Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/086/33

Asia C-83/06: Euroopan yhteisöjen komission 9.2.2006 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne

OJ C 86, 8.4.2006, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/18


Euroopan yhteisöjen komission 9.2.2006 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-83/06)

(2006/C 86/33)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 9.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Italian tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamies on C. Cattabriga.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Italian tasavalta ei ole noudattanut 17.10.2004 annetun komission direktiivin 2004/103/EY (1), jossa on kyse direktiivin 2000/29/EY (2) liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, 8 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai joka tapauksessa koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

2)

velvoittaa Italian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanoa varten säädetty määräaika päättyi 31.12.2004.


(1)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.


Top