille, verkostot, hankkeet

23. helmikuuta 2017

Urheilualan toimet

Yhteistyökumppanuudet

6. huhtikuuta 2017

Pienet yhteistyökumppanuudet

6. huhtikuuta 2017

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

6. huhtikuuta 2017

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusten jättämisestä saa Erasmus+-ohjelmaoppaasta.

6.   Lisätiedot

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, painopisteet mukaan luettuina, löytyvät Erasmus+-ohjelmaoppaasta seuraavasta internetosoitteesta: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Erasmus+-ohjelmaopas on erottamaton osa tätä ehdotuspyyntöä, ja siinä esitetyt osallistumis- ja rahoitusehdot koskevat täysimääräisesti tätä ehdotuspyyntöä.


(1)  Jean Monnet -toimintoihin voivat osallistua organisaatiot kaikkialta maailmasta.

(2)  Tähän määrään sisältyvät korkeakoulutuksen kansainvälisen ulottuvuuden rahoitukseen suunnatut varat (yhteensä 301,6 miljoonaa euroa).


Top