Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/263E/01

PÖYTÄKIRJA
Maanantai 22. lokakuuta 2007

OJ C 263E , 16.10.2008, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 263/1


PÖYTÄKIRJA

(2008/C 263 E/01)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Hans-Gert PÖTTERING

Puhemies

1.   Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.

2.   Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman, jossa hän totesi pitävänsä myönteisinä Lissabonin Eurooppaneuvoston (18. ja 19. lokakuuta 2007) tuloksia, joiden ansiosta EU:n uudistussopimus voidaan hyväksyä, ja korosti uudistussopimuksen merkitystä Euroopan parlamentille. Hän ilmoitti antavansa julistuksen perusoikeuskirjasta uudistussopimuksen allekirjoittamisen aattona 12. joulukuuta 2007 pidettävässä juhlaistunnossa. Puhemies kiitti Euroopan parlamenttia hallitustenvälisessä konferenssissa edustaneita Elmar Brokia, Enrique Barón Crespoa ja Andrew Duffia näiden tekemästä työstä.

Puheenvuorot: Daniel Cohn-Bendit ja Hannes Swoboda.

3.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

4.   Parlamentin kokoonpano

Paul Vergès on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 5.10.2007 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 7 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Toimivaltaiset Portugalin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Armando França on nimitetty parlamentin jäseneksi Fausto Correian tilalle 15.10.2007 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Armando França osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, että ei harjoita tehtävää, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa.

5.   Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti IND/DEM-ryhmän pyynnöstä Georgios Georgioun nimityksen seuraavan valiokunnan ja seuraavien valtuuskuntien jäseneksi:

AFET-valiokunta

EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarinen sekavaliokunta

Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa

Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta ja

Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta.

6.   Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies on ilmoittanut, että hän allekirjoittaa tiistaina parlamentin työjärjestyksen 68 artiklan mukaisesti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksytyt säädökset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/58/EY yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (03635/2007/LEX — C6-0335/2007 — 2004/0047(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/59/EY vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä (03636/2007/LEX — C6-0336/2007 — 2004/0048(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (03637/2007/LEX — C6-0337/2007 — 2004/0049(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (03623/2007/LEX — C6-0357/2007 — 2000/0212(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta (03618/2007/LEX — C6-0355/2007 — 2006/0005(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) n:o 577/98 muuttamisesta (03644/2007/LEX — C6-0356/2007 — 2006/0180(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös toisesta terveysalan yhteisön toimintaohjelmasta (2008-2013) (03640/2007/LEX — C6-0358/2007 — 2005/0042A(COD)).

7.   Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1)

suulliset kysymykset (työjärjestyksen 108 artikla):

(O-0048/2007) Josep Borrell Fontelles DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Kansainvälinen sopimus rypälepommien kieltämisestä, Oslon julistuksen seuranta (B6-0319/2007)

(O-0052/2007) Josep Borrell Fontelles DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Kansainvälinen sopimus rypälepommien kieltämisestä, Oslon julistuksen seuranta (B6-0320/2007)

(O-0065/2007) Joseph Daul, Lutz Goepel ja Neil Parish PPE-DE-ryhmän puolesta komissiolle: Elintarvikkeiden hintojen nousu (B6-0321/2007)

(O-0067/2007) Luis Manuel Capoulas Santos PSE-ryhmän puolesta komissiolle: Kuluttajansuoja ja hintojen nousu (B6-0377/2007)

(O-0069/2007) Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas ja Liam Aylward UENryhmän puolesta komissiolle: Elintarvikkeiden hintojen merkittävä nousu ja kuluttajansuoja (B6-0378/2007)

2)

kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa ja Bill Newton Dunn toisessa jäsenvaltiossa asuvien Euroopan unionin kansalaisten terveydenhoidon järjestämiseen (90/2007)

Dr. Milan Cabrnoch terveystietojärjestelmien yhteentoimivuuteen (91/2007).

8.   Rauenneet kirjalliset kannanotot

Kirjalliset kannanotot 57, 58, 59 ovat työjärjestyksen 116 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.

9.   Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 27/2007 (C6-0233/2007 — SEC(2007)0685).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen, sellaisena kun se on muutettuna 13. joulukuuta 2006, 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.

10.   Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä, on työjärjestyksen 191 artiklan 5 kohdan mukaisesti lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

2.10.2007

Claude Arenales (Confédération pour la Sauvegarde de l'Environnement et de la Qualité de Vie) (nro 914/2007)

Alke Kathrin Schmidt (Interessengemeinschaft ”Fischereihafen”) (ja 11 allekirjoittanutta) (nro 915/2007)

Maria-Magdalena Widmer (nro 916/2007)

Artur Kalmarczyk (Bürgerinitiative gegen den Ausbau Flugplatz Finow) (nro 917/2007)

Romy Roscher (ja 8 allekirjoittanutta) (nro 918/2007)

Klaus Filthaut (nro 919/2007)

Günther Gröger (nro 920/2007)

Rebecca Saruhan (nro 921/2007)

Andreas Deppenbrock (nro 922/2007)

Lennart Lueders (nro 923/2007)

Heinrich F. Lesemann (nro 924/2007)

Joachim Weber (nro 925/2007)

Tasoula Matraga (nro 926/2007)

Christoforos Kostarellos (nro 927/2007)

Aggelidis Kapsiohas (nro 928/2007)

Alexios Panagiopoulos (nro 929/2007)

Panagiotis Karras (nro 930/2007)

Panagiotis Karras (nro 931/2007)

Philipp Andrews (nro 932/2007)

Genda Ruth (nro 933/2007)

Claudio Chiaruttini (Lay Fraternities Charles de Foucauld) (ja 24 allekirjoittanutta) (nro 934/2007)

Ángel Grela López (nro 935/2007)

Antonio Muñoz Secilla (Ecologistas en acción) (nro 936/2007)

Kebira Wild (nro 937/2007)

Corinne Godard (nro 938/2007)

Konstantinos Aivaliotis (nro 939/2007)

Stéphane Wurtz (nro 940/2007)

Stéphane Wurtz (nro 941/2007)

Alicja Matak (nro 942/2007)

Abílio Manuel de Sousa Vieira Garcia (nro 943/2007)

Neculai Agafiţei (nro 944/2007)

11.10.2007

Herbert Duenkel (nro 945/2007)

Herbert Steins (nro 946/2007)

Jörg Wende (nro 947/2007)

Giorgio Bortini (nro 948/2007)

Dirk Emmermann (nro 949/2007)

Jürgen Peters (PetArt Foundation) (nro 950/2007)

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 951/2007)

Christa Pardeller (nro 952/2007)

Herbert Funke (nro 953/2007)

Constantinos Aivaliotis (ja 2 allekirjoittanutta) (nro 954/2007)

Athanasios Bergeles (nro 955/2007)

Deirdre Levy (ja 11 allekirjoittanutta) (nro 956/2007)

Georgios Deskoulidis (nro 957/2007)

Graham Unsworth (nro 958/2007)

Helmut Koszuszeck (AGICOA) (nro 959/2007)

Gerardine O'Brien (nro 960/2007)

Elad Shetreet (nro 961/2007)

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 962/2007)

Mercedes Cuadra Acosta (Plafarma) (ja 2 allekirjoittanutta) (nro 963/2007)

Juan Antonio Navarro González (nro 964/2007)

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 965/2007)

Simone Spahiu (nro 966/2007)

Gennaro D'Ascoli (nro 967/2007)

Francesco Di Pasquale (nro 968/2007)

Saimon Conti (nro 969/2007)

Fikri Coskun (nro 970/2007)

Urszula Sterna-Juda (nro 971/2007)

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 972/2007)

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 973/2007)

Nicolae Bâldea (ja 54 allekirjoittanutta) (nro 974/2007)

Petre Radu (Surasul Soarelui) (nro 975/2007)

Ioan Dumitrescu (nro 976/2007)

Dragos Mosor (Societatea Comercială Crama Vânătorilor Srl) (nro 977/2007)

Carmen Tudoran (ja 4 allekirjoittanutta) (nro 978/2007)

Milan Sitar (ja 2 allekirjoittanutta) (nro 979/2007)

16.10.2007

Torkild Todsen (Borgergruppe) (nro 980/2007)

David Poole (nro 981/2007)

Demitrios Paicopolos (nro 982/2007)

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 983/2007)

George Matagos (nro 984/2007)

Giuseppe Ruga (ja 2 allekirjoittanutta) (nro 985/2007)

Jürgen Fritz Wisotski (nro 986/2007)

Pedro Marquez (nro 987/2007)

Juan Carlos de la Torre Rovira (nro 988/2007)

Albert Sastre Mauri (nro 989/2007)

Carlos Carrasco-Muñoz de Vera (ja 1 569 allekirjoittanutta) (nro 990/2007)

Vincenzo Gala (Associazione Placido Rizzotto Onlus) (nro 991/2007)

Domenico Larosa (Movimento difesa ambientale di Condofuri (MDA)) (nro 992/2007)

Janusz Kozuszko (nro 993/2007)

Rafal Gawronski (nro 994/2007)

Artur Misztal (Poland Street Association of Poles in Great Britain and Northern Ireland) (nro 995/2007)

18.10.2007

Frank Nixon (nro 996/2007)

Ivailo Ivanov (BSPB/Birdlife Bulgaria Varna Office) (ja 7 allekirjoittanutta) (nro 997/2007)

Vladimír Dostál (nro 998/2007)

Jürgen Lümmerich (nro 999/2007)

Jürgen Gerlach (ja 2 allekirjoittanutta) (nro 1000/2007)

Jakob Awik (nro 1001/2007)

Rudolf Dancek (nro 1002/2007)

Felix Kabelka (nro 1003/2007)

Rolf Jürgens (nro 1004/2007)

Hans Weichmann (nro 1005/2007)

Zoran Corak (Corak + Fink Rechtsanwälte) (nro 1006/2007)

Karl-Ernst Reichel (nro 1007/2007)

Eckehard W. Rechlin (Hamburger ErfolgsSchmieden) (nro 1008/2007)

Eduardo Caro López (ja 9 allekirjoittanutta) (nro 1009/2007)

Jaime Giménez Arbe (nro 1010/2007)

Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nro 1011/2007)

Miguel Fernández Gersol (Sección Sindical Estatal-Santander) (nro 1012/2007)

Pierre Battaglia (Le Comité de Soutien de Denise Pepitone en France) (ja 1 893 allekirjoittanutta) (nro 1013/2007)

Josiane Grunenberger (nro 1014/2007)

Salvatore Fresta (nro 1015/2007)

Teresa Matulka (Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydoze i Choroby Pokrewne) (ja 3 allekirjoittanutta) (nro 1016/2007)

Piotr Rylski (nro 1017/2007)

Eugeniusz Dabrowski (nro 1018/2007)

José Maria de Jesus Martins (nro 1019/2007)

Valentin Hanganu (SC Luc Guard Sl Srl) (ja 2 allekirjoittanutta) (nro 1020/2007)

Constantin Zuica (nro 1021/2007)

Florin Vladoiu (nro 1022/2007)

Blaz Zgaga (nro 1023/2007)

Roger McLennan (nro 1024/2007).

11.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1)

parlamentin valiokunnilta:

1.1)

mietinnöt:

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 2006 (2007/2131(INI)) — PETI-valiokunta.

Esittelijä: Luciana Sbarbati (A6-0301/2007)

Mietintö, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin ja Serbian suhteista (2007/2126(INI)) — AFET-valiokunta.

Esittelijä: Jelko Kacin (A6-0325/2007)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista (KOM(2007)0076 — C6-0090/2007 — 2007/0033(COD)) — EMPL-valiokunta.

Esittelijä: Alexandru Athanasiu (A6-0335/2007)

Mietintö vihreästä kirjasta ”Tavoitteena savuton Eurooppa: Euroopan toimintavaihtoehdot” (2007/2105(INI)) — ENVI-valiokunta.

Esittelijä: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia (KOM(2005)0391 — C6-0266/2005 — 2005/0167(COD)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Manfred Weber (A6-0339/2007)

Mietintö, joka sisältää ehdotuksen Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle oopiumin tuotannosta lääkinnällistä tarkoitusta varten Afganistanissa (2007/2125(INI)) — AFETvaliokunta.

Esittelijä: Marco Cappato (A6-0341/2007)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi torjuntaainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla annetun asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2006)0908 — C6-0025/2007 — 2006/0294(COD)) — ENVIvaliokunta.

Esittelijä: Robert Sturdy (A6-0342/2007)

Mietintö yhteisön strategiasta henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (2007/2119(INI)) — ENVI-valiokunta.

Esittelijä: Chris Davies (A6-0343/2007)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2006)0923 — C6-0007/2007 — 2006/0288(COD)) — ENVI-valiokunta.

Esittelijä: Åsa Westlund (A6-0344/2007)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (KOM(2006)0783 — C6-0474/2006 — 2006/0273(COD)) — TRAN-valiokunta.

Esittelijä: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan yhteisön politiikan puitteista (KOM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD)) — ENVI-valiokunta.

Esittelijä: Christa Klaß (A6-0347/2007)

Mietintö konventionaalisista energianlähteistä ja energiateknologiasta (2007/2091(INI)) — ITRE-valiokunta.

Esittelijä: Herbert Reul (A6-0348/2007)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 muuttamisesta (KOM(2006)0785 — C6-0473/2006 — 2006/0274(COD)) — TRAN-valiokunta.

Esittelijä: Paolo Costa (A6-0350/2007)

* Mietintö suosituksesta neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 18 päivänä joulukuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (KOM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS)) — IMCO-valiokunta.

Esittelijä: Horia-Victor Toma (A6-0352/2007)

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen sanatarkkoja istuntoselostuksia koskevan 173 artiklan muuttamisesta (2007/2137(REG)) — AFCO-valiokunta.

Esittelijä: Richard Corbett (A6-0354/2007)

Mietintö puheenjohtajakokouksen kokoonpanoa koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 23 artiklan muuttamisesta (2007/2066(REG)) — AFCO-valiokunta.

Esittelijä: Georgios Papastamkos (A6-0355/2007)

* Mietintö Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan aloitteesta neuvoston puitepäätöksen tekemiseksi ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten sekä rangaistuksen määräämisen ehdollisen lykkäämisen tunnustamisesta ja valvonnasta (06480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Maria da Assunção Esteves (A6-0356/2007)

* Mietintö ehdotuksesta Schengenin tietojärjestelmän (SIS) tietoliikenneinfrastruktuurin perustamisesta, käytöstä ja hallinnoinnista (KOM(2007)0306 — C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Carlos Coelho (A6-0357/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) tietoliikenneinfrastruktuurin perustamisesta, käytöstä ja hallinnoinnista (KOM(2007)0311 — C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Carlos Coelho (A6-0358/2007)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (KOM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136 (COD)) — ENVI-valiokunta.

Esittelijä: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

* Mietintö suosituksesta neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyyn yleissopimukseen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehtyyn Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvään 27 päivänä syyskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 29 päivänä marraskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla, sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehtyyn Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvään 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehtyyn toiseen pöytäkirjaan (KOM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A6-0360/2007)

*** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta liitettävän toisen lisäpöytäkirjan tekemisestä (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC)) — INTA-valiokunta.

Esittelijä: Helmuth Markov (A6-0361/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, näiden tuomioiden täytäntöönpanemiseksi Euroopan unionissa (09688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS)) — LIBEvaliokunta.

Esittelijä: Ioannis Varvitsiotis (A6-0362/2007)

Mietintö Gian Paolo Gobbon parlamentaarista koskemattomuutta ja erioikeuksia koskevasta kuulemispyynnöstä (2007/2014(IMM)) — JURI-valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0367/2007)

*** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Slovenian tasavallan valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehdyn Pariisin yleissopimuksen muuttamisesta 12 päivänä helmikuuta 2004 tehty pöytäkirja (09453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC)) — JURI-valiokunta.

Esittelijä: Giuseppe Gargani (A6-0369/2007)

Mietintö vihreästä kirjasta tuomioiden täytäntöönpanon tehostamisesta Euroopan unionissa: pankkitalletusten takavarikointi (2007/2026(INI)) — JURI-valiokunta.

Esittelijä: Kurt Lechner (A6-0371/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse oikeudesta jättää yhteisön kasvinjalostajanoikeutta koskeva hakemus (KOM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS)) — AGRI-valiokunta.

Esittelijä: Neil Parish (A6-0373/2007)

Mietintö EU:n ja Afrikan suhteiden nykytilasta (2007/2002(INI)) — DEVE-valiokunta.

Esittelijä: Maria Martens (A6-0375/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja Sveitsin valaliiton tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta (KOM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS)) — ITRE-valiokunta.

Esittelijä: Angelika Niebler (A6-0377/2007)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2007)0415 — C6-0323/2007 — 2007/2168(ACI)) — BUDG-valiokunta.

Esittelijä: Reimer Böge (A6-0378/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välillä (KOM(2007)0426 — C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0379/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0380/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0381/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välillä (KOM(2007)0413 — C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0382/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä (KOM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0383/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä (KOM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Claudio Fava (A6-0384/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Claudio Fava (A6-0385/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Claudio Fava (A6-0386/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välillä (KOM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Claudio Fava (A6-0387/2007)

Mietintö vero- ja tullipolitiikan merkityksestä Lissabonin strategian toteuttamisessa (2007/2097(INI)) — ECON-valiokunta.

Esittelijä: Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (KOM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI)) — BUDG-valiokunta.

Esittelijä: Reimer Böge (A6-0393/2007)

Mietintö esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2008, Pääluokka I — Parlamentti, Pääluokka II — Neuvosto, Pääluokka IV — Tuomioistuin, Pääluokka V — Tilintarkastustuomioistuin, Pääluokka VI — Talous- ja sosiaalikomitea, Pääluokka VII — Alueiden komitea, Pääluokka VIII — Oikeusasiamies, Pääluokka IX — Euroopan tietosuojavaltuutettu (11781/2007 [[02]] — C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD)) — BUDGvaliokunta.

Esittelijä: Ville Itälä (A6-0394/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevaan YK:n Euroopan talouskomission Espoon yleissopimukseen tehtävän ensimmäisen ja toisen muutoksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS)) — ENVI-valiokunta.

Esittelijä: Miroslav Ouzký (A6-0395/2007)

Mietintö esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2008 (11781/2007 [[01]] — C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) — BUDG-valiokunta.

Esittelijä: Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

1.2)

suositukset toiseen käsittelyyn:

*** II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 kumoamisesta (07656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD)) — ECON-valiokunta.

Esittelijä: Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

*** II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (”asiakirjojen tiedoksianto”) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta (08703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD)) — JURI-valiokunta.

Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A6-0366/2007)

2)

jäseniltä:

2.1)

suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 109 artikla) (B6-0318/2007):

neuvostolle

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Doyle Avril, Seppänen Esko, Ludford Sarah, van Nistelrooij Lambert, Davies Chris, Cappato Marco, Anastase Roberta Alma, Papadimoulis Dimitrios, Posselt Bernd, Evans Robert, McGuinness Mairead, Van Hecke Johan, Newton Dunn Bill, Figueiredo Ilda, Paleckis Justas Vincas, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Higgins Jim, Pahor Borut, Goudin Hélène, Vanhecke Frank, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Manolakou Diamanto, Guerreiro Pedro, Rutowicz Leopold Józef, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Burke Colm, Miguélez Ramos Rosa, Ferreira Elisa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Bowis John

komissiolle

Medina Ortega Manuel, Gaľa Milan, Casaca Paulo, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Van Hecke Johan, Seppänen Esko, Cappato Marco, Gräßle Ingeborg, Staes Bart, van Nistelrooij Lambert, Paleckis Justas Vincas, Van Lancker Anne, Papastamkos Georgios, Caspary Daniel, Andrikienė Laima Liucija, Mitchell Gay, Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Guerreiro Pedro, Harkin Marian, Ludford Sarah, Vanhecke Frank, Higgins Jim, Papadimoulis Dimitrios, Davies Chris, Doyle Avril, Pleštinská Zita, Hutchinson Alain, Evans Robert, Allister Jim, Matsis Yiannakis, Holm Jens, Corbett Richard, Newton Dunn Bill, Henin Jacky, Andersson Jan, Figueiredo Ilda, Crowley Brian, Ryan Eoin, Simpson Brian, Mavrommatis Manolis, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Burke Colm, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Podkański Zdzisław Zbigniew, De Rossa Proinsias, Dillen Koenraad, Jensen Anne E., Manolakou Diamanto, Czarnecki Ryszard, Schmidt Olle, Toussas Georgios, Budreikaitė Danutė, Irujo Amezaga Mikel, Belet Ivo, Pafilis Athanasios.

12.   Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Lokakuun 2007 II istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 396.144/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 132 artikla):

Istunnot 22.10.2007-25.10.2007

Maanantai

ei muutoksia

Tiistai

ei muutoksia

Keskiviikko

Verts/ALE-ryhmän pyyntö siitä, että EU:n ja Venäjän huippukokousta koskevista neuvoston ja komission julkilausumista käytävän keskustelun (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 35) päätteeksi esitetään päätöslauselmaesityksiä

Puheenvuorot: Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta ja Richard Corbett PSE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Määräajat vahvistettiin seuraavasti:

päätöslauselmaesitykset: 23.10.2007 klo 10.00

tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: 24.10.2007 klo 10.00

Herbert Bösch käytti puheenvuoron.

GUE/NGL-ryhmän pyyntö siitä, että Vatvitsiotisin mietinnöstä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin (A6-0362/2007) käytävän keskustelun (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 76) päätteeksi esitetään tarkistuksia

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Määräaika vahvistettiin seuraavasti:

tarkistukset: 22.10.2007 klo 19.00

Torstai

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 115 artikla):

PPE-DE-ryhmän pyyntö kohdan ”Uzbekistan”(lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 63) korvaamiseksi kohdalla ”Pakistan”

Puheenvuorot: Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Hannes Swoboda PSEryhmän puolesta ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

*

* *

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

13.   Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 144 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Rumiana Jeleva, Luis Yañez-Barnuevo García, Eugenijus Gentvilas, Bogusław Rogalski, Carl Schlyter, Willy Meyer Pleite, Gerard Batten, Manolis Mavrommatis, Catherine Trautmann, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Petya Stavreva, Csaba Sándor Tabajdi, Horia-Victor Toma, Richard James Ashworth, Pierre Pribetich, László Surján, Zita Pleštinská, Marianne Mikko, Marios Matsakis, Georgios Papastamkos, Karin Scheele, Ryszard Czarnecki, Milan Gaľa, Kyriacos Triantaphyllides, György Schöpflin, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Marian Harkin, Ioannis Gklavakis, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Zbigniew Podkański ja Ilda Figueiredo.

Puhetta johti Alejo VIDAL-QUADRAS

Varapuhemies

Puheenvuorot: Bernard Wojciechowski, Urszula Krupa ja Mairead McGuinness.

14.   Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskeva puitedirektiivi *** I — Torjuntaaineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia — Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan yhteisön politiikan puitteista [KOM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD)] — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Christa Klaß (A6-0347/2007)

Mietintö: Torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia [2007/2006(INI)] — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Irena Belohorská (A6-0291/2007)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta [KOM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD)] — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

Puheenvuorot: Stavros Dimas (komission jäsen) ja Markos Kyprianou (komission jäsen).

Christa Klaß esitteli laatimansa mietinnön.

Marie Anne Isler Béguin käytti puheenvuoron, jossa hän totesi, että Christa Klaß oli tehnyt mietinnöstä oman henkilökohtaisen esityksensä, joka ei vastannut valiokunnan kantaa. Christa Klaß vastasi, ettei valiokunnan kanta ollut yksimielinen.

Irena Belohorská esitteli laatimansa mietinnön.

Hiltrud Breyer esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Neil Parish (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dorette Corbey (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manuel Medina Ortega (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anja Weisgerber (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kyösti Virrankoski (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ambroise Guellec PPE-DE-ryhmän puolesta, Dan Jørgensen PSE-ryhmän puolesta, Anne Laperrouze ALDEryhmän puolesta, Wiesław Stefan Kuc UEN-ryhmän puolesta ja Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Martine ROURE

Varapuhemies

Puheenvuorot: Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Andreas Mölzer ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Ferreira, Holger Krahmer, Gintaras Didžiokas, Jens-Peter Bonde, Pilar Ayuso, Frédérique Ries, Leopold Józef Rutowicz, Urszula Krupa, Peter Baco, Marianne Thyssen, Bogdan Golik, Jan Mulder, Michael Henry Nattrass, Richard Seeber, Evangelia Tzampazi, Marian Harkin, Eija-Riitta Korhola, Dan Jørgensen, Anders Wijkman, Esther De Lange, Françoise Grossetête, Czesław Adam Siekierski, Stavros Dimas ja Markos Kyprianou.

Puhetta johti Mechtild ROTHE

Varapuhemies

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2007, kohta 9.9, istunnon pöytäkirja 23.10.2007, kohta 9.10 ja istunnon pöytäkirja 24.10.2007, kohta 8.22.

15.   Sanatarkat istuntoselostukset (työjärjestyksen 173 artiklan muuttaminen) (keskustelu)

Mietintö: Euroopan parlamentin työjärjestyksen sanatarkkoja istuntoselostuksia koskevan 173 artiklan muuttaminen [2007/2137(REG)] — Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta.

Esittelijä: Richard Corbett (A6-0354/2007)

Richard Corbett esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Ingo Friedrich PPE-DE-ryhmän puolesta, Costas Botopoulos PSE-ryhmän puolesta, Andrew Duff ALDE-ryhmän puolesta, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN-ryhmän puolesta, Johannes Voggenhuber Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bernard Wojciechowski IND/DEM-ryhmän puolesta ja Richard Corbett, joka esitti täsmennyksen Zdzisław Zbigniew Podkańskin puheenvuoron johdosta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2007, kohta 8.15.

16.   Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (keskustelu)

Mietintö: Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi [2007/2119(INI)] — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Chris Davies (A6-0343/2007)

Chris Davies esitteli laatimansa mietinnön.

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Rebecca Harms (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wolfgang Bulfon (IMCOvaliokunnan lausunnon valmistelija), Martin Callanan PPE-DE-ryhmän puolesta, Marie-Noëlle Lienemann PSE-ryhmän puolesta, Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ja Matthias Groote.

Puhetta johti Marek SIWIEC

Varapuhemies

Puheenvuorot: Péter Olajos, Linda McAvan, Andres Tarand, Małgorzata Handzlik, Dorette Corbey, Ivo Belet ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2007, kohta 8.24.

17.   Konventionaaliset energianlähteet ja energiateknologia (keskustelu)

Mietintö: Konventionaaliset energianlähteet ja energiateknologia [2007/2091(INI)] — Teollisuus-, tutkimusja energiavaliokunta.

Esittelijä: Herbert Reul (A6-0348/2007)

Herbert Reul esitteli laatimansa mietinnön.

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Margrete Auken (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogusław Sonik (ENVIvaliokunnan lausunnon valmistelija), András Gyürk PPE-DE-ryhmän puolesta, Adam Gierek PSE-ryhmän puolesta, Šarūnas Birutis ALDE-ryhmän puolesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Lydia Schenardi ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Roger Helmer, Jan Březina, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Miloslav Ransdorf, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Mariela Velichkova Baeva, Vladimír Remek, Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Markus Pieper, Andres Tarand, Vladimir Urutchev, Joan Calabuig Rull, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog ja Andris Piebalgs.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2007, kohta 8.23.

18.   Eurooppalainen tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta *** I — Yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalainen neuvoa-antava komitea *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan perustamisesta [KOM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD)] — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Sharon Bowles (A6-0327/2007)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalaisen neuvoa-antavan komitean perustamisesta [KOM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD)] — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Ieke van den Burg (A6-0328/2007)

Joaquín Almunia (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Sharon Bowles esitteli laatimansa mietinnön.

Ieke van den Burg esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Paul Gauzès PPE-DE-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin ja Joaquín Almunia.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2007, kohta 8.16 ja istunnon pöytäkirja 24.10.2007, kohta 8.17.

19.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 396.144/OJMA).

20.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Harald Rømer

Pääsihteeri

Hans-Gert Pöttering

Puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Pflüger, Pieper, Pīks, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka.


Top