Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/224/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ C 224, 15.7.2014, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 224/34


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2014/C 224/08

1.

Euroopan komissio vastaanotti 7. heinäkuuta 2014 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yritykset Triton Managers IV Limited ja TFF IV Limited hankkivat jerseyläiseen yhtymään Triton Group (Triton) kuuluvan yrityksen Triton Fund IV hallinnoijien ominaisuudessa sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan saksalaisen yrityksen GEA Group Aktiengesellschaft lämmönvaihdinliiketoiminnassa ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Triton: sijoittaminen keskisuuriin yrityksiin, joiden päätoimipaikka on Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä ja Pohjoismaissa

—   GEA Group Aktiengesellschaftin lämmönvaihdinliiketoiminta: lämmönvaihdinten tuotanto (laaja valikoima).

3.

Euroopan komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Euroopan komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava Euroopan komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää Euroopan komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top